Scanjournal č.035

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Scanjournal č.035

Fotografické okénko do nedávné historie


35. Podzimní Praha na konci října a v listopadu 1997
35. vydání Scanjournalu nás přenese opět do roku 1997. V posledních říjnových dnech navštívíme areál Ústředních dílen Dopravního podniku a pak se podíváme do listopadových ulic, třeba na zastávku Ženské domovy v Radlické ulici. Ani nevím, co k dnešnímu výběru fotografií napsat dalšího, tak se pojďte podívat na obrázky...
Osud dnes již muzejního kolejového brusu Schörling nebyl v 90. letech ještě jasný. V roce 1997 byl přistaven do Ústředních dílen s plánem provedení velké opravy a předpokládalo se jeho pravidelné nasazení k broušení tratí, ke kterému však nedošlo. Na snímku je vůz odstavený před opravou v areálu Ústředních dílen krátce poté, co sem byl přivezen | 29.10.1997 Pohled na kolejový brus ev.č.4092 v areálu Ústředních dílen z opačné strany, než na minulém snímku | 29.10.1997 Posunovací vůz ev.č.5551 upravený z vozu T3, vyfotografovaný v areálu Ústředních dílen | 29.10.1997 Vůz T3 ev.č.6102 na snímku vypadá jako vyřazený, ale není tomu tak. Díky nadšení a mnoha hodinám dobrovolné práce dvou mladých pánů se podařilo tuto tramvaj v roce 1996 zachránit před šrotací a v roce 1997 přistavit k náročné opravě do původního stavu. Na snímku je vůz vyfotografován před zahájením opravy v areálu Ústředních dílen | 29.10.1997 Přestože byl vůz T3 ev.č.6102 deklarován jako vůz pro muzeum, nevyhnul se částečnému rozebrání, ani poškození vandaly. Záchrana tohoto vozu byla nakonec úspěšná a o jeho příběhu vyšla velmi povedená kniha. Na snímku je vůz vyfotografován na kusé koleji, která se používala na konci 90. let zejména k rozebírání vyřazených vozů | 29.10.1997
4092
29.10.1997
4092
29.10.1997
5551
29.10.1997
6102
29.10.1997
6102
29.10.1997
Dne 29.10.1997 se kromě tramvaje T3 ev.č.6102 vyskytovala v Ústředních dílnách i první sériová T3 ev.č.6103. Ta zde však byla jen na běžné dílenské prohlídce a opět se vrátila do provozu | 29.10.1997 Snímek první sériové T3 z dveřní strany. Vnější vzhled vozu již nese jen velmi málo původních znaků, ale přesto jsem byl z pořízení této fotografie nadšen, protože vůz na podzim 1997 již v provozu jezdil řazený jen jako zadní v soupravě... | 29.10.1997 Na rozdíl od vozů T3 ev.č.6102 a 6103 byl vůz č. 6125 v ústředních dílnách na své poslední cestě. Reklamní souprava BP vozů T3 ev.č.6125+6247 byla odstavena v červnu 1997 a v listopadu byly vozy v Ústředních dílnách sešrotovány | 29.10.1997 Podobný osud čekal v Ústředních dílnách i na vůz T3M ev.č.8089/I (ex. T3 ev.č.6987). Přestože byla jeho skříň téměř 15 let mladší, než vůz T3 ev.č.6125, byla v roce 1997 sešrotována a náhradou byl postaven nový vůz T3M2-DVC ev.č.8089/II s využitím náhradní skříně z roku 1996 | 29.10.1997 Po nehodě vozu KT8D5 ev.č.9011/I v roce 1990 došlo k záměně několika článků vozů KT8D5. Jeden střední díl, zřejmě právě z ev.č.9011, zůstal nevyužit v Ústředních dílnách a byl zde několik let odstaven | 29.10.1997
6103
29.10.1997
6103
29.10.1997
6125
29.10.1997
8089
29.10.1997
9011/C
29.10.1997
Opustíme Ústřední dílny a zamíříme na Smíchov. Zde byla na podzim 1997 již velice reálná hrozba zastavení pravidelného provozu v Radlické ulici přes zastávku Ženské domovy z důvodu plánovaného vedení hlavní trasy pro automobilovou dopravu ze Strahovského tunelu. Zároveň byla plánována výstavba nových budov na místě zbořené továrny ČKD Tatra. V Radlické ulici byl zachycen vůz T3M ev.č.8039 na lince 14 | 18.11.1997 Dnes již více než 10 let fyzicky neexistující zastávka Ženské domovy, která je stále evidenčně vedena v síti elektrických drah. Po zprovoznění tunelů Mrázovka měla být zastávka obnovena, avšak dosud k tomu nedošlo. Na snímku se zde potkaly žižkovské vozy T3SUCS evč.7259 a 7251 na lince 14 | 18.11.1997 Vůz T3 ev.č.6620 v zastávce Ženské domovy ve směru z centra, v popředí vyhybky křižovatky Radlická - Za Ženskými domovy. Vozovna Žižkov vypravovala v roce 1997 ještě několik vozů typu T3 se starou kabinkou běžně jako čelní nebo sólo | 20.11.1997 Vůz T3SUCS ev.č.7218 na lince 14 v zastávce Ženské domovy z centra. Vůz je v elegantním nátěru po sejmutí celovozové reklamy Zovirax. Odložená obruba v popředí byla na zastávce po dlouhé měsíce | 18.11.1997 Poslední snímek na lokalitu zastávky Ženské domovy s vozem T3SUCS ev.č.7250 na lince 14. Vůz byl od února 1994 vybaven tlačítkovým otevíráním dveří a pokusným výraznějším nátěrem | 18.11.1997
8039 - 14
18.11.1997
7259 - 14
7251 - 14
18.11.1997
6620 - 14
20.11.1997
7218 - 14
18.11.1997
7250 - 14
18.11.1997
Každodenní chození do školy v centru města přinášelo příležitosti k fotografování. Přestože již byly v provozu zadní cvičné vozy T3 ev.č.5512-5517, tentokrát byl do cvičné soupravy využit běžný provozní vůz. Cvičná souprava T3 ev.č.5504+6912 projíždí křižovatkou Újezd | 6.11.1997 Váhal jsem, zda zařadit tento snímek, je nekvalitní, ale zachycuje atmosféru časného rána na Karlově náměstí. Cvičná souprava vedená vozem T3 ev.č.5509 bude za chvíli míjet 406/22, na kterou v chladném podzimním ránu čeká nejen zívající žena, ale i Absolut a dlužno poznamenat, že od 1. září brázdil tímto vozem pražské ulice také admin Petr s kolegou Jaroslavem Usnulem pod dohledem instruktora Rudolfa Nikolaie | listopad 1997 V listopadu 1997 probíhala výluka v úseku Podolská vodárna - Dvorce. Ukončení několika linek v zastávce Podolská vodárna bylo organizováno s výstupem i nástupem cestujících v prostoru oficiálních nástupních zastávek, kde probíhal i přestup na NAD. Výstup cestujících tak často probíhal v oblouku na křižovatce ulic Podolská a Vodárenská. Na snímku je zachycena souprava vozů T3 ev.č.6554+6552 na lince 17 | 9.11.1997 V izolovaném úseku Dvorce - Sídliště Modřany byla zavedena náhradní tramvajová linka 33, pro kterou byly zřízeny dočasné nástupní i výstupní zastávky Dvorce, opět s poměrně krátkým přestupem na náhradní autobusy. Na snímku z dočasné nástupní Dvorce je souprava vozů T6A5 ev.č.8657+8658 | 15.11.1997 Linku 33 provozovala výhradně vozovna Motol a pro provoz byly vybrány vozy T6A5. Na snímku ze smyčky Dvorce je souprava vozů T6A5 ev.č.8683+8684 | 15.11.1997
5504+6912
6.11.1997
5509
listopad 1997
6554+6552 - 17
9.11.1997
8657+8658 - 33
15.11.1997
8683+8684 - 33
15.11.1997
Při výluce v roce 1997 byla na Podolské vodárně ukončena i linka 16. Na snímku z Palackého náměstí je zachycena jedna z čistě tétrojkových žižkovských souprav - vozy ev.č.6623+6624 | 15.11.1997 Další z žižkovských souprav jezdila v řazení 6622+6626. Na snímku je zachycen detail předního čela vozu T3 ev.č.6626 na lince 9 v obratišti Sídliště Řepy. Vůz obdržel (zřejmě po mimořádné události) čelo v provedení starších sérií T3. Za číselnou orientací zřetelně prosvítá tvar zaslepené původní orientace | 29.10.1997 Vyřazované žižkovské T3 (např. ev.č.6125+6247 na snímku z úvodu) byly nahrazovány novými tramvajemi typu T6A5 ze třetí série. Na snímku je zachycena na Karlově náměstí souprava T6A5 ev.č.8734+8733 při převozu z předávací koleje v Řepích do své budoucí domovské vozovny na Žižkově | 16.11.1997 Nesmíme zapomenout na vozy, které již Prahu opustily. Tramvaje typu RT6N1 jezdily na podzim 1997 na linkách 4 a 11 na vložených pořadích. Na snímku je vůz ev.č.9103 na lince 4 u zastávky Jana Masaryka | 31.10.1997 Závěr dnešního pohledu do roku 1997 patří autobusovému obratišti Palmovka, kde byl na lince 233 zachycen Ikarus 280 ev.č.4378 | 29.10.1997
6623+6624 - 16
15.11.1997
6626+6622 - 9
29.10.1997
8734+8733
16.11.1997
9103 - 4
31.10.1997
4378 - 233
29.10.1997


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019