Scanjournal č.040

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Scanjournal č.040

Fotografické okénko do nedávné historie


40. Liberec 2. února 1998
V pořadí 40. vydání Scanjournalu nás zavede do Liberce, který jsem na sklonku 90. let navštěvoval velice často. V Liberci v době pořízení fotografií stále pokračovala přestavba městské tramvajové trati na rozchod 1435 mm, avšak veškerý provoz byl stále pouze na rozchodu 1000 mm. Na městské lince 3 stále jezdily tři soupravy tramvají typu T2R, pocházející z Ostravy.
Souprava tramvají T2R ev.č.26+27 na lince 3 přijela od Hanychova k zastávce Viadukt, kde je již zřízena splítka rozchodů 1000 mm a 1435 mm. Na normálním rozchodu však zatím nejezdí žádná linka | 2.2.1998 V období kolejových provizorií během přestavby hanychovské trati linku 3 z velké míry ovládaly tramvaje typu T2R. Na snímku křižují soupravy T2R ev.č.24+25 (červenokrémová) a 21+20 (zelenokrémová) v provizorní výhybně Pekárny | 2.2.1998 Souprava vozů T2R ev.č.26+27 na lince 3 vozila velmi pěknou celovozovou reklamu ReaPress. Na snímku je vyfotografována na hanychovské trati před zastávkou České mládeže ve směru z centra | 2.2.1998 O několik okamžiků později souprava T2R ev.č.26+27 zastavila ve výhybně České mládeže, kde křižovala se soupravou vozů T2R ev.č.24+25, jedoucí na lince 3 ve směru do centra. V místě vyfotografované výhybny se dnes nachází zastávka Malodoubská ve směru do centra | 2.2.1998 Další snímek z výhybny České mládeže přináší jednu ze souprav vozů T3SUCS, které společně s vozy T2R zajišťovaly provoz na lince 3. Na snímku je souprava vozů ev.č.70+71 s reklamním nátěrem Tex-Color na prvním voze soupravy | 2.2.1998
26+27 - 3
2.2.1998
24+25 - 3
21+20 - 3
2.2.1998
26+27 - 3
2.2.1998
27+26 - 3
24+25 - 3
2.2.1998
70+71 - 3
2.2.1998
V zastávce Spáleniště rovněž bývala výhybna, ale v roce 1998 již byla ponechána pouze jedna kolej. Na snímku je zde zachycena reklamní souprava T2R ev.č.26+27 na lince 3. Vzhledem k jasnému počasí je v pozadí vidět Ještěd | 2.2.1998 Liberecké tramvaje jsou tradičním cílem dopravních fandů. V zastávce Spáleniště byl jeden z nich zachycen v radostném záchvatu ležící na zádech ve sněhu třepajíc rukama a nohama. Průjezd soupravy T2R ev.č.26+27 z minulého snímku vyvolal totiž u tohoto člověka intenzivní pocity štěstí, které vytrvaly až do příjezdu následující soupravy vozů T3SUCS ev.č.76+77 (na snímku) | 2.2.1998 Ve výhybně České mládeže byl detailně vyfotografován vůz T2R  ev.č.25 (zadní vůz soupravy ev.č.24+25 na lince 3). Intenzivní provozní nasazení v Liberci se silně podepsalo na nátěru vozů T2R a tramvaje byly postupně opatřeny novými nátěry, většinou v celovozových reklamách. Souprava 24+25 však stále jezdila v nátěru, ve kterém byla dodána z Ostravy | 2.2.1998 V zimním období sloužila tramvaj do Horního Hanychova i pro vyznavače zimních sportů. Proto jsou na snímku interiéru vozu T2R ev.č.27 (zadní vůz soupravy 26+27) kromě cestujících zachyceny rovněž lyže a sáně | 2.2.1998 Detail interiéru vozu T2R ev.č.25 (zadní vůz soupravy 24+25), vyfotografovaný v Dolním Hanychově. Původní lavice byla při generální opravě v Ostravě nahrazena trojicí sedaček | 2.2.1998
26+27 - 3
2.2.1998
76+77 - 3
2.2.1998
25+24 - 3
2.2.1998
27+26 - 3
2.2.1998
24+25 - 3
2.2.1998
Zimní idylka na Šaldově náměstí se soupravou T2R ev.č.24+25 na lince 3. Dnes by jíž tento snímek nebylo možné pořídit z několika důvodů. Tramvaje T2R již na trojce nejezdí, ale zato po tramvajovém tělese jezdí autobusy a po levé straně v proluce vyrostlo nové nákupní centrum | 2.2.1998 Kromě linky 3 jezdila na městské trati rovněž linka 1 v trase Lidové sady - Viadukt. Na jedničku byly vypraveny sólo vozy. Na snímku je vůz ev.č.49 ve výstupní zastávce Viadukt | 2.2.1998 Druhý dnešní snímek linky 1 pochází z blízkosti zastávky Fügnerova v centru Liberce. Vůz T3 ev.č.36 pochází původně z Prahy (ex ev.č.6521), neboť původní liberecký vůz tohoto čísla byl zrušen po nehodě. Na pozadí probíhá výstavba jedné z prvních porevolučních novostaveb v centru Liberce | 2.2.1998 V roce 1998 byly meziměstské linky 5 a 11 ukončeny v Liberci v obratišti Fügnerova. Na snímku je zachycena tramvaj typu T3 ev.č.45 na lince 5 ve výstupní zastávce obratiště | 2.2.1998 V roce 1998 ještě v úseku mezi zastávkami Fügnerova a Mlýnská projížděly tramvaje původní úzkou ulicí. Tramvaj T3 ev.č.45 na lince 5 míří ke konečné zastávce Fügnerova a domy na levé straně snímku jsou již postupně vyklízeny k plánované demolici | 2.2.1998
24+25 - 2
2.2.1998
49 - 1
2.2.1998
36 - 1
2.2.1998
45 - 5
2.2.1998
45 - 5
2.2.1998
Vůz T3 ev.č.43 byl na lince 5 zachycen v zastávce Mlýnská ve směru z Liberce. Za pozornost jistě stojí označník zastávky na fasádě budovy a starší obtiskované evidenční číslo na čele vozu | 2.2.1998 V opačném směru byl vůz T3 ev.č.43 na lince 5 zachycen v podstatně lepších světelných podmínkách v zastávce U Lomu ve směru do centra | 2.2.1998 Ve směru z Liberce byl u zastávky U Lomu zachycen na lince 5 vůz T3G ev.č.54, prototypově modernizovaný s použitím elektrické výzbroje z ČKD Praha. V současné době je tento vůz nahrazen novým se skříní VarCB3LF | 2.2.1998 Vůz T3M ev.č.56 na lince 11 byl vyfotografován na vjezdu do výhybny Nová Ruda. Tato výhybna se záhy stane prvním místem na meziměstské trati, které bude připraveno k úpravě na rozchod 1435 mm. V roce 1998 zde však byla prostá výhybna s levostranným provozem na trati o rozchodu 1000 mm | 2.2.1998 Celá výhybna Nová Ruda je vidět v pozadí snímku vozu T3 ev.č.37 na lince 11. Tramvaj ve slušivém reklamním nátěru Radio Contact Liberec směřuje do Jablonce nad Nisou | 2.2.1998
43 - 5
2.2.1998
43 - 5
2.2.1998
54 - 5
2.2.1998
56 - 11
2.2.1998
37 - 11
2.2.1998
Souprava vozů T3M ev.č.63+64 klesá na lince 11 k zastávce Pivovar ve Vratislavicích. V místě pořízení snímku se dnes nachází mimoúrovňové křížení s novou komunikací a v pozadí na levé straně vznikla nová obytná zástavba | 2.2.1998 Snímek vozu T3 ev.č.48 na lince 11 byl pořízen na stejném místě, ale v opačném směru. Vůz ev.č.48 stoupá od výhybna Lékárna a před několika okamžiky minul v protisměru zastávku Pivovar. Tramvaj ev.č.48 pochází původně z Prahy (ex ev.č.6582), neboť původní liberecký vůz tohoto čísla byl zrušen po nehodě | 2.2.1998 Křižování tramvají typu T3 na lince 11 ve výhybně Lékárna ve Vratislavicích. Ve směru do Jablonce jede vůz ev.č.47 ve starším oranžovém městském nátěru a ve směru do Jablonce jede vůz ev.č.37 v reklamním nátěru | 2.2.1998 Souprava vozů T3M ev.č.82+83 na lince 11 ve Vratislavicích u kostela směřuje do Jablonce nad Nisou. Skříně vozů ev.č.82 a 83 pocházejí z Prahy, kde tyto vozy jezdily do roku 1996 pod ev.č.6238 a 6241 | 2.2.1998 Na posledním snímku tohoto vydání je souprava T3M ev.č.63+64 na lince 11 v zastávce Vratislavice, Kyselka ve směru do Liberce. V počátku provozu modernizovaných tramvají T3 s elektrickou výzbrojí ze Škody Plzeň byly tyto vozy vypravovány převážně na meziměstské linky 5 a 11 | 2.2.1998
63+64 - 11
2.2.1998
48 - 11
2.2.1998
47 - 11
37 - 11
2.2.1998
82+83 - 11
2.2.1998
63+64 - 11
2.2.1998


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019