Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících


Čelní orientace konečné zastávky na vozech T3 Čelo vlaku
Čelo každého vlaku musí být označeno názvem cílové zastávky. Tabulka užívaná k tomuto označení musí mít modré písmo na bílém podkladě; v případě dlouhodobé plánované výluky černé písmo na žlutém podkladě. Pokud je vůz vybaven informačními panely, nastaví se příslušné označení ze stanoviště řidiče tak, že na černém podkladě se nachází žluté písmo.
Čelní číslo linky na vozech T3
Čelní číslo linky na vozech KT8D5
Čelo všech vozů vlaku
Čelo všech tramvajových vozů musí být označeno číslem nebo jiným označením linky. Tabulky užívané k tomuto označení musí mít bílé písmo na modrém podkladě. Pokud je vůz vybaven informačními panely, nastaví se příslušné označení ze stanoviště řidiče tak, že na černém podkladě se nachází žluté písmo. U vozů, kde se označení provádí natočením plátna ve skříňce na střeše vozu (KT8D5), je kombinace modrého písma na bílém podkladě (pro oba pohledové směry). V případě, že příslušné označení linky není možné nastavit ve skříňce na střeše vozu, musí být označení linky modrým písmem na bílém podkladě umístěno na panelu v kabině řidiče a ve skříňce na střeše vozu musí být nastaveny bílé plochy nebo "X" z obou pohledových směrů.
Vnější transparent ve vozech T3 a KT8D5 Bok všech vozů vlaku na straně nástupu (čitelné zvenku)
Všechny vozy vlaku musí být na vymezených místech na straně nástupu označeny číslem nebo jiným označením linky a názvy zastávek. Tabulky užívané k tomuto označení musí mít modré písmo na bílém podkladě; v případě dlouhodobé plánované výluky černé písmo na žlutém podkladě. Pokud je vůz vybaven informačními panely, nastaví se příslušné označení ze stanoviště řidiče tak, že na černém podkladě se nachází žluté písmo.
Vnitřní transparent ve vozech T3 a KT8D5 Bok všech vozů vlaku na straně nástupu (čitelné uvnitř)
Všechny vozy vlaku, které nejsou v dlouhodobé plánované výluce, musí být na vymezených místech na straně nástupu označeny číslem nebo jiným označením linky a názvy zastávek. Tabulky nebo magnetické fólie užívané k tomuto označení musí mít modré písmo na bílém podkladě. V případě dlouhodobé plánované výluky se použijí tabulky s černým písmem na žlutém podkladě. Ve vozech, které jsou za stanovištěm řidiče vybaveny panelem zobrazujícím číslo linky a následující zastávky, nemusí být vnitřní orientace na magnetických fóliích vyvěšena, pokud není k dispozici (výluky, vypravování z jiné vozovny apod.). Pokud je vůz vybaven bočními vnitřními informačními panely, nastaví se příslušné označení ze stanoviště řidiče tak, že na černém podkladě se nachází zelené písmo.
Zadní transparent vozů T3 Záď všech vozů tramvajového vlaku
Záď všech tramvajových vozů musí být označena číslem nebo jiným označením linky. Tabulky užívané k tomuto označení musí mít modré písmo na bílém podkladě. Pokud je vůz vybaven informačními panely, nastaví se příslušné označení ze stanoviště řidiče tak, že na černém podkladě se nachází žluté písmo. U vozů, kde se označení provádí natočením plátna ve skříňce na střeše vozu (KT8D5), je kombinace modré písmo na bílém podkladě. V případě, že příslušné označení linky není možné nastavit ve skříňce na střeše vozu, musí být označení linky modrým písmem na bílém podkladě umístěno na zádi vozu na panelu stanoviště řidiče a ve skříňce na střeše vozu musí být nastaveny bílé plochy nebo "X" z obou pohledových směrů.
Číslo linky na konstrukci zrcátka vozů T3 První vozy vlaků T3 - konstrukce zpětného zrcátka
První vozy vlaků T3 musí být vybaveny číslem linky nebo jiným označením na konstrukci zpětného zrcátka vpravo ve směru jízdy. Tabulky užívané k tomuto označení musí mít bílé písmo na modrém podkladě.
Čelní orientace konečné zastávky vlaků jedoucí do depa na vozech T3 Označení vlaků jedoucích z linky do depa
Tyto vlaky jsou označeny na čele názvem vozovny nebo určené zastávky zeleným tiskem na bílém podkladě. Na straně nástupu (pouze u vlaků, jejichž zatahovací trasa nevede všemi zastávkami uvedenými na bočních orientacích) se text překryje informací o jízdě do vozovny se zeleným tiskem na bílém podkladě. U vlaků, vybavených informačními panely, se text na čele vlaku a na straně nástupu zvenku operativně nastaví ze stanoviště řidiče žlutým písmem na černém podkladě.

Označení vlaků určených k přepravě cestujících dle okamžité potřeby
Tyto vlaky jsou místo čísla linky označeny písmenem "X" na čele vlaku bílým písmem na modrém podkladě a na zádi vlaku modrým písmem na bílém podkladě. Místo názvu cílové zastávky je na čele vlaku modrým písmem na bílém podkladě číslo linky, po níž vlak jede. Na stranu nástupu se použijí boční orientace typu tzv. "stříšky" s číslem příslušné linky černým písmem na bílém podkladě.
Tyto vlaky (denní i noční) musí být při výjezdu vybaveny číselníkem všech provozovaných linek (tzv. "kalendář") pro umístění na čelo vlaku. Denní záložní vlaky musí být dále vybaveny pro každý vůz vlaku dvěma sadami bočních orientací se všemi čísly provozovaných linek. Noční záložní vlaky musí být vybaveny dvěma sadami bočních orientací pouze s čísly všech nočních provozovaných linek pro každý vůz vlaku.
Aby mohly být boční orientace (tzv. "stříšky") vyvěšeny, musí mít všechny záložní vlaky v držácích bočních orientací umístěny prázdné cedule.
U vlaků, vybavených informačními panely, se příslušná informace s číslem linky, cílovou zastávkou a případně i textem na straně nástupu zvenku operativně nastaví ze stanoviště řidiče žlutým písmem na černém podkladě.

Ilustrace: © Pražské tramvaje


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1730
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2020