Rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží 2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Rekonstrukce tramvajové tratě
na Bubenském nábřeží 2011


Fotogalerii začneme likvidací původního kolejového svršku tvořeného panely BKV. Již po několika hodinách od zahájení výluky byly pryč kolejnice a velkoplošné panely oblouku k Pražské tržnici! | 30.4.2011
Detailní pohled na podložený částečně smontovaný kolejový rošt. Dřevěné hranoly se před betonáží samozřejmě vyndají. | 2.5.2011
Pomocí těchto šroubů je celý kolejový rošt vyzvednut do požadované výšky. Může dojít k odstranění hranolů a podbetonování. Šrouby se po první betonáží samozřejmě také vyndají. | 2.5.2011
Navážení kolejnic na betonové pražce Rheda City dozorují také němečtí kolegové. | 2.5.2011
Oblouk ve směru k Pražské tržnici je již smontován a zafixován ve své poloze. | 2.5.2011
Montáž kolejového styku po návozu kolejnic. | 2.5.2011
Směrově urovnaný kolejový rošt čeká na vyzvednutí do správné nivelety. V pozadí je ke spatření bus náhradní dopravy X-25. | 2.5.2011
Výstavba pevné jízdní dráhy systému Rheda City na Bubenském nábřeží. | 2.5.2011
Připravené nové přechodové kusy NT1-B1. | 2.5.2011
Náhradní autobusovou dopravu X25 provozovala již standardně firma Hotliner. V zastávce Maniny odbavuje své cestující vůz ev.č.9558. | 5.5.2011
I momentový klíč se někdy pokazí a je třeba jej důkladně prověřit. | 5.5.2011
Svářeči vytváří bezstykovou kolej. | 5.5.2011
Předchůdci a nástupci... Vytrhané kolejnice B1 a nové stojinové kolejnice NT1. | 30.4.2011
Detail bezpodkladnicového upevnění na pražci systému Rheda City. | 2.5.2011
Detail bezpodkladnicového upevnění na pražci systému Rheda City v montážní poloze. Trojúhelníková vymezovací vložka slouží k utváření rozchodu. | 2.5.2011
Návoz kolejnic na prefabrikované pražce. | 2.5.2011
Směrově urovnaný kolejový rošt čeká na vyzvednutí do správné nivelety. | 2.5.2011
Výstavba pevné jízdní dráhy systému Rheda City na Bubenském nábřeží. | 2.5.2011
Německý kolega dozoruje správnému provedení rozchodů. | 2.5.2011
Výstavba pevné jízdní dráhy systému Rheda City na Bubenském nábřeží. | 2.5.2011
Po dobu rekonstrukce oblouku byla u zastávky Pražská tržnice zřízena povrchová spojka Californien, na které byla ukončena linka 25, jak dokazuje snímek vozu KT8D5 ev.č.9042. | 30.4.2011
Detail utaženého bezpodkladnicového upevnění ještě před svařením kolejnic a utvoření rozchodů. | 5.5.2011
Zatímco zraje beton, svářeči mohou vytvářet bezstykovou kolej. | 5.5.2011
Součástí rekonstrukce oblouku byla i výměna zpuchřelé přítlačné pryže fixující kolejnice B1 v přilehlém úseku z velkoplošných panelů BKV s pomocí tzv. mostecké zatlačovačky. Pracovníky míjí vůz ev.č.9533 firmy Hotliner na náhradní lince X25. | 5.5.2011
Není to tak dávno, co byla rekonstruována tramvajová trať na Bubenském nábřeží. V roce 2005 proběhla v termínu od 1. září do 15. prosince (ano vidíte správně, tři a půl měsíce!) trvající generální oprava vozovek a chodníků v úseku Pražská tržnice - Komunardů v délce cca 550 m, spolu s rekonstrukcí svršku tramvajové trati z velkoplošných panelů v délce 618 m, včetně úprav tramvajových ostrůvků Pražská tržnice. Přesto po necelých šesti letech provozu se musí tramvajová trať znovu sanovat.

Z praktických zkušeností již dobře víme, že velkoplošné panely BKV jsou velice nevhodné do směrových oblouků o malém poloměru. Síly působící na velkoplošné panely vzniklé v důsledku teplotní roztažnosti a pohybu nedokonale zafixovaných kolejnicových pásů v nich uložených, je nutí v obloucích putovat do stran. Snížení tohoto efektu se může omezit instalací panelových kotev, což jsou kusy kovu - ať již nařezané části kolejnic, trubky či cokoliv jiného - usazené v určitých intervalech v jejich těsné blízkosti, případně betonáží střední části místo dosazení středových panelů mezi traťové koleje. Obě tyto metody na Bubenském nábřeží byly využity, přesto k posunu panelů nadále docházelo a musela zde být opět nařízená omezená rychlost tramvají.

Dopravní podnik se v roce 2010 rozhodl přistoupit k opravě části trati a připravit projekt na opravu oblouku Bubenské nábřeží - Komunardů. Tentokráte si k tomu vybral novou, v Praze dosud nevyzkoušenou technologii pocházející z Německa, založenou na pevné jízdní dráze. Jejím cílem je zafixovat koleje v oblouku tak, aby k žádným posunům již nemohlo docházet.

K vyloučení tramvajového provozu došlo v termínu od 30. dubna do 8. května 2011. Místo velkoplošných panelů BKV se v oblouku nově objevila pevná jízdní dráha Rheda City. Ta je (velice zjednodušeně) založena na speciálních odlehčených pražcích, které tvoří betonové prefabrikáty s namontovanými distančními podložkami v místě uložení kolejnicových pásů, spojené v jeden celek s pomocí příhradového nosníku. Po přípravě zemní pláně se tyto prefabrikáty usadí na místo v pražcových intervalech, navezou se kolejnice a celá konstrukce se ve stavební jámě předmontuje.

Následující postup prací je podobný jako u staveb tramvajových tratí tvořených podkladnicemi W-tram. Takto předmontovaná konstrukce se pak pomocí pomocných šroubů zvedne do správné polohy a jako zmíněný W-tram 2x zabetonuje. První vrstva do výšky upevňovadel, druhá, výrazně tenčí, sahá pod hlavu kolejnice a provádí se po urovnání rozchodů a zavaření předmontovaných kolejových styků. Zbývající část se vyplní živičným povrchem, resp. litým asfaltem.

Součástí prací byla též pravidelná údržba stávajícího vyloučeného úseku, spočívající v broušení kolejnic v traťovém úseku Vltavská - Pražská tržnice a výměně přídržné pryže v panelech BKV na Bubenském nábřeží.

Ověřovací jízda trakčního vedení měřícím vozem T3 ev.č.5521 se tentokráte nekonala, v neděli proběhla před zahájením PIM zkouška pomocí dvojice vozů KT8 na ověření prostorové průchodnosti v obloucích.

Dopravní opatření:
 • Linka 1 v úseku Strossmayerovo náměstí - Maniny odkloněna přes zastávky Výstaviště a Nádraží Holešovice.
 • Linka 3 v úseku Vltavská - Maniny odkloněna přes zastávky Strossmayerovo náměstí, Výstaviště a Nádraží Holešovice.
 • Linka 5 ve směru od Olšanských hřbitovů ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Výstaviště, Nádraží Holešovice, Maniny, Palmovka a Balabenka do zastávky Nádraží Vysočany (náhrada za linku 15).
 • Linka 12 v pracovní dny přibližně od 06.00 do 20.00 hodin ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Palmovka prodloužena přes zastávky Bulovka a Kobylisy do zastávky Vozovna Kobylisy (náhrada za linku 25).
 • Linka 15 zrušena.
 • Linka 25 ve směru z Vypichu zkrácena do zastávky Pražská tržnice.
 • V trase Pražská tržnice - Maniny zavedena náhradní autobusová doprava X-25.

 • www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
  ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
  web postaven na redakčním systému phpRS
  Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019