Scanjournal č.060

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Scanjournal č.060

Fotografické okénko do nedávné historie


60. Liberec 18. srpna 1998
Šedesáté vydání Scanjournalu nás zavede do Liberce v srpnu 1998. Jedná se o vydání speciální, takřka Fotožurnálové, protože všechny fotografie byly pořízeny ve stejný den.
Již jen pár dní zbývá do ukončení úzkorozchodného provozu na trati linky 3 do Horního Hanychova (plánováno na 26. srpna 1998). V úseku Horní Hanychov – Kubelíkova jezdí tramvaje stále po původní úzkorozchodné trati, ale v úseku Kubelíkova – Viadukt již pouze po dočasném provizoriu, zřízeném během stavebních prací na straně ulice. Na protilehlé straně se jíž dokončuje trať na normálním rozchodu, prozatím jako jednokolejná s výhybnami, druhá kolej bude dobudována po ukončení provozu na úzkorozchodném provizoriu. Současně vrcholí přípravy na začátek tramvajového provozu linky 2 na normálním rozchodu. Trasa bude oproti dnešní lince 3 zkrácena na dočasný vratný trojúhelník u zastávky Kubelíkova (plánováno na 30. srpna 1998). Ještě před zahájením provozu linky 2 byl bez bujarých oslav v naprosté tichosti zahájen na pravidelný provoz s cestujícími na normálním rozchodu na městské lince 1, provozované ve špičkách pracovních dní v trase Viadukt – Lidové sady. V celé trase této linky již byla stavebně připravena tříkolejnicová splítka z dřívějších rekonstrukčních akcí a provoz na normálním rozchodu zde již v roce 1996 vyzkoušel při prezentačních jízdách. V celém díle Scanjournalu se budeme držet pouze na městské trati, na meziměsto zavítáme zase někdy jindy.
Dnešní cestu zahájíme v Horní Hanychově se soupravou vozů T3m ev.č.61+62. | 18.8.1998 V nástupní zastávce smyčky Horní Hanychov se nachází souprava T3 ev.č.38+43. | 18.8.1998 Hanychovskou smyčku opouští souprava T3m ev.č.65+66 po provedené malé modernizaci v DP Ostrava. | 18.8.1998 Ve směru od Spáleniště do Horního Hanychova jede souprava vozů T3m ev.č.61+62 ve Staré Ještědské ulici. | 18.8.1998 Ve směru do centra přijíždí k zastávce Spáleniště souprava T2R ev.č.24+25. | 18.8.1998
62+63 - 3
18.8.1998
38+43 - 3
18.8.1998
65+66 - 3
18.8.1998
61+62 - 3
18.8.1998
24+25 - 3
18.8.1998
V zastávce Spáleniště ve směru do centra zastavila další souprava T2R, tentokrát ev.č.26+27. | 18.8.1998 Od Spáleniště klesá ke kostelu souprava T3M ev.č.63+64. Alej po levé straně musela ustoupit stavbě přeložky Ještědské ulice. | 18.8.1998 Trať mezi zastávkami Spáleniště a U kostela byla vedena tradičně v boční poloze. | 18.8.1998 Mezi zastávkami U Kostela a České mládeže byla ve směru do centra vyfotografována souprava T3SUCS ev.č.74+75. | 18.8.1998 Ve výhybně Dolní Hanychov u stejnojmenné smyčky (toho času nepoužívané) byla ve směru do centra zachycena souprava T3SUCS ev.č.72+73. | 18.8.1998
26+27 - 3
18.8.1998
63+64 - 3
18.8.1998
Spáleniště
18.8.1998
74+75 - 3
18.8.1998
72+73 - 3
18.8.1998
V interiéru čelního vozu T3SUCS ev.č.72 jistě zaujme automat na jízdenky, který zde byl nainstalován, aby souprava T3SUCS ev.č.72+73 mohla jezdit na trati do Jablonce. | 18.8.1998 Souprava T3m ev.č.61+62 vjíždí ve směru z centra do prostoru výhybny a smyčky v Dolním Hanychově. | 18.8.1998 Od Dolního Hanychova klesá souprava T3m ev.č.65+66 k zastávce Kubelíkova. | 18.8.1998 O několik desítek metrů blíže centru stoupá od Kubelíkovy ve směru z centra souprava T2R ev.č.24+25. | 18.8.1998 V provizorní výhybně Kubelíkova se křižují soupravy T3M ev.č.59+83 (do centra) a T3 ev.č.38+43 (z centra). | 18.8.1998
72+73 - 3
18.8.1998
61+62 - 3
18.8.1998
65+66 - 3
18.8.1998
24+25 - 3
18.8.1998
83+59 - 3
38+43 - 3
18.8.1998
Na stejném místě byla ve směru do centra vyfotografována zezadu souprava vozů T2R ev.č.20+21. | 18.8.1998 Ve směru do centra zastavila na Kubelíkově souprava T2R ev.č.24+25. | 18.8.1998 Souprava T2R ev.č.24+25 opouští výhybnu Kubelíkova směrem do centra. Vpravo je zřejmý dokončovaný vratný trojúhelník nové trati o normálním rozchodu. | 18.8.1998 Ze zastávky Kubelíkova jede do centra souprava T3m ev.č.61+62. Vpravo budoucí kolej ve směru z centra a rozjezdová výhybka vratného trojúhelníku. | 18.8.1998 Na stejném místě byla zachycena také souprava T2R ev.č.26+27 ve směru z centra. | 18.8.1998
20+21 - 3
18.8.1998
24+25 - 3
18.8.1998
24+25 - 3
18.8.1998
61+62 - 3
18.8.1998
26+27 - 3
18.8.1998
Mezi zastávkami Janův Důl a Kubelíkova jede souprava T3SUCS ev.č.74+75 po provizorní trati ve směru z centra. Komunikace byla v této době průjezdná pouze pro tramvaje a dopravní obsluhu. | 18.8.1998 Ve stejném úseku byla u zastávky Janův Důl zachycena ve směru do centra tramvaj T2R ev.č.26+27. Trať o normálním rozchodu je zřizována z panelů BKV. | 18.8.1998 Vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi provizorní úzkorozchodnou tratí a novou kolejí normálního rozchodu bylo na dočasné zastávce zřízeno zábradlí. Na snímku souprava T3M ev.č.63+64. | 18.8.1998 Stejně jako na minulém snímku je v provizorní zastávce Janův Důl ve směru do centra souprava T3M ev.č.63+64. | 18.8.1998 Od Vápenky směřuje k zastávce Janův Důl souprava T3M ev.č.59+83. Vlevo se stále nachází připravená kolej normálního rozchodu. | 18.8.1998
74+75 - 3
18.8.1998
26+27 - 3
18.8.1998
63+64 - 3
18.8.1998
63+64 - 3
18.8.1998
59+83 - 3
18.8.1998
Stejná souprava T3M ev.č.59+83 byla zachycena ve směru do centra u Vápenky, kde nebyla na provizoriu zastávka, protože se zde zřizovala na nové trati výhybna a na zastávku nezbylo místo.  | 18.8.1998 Pohled na lokalitu bývalých zastávek Vápenka z opačné strany, souprava T3m ev.č.65+66 směřuje z centra. | 18.8.1998 Souprava T3m ev.č.61+62 směřuje od zastávky U Pekáren k Vápence, zatímco ve středu ulice finišuje výstavba dočasné výhybny na nové trati. | 18.8.1998 Stavební ruch dosud výrazněji nezasáhl prostor bývalé smyčky Vápenka, kde byl dosud zachován označník původní výstupní zastávky linky 1. | 18.8.1998 V zastávce Krkonošská ve směru z centra byla vyfotografována na provizoriu souprava T2R ev.č.24+25. | 18.8.1998
59+83 - 3
18.8.1998
65+66 - 3
18.8.1998
61+62 - 3
18.8.1998
Smyčka Vápenka
18.8.1998
24+25 - 3
18.8.1998
V blízkosti zastávky Viadukt byla nová trať o normálním rozchodu zřízena rovnou jako dvoukolejná, protože to šířkové poměry dovolovaly i při zachování provizoria. Z centra jede souprava T3M ev.č.63+64. | 18.8.1998 Dvěma snímky se podíváme i do úseků linky č. 3, ve kterých již je zřízena tříkolejnicová splítka. Souprava T2R ev.č.21+20 byla zachycena v centru města poblíž zastávky Rybníček. | 18.8.1998 Souprava vozů T3 ev.č.38+43 přijíždí k zastávce Botanická – ZOO ve směru do centra. Na snímku je zřetelné, že je ve splítce používán zejména úzký rozchod, tato skutečnost se však již brzy měla změnit. | 18.8.1998 Normální rozchod budou již brzy využívat na lince 2 nejen původní vozy po výměně podvozků, ale také čtveřice ojetých vozů zakoupených z Prahy. Souprava T3 ev.č.39+33 je již připravena ve vozovně včetně nové červené samolepky označující rozchod 1435 mm. | 18.8.1998 Druhá souprava ojetých vozů T3 z Prahy s čísly T3 ev.č.40+34 byla před nasazením do provozu ve vozovně opatřena celovozovou reklamou OBI. | 18.8.1998
63+64 - 3
18.8.1998
21+20 - 3
18.8.1998
38+43 - 3
18.8.1998
39+33
18.8.1998
40+34
18.8.1998
Vůz T3 ev.č.34, zakoupený jako ojetý z Prahy, přinesl do Liberce nový prvek starších sérií tramvají T3 – tlusté okenní rámečky. | 18.8.1998 Nejen ojeté vozy z Prahy, ale i některé původní Liberecké tramvaje již byly v polovině srpna 1998 připraveny k provozu na normálním rozchodu. Na snímku vozy T3m ev.č.55 a 49 před odpoledním výjezdem na linku 1 v Tatranské ulici. | 18.8.1998 Vůz T3m ev.č.55 najíždí na linku 1 přes kolejovou spojku v Tatranské ulici, jednu z mála provozovaných kolejových konstrukcí vybavených pouze rozchodem 1435 mm. | 18.8.1998 Ve smyčce Lidové sady probíhaly stavební práce, jejichž cílem bylo umožnění provozu na normálním rozchodu na obou kolejích. Vůz T3m ev.č.49 na lince 1 je vybaven samolepkou upozorňující, že vůz je vybaven podvozky normálního rozchodu. | 18.8.1998 Vůz T3m ev.č.49 na lince 1 u zastávky Botanická – ZOO. Provoz linky 1 na normálním rozchodu byl zahájen pravděpodobně 14. srpna 1998. | 18.8.1998
34+40
18.8.1998
55 - 1
49 - 1
18.8.1998
55 - 1
18.8.1998
49 - 1
18.8.1998
49 - 1
18.8.1998
Dalším vozem na normálním rozchodu byla tramvaj T3m ev.č.69, na snímku u zastávky Muzeum – Výstaviště ve směru do centra. | 18.8.1998 Čtveřici vozů vypravených na normálním rozchodu uzavírá vůz T3m ev.č.58, vyfotografovaný v zastávce Ulice 5. května ve směru do centra. | 18.8.1998 Vůz T3m ev.č.69, vyfotografovaný na Rybníčku tak, aby bylo vidět, že využívá ve splítce normální a ne úzký rozchod. | 18.8.1998 U zastávky Nádraží ČD byl vyfotografován na lince 1 vůz T3m ev.č.55. | 18.8.1998 Pro dnešek se rozloučíme s tramvají T3m ev.č.69 na lince 1 ve smyčce Viadukt. V červenci jsem ještě tento vůz fotografoval na lince 1 na úzkém rozchodu, v polovině srpna se nenápadně stal jedním z prvních průkopníků nové kapitoly libereckého tramvajového provozu. | 18.8.1998
69 - 1
18.8.1998
58 - 1
18.8.1998
69 - 1
18.8.1998
55 - 1
18.8.1998
69 - 1
18.8.1998


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1730
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2020