Odprodeje vyřazených tramvají z Prahy do zahraničí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Odprodeje vyřazených tramvají
z Prahy do zahraničí

Aktualizováno k datu: 1. ledna 2018


Krivoj Rog je jedním ze dvou provozů v bývalé SSSR, kde se podařilo zrealizovat koncept tramvajové rychlodráhy, pro kterou byly vyvíjeny tramvaje KT8D5. Žádný vůz tohoto typu sem však nikdy nebyl dodán a provozu na rychlodrážní trati vládnou od uvedení do provozu v roce 1986 vozy T3. Na snímku je tramvaj T3SUCS ev.č.070 (ex Praha ev.č.7248). | 18.8.2015

V souvislosti s dodávkami tramvají Škoda 15T se stal již zažitou metodou nakládání s vyřazenými tramvajemi jejich odprodej k dalšímu provozu do zahraničí. Po roce 2011 začal počet takto odprodaných tramvají dokonce převyšovat počet vyřazených vozů, které byly sešrotovány. Ke zmapování vývoje, jenž vedl až k tomuto současnému stavu, se musíme ohlédnout až do období těsně po roce 1989, kdy došlo k významným společenským změnám v zemích bývalého východního bloku orientovaných ekonomicky významně na někdejší SSSR. To mělo za následek zásadní útlum výroby nových tramvají v ČKD Tatra, neboť tradiční odběratelé ze SSSR nebyli schopni v prostředí tržní ekonomiky nakupovat takové objemy nových vozidel. Útlum výroby se projevil i v produkci pro domácí trh v Československu, kde dopravní podniky odmítaly odebírat konstrukčně zastaralé tramvaje T3SUCS i rozměrově nevhodné článkové vozy KT8D5. ČKD na situaci domácího trhu reagovalo vývojem nízkopodlažní tramvaje RT6N1 i zahájením výroby tramvají T6A5. Záhy na český trh vstoupili noví výrobci, začínající kusovými zakázkami, zatímco výroba v ČKD byla ukončena. Objem dodávek nových tramvají v 90. letech tak logicky nepokrýval potřebná množství vozů k náhradě dožívajících tramvají T3. Tato situace vyústila ve všech městech k modernizačním programům tramvají T3. V Praze hromadně poměrně pozdě, až od roku 2000 v počtu několika set kusů. Skutečně hromadné dodávky nových tramvají do Prahy se však podařilo realizovat od dodání posledních vozů T6A5 až téměř po deseti letech. Teprve ve chvíli, kdy se konečně rozběhla sériová výroba nízkopodlažních tramvají typů 14T a 15T firmy Škoda Transportation, umožňující v Praze při vyřazování dožívajících vozů kalkulovat s dodávkou nových tramvají a naplánovat odstavování několika desítek starších tramvají ročně.

Na lince 22 v Sofii se vzájemně potkávají tramvaje typické pro druhou polovinu 20. století pro východní i západní Německo. Vyfotografováno tak bylo setkání soupravy vozů Düwag T4+B4 ev.č.4212+4286 (ex. Bonn, rok výroby 1960 a 1962) a Tatra T4D+B4D 4075+4756 (ex. Lipsko, rok výroby 1980 a 1986). | 7.6.2011
Většinu vozového parku v ukrajinském městě Vinnica tvoří ojeté tramvaje ze švýcarského Curychu, které sem byly dodány i s technologií pro údržbu. Na snímku přijíždí legendární tramvaj typu Be 4/6 Mirage ev.č.303 z roku 1967. | 13.4.2013
Z úvodního textu lze odvodit, že u tradičních zahraničních odběratelů se již od počátku 90. let minulého století začal projevovat nedostatek nových vozidel. Podobný osud jako ČKD Tatra dokonce potkal i jiné výrobní závody v bývalém východním bloku, jmenujme například Konstal v Polsku, Ganz v Maďarsku nebo Timis v Rumunsku. V Sovětském svazu byla největším výrobcem vagónka UKVZ v Usť-Katavi (Usť-Katavskij vagonstrojitělnyj zavod imeni Sergeje Mironoviče Kirova, za socialismu druhý největší výrobce tramvají na světě po ČKD), která sice počátkem 90. let zaznamenala z důvodu ekonomických změn také výrazný propad zakázek, ale paradoxně ji od úpadku zachránil právě výpadek masivních dodávek tramvají z ČKD, který pro tramvaje z Usť-Katavi otevřel nová odbytiště. V nové situaci s menším počtem domácích výrobců a vyššími cenami tramvají musely dopravní podniky uvážlivě pracovat s tramvajovým provozem. V některých případech docházelo k omezování provozu až rušení celých provozů, jinde prostě staré tramvaje přesluhovaly. Jako levná alternativa obnovy vozového parku bylo již v první polovině 90. let přikročeno v mnoha městech a zemích k obnově vozového parku ojetými tramvajemi z druhé ruky. Častým zdrojem takových vozů bylo nově sjednocené Německo, a to jak jeho bývalá západní, tak i východní část. Docházelo tak k zajímavým setkáním, například v bulharské Sofii jezdí spolu na jedné lince typické vozy západního bloku (článkové tramvaje Düwag) s typickými vozy východního bloku (ČKD Tatra T4D), oba typy zakoupené jako ojeté z Německa. Do zemí, odebírajících původně tramvaje z ČSSR se však dostaly ojeté tramvaje i z Rakouska, Švýcarska a Holandska.

Na provizorní zastávce Janův důl v Liberci byla vyfotografována souprava složená z tramvají T3 ev.č.40+34 (ex Praha ev.č.6148+6489) náležících do čtveřice vozů odprodaných do Liberce v roce 1997. | 14.10.1998
Ve vozovně v Plzni na Slovanech byla vyfotografována souprava tramvají T3 ev.č.101+102 (ex Praha ev.č.6326+6393), vozy byly z Prahy odprodány v roce 1994. | 8.3.1997
Tramvajové provozy odebírající donedávna tramvaje z ČKD by v 90. letech minulého století jistě měly zájem také o odkup tramvají z Prahy (respektive z celé ČSSR), avšak zde dosud ze zřejmých důvodů nepanoval zásadní nadbytek vyřazených vozidel schopných dalšího provozu. V Praze bylo k dispozici omezené množství vyřazených vozů T3 v období mezi posledními dodávkami tramvají T3SUCS a KT8D5 a dodávkou vozů T6A5. V tomto období se realizovalo několik odprodejů vyřazených vozů v rámci ČR (Plzeň, Liberec, Brno, Ostrava) a také první doložený prodej tramvaje T3 z Prahy do zahraničí. Touto první tramvají se stal v roce 1993 vůz ev.č. 6319, prodaný do muzea v Kochi v Japonsku. Zde bylo plánováno vůz přestavět (zmenšit jeho šířku) a provozovat na úzkorozchodné trati firmy Tosa společně s jinými historickými vozidly (např. tramvaje z Lisabonu). K tomu však nedošlo, firma se potýkala s finančními problémy, které vyústily až ve změnu organizace podniku. Nové vedení usoudilo, že přestavba dalších již zakoupených zahraničních vozů by byla příliš náročná a nerealizovala ji. Vůz T3 v Japonsku tak byl v po více než deseti letech odstavení sešrotován, a to společně s dalšími cennými exponáty z Vídně a Milána.

Vůz ev.č.053 v Krivoj Rogu pochází jistě z Prahy, původní evidenční číslo se však nepodařilo spolehlivě dohledat (pravděpodobně ev.č.6530 nebo 6560). Snímek v typické podzemní stanici byl pořízen téměř dvacet let po dodání vozu z Prahy. | 18.8.2015
Vůz ev.č.058 v Krivoj Rogu jezdí jako zadní ve dvojici 057+058, původní čísla v Praze by byla 6559+6322. Zadní vůz neodebírá proud pantografem, neboť mezi vozy je realizováno propojení 600V pomocí speciálních zásuvek na střeše – tato zásuvka je zřejmá i na zadním čele vozu 058 na snímku. | 22.6.2012
První realizovaný prodej tramvají z Prahy do ciziny se realizoval do ukrajinského města Krivoj Rog počínaje rokem 1995. Kontrakt byl uskutečněn přes zprostředkovatelskou firmu zabývající se obchodem s Ukrajinou a předmětem byla dodávka tramvají ve stavu po velké prohlídce, z pohledu odběratele pojatých jako nákup nových vozidel pro tamní prestižní rychlodráhu. Většina tramvají pro Krivoj Rog tak putovala nejprve do firmy Pars Šumperk, kde byla provedena úprava dle požadavku zákazníka. Následně byly vozy expedovány do Krivoj Rogu. Dodávky probíhaly od jara 1995 až do konce roku 1997, přičemž dodnes nejsou spolehlivě doloženy všechny vozy, které byly do Krivoj Rogu dodány. Některé vozy odprodané z Prahy v rámci této akce byly použity pouze zhotovitelem na náhradní díly, které se však braly současně i ze starších zásob vyřazených T3 v majetku zhotovitele. U tří vozů také není spolehlivě doloženo, zda byla jejich oprava před odvozem prováděna v opravně tramvají v Praze, nebo v Šumperku. S jistotou lze konstatovat pouze dodání 11 ks T3 do Krivoj Rogu (z toho u 8 ks je doložena oprava v Šumperku), do procesu však bylo zapojeno celkem 15 vozů. Osudy dalších čtyř kusů nejsou jednoznačně potvrzeny (údaje v dostupných podkladech se liší) a je pravděpodobné, že byly použity jen na náhradní díly, případně jako náhradní skříně s využitím dokumentů jiného vozu. Po dodávkách tramvají T6A5 do Prahy se předpokládalo pokračování podobných odprodejů na Ukrajinu, avšak v této době neměli případní zákazníci zájem a vozy odprodané z Prahy zprostředkovateli v roce 1996 byly v následujících letech většinou sešrotovány a žádný z nich se nedostal do provozu v zahraničí.

Fotografii soupravy tramvají ev.č.1197+1198 (ex Praha ev.č.7092+7040) s typickou místní zástavbou pořídil v Pchjongjangu německý cestovatel Daniel Möschke. Povšimněte si staženého předního sběrače. Trolejové vedení je totiž místy v tak dezolátním stavu, že řidiči musí sběrače za jízdy stahovat, aby nedošlo k jejich poškození. | 24.4.2014
Dvacítka tramvají z Prahy je v Pchjongjangu provozována výhradně ve dvouvozových soupravách, což dokládá i snímek soupravy ev. č 1175+1177 (ex Praha ev.č.7045+7073), pořízený německým cestovatelem Danielem Möschke. | 11.4.2015
V následujícím období Praha vyřazovala tramvaje jen minimálně a drtivá většina vozů procházela modernizačním programem T3R.P. Poptávka po ojetých tramvajích z Prahy, zejména typu T3, tak nemohla být realizována. Jisté uvolnění možností nastalo až po roce 2003, kdy byl zahájen program modernizací T3R.PV s novými vozovými skříněmi. Možnosti nákupu vyřazených tramvají využila firma Pars Šumperk k nákupu čtyř vozů T3 pro své zakázky na stavbu tříčlánkových částečně nízkopodlažních tramvají. První z nich byla pro již osvědčeného zákazníka – ukrajinský Krivoj Rog, vůz typu K3UA s využitím vozových skříní dvou tramvají T3 byl postaven v roce 2005. Zbývající dva vozy posloužily ke stavbě prototypu tramvaje KT3R s čely „Kotas“ pro ruské hlavní město Moskvu, dokončené až v roce 2008. Výroba modernizovaných tramvají z vyřazených vozů T3 se však v této době již nejevila jako perspektivní a k využití dalších vozů z Prahy tímto způsobem nedošlo. V roce 2008 již díky končícímu modernizačnímu programu tramvají T3 (do kterého již mezitím byly zařazeny i vozy podtypů T3M, T3SU a T3SUCS) i dodávkám vozů Škoda 14T přikročil pražský dopravní podnik k systematickému vyřazování tramvají. Hned v roce 2008 došlo k prodeji čtyř tramvají typu T3 a šestnácti typu T3SUCS prostřednické firmě ze Slovenska, která zajistila jejich prodej do Korejské lidově demokratické republiky. Na vozech byla provedena prohlídka v opravně tramvají a dostaly nový lak, nicméně v zásadě byly v KLDR zařazeny do provozu v takovém stavu, jak v Praze dojezdily.

V obratišti Prospekt Gagarina v Charkově se setkaly hned dvě tramvaje typu T3 z Prahy. Zatímco vůz ev.č.6852 je nasazen na linku 8, vůz ev.č.6900 je pro závadu odtahován služební tramvají do depa. Obě tramvaje byly později v Charkově přečíslovány. | 10.4.2013
K zajištění tepelné pohody řidičů i oddělení od cestujících byla na vozech z Prahy se starou kabinou provedena v Charkově její dostavba ke stropu. Tuto úpravu dokumentuje snímek z interiéru vozu 6852. | 10.4.2013
Přes mnohé pesimistické odhady v Charkově tramvaje typu T3M skutečně vyjely do provozu a jezdí, což dokládá snímek vozu ev.č.8046 před nádražím. | 11.4.2013
Snímek vozu T3M ev.č.8034 z centra Charkova ukazuje, že tramvaje T3M zde nemají lehký život. Musí bojovat nejen se silným automobilovým provozem, ale také se špatným stavem kolejového svršku. | 11.4.2013
Zájem o podobný odkup tramvají, jako byl realizován v roce 2008 do KLDR, záhy projevila i další města, zejména na Ukrajině. Z tohoto důvodu dopravní podnik tramvaje vyřazené po roce 2009 jako nadbytečné cíleně vlastními silami nešrotoval, ale začal je nabízet jako provozuschopné subjektům k odprodeji. V případě nezájmu firem zajišťujících odprodej vozů k dalšímu provozu přišly ke slovu kovošroty, nabízející dopravnímu podniku obvykle nižší kupní cenu. Tím sice vzniká riziko, že jistá část vozů bude odvezena do šrotu v provozuschopném (kompletním) stavu, avšak reálně je počet takových případů nižší, než počet odprodejů k dalšímu provozu. Systém odprodejů byl od roku 2012 soustředěn v dopravním podniku do oddělení Likvidace majetku, které vyřazené tramvaje přebírá do svého majetku a nabízí je k odprodeji prostřednictvím obálkové metody s možností účasti jakéhokoliv subjektu. Výhodou tohoto systému je prezentace fotodokumentace vozů a jejich technického popisu, čímž dochází často k úspěšné selekci na vozy kompletní (poptávané primárně k dalšímu provozu) a vozy nekompletní nebo poškozené (poptávané převážně kovošroty). První vlaštovkou nové éry odprodejů tramvají bylo deset vozů pro ukrajinský Charkov (6 ks typu T3M, 1 ks typu T3SU a 3 ks typu T3SUCS), odvezených z Prahy na konci roku 2011. Zájem o vozy typu T3M byl velkým překvapením, neboť jejich elektrická výzbroj TV1 se doposud nevyskytovala mimo území bývalé ČSSR a vyřazené vozy tohoto typu byly spíše šrotovány. Tramvaje z Prahy byly v Charkově zařazeny do provozu pouze s minimálními úpravami (např. nutná změna rozchodu), a to nezvykle pod původními pražskými evidenčními čísly. Pozoruhodným a v následujících letech již neopakovaným jevem bylo polepení oken vozů polopropustnými fóliemi, které měly údajně zakrýt vandaly poškrabaná okna. Na vozech T3 a T3M s neuzavřenými kabinami (v Praze jezdících již jen jako zadní v soupravách) byly provedeny zajímavé dostavby trubkové zástěny kabiny, aby dosahovala až ke stropu a více izolovala řidiče.

Světlé zítřky u našich východních bratrů se staly pro mnohé tramvaje T3SUCS první šancí k provozu s cestujícími jako sólo. Vůz ev.č.7099 byl celou svou kariéru v Praze zadní v soupravě, v Charkově jezdil s původním evidenčním číslem také sólo, dnes jej zde již potkáme s číslem 520 jako zadní v soupravě. Foto: Absolut. | 11.4.2013
Unikátní snímek dokládá opravu vozu ev.č.7284 s využitím čela vozu ev.č.7116 v dílnách Saltovského depa v Charkově. | 11.4.2013
Tramvaje T6A5 působí v některých zákoutích Charkovské tramvajové sítě velmi moderně. Vůz ev.č.4543 (ex ev.č.8618) byl zachycen na lince 27. | 2017
Pražská tramvaj T3SUCS ev.č.7031 z roku 1983 jezdila pod svým původním číslem v ukrajinském Charkově od počátku roku 2012 do poloviny roku 2014, kdy byla přečíslována na ev.č.683. Na snímku odjíždí od hlavního nádraží na lince č. 5, zatímco v protisměru jede na lince 12 původní charkovský vůz T3SU ev.č.309 z roku 1987 ve výrazně zanedbanějším stavu. | 11.4.2013
Mentalita ukrajinských automobilistů byla možná pro tramvaj ev.č.7068 překvapením, místní řidič však situaci bez problémů zvládnul použitím zvonku. | 10.4.2013
Ani zprovoznění digitálních transparentů BUSE nezměnilo v Charkově tradiční zvyky umisťování orientací, jak dokládá fotografie vozu T6A5 ev.č.4519 ex ev.č.8610 na smyčce Saltivská. | 20.9.2017
Od roku 2012 se podařilo pokračovat v úspěšných odprodejích i nadále, přičemž konkrétní vozy jsou uvedeny níže v tabulkách. Do Charkova byly v roce 2012 odprodány kromě převažujících tramvají T3SU a T3SUCS i čtyři původní vozy T3. Současně si Charkov odebral i vybrané náhradní díly z tramvají, které byly tohoto roku šrotovány. Zajímavá je z roku 2012 trojice vozů T3SUCS po nehodách, z nichž jeden (ev.č.7284) byl po větší nehodě přední části vozu. K jeho opravě bylo využito čelo vyřazeného pražského vozu ev.č.7116, který byl sešrotován v Kladně. Výsledný vůz dostal jako první v Charkově nové evidenční číslo jako formální náhrada jiného místního vozu. I v následujících letech mířily některé tramvaje do Charkova ve stavu po nehodách, vždy však již šlo o menší poškození. Zajímavostí roku 2013 byl prodej dvou cvičných tramvají T3 ev.č.5506 a 5509, které byly v Charkově upraveny zpět na provozní vozy a rovněž přečíslovány. Vůz ev.č.5506 zůstal v provedení bez středních dveří, připomínajícím dvoudveřové tramvaje T3SU, dodávané na Ukrajinu poměrně běžně přímo z ČKD. V letech 2014 až 2016 byly do Charkova dodány opět také ojeté tramvaje typu T3M, jejichž početní stavy se v Praze již toho času významně zmenšily. V Charkově nicméně nadále trval zejména zájem odkupovat tramvaje typů T3SU a T3SUCS z Prahy, které zde po počátečních letech sólo provozu jezdily od roku 2014 i ve dvojicích. Odprodeje tramvají všech modifikací typu T3 z Prahy do Charkova byly ukončeny v roce 2016, kdy již byly zásoby vozů T3M, T3SU a T3SUCS v Praze téměř vyčerpány, tramvaje typu T3SUCS byly však do Charkova nadále dodávány např. z Ostravy, Olomouce a Bratislavy. V souvislosti s Charkovem je třeba zmínit, že dva zde provozované vozy T3SUCS z Prahy byly odsud v roce 2015 předány po dílenské prohlídce do města Družkovka, které s jejich pomocí obnovilo provoz na jedné zrušené tramvajové trati. Třetí tramvaj, tentokrát typu T3SU, putovala do Družkovky opět přes Charkov na přelomu let 2015 a 2016, aniž by v Charkově zasáhla do provozu. Družkovka se tak stala dalším městem, provozujícím pražské tramvaje, přestože žádné nikdy přímo neodkoupila. Podobným způsobem se v roce 2016 ocitly tramvaje T3, T3SU a T3SUCS z Prahy také v Ukrajinském městě Kamjanske (dříve Dněprodžeržinsk). První tři vozy byly po dovezení z Prahy do Charkova opraveny v místních dílnách a na konci června zprovozněny v Kamjanskem. Na přelomu let 2016 a 2017 putovaly do Kamjanskeho z Charkova další vozy, tentokrát převážně z řad tramvají v Charkově již provozovaných včetně vozu T3 původního ev.č.6900.

Od roku 2015 byly k odprodeji nabízeny také vyřazené tramvaje typu T6A5, z nichž první putovala v únoru 2016 právě do Charkova, následovaná do konce roku 2016 devíti dalšími vozy stejného typu. Zájem o tramvaje T6A5 byl pochopitelný, neboť s podobnými vozy s elektrickou výzbrojí TV3 mají na Ukrajině zkušenosti díky dodávkám tramvají T6B5, označovaných v exportní verzi pro Sovětský svaz v ČKD jako T3M. Zprovoznění tramvají T6A5 v Charkově s sebou neslo technické i legislativní problémy, následkem kterých došlo k významné časové prodlevě. Zatímco technické otázky úprav elektrické výzbroje a změny rozchodu byly úspěšně vyřešeny a jako první tramvaj T6A5 se po opravě projel počátkem srpna 2016 vůz původního ev.č.8623, otázky legislativní protáhly zahájená provozu až do pozdního podzimu. V listopadu 2016 byly tramvaje T6A5 schváleny jako náhrada existujících (a vyřazovaných) vozů T6B5 a do konce roku 2016 prvních pět tramvají dostalo nová evidenční čísla a vyjelo do provozu. První jízdy s cestujícími byly dokumentovány 7. prosince 2016 s vozem ev.č. 4532 (ex Praha ev.č.8623). Během roku 2017 vzrostl v Charkově počet zprovozněných tramvají T6A5 z Prahy na devět kusů z deseti dodaných, přičemž zařazení posledního kusu do provozu se očekává počátkem roku 2018. Místní vozový park byl sice v roce 2017 zásoben zejména vyřazenými vozy T3SUCS z Bratislavy, zájem o odkup dalších tramvají T6A5 však nadále trvá.

Navázáním kontaktu s Kyjevem se významně zvýšila intenzita odvozu tramvají z Prahy. Na snímku jsou poblíž Karosářské ulice v Praze zachyceny odvážené tramvaje T3 ev.č.6813, 6816, 6821 a 6876 před odjezdem do Kyjeva. | 3.4.2012
Na snímku z Kyjevské rychlodrážní linky č. 5 již vidíme vozy T3 z Prahy po provedení místní střední opravy v provozu. V dubnový podvečer se zde potkaly soupravy vozů 5647+5653 (ex Praha ev.č.6821+6944) a 5730+5754 (ex Praha ev.č.6831+6929). | 12.4.2013
Novotou zářící souprava vozů T3 ev.č.5755+5760 (ex Praha ev.č.6866+6867), vyfotografovaná ve věku 40 let od vyrobení v Kyjevě. Tramvaje T3 vyrobené v roce 1973 zde nahradily vyřazené původní vozy T3SU ev.č.5755 a 5760 z roku 1981. | 12.4.2013
Kyjev je největším odběratelem vyřazených vozů T3SUCS z Prahy. Na snímku jsou zachyceny vozy ev.č.7139, 7171 a 7199 z již jedenácté várky odvozů do Kyjeva po naložení na ukrajinské kamiony v Praze. | 16.6.2015
Během roku 2013 byla u tramvají dodávaných z Prahy v Kyjevě zahájena také instalace nových digitálních transparentů. Mezi takto vybavené tramvaje patří i vůz ev.č.5612 (ex Praha ev.č.7288) dodaný na konci roku 2013. | 16.8.2015
Tramvaj ev.č.5679 v Kyjevě pochází také z Prahy, kde nesla ev.č.7190. | 16.8.2015
Druhým pravidelným odběratelem tramvají z Prahy se na Ukrajině stalo v roce 2012 hlavní město Kyjev. Po dodávce deseti tramvají typu T3 na jaře 2012 byly již dále dodávány výhradně vyřazené tramvaje typů T3SU a T3SUCS. Počet tramvají prodaných do Kyjeva přesáhl na konci roku 2015 počet šedesáti kusů a toto město se tak stalo největším odběratelem vyřazených vozů z Prahy. Vozy zde nejsou zařazovány do provozu ve stavu po dodání, ale je na nich prováděna dílenská prohlídka. Ta spočívá v opravě viditelných poškození skříně (některé vozy do Kyjeva byly po menších nehodách), instalaci nových nerezových schodů a protiskluzové podlahy, revizi elektroinstalace včetně zapojení nového odbavovacího a informačního systémů a novém vnějším laku. Elektrická výzbroj je ponechána původní. Tramvaje jsou v Kyjevě důsledně přečíslovány a v pojetí místního dopravního podniku se nejedná o nové vozy, ale o generální opravy stávajících kyjevských tramvají. Pro dodané tramvaje tedy není vyčleněna žádná nová číselná řada, ale dostávají evidenční čísla uvolněná odstavenými původními vozy, jejichž stav je zejména z hlediska koroze vozové skříně výrazně horší, než u ojetých tramvají z Prahy. Je vhodné zde poznamenat, že kromě tramvají z Prahy využil Kyjev souběžně i nákupu vozů z DP měst Mostu a Litvínova. Zájem o tramvaje T3SU a T3SUCS z Prahy v Kyjevě nicméně trval a jejich dodávky probíhaly hromadně až do konce roku 2016, kdy byl odprodej ukončen z důvodu rozhodnutí o zachování zbývajících tramvají k provozu retro linky v Praze. Na konci roku 2016 dosáhl počet tramvají T3, T3SU a T3SUCS z Prahy 103 kusů a Kyjev je největším provozovatelem vyřazených tramvají z Prahy. Další tramvaje T3SUCS jsou do Kyjeva dodávány např. z Košic, z Prahy následoval v roce 2017 jen jeden vůz, jehož osud není dosud určen. Kyjevský dopravní podnik projevil podobně jako Charkov zájem i o tramvaje T6A5 a v roce 2017 zakoupil jeden kus z Prahy ke zkušební úpravě pro místní provoz. Po dílenské prohlídce byla úprava tramvaje pro místní provoz dokončena v prosinci roku 2017, původní vůz ev.č.8639 z Prahy je označen jako náhrada vyřazeného vozu T6B5 č. 005. Zajímavostí je v Kyjevě změna nátěru vozu na červenokrémový.

Vozy odprodané do Krivoj Rogu v roce 2012 zde byly podrobeny důkladné dílenské prohlídce, po které vyjely pod novými čísly. Tramvaj ev.č.7231 tak byla zachycena v provozu s novým ev.č.069. | 18.8.2015
Setkání typických ukrajinských dopravních prostředků v Oděse. Vlevo maršrutka (minibus se smluvním jízdným placeným přímo řidiči) a vpravo tramvaj, konkrétně T3SUCS ev.č.7061 původem z Prahy. | 9.4.2013
Také město Oděsa provozuje tramvaje převážně sólo a tak se některým tramvajím odprodaným z Prahy otevřela poprvé za jejich kariéru příležitost vozit cestující sólo a ne jako zadní v soupravě. Takový je i případ tramvaje ev.č.7111. | 9.4.2013
Stanoviště řidiče tramvaje ev.č.7109 je po půlroce provozu na Ukrajině stále vybaveno českými popisky ovladačů, místo rychloměru se však objevil voltmetr staršího provedení. | 9.4.2013
V ruském městě Kursk sice žádný spolupracovník pražských tramvají ještě tramvaj z Prahy nevyfotil, jako dokument jejich odvozu však poslouží snímek z nakládky vozu T3SUCS ev.č.7238 na železniční plošinové vozy v Praze – Libni, odkud tramvaje následujícího dne do Kursu odjely. | 5.11.2012
Tramvaje T3SUCS evidenčních čísel 7118, 7178, 7238, 7131 a 7108 zachycené v Praze – Libni před odjezdem do Kursku. | 6.11.2012
Současně s odvozem prvních tramvají do Kyjeva se obnovila také tradice dodávek tramvají z Prahy do města Krivoj Rog, kam putovaly na přelomu února a března 2012 čtyři tramvaje typu T3SUCS. Tři z nich byly podrobeny důkladné dílenské prohlídce spojené s úpravou do podoby blízké místním tramvajím T3SU (mezi jiným doplnění reflektoru do prostoru původní čelní orientace) a na konci roku 2012 zařazeny do provozu na místní tramvajové rychlodráze, která je vedena v části své trasy i v podzemí. Poslední vůz ev.č.7149 byl předán v létě 2012 ve zcela nedotčeném stavu do Oděsy, kde byl obratem zařazen do provozu pod původním číslem bez jakýchkoliv úprav. V Oděse se tramvaj z Prahy osvědčila a tak následovalo na podzim 2012 odkoupení osmi dalších, doplněných ještě jedním vozem počátkem následujícího roku. V Oděse tak jezdí deset vozů T3SUCS z Prahy, doplněných o další kusy z DP Mostu a Litvínova. Pražské tramvaje provozované v Oděse vykazují naprosté minimum úprav, kromě původních čísel vozů lze v jejich interiéru nalézt také množství původních doplňků, zpočátku i tarifní podmínky DP Praha a reklamní letáčky z doby vyřazení vozů v Praze. Na podzim roku 2012 se tramvaje typu T3SUCS z Prahy dostaly také do ruského města Kursk, kam bylo prodáno deset vozů. Pro transport do Ruska byla zvolena přeprava po železnici, což bylo zajímavé oživení, neboť všechny odvozy na Ukrajinu probíhají na silničních návěsech. Tramvaje z Prahy byly v Kursku zařazeny pod původními čísly v nezměněném stavu, pouze bylo realizováno dolepení barevné grafiky na boky vozů. Tato úprava má zřejmě symbolizovat místnímu lidu, že se jedná o nové tramvaje.

Období odprodejů tramvají do zahraničí přineslo nový fenomén, kterým je potřeba uskladnění většího množství vyřazených tramvají. K tomu slouží v opravně tramvají povrchové koleje, na jedné z nich byla vyfotografována skupina čekajících vozů v popředí s T6A5 ev.č.8610. | 10.1.2016
Souprava vozů T6A5 ev.č.4144+4146 (ex Praha ev.č.8627+8614) byla vyfotografována v Sofii na lince 22. Tato linka je domovskou pro všechny vozy T6A5 z Prahy. |  22.10.2017
Jednoduchá matematika vedla již při podpisu smlouvy o nákupu 250 kusů tramvají Škoda 15T ke zjištění, že pouhé vyřazení vozů T3, T3SU, TSUCS a T3M nebude k pokrytí nových dodávek stačit a bude třeba vyřazovat i tramvaje typu T6A5. Mezi prvními byla vyřazena k odprodeji také tramvaj ev.č.8634, vyfotografovaná v Opravně tramvají. | 10.1.2016
Souprava vozů T6A5 z Prahy vedená vozem ev.č.4153 (ex Praha ev.č.8661) byla zachycena na lince 22. | 22.10.1017
Novinkou roku 2016 a současně zcela novou destinací pro tramvaje z Prahy se stalo na konci června 2016 hlavní město Bulharska - Sofie. Ta jevila dlouhodobě zájem o odkup tramvají T6A5 na základě zkušeností s podobnými tramvajemi z produkce ČKD Praha (T6A2, T6B5), které již ve svém vozovém parku má, a to i se stejnou elektrickou výzbrojí TV3. Po dlouhých obstrukcích způsobených uzavíráním obchodu s dosud neznámým odběratelem se podařilo na přelomu června a července 2016 odvézt do Sofie prvních deset vozů. Tramvaje zde jsou provozovány na části sítě o normálním rozchodu z depa Iskar, kde jsou deponovány i vozy T6B5. Uvedení vozů T6A5 do provozu v Sofii bylo velice rychlé a první vozy vyjely na linku 22 již 10. srpna 2016, tramvaje byly spřaženy do trvalých souprav. V srpnu a září 2016 byla odvezena do Sofie druhá desítka vozů T6A5, následovaná pak třetí desetikusovou várkou v září roku 2017. Sofie se tak stala významným provozovatelem tramvají T6A5 z Prahy a plánuje získat do své flotily další vozy i v následujícím období, nebudou-li prostředky využity na obnovu vozového parku tamní výrazně větší úzkorozchodné sítě.

Vůz T3SUCS ev.č.701 (ex Praha ev.č.7175) byl zachycen v Mariupolu ve smyčce Gorboľnitsa No 2, podle orientace vůz jede do depa. | 2017
Vůz ev.č.708 (ex Praha ev.č.7064) přijíždí v Mariupolu k nástupní zastávce Energoučastokobr na lince 10. | 2017
Druhou novou destinací se zahájením odprodeje tramvají z Prahy v roce 2016 se stal ukrajinský Mariupol. Zde byl prvotním impulsem plán darování vyřazených tramvají T3SUCS, který byl na přelomu let 2016 a 2017 stabilizován na počet deseti kusů. Během dlouhého procesu smluvního zajištění daru tramvají z Prahy bylo do Mariupolu standardním způsobem na sklonku roku 2016 prodáno přes prostředníka 11 kusů tramvají T3SUCS. Vozy byly před zařazením v Mariupolu opraveny a přerozchodovány v dílnách v Dnipru a Záporoží, a to z důvodu absence zázemí a zkušeností s vozy T3 v Mariupolu. První vozy z Prahy byly v Mariupolu zařazeny do provozu v březnu 2017. Obdobně jako v Kyjevě byly záhy následovány také tramvajemi z Košic. Na desítku darovaných vozů z Prahy došlo až ve druhé polovině roku 2017, kdy byly v srpnu odvezeny do Mariupolu první dva vozy, upravené již v Praze na rozchod 1524 mm. Zbývajících osm vozů bylo do Mariupolu odvezeno až v prosinci 2017, a to bez úprav. Uvedení všech deseti darovaných vozů do provozu se předpokládá během roku 2018.

Zcela mimo hromadné odprodeje je třeba ještě zmínit osud havarované tramvaje T3SUCS ev.č.7055, odprodané v roce 2013 na Slovensko do DP Bratislava. Tento vůz měl sloužit jako vyhlídkový v rámci projektu "Stratené město 2014", do vozu bylo plánováno v rámci větší opravy instalovat mimo jiné LCD obrazovky přes větší část oken. Na obrazovkách měly být promítány vizualizace historické podoby města, které měli mít cestující možnost porovnat s výhledem na současný stav přes zbylá okna. Uvedená část projektu však byla stornována a vůz 7055 se po dvou letech přesunul bez úprav od původně vybraného zhotovitele opravy do DP Bratislava a vzhledem k ukončení provozu tramvají T3SUCS v Bratislavě v roce 2016 je jeho oprava pro provoz prakticky vyloučena a vůz nabízen k odprodeji. Výrazně lepší budou snad osudy dvou tramvají T3SUCS, odvezených z Prahy v roce 2017 s cílem umístění do zahraničních muzejních sbírek. V červenci 2017 putoval vůz ev.č.7255 do vznikajícího jihokorejského železničního muzea Hwarang poblíž Soulu, kde se zatím nepodařilo zjistit jeho aktuální stav. V říjnu 2017 pak byl odvezen vůz ev.č.7079 do vyhlášeného Dánského muzea Sporvejsmuseet Skjoldenaesholm, kde je v plánu vůz od sezóny 2018 provozovat na místní muzejní dráze.

Text: Absolut
Přes veškerou snahu se nepodařilo dosud dohledat veškeré údaje,
případná doplnění nechť čtenáři laskavě zasílají na
redakční email.

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019