Přestávky řidičů tramvají

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Přestávky řidičů tramvají


Poměrně často se nás v komentářích ptáte, jak to vlastně u tramvají chodí, kdeže řidiči čerpají své přestávky. Téma, které není tak úplně jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Co říkají předpisy

Zákon 589/2006 sb. §19 zjednodušeně říká:
„Doba řízení musí být přerušena bezpečnostní přestávkou (dále jen BP) nejdéle po 4 hodinách řízení. Délka BP po oněch 4 hodinách musí být nejméně 30 minut. BP může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 10 minut.“

Když se střídají řidiči na přestávku, nechybí většinou dobrá nálada.
Zázemí pro řidiče na střídacím bodě Palmovka.
Zázemí pro řidiče ve vozovně Motol.
Teoreticky tedy řidič může řídit 4 hodiny a pak by měl aspoň 30 minut zůstat stát. To v provozu hromadné dopravy samozřejmě nejde. Tramvaj či autobus jedoucí na lince těžko někde uprostřed trasy řidič odstaví a začne čerpat svou přestávku. Přestávky jsou tedy plánovány již jízdním řádem a dokonce se musí počítat i s dostatečnou rezervou kvůli častým zpožděním, aby se i při tak malých zpožděních (5 - 10 minut apod.) nemusela situace operativně řešit s dispečinkem, a přestávky čerpat mimořádně. Autobusy mají navíc tu výhodu, že se na konečných mohou předjíždět. To tramvaje mohou jen dost obtížně. Málokterá tramvajová smyčka (vlastně téměř žádná) je natolik kapacitní, aby umožňovala mít jednu kolej trvale průjezdnou a na ostatních vlaky s řidiči čerpajícími BP. No a jak to tedy vlastně u tramvají funguje? Samozřejmě přestávky řidiči mají, na záchod si dojdou, dokonce i tu svačinu si snědí. Ale složitost systému Vás možná překvapí.

Důležité upozornění než přistoupíme k vysvětlování. Díky častým změnám jízdních řádů se u níže zmíněných linek občas změní nejen místo, ale rovnou celý způsob čerpání přestávek. Takže pokud zmíníme linku 10, na které jsou přestávky na konečných, stačí jedna výluka a na lince se dočasně objeví jiný druh čerpání přestávek.

Základní tři způsoby čerpání přestávek však zůstávají, tak si je pojďme popsat podrobně.

Přestávky na konečných

Jízdní řád na lince 7, 2. pořadí v pracovní den. Barevné zvýraznění BP na konečných provedeno redakčně.
Jízdní řád na lince 16, 1. pořadí v sobotu. Barevné zvýraznění BP na konečných provedeno redakčně.

Během víkendového a nočního provozu se přestávky na konečných čerpají a to díky delšímu intervalu. Tramvají totiž není na trati tolik, proto mohou stát v obratišti delší dobu. Třeba na Spořilově se pohodlně vejdou za sebou jen dva vlaky linky 14. V pracovní dny, při osmiminutovém intervalu, by tedy maximální doba stání byla pouze 16 minut. Což s rezervou pro případné zpoždění neumožňuje vyčerpání BP. S víkendovým intervalem 15 minut už jde o 30 minutovou přestávku a to je už dostatečná doba.

Přesto i v pracovních dnech můžete potkat řidiče odpočívající na konečné. Je to v obratištích, kde končí jen jedna linka a mohou se tedy stojícími tramvajemi obsadit všechny koleje. Takto čerpají přestávky linky 2 (Nádraží Braník), 7 (Radlická), 10 (Sídliště Ďáblice), 15 (Olšanské hřbitovy), 18 (Vozovna Pankrác) a 23 (Královka). Na konečných je sociální zařízení a většina také vybavena automatem na studenou a horkou pitnou vodu.

Svačináři

Takhle vypadá směna pro svačináře s označením 16/144. Modře je vyznačen čas a místo nástupu do práce. Červeně jsou pořadí na lince, která má vystřídat a časy, kdy je má čekat. Jsou zde uvedeny i typy tramvají, které může očekávat. Barevné zvýraznění provedeno redakčně.
Jízdní řád na lince 16, 2. pořadí ve všední den s vyznačenou přestávkou, kdy kmenového řidiče nahrazuje Svačinář ze směny 16/144. BP je uvedeno uprostřed jízdy na Palmovce, až se zdá, že by tam tramvaják měl zůstat stát. On si jen vystoupí a do tramvaje nastoupí Svačinář a s tramvají odjede. Barevně je tedy označen úsek, který odjede Svačinář. Na Palmovce opět tuto tramvaj vrátí kmenovému řidiči a ten odjede do centra. Barevné zvýraznění provedeno redakčně.
V pracovní den jsou nejčastěji BP zajišťované tzv. "Svačináři". V předchozím odstavci jsem se zmínil o problému s místem v obratištích, takže se nemůže počítat s BP na konečných. Protože však jde o přestávku řidiče, nikdo netvrdí, že musí zákonitě zůstat na přestávce i tramvaj. Naopak je i pro dopravce výhodnější, když tramvaj dál jezdí a vozí cestující. To řidič musí mít přestávku. U spousty linek se proto přistoupilo ke střídaným přestávkám. Tramvaják jednoduše vystoupí a na tu chvilku kvůli BP ho vystřídá kolega = Svačinář. Na konečných může zůstat v jízdním řádu jen takové minimum času, aby se dalo vyrovnat případné zpoždění. Svačinář se pak vrací na místo, kde zanechal odpočívajícího řidiče a znovu se vystřídají. Kmenový řidič tak čerpal přestávku, tramvaj zůstala v provozu a Svačinář přechází na protější zastávku, aby mohl vystřídat dalšího řidiče, jenž bude čerpat BP.

Třeba jste si toho někdy při delším čekání u Anděla nebo na Palmovce všimli. Tramvajáci se zde neustále střídají. To jste byli právě svědky toho, že Svačinář přebírá řízení a původní řidič odchází čerpat BP. Těch míst je po Praze několik a poblíž, nebo trochu dál, je umístěno zázemí, kde řidiči čerpají svoje přestávky. Například na Palmovce čerpají BP řidiči z linek 3, 8, 14, 16, 24 a 25. U Anděla se sice přestávky také střídají, ale odpočinková místnost je až v autobusovém terminálu Na Knížecí, vzdálená cca 400 metrů. Zde čerpají přestávky řidiči linek 5 a 12. Další střídací body jsou na Nádraží Braník (linka 17), Hradčanské (linky 1 a 20) nebo I. P. Pavlova (6, 11 a 22).

Oddělení od vozu

Jízdní řád řidiče směny pojmenované 9/201. Směna na lince 9 možná takto rozepsaná vypadá hodně složitá, ale žádná zásadní věda to není. Modře je vyznačen čas a místo začátku směny a úplného konce směny. Tam se řidič musí dostavit. Jedná se o 3:53 ráno ve vozovně Motol. Přihlásí se výpravčímu, dostane klíče od tramvaje a po kontrole vlaku vyrazí na trať s 1. pořadím linky 9 dle jízdního řádu. S tím jezdí až do 7:23 (podbarveno oranžově), kde bude u Vozovny Žižkov čekat jiný řidič a řidič odejde na přestávku. Již v 8:00 (zelená barva) se musí zase vrátit, tentokrát na 9. pořadí, na kterém bude až do 11:26 (fialová barva)... Všechno je v jízdních řádech uvedeno a sestaveno, řidiči jen přečtou tento výčet časů a míst a dodrží ho. Není to nic složitého a přestávky jsou tak zajištěné. Barevné zvýraznění provedeno redakčně.
Jízdní řád pro 1. pořadí linky 9, se kterým jsme v našem příkladu vyjeli z vozovny Motol. Červeně vyznačený úsek patřil nám, všechny ostatní už odřídí jiní řidiči. Tramvaj tedy dál jezdí a řidiči se jen střídají. Za celý den se v této tramvaji tedy vystřídá X řidičů, ale díky tomuto systému může být pobyt na konečně zkrácen jen na pár minut a všechny devítky se do obratiště vejdou i v intervalu 4 minuty. Jinak by takový interval byl absolutně neuskutečnitelný. Na Spojovací se vejdou za sebou pouze 4 vlaky a při čtyřminutovém intervalu by na této lince byl oddech pouhopouhých 16 minut. Bez rezervy pro zpoždění, bez času pro samotnou manipulaci na konečné. Barevné zvýraznění provedeno redakčně.
Zní to trochu děsivě, ale třetí druh čerpání BP se opravdu takto oficiálně nazývá. Řidič je totiž při čerpání BP oddělen od svého vozu a při návratu se již nevrací do původní tramvaje. Přijede mu jiná. Za jednu směnu vymění tramvaják i tři a více tramvají třeba i různého typu. V pravidelném provozu se setkáme s tímto druhem střídaných přestávek na linkách 9, 14 a 22. Proč se na těchto linkách nepřistoupilo k funkci Svačináře, který by vozil tramvaje jen mezi střídacími body a konečnou? Jednoduše proto, že by BP byla příliš krátká, nebo nepřiměřeně dlouhá. Střídací body pro linku 9 jsou u vozoven Motol a Žižkov. Ani na jednu stranu není možné vytvořit v jízdním řádu přestávku o délce 30 - 50 minut, aby se mohli řidiči vracet stále do svojí tramvaje.

Základní stav čerpání přestávek v pracovní dny (bez aktuálních výluk)

Linka Konečná Střídané přestávky (kde) Oddělení od vozu (kde)
1 - Hradčanská -
2 Nádraží Braník - -
3 - Palmovka -
4 - Anděl -
5 - Anděl -
6 - I.P.Pavlova -
7 Radlická - -
8 Starý Hloubětín - -
9 - - Voz.Motol, Voz.Žižkov
10 Sídliště Ďáblice - -
11 - I.P.Pavlova -
12 - Anděl -
13 Černokostelecká - -
14 - - Palmovka
15 Olšanské hřbitovy - -
16 - Palmovka -
17 - Nádraží Braník -
18 Vozovna Pankrác - -
20 - Hradčanská -
21 bez přestávek, výkon na lince nepřesahuje 4 hodiny.
22 - - I.P.Pavlova
23 Královka - -
24 - Palmovka -
25 - Palmovka -
26 - Vozovna Strašnice -

Jízdní řád linky 7 pro všední den
Jízdní řád linky 16 pro sobotu
Četový jízdní řád svačináře linky 16 pro všední den
            Jízdní řád linky 16 pro všední den
            Jízdní řád řidiče 9/201 pro všední den
            Jízdní řád linky 9 pro všední den

Text: Josef Chodounský a redakce


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019