Polské město Wroclaw v létě 2005

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Polské město Wroclaw v létě 2005

Koleje, po kterých bude brzy jezdit tramvaj Škoda 16T


Vůz typu konstal 102Na ev.č.2076 ve Wroclawi. | 17.8.2005
Následujících několik fotografií přibližuje poznávací výlet spolupracovníka Pražských tramvají do polského města Wroclaw. V tomto nádherném městě plném zajímavých památek lze nejblíže k našim hranicím potkat legendární polské vozy Konstal 102Na. Zlé jazyky říkají, že jejich design a koncepce uspořádání je odvozena od tramvají typu T1 a K2 z ČKD Praha.

Jako v každém cizím městě, můžeme i ve Wroclawi načerpat spoustu inspirace. Zajímavé je řešení pevných dvojic modernizovaných tramvají, kde v zadním voze vzniká prostorná přední plošina díky zrušení stanoviště řidiče. V oblasti tramvajových tratí je pozoruhodné zjištění, že ve Wroclawi se na tratích z panelů BKV projevuje mnohem méně poruch, mnohem méně poruch než v Praze, která je svými opravami BKV panelů více než typická!

Ve Wroclawi je v současné době možné potkat v běžném provozu pouze polské vozy Konstal. Jedná se o zmíněné kloubové vozy 102Na a dále o vozy Konstal 105Na v několika úpravách. V zásadě lze rozlišit modernizace 105NaD bez změny designu vozidla a 105NaWr s výraznými designovými změnami včetně interieru. Pro cestujícího přináší obě modernizace efekt v rušení stanoviště řidiče na zadních vozech souprav. Dále se nahrazují dvojité střední dveře jedním vstupem.

Absolutí výlet do Wroclawi .:::. 17. srpna 2005
Vůz Konstal 102Na ev.č.2007 na autorově nejoblíbenějším fotografickém místě ve Wroclawi - Plac Legionow. | 17.8.2005 Řidička vozu 102Na ev.č.2014 se právě chystá přehodit vyhybku ve stanici Podwale. U všech vozů 102Na má řidič vlastní vstup do kabiny samostatně otevíranou polovinou předních dveří (na fotografii je zřetelná přepážka ve dveřích). | 17.8.2005 Na voze ev.č.2030 stojí za povšimnutí větrání kabiny řidiče otevřením již zmíněné poloviny dveří, která je vyhrazena pro vstup řidiče do kabiny. Vůz jede po jednokolejné trati v jednosměrce v centru města. | 17.8.2005 Vůz ev.č.2041 s celovozovou reklamou pózuje po výstupu cestujících na obratišti Kowale. | 17.8.2005 Stejný vůz ev.č.2041 byl zachycen při nástupu cestujících v zastávce Arkady. Zajímavá je tabulka s upozorněním pro řidiče nekolejové dopravy za zadním sklem vozu. | 17.8.2005
Wroclaw je městem se spoustou tramvajových mostů. Zde je zachycen vůz ev.č.2023 na mostě poblíž konečné stanice Kromera. Pozornému pozorovateli neunikne žalostný stav svršku na tomto mostě. | 17.8.2005 Detail kolejnice, po které právě projel vůz na minulé fotografii. V některých místech Wroclawi se mají tramvaje Škoda 16T na co těšit. | 17.8.2005 Konstal 102Na nám ve stanici Dolmed na lince 20 ukazuje hned dvě zajímavosti. Celovozová čtvrtreklama je ve Wroclawi celkem častým jevem a téměř dokonale (samozřejmě neúmyslně) zatravněný svršek je rovněž velmi zajímavý. | 17.8.2005 Na lince 20 nalezneme i malou okružní křižovatku s tramvají. Vodorovným značením je vyznačena přednost tramvají před vozidly na okruhu. Projíždí velmi zachovalý Konstal 102Na ev.č.2043. | 17.8.2005 Za dlážděné nástupiště nástupní zastávky ve smyčce Robotnicza Petla by se nemuselo stydět ani centrum města. Jen škoda, že zde je nástupní hrana tak nízká... Tato smyčka, ač se nachází u továrny a železniční tratě, je vkusně situována do parčíku. Objektiv zde zachytil vůz ev.č.2048 s pěkným reklamním nátěrem. | 17.8.2005
Pohled do interieru vozu Konstal 102Na ev.č.2048 v zastávce Robotnicza. | 17.8.2005 Porovnání čel vozů Konstal 102Na a 105NaD ve smyčce Oporów. Nástup cestujících do vlaku linky ev.č.4 je vzhledem k osové vzdálenosti kolejí řešen pouze předními dveřmi. | 17.8.2005 Laskavá paní řidička umožnila fotografování ve voze ev.č.2068 během své pauzy na konečné. Polstrované sedačky uchycené do bočnice samozřejmě vznikly pozdější úpravou. | 17.8.2005 V předním článku vozu ev.č.2068 je jasně vidět, že pro cestující je určena pouze polovina předních dveří. | 17.8.2005 Stanoviště řidiče ve voze Konstal 102Na ev.č.2068. Ovládání vozu pomocí kontroléru je stále samozřejmostí. | 17.8.2005
Podvečerní provoz na křižovatce Dubais s vozem ev.č.2076. Povšimněte si nedostatku místa pro cyklistky na přechodu pro chodce, bude o něm ještě zmínka u další fotografie. | 17.8.2005 Opět jsme na křižovatce Dubais - právě má signál volno tramvaj ev.č.2008 i auta, odbočující vpravo. Cyklistka znalá poměrů se však na ostrůvek vešla... jedná se o typickou situaci i na mnoha křižovatkách v Praze. Tímto snímkem se loučíme s typem Konstal 102Na. | 17.8.2005 Souprava vozů Konstal 105Na v původním čtyřdveřovém provedení u zastávky Rynek na lince ev.č.3. | 17.8.2005 Souprava vozů Konstal 105Na stanicuje v dočasné zastávce Plac Grunwaldski během opravy části křižovatky. Pro cestující je vyhrazena široká část jízdního pruhu a přechod na zastávku je řízen dočasným SSZ. | 17.8.2005 Souprava klasických Konstalů 105Na na lince ev.č.4 najíždí do křižovatky a řidič se v horkém letním dni chladí otevřením kabinové poloviny dveří. | 17.8.2005
Konstal 105Na ev.č.2338 nabírá cestující v zastávce Kliniki u velké nemocnice. Je zde zastávka s nástupem přes dva pruhy nerovné vozovky. | 17.8.2005 Jeden z mnoha krásných pohledů do ulice v centru města. Zde s reklamním Konstalem 105Na ev.č.2544 u zastávky Podwale. | 17.8.2005 Obdivuhodné geometrické vedení trati poblíž Wroclawské zoologické zahrady. Přijíždí k nám souprava 2388+2387 na lince ev.č.2 a jede docela rychle. | 17.8.2005 Obrázek ze stanice Jednosci Narodowej nám přibližuje modernizovanou tramvaj Konstal 105 NaD ev.č.2542. Přesto, že má již jen troje výklopné dveře, je zachován zvláštní vstup pro řidiče. Trať je zde tvořena z panelů BKV, avšak stavební provedení je zdařilejší, než je obvyklé v našich krajích. | 17.8.2005 Plac Legionow s tramvají Konstal 105Na ev.č.2254+2255 na lince ev.č.7. Ve Wroclawi není problém použít v centru města řetězovkové trolejové vedení. | 17.8.2005
Zdařilý modrý lak na voze ev.č.2516. Trať je vedena v boční poloze na samostatném tělese a důsledně oddělena zábradlím od chodníku. | 17.8.2005 Most Mlynsky a tramvaj ev.č.2504, která zajisté váží více než 10 tun. | 17.8.2005 Stejný objekt na pozadí jako na minulém obrázku, ale tramvaj jede po jiném mostě - to je kouzlo Wroclawi. Vůz ev.č.2542 na lince 79. | 17.8.2005 Snímek ze smyčky Oporów nabízí srovnání zadních čel tramvají konstal 105Na ev.č.2397 a 102Na ev.č.2056. | 17.8.2005 Modernizovaná tramvaj Konstal 105NaWr ev.č.2474+2475 s mnoha designovými úpravami na lince 22 u zastávky Rynek. Tyto tramvaje jsou v současné době tím nejnovějším, co nám Wroclaw ke svezení po kolejích nabízí. | 17.8.2005
Konstal 105NaWr ev.č.2420 v zastávce Galerija Dominikanskja představuje v dnešní Wroclawi moderní tramvaj na moderní zastávce. | 17.8.2005 Dle mého názoru nejkrásnější tramvajový most ve Wroclawi s vozem ev.č.2382, který před několika okamžiky odstanicoval v zast. Hala Ludowa. | 17.8.2005 Detailní pohled na vůz ev.č.2308 v soupravě 2308+2309. Boční transparenty (nad okny) zobrazují trasu linky a reklamní texty. | 17.8.2005 Zadní vůz soupravy - ev.č.2309 - je trvale upraven odebráním stanoviště řidiče. Úprava omezuje použití vozu, zvyšuje se však jeho kapacita.Pro potřeby mimořádných událostí jsou zachována světla, pantograf i ovládání vozu podobně, jako např. couvání na tramvajích v Praze. | 17.8.2005 Pohled na zadní vůz soupravy Konstal 105NaWr. Nad posledními dveřmi soupravy je umístěno světlo, odvětlující kromě schodů i zastávkový ostrůvek v místě dveří. | 17.8.2005
Setkání vozu Konstal 105NaWr ev.č.2460 a kloubového nízkopodlažního autobusu Volvo ev.č.8135 poblíž zastávky Rynek. Obdobné setkání typických vozidel MHD v Praze by znamenalo vůz T3R.P vedle Citybusu. | 17.8.2005 S Wroclawskými vozy se rozloučíme kontrastem nového čela modernizovaného vozu ev.č.2218 a zadní části vozu Konstal 102Na ev.č.2076 u zastávky Dovskiego. | 17.8.2005 Oprava křižovatky na Wroclawský způsob - po přesném vyrovnání nových kolejí se na místě vybetonuje deska, ke které se koleje připevní. V případě přesného provedení může tato metoda přinášet vysokou stabilitu polohy kolejí. | 17.8.2005 Druhá kolejová perlička z Wroclawi - takhle kolegové z Polska řeší odvodnění tramvajové trati na panelech BKV - zabudováním odvodňovače do krátkého panelu při výrobě. Nutno poznamenat, že tratě z panelů BKV jsou ve Wroclawi v dobrém stavu. | 17.8.2005 Pokud zavítáte někdy na výlet do Wroclawi, doporučují navštívit také centrum města. U radnice sice tramvaje nejezdí, zato se v centru města dá hezky posedět s dobrým pitím na jedné z mnoha zahrádek. | 17.8.2005www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021