Vozovna Motol

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vozovna Motol


V roce 1997 oslavila motolská vozovna své již šedesáté narozeniny. Přes tento v lidském životě dlouhý časový úsek je třetí nejmladší pražskou tramvajovou vozovnou, která navíc do ulic vypravuje v současné době nejmodernější typ tramvají Škoda 14T.

Potřeba stavby nové tramvajové vozovny v jihozápadní části tramvajové sítě byla dána zvyšováním počtu souprav v provozu. Dosavadní vozovny v této oblasti
První polovina dokončované vozovny Motol v roce 1937
Vozovna Motol s trojicí vozů T3
již svojí kapacitou nestačily. košířskou vozovnu pro 45 vozů postavily Elektrické podniky v roce 1902. smíchovskou vozovnu, také pro 45 vozů (ale na polovičním počtu kolejí) v dnešní ulici Na Valentince uvedly do provozu v roce 1915. Obě shodou okolností dodnes stojí, ale léta již slouží jinému poslání, než je odstavování tramvajových vozů. Již v roce 1919 se v úvahách Elektrických podniků objevuje myšlenka na prodloužení stávající tramvajové tratě od košířské vozovny až do Motola, včetně nové vozovny v této oblasti. Trvalo však dalších takřka deset let, než se myšlenka této tratě a nové vozovny počala zhmotňovat. A tak obě vozovny - košířská i smíchovská trpěly přeplněností a vozy odstavovaly i pod širé nebe. Stavební povolení pro novou vozovnu získala Správní rada Elektrických podniků takřka dvacet let od prvotní myšlenky - v roce 1936 -, ale o to rychleji se započalo s výstavbou. Stavěla se zatím jen první polovina o dvou lodích po šesti kolejích (v dnešním číslování koleje 13 - 24, tedy část bližší k Plzeňské třídě) pro 120 vozů. K tomu příslušely dílny, sklady a administrativní budova. Území bylo sice vybráno velmi vhodně, terén byl však "prosycen agresivní spodní vodou". (Což se ostatně projevilo také během výstavby haly denního ošetření v devadesátých letech.) Přesto se podařilo vozovnu dokončit v potřebném termínu. Současně se stavbou vozovny byly zahájeny práce na stavbě nové tratě. Od 7. července
Celkový pohled na vozovnu Motol
Hala denního ošetření
1937 po ní začaly jezdit nákladní vlaky se stavebním materiálem. A v sobotu 27. listopadu 1937 se v Motole konala veliká sláva. Za účasti primátora, jeho náměstků, členů Správní rady Elektrických podniků a zástupců místní samosprávy byla slavnostně otevřena nová tramvajová trať a současně se svému účelu předávala nová vozovna. Vyvrcholením oslav byla prohlídka nové vozovny s prostornou halou se svařovanou lehkou železnou střešní konstrukcí. Kromě 12 krytých kolejí byly podél haly postaveny ještě tři nekryté odstavné koleje a jedna kolej ke kotelně. Celkové náklady na výstavbu vozovny se pohybovaly okolo 10 miliónů korun. Tramvajová trať svezla první cestující 1. prosince 1937 a o dva dny později zahájila vozovna při večerním zatahování vlaků svůj provoz. Tramvajová trať tehdy končila u vozovny. Prodloužení o jednu zastávku dále bylo vybudováno až v roce 1946. V té době již pražský Dopravní podnik netrpělivě očekával první tramvaje zcela nového typu a to byl více než vhodný impuls k prosazení dostavby druhé poloviny vozovny s technickým zázemím (v dnešním číslování koleje 1 - 12). Stavba měla termín dokončení k 31.12.1949, jenže jiné údaje hovoří o konci roku 1950 a o užívací povolení bylo zažádáno až v roce 1953... Téjedničkám patřila motolská vozovna od samého počátku a v roce 1956 jich tu bylo z pražských vozoven deponováno nejvíc - 35. Ostatně i Tédvojky a Tétrojky při svém příchodu do Prahy měly své první útočiště právě v motolské vozovně. Vždyť i vozy T6A5 se nejprve objevily v Motole, stejně jako první nízkopodlažní vůz Škoda 14T. Specializace vozovny
Několik let se v Motole o prázdninách pravidelně objevovaly vozy KT8D5 pro zajištění provozu na výlukové lince 35
Novotou vonící souprava vozů T6A5 ev.č.8703+8706
na údržbu řady T si vynutila instalaci prvního prototypového brusu na broušení nákolků. Když došlo v červenci roku 1971 na rekonstrukci kolejiště vlastní vozovny, musely se tramvaje odstavovat přímo na Plzeňské třídě. Obrovským přínosem se stalo zprovoznění západního vjezdu do vozovny 7. února 1972, čímž došlo k výraznému zjednodušení manipulací s tramvajovými vlaky. Protože se po zprovoznění tohoto vjezdu původní dvojkolejný trojúhelník ve starém vjezdu používal již jen k vyjíždění na trať, byl v roce 1987 zredukován na jednokolejný a o dva roky později se uskutečnila zatím největší přestavba kolejiště vozovny pro deponaci vozů KT8D5, které nakonec z Motola zmizely do vozovny Hloubětín.

V posledních letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce vozovny, která zahrnovala vybudování nového dílenského zázemí na severní straně depa (23. a 24. kolej) a při přepažení došlo k trvalému vyloučení 22. koleje. V tomto novém zázemí je umístěn soustruh na kola, zvedáky pro možnost otáčení podvozků a sklad. Dokončena byla i hala denního ošetření, včetně nového zařízení na dopravu a doplňování písku do tramvajových vozidel. Toto zařízení - první v České republice - umožňuje doplňování písku do vozidel automatizovanou cestou. V současné době vypravuje vozovna Motol vozy T6A5, 12 vozů T3R.PV, vůz Škoda 14T a sněhový pluh ev.č.5404.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024