Křižovatka Letenský tunel

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Letenský tunel

Textová podoba stránky ani připojené fotografie tratě neodpovídají stávajícímu stavu. Na úpravách se pracuje.

Vůz KT8D5 ev.č.9039 v prostoru křižovatky Letenský tunel
Souprava vozů T3M ev.č.8038+8013 na lince 12 v prostoru křižovatky Letenský tunel
Souprava vozů T3R.P ev.č.8343+8342 na lince 14 v prostoru křižovatky Letenský tunel
Souprava vozů T6A5 ev.č.8732+8748 na lince 22 v prostoru křižovatky Letenský tunel
Vůz T3M2-DVC ev.č.8083 na lince 5 v prostoru křižovatky Letenský tunel
Souprava vozů T3M ev.č.8046+8102 na lince 5 v prostoru křižovatky Letenský tunel
Souprava vozů T3M ev.č.8013+8103 na lince 3 v prostoru křižovatky Letenský tunel
Souprava vozů T3 ev.č.6686+6704 na lince 22 opustila křižovatku Letenský tunel
Vůz KT8D5 ev.č.9007 na lince 9 v prostoru křižovatky Letenský tunel
Souprava vozů T6A5 ev.č.8663+8664 na lince 12 v prostoru křižovatky Letenský tunel
Další z částí etapovitě otevírané tramvajové tratě Újezd - Klárov - vozovna Centrála, v úseku z Klárova k vozovně Centrála byla uvedena do provozu 2. července 1900. V prostoru dnešní křižovatky u Letenského tunelu se napojovala na někdejší trať koňky, která již tou dobou byla tramvajovou tratí, neboť 28. září 1898 prodělala elektrifikaci a přiváděla do prostoru křižovatky tramvajové koleje přes tehdejší řetězový most Františka Josefa I. z roku 1868. Díky jeho nekvalitní údržbě však byla následně základní nosná konstrukce mostu oslabena rzí až o 80%, a tak na něm muselo dojít k omezení dopravy. Nejprve byla z mostu vyloučena nákladní doprava a tramvaje směly jezdit jen v třicetimetrových odstupech. Následně se situace stávala neudržitelnou a po zatěžkávací zkoušce dřevěného provizória byl 5. prosince 1941 most definitivně pro veškerou dopravu uzavřen. Již od 3. prosince 1941 byla tramvajová trať převedena na provizorní dřevěný most a tramvajová křižovatka na letenském předmostí prodělala první radikální změny, aby mohlo dojít k přeložení tramvajových tratí. V letech 1946 - 1947 došlo k demontáži původního řetězového mostu. Teprve poté se mohlo začít se stavbou mostu nového v ose původního. Nový most byl předán k užívání 29. září roku 1951 - tedy necelých 5 let po začátku stavebních prací - ale na obou mostních předpolích se ještě dokončovaly stavební práce související se zvýšením letenského břehu a napojováním nově budovaného Letenského tunelu. K odpojení tramvajové tratě z provizorního mostu došlo 26. září 1951 a už o 3 dny později byl zahájen provoz na novém mostě, nesoucím od té doby jméno pozměněné - Švermův. Provoz na nové křižovatce byl však stále ještě 2 roky provizorní, jelikož teprve 26. září 1953 došlo k definitivnímu otevření Letenského tunelu a křižovatka tak nabyla své současné podoby. Po převratu v roce 1989 byl most přiléhající ke křižovatce opět přejmenován, tentokráte na Štefánikův. Snad mu toto jméno vydrží nějaký ten pátek.
Po již zaniklé křižovatce Můstek je ta u Letenského tunelu druhou, kde se v pražské kolejové síti využívá předsunuté kolejové rozvětvení, umožňující zvýšit propustnost křižovatky a zrychlující průjezd tramvajových vlaků rozdílnými směry. Bohužel omezená osová vzdálenost obou souběžných kolejí od zastávky Nábřeží kapitána Jaroše neumožňuje bezpečný provoz s vozy KT8D5, a proto mají ostatní tramvajové vlaky za situace, že se na jedné z rozjezdových kolejí takový vlak nachází, zakázáno najet na souběžnou kolej, což zdůrazňuje také textová návěst, která je v Praze použita pouze na této křižovatce.
Své sté výročí a následné nové tisíciletí přivítala křižovatka originálně - vyvěšením návěstí omezených rychlostí a návěstí nedovolujících v pojížděném oblouku potkání žádného typu tramvaje. Neustále horšící se stav kolejového svršku nedovoluje na většině kolejové konstrukce potkávání a jízdu rychlostí věší než pomalu. Dlouho očekávané a dlouho odkládané rekonstrukce by se měla dočkat v roce 2006, tak se nechme překvapit...

Křižovatka je vybavena 2 rozjezdovými elektromagnetickými výhybkami s pružnými jazyky ev.č. 302 od Strossmayerova náměstí a ev.č. 373 od Čechova mostu, která je radiově ovladatelná. Rozjezdová výhybka ze Štefánikova mostu je čepová, ručně přestavitelná. Sjezdové výhybky ke Strossmayerovu náměstí a na Štefánikův most jsou čepové, výhybka k Čechovu mostu má jazyky pružné. Křižovatka je klasické konstrukce a její kryt tvoří žulové dlažební kostky. Koleje předsunutého rozvětvení od rozjezdové výhybky v délce cca 90 metrů j sou zbudovány metodou velkoplošných panelů BKV.

V běžném provozu je pojížděn přímý směr mezi zastávkami Čechův most - Strossmayerovo náměstí a pravý oblouk ze Štefánikova mostu ke Strossmayerovu náměstí. Levý oblouk k Čechovu mostu slouží manipulačním účelům.

Plánek popisované křižovatky ve formátu .pdf:
křižovatka Letenský tunel
legenda k plánku

Fotocesta po křižovatce Letenský tunel
Křižovatka Letenský tunel Křižovatka Letenský tunel Křižovatka Letenský tunel Křižovatka Letenský tunel
Křižovatka Letenský tunel Křižovatka Letenský tunel Křižovatka Letenský tunel Křižovatka Letenský tunelwww.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022