Pozůstatky tratě v ulici Antala Staška

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pozůstatky tratě v ulici Antala Staška


Od křižovatky ulic Budějovické a Antala Staška až po křižovatku ulic Antala Staška a Na Strži můžeme ve středním zvýšeném pásu vozovky sledovat vcelku souvislý pozůstatek tramvajové tratě. Více než kilometrová trať zůstala zachována do dnešních dnů neuvěřitelná tři desetiletí!

Zdejší tramvajová trať byla uvedena do provozu 13. listopadu 1938. Elektrické podniky rozhodly o její výstavbě v roce 1937 a protože stavba pokračovala velmi rychle, byl již 25. června 1938 zahájen provoz nákladních tramvají, dovážejících stavební materiál. Trať začínala na dnešním Budějovickém náměstí, na křižovatce s tratí na Kačerov, uvedenou do provozu již v roce 1930 přímo Budějovickou ulicí a na křižovatce s ulicí Antala Staška odbočovala vpravo. Podle původního projektu měla být ukončena kusou kolejí s koncovou výhybkou, teprve během výstavby bylo rozhodnuto o zřízení vratného trojúhelníku na křižovatce s ulicí Na Strži. Jeho koncová větev ústící do ulice Na Strži byla 22. února 1946 prodloužena o 18 metrů, aby mohly na zdejší konečné obracet motorové vozy s vlečnými a zároveň bylo umožněno jejich vzájemné předjíždění. 30. září 1963 se na trati objevily první vozy T3, jejichž příjezdu do těchto končin předcházela rekonstrukce trolejového vedení pro provoz pantografů. Protože Dopravní podnik v těchto letech počítal s prodloužením tramvajové tratě až na Zelený pruh (ostatně tato myšlenka se znovu objevila i v devadesátých letech), byla připravena kompletní rekonstrukce tratě z Budějovického náměstí až po koncový trojúhelník. Proběhla během dvouměsíční výluky od 1. června do 30. července 1967 a od 29. července do 16. září 1968 byly v Budějovické ulici vkládány kolejové konstrukce nově zřizované smyčky na Budějovickém náměstí. 19. října 1970 došlo ke zrušení tramvajové tratě na Kačerov v souvislosti s výstavbou metra a ke stejnému datu byla zahájena přibližně roční výluka tramvajové tratě na Ryšánku, během níž mělo dojít k výstavbě stanice metra Budějovická. Když se stavební práce blížily ke svému závěru, zbývalo propojit koleje z Ryšánky s kolejemi v Budějovické ulici. Šlo o zhruba 150-ti metrový úsek. Jenže ten již nikdy obnoven nebyl a tak pouhé tři roky po kompletní rekonstrukci tratě koleje osiřely natrvalo. Tramvaje se sem - zatím - nevrátily...

Pokud bychom se ještě v roce 1995 vydali po stopách tramvajové tratě na Ryšánku, našly bychom stopy více než výrazné. Na křižovatce ulice Budějovické a Antala Staška byly zachovány obě koleje odbočujícího oblouku. Následně na pár desítek metrů koleje zmizely, ale již před budovou polikliniky se na středním samostatném pásu, začínajícím na křižovatce s ulicí Na krčské stráni mezi zaparkovanými automobily opět objevila dvoukolejná tramvajová trať. Pravá kolej začínala o zhruba 10 metrů dále, než-li kolej levá. Následně byly koleje přerušeny překopem, u křižovatky s Poláčkovou ulicí se však trať opět objevila ve své dvoukolejné podobě. Na křižovatce se Zachovou ulicí však koleje zmizely a teprve v křižovatce s Krčskou ulicí se objevila již jen cca 15 metrů dlouhá pravá kolej a před samotným vratným trojúhelník pak zhruba dva metry dlouhá pravá kolejnice levé koleje při pohledu od trojúhelníku. Ze samotného vratného trojúhelníku na křižovatce ulic Na Strži a Antala Staška zůstal zachován celý pravý oblouk na první vrchol trojúhelníku v ulici Na Strži, před výhybkou tohoto vrcholu se koleje ztrácely v zhruba dvoumetrovém pásu asfaltu přechodu pro chodce. V ulici Na Strži zůstala zachována pouze samotná výhybka. Pravý oblouk do ulice Antala Staška zůstal také zachovaný celý, dokonce i v místech překopů vozovky zůstaly koleje nepřerušené. Vrchol trojúhelníku v ulici Antala Staška zůstal zachován celý, včetně výhybky a odstavné koleje. Přímá kolej zpět z obratiště přes křižovatku s ulicí Na Strži byla zachována také celá a teprve po jejím překročení kolej končila. Jenže...

Jenže uplynulo pár let, do některých míst se zakously lžíce bagrů a situace tak v roce 2002 vypadá zcela jinak. Oblouky na křižovatce ulice Budějovické a Antala Staška odnesl čas, úsek tramvajové tratě na středním zvýšeném pásu od křižovatky s ulicí Na krčské stráni je až po křižovatku se Zachovou ulicí zachován v podobě roku 1995, stejně tak je v křižovatce s Krčskou ulicí zachována cca 15 metrů dlouhá pravá kolej. Vratný trojúhelník Ryšánka je již také smeten propadlištěm dějin.

Protože fotografie pochází z roku 1995, kdy bylo těleso ještě relativně celé, jsou pro odlišení náhledy fotografií z míst, kde již koleje v roce 2002 nejsou, přeškrtnuté.

Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická ulice - Antala Staška - Na Strži, 1. dubna 1995
Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka
Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka
Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka
Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka
Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka Pozůstatky tramvajové tratě Budějovická - Antala Staška - Ryšánka

Likvidace části kolejiště v roce 2005

Fotografie: © Pražské tramvaje


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022