Projekt tratě Laurová - Radlická

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Projekt tratě Laurová - Radlická


Léta ze stolů shazované a Dopravním podnikem plánové prodloužení tramvajové tratě z nynější konečné zastávky Laurová v trase zrušené tramvajové tratě až ke stanici metra B Radlická dostalo v roce 2001 konkrétní obrysy, které po čase opět zmizely za oponou neznáma.

Souprava dvounápravových tramvají vedená motorovým vozem ev.č.2180 na lince 6 opouští jednokolejný úsek tratě
Souprava dvounápravových vozů ev.č.1439+2188 na lince 6 vjíždí do jednokolejného úseku
Součástí územního plánu hlavního města Prahy do roku 2010 je kromě dalších investic též prodloužení stávající tramvajové tratě v Radlické ulici od stávající konečné zastávky Laurová ke stanici metra Radlická, částečně v trase tratě. Účelem prodloužení je zlepšení dopravní obslužnosti Radlic a zajištění přímé návaznosti na metro (kdy pro cestující bude jistě přijatelnější jízda jednu zastávku na Radlickou, než-li probíjení se tramvají mezi bezohlednými řidiči automobilů ke stanici metra Anděl). Jedním z důvodů je však také zcela nevyhovující ukončení tramvajové trati na trojúhelníku Laurová, které bylo již v roce 1983 vydáváno za dočasné.

Možnost prodloužení tramvajové tratě je připravována již od roku 1994, kdy byly prověřovány 4 varianty umístění smyčky u stanice metra Radlická. V prvním čtvrtletí roku 2001 bylo u Metroprojektu zajištěno zpracování nové studie, která měla navrhnout definitivní řešení tramvajové tratě.

Navržená tramvajová trať je v úseku od Laurové po křižovatku s ulicí U Kostela vedena v ose stávající Radlické ulice, s ohledem na šířku této komunikace v úrovni vozovky. Od této křižovatky je trať vedena na samostatném tělese v souběhu s ulicí U Kostela do dvoukolejné smyčky, která je situována za výdechy na konci stanice metra.

Délka tratě je 1059 metrů, délka kolejí ve smyčce 181 metrů. Se zřízením nových zastávek se počítá pouze na samostatném tělese před stanicí metra Radlická. Dle stávající dokumentace bude nutné vybudovat v této oblasti novou měnírnu. Souběžně s výstavbou nové tratě je zcela nezbytné provést komplexní rekonstrukci stávajícího úseku tramvajové tratě, vozovek a chodníků od křižovatky ulic Radlická a Křížová po obratiště Laurová.

V roce 2001 mohl server Pražské tramvaje radostně napsat
: Odhadované náklady rekonstrukce stávajícího úseku a výstavby nové části činí 212 miliónů korun. Podle rozhodnutí pražských radních z 3. července 2001 by měla být rekonstrukce a výstavba části nové tratě, která bude součástí vozovky hotova do listopadu 2002, kdy bude do Radlické sveden automobilový provoz z nově otevřeného úseku městského okruhu od Zlíchova. Zprovoznění celé nové tratě, včetně zrekonstruovaného úseku k zastávkám Ženské domovy bude možné nejdříve v dubnu 2004 současně se zprovozněním tunelu Mrázovka. S prodloužením tramvajové tratě počítá koncepce rozvoje městské hromadné dopravy, urbanistická studie prostoru Radlic i územní plán. Na počátku roku 2001 sice probleskovaly informace, že jisté orgány města požadují zrušení celé tratě až k Ženským domovům, aby tramvaje neblokovaly (?!) individuální automobilovou dopravu, ale rozum nakonec zvítězil.

V roce 2003 jsme dodali, že to s tím prodloužení zase tak žhavá záležitost není. Magistrát hlavního města Prahy hodlá prodat soukromému investorovi pozemky u stanice metra Radlická, které měly být určeny pro tramvajovou smyčku. Radní Prahy 5 jsou zásadně proti a trvají na prodloužení tramvajové tratě. Jenže, jak již bývá tradicí, pokud se v Praze nezačne s realizací okamžitě, najde se pak tisíc důvodů, proč to nejde. Tak uvidíme co nám naši volení zástupci předvedou za naše daně...

Pokračování příběhu přišlo v roce 2005, kdy byl takřka dokončen projekt tratě, zahrnující rekonstrukci stávajícího úseku v Radlické ulici od zastávky Křížové, zřízení zastávky Brentova na stávajícím úseku, přesunutí zastávky Laurová na prodlužovaný úsek tratě, zřízení zastávek Radlická škola a Radlická na novém úseku. Našlo se i místo na smyčku (pravda menší než se plánovalo), vedle budovaného ústředí ČSOB. Jenže pak se přišlo na to, že opět nejsou peníze a realizace plánovaná na rok 2006 se opět odkložila...

Teprve s rokem 2007 se ledy konečně pohnuly a v roce 2008 konečně může server Pražské tramvaje vyslat do světa článek začínající slovy:

Když se v roce 2001 objevil na našich stránkách první text o nově připravovaném projektu obnovy a dostavby tramvajové tratě do Radlic, nikdo z nás tehdy netušil, jaké průtahy a dohady sebou zmiňované prodloužení přinese. Po letech odkladů a sporů o existenci této tratě přineslo až léto 2007 konečně hmatatelný důkaz a vydalo dlouho očekávanou odpověď - tramvajová trať ke stanici metra B Radlická se začala stavět!


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024