Výstavba tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov květen-červenec 2002

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výstavba tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov
květen-červenec 2002


2002
V Hlubočepské ulici probíhá demolice původních objektů v místě stoupající rampy Hlubočepské estakády. | 25.5.2002 Hlubočepský potok byl v místě budoucích pilířů číslo 3 a 4 sveden do provizorního koryta z betonových rour. | 25.5.2002 Na pilířích estakády přes Růžičkovu rokli probíhá betonáž jejich zvonovitého zakončení. | 13.7.2002 Tento pohled na most Barrandovské výstupní komunikace bez souběžného mostu tramvajového již brzy bude patřit minulosti. | 13.7.2002 Výrobna mostních prefabrikátů na barrandovském konci mostních estakád. | 13.7.2002
2002 * 2003
2002: Celkový pohled na most Barrandovské výstupní komunikace během výstavby tramvajové estakády. | 25.5.2002
Pokračující výstavba tramvajové tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov se již několik týdnů značně projevuje také na povrchu.

Podívejte se proto, jak to v trase budoucí tramvajové tratě v těchto týdnech vypadá. Navíc se pro srovnání můžete podívat také na to, jak budou místa z fotografií podle záměru architekta již v roce 2003 vypadat...

V Hlubočepské ulici za smyčkou Hlubočepy již byly realizovány přeložky inženýrských sítí a byl proveden provizorní odklon Hlubočepského potoka do betonových rour tak, aby mohly být prováděny betonáže pilířů č. 3 a 4 Hlubočepské estakády.

Probíhá demolice objektů v trase budoucí tramvajové tratě. Přeložená část Hlubočepské ulice je částečně dokončena a v současné době je již provoz automobilů veden v nové trase. Stavebně se dokončují pilíře 1 až 4 a počáteční opěra.

Probíhají dokončovací stavební práce na zbývajících pilířích mostu Hlubočepské estakády a na výrobně prefabrikátů, která je umístěna za vyústěním estakády přes Růžičkovu rokli, v prostoru vedle Barrandovské výstupní komunikace. Teprve po dokončení výrobny bude možné zahájit výsun prefabrikátů na mostní konstrukci Hlubočepské estakády, o čem se uvažuje od září 2002.

Na estakádě přes Růžičkovu rokli se pracuje na dokončení pilířů mostu. Ve výrobně prefabrikátů se připravují armatury pro betonáž prefabrikátů, jejichž výsun na místo uložení by měl podle harmonogramu prací probíhat od července tohoto roku.

V prostoru podél Barrandovské výstupní komunikace, se odtěžuje stávající zemní těleso, sloužící jako protihlukový val. Před místem křížení tramvajové trati se Sliveneckou ulicí bude zřízena zastávka Geologická, která se začala realizovat v červenci tohoto roku.

Za křižovatkou byly umístěny stavební buňky pro kanceláře firem kooperujících na stavbě tramvajové trati.

Lamačova ulice je v úseku od Pražského ulice až po ulici K Barrandovu uzavřena pro dopravu do konce srpna 2002. V současné době se zde provádějí přeložky inženýrských sítí a dokončuje se druhá část podjezdu. Provoz v Lamačově ulici pro autobusové linky bude obnoven v září 2002.

Zbývající část podjezdu bude budována během uzavírky Högerovy ulice, která naváže na zprovoznění ulice Lamačovy.

V prostoru Lamačovy a Tréglovy ulice u nadchodu pro pěší pokračují práce na zpevnění opěrných zdí a během uzavírky Tréglovy ulice se provádí dokončovací práce na hrubé stavbě podjezdu Tréglova. Po dokončení budou přes tuto část podjezdu vedeny další přeložky inženýrských sítí.

Stavba poslední části podjezdu, která je trasou již mimo komunikaci bude zahájen na podzim 2002 v návaznosti na uzavírku Gabinovy ulice.

2003: Dokončený most tramvajové estakády vedený souběžně s mostem Barrandovské výstupní komunikace.
2002: Budované pilíře č.1 a 2 Hlubočepské tramvajové estakády. | 25.5.2002 2003: Dokončený počátek Hlubočepské tramvajové estakády.
2002: Manipulační prostor pro nakolejování vozidel údržby mezi Hlubočepskou estakádou a estakádou přes Růžičkovu rokli. | 13.7.2002 2003: Manipulační prostor pro nakolejování vozidel údržby mezi Hlubočepskou estakádou a estakádou přes Růžičkovu rokli.
2002: Pilíře vznikající estakády přes Růžičkovu rokli. | 13.7.2002 2003: Estakáda přes Růžičkovu rokli.
2002: Odtěžování zemního tělesa podél Barrandovské výstupní komunikace. | 13.7.2002 2003: Dokončená tramvajová trať v odtěženém prostoru protihlukového valu.
2002: Prostor budoucí zastávky Geologická během odtěžování zemního tělesa. | 13.7.2002 2003: Zastávka Geologická v provozu.
2002: Hrubá stavba portálu podjezdu pod Lamačovou ulicí. | 13.7.2002 2003: Dokončený portál podjezdu pod Lamačovou ulicí.
2002: Zpevňování opěrných zdí okolo lávky, která se po rekonstrukci stane součástí zastávky Chaplinovo náměstí. | 13.7.2002 2003: Zrealizovaná podoba zastávky Chaplinovo náměstí.
2002: Dokončená hrubá stavba portálu podjezdu Tréglova. | 13.7.2002 2003: Zprovozněný podjezd Tréglova.
2002: Probíhající navážení materiálu pro výstavbu tělesa tramvajové tratě ke smyčce Sídliště Barrandov. | 13.7.2002 2003: Těleso tramvajové tratě ke smyčce Sídliště Barrandov.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022