Výstavba tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov prosinec 2002-duben 2003

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výstavba tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov
prosinec 2002-duben 2003


Od poslední zveřejněné návštěvy serveru Pražské tramvaje na stavbě tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov uplynulo bezmála půl roku. O co méně jsme o stavbě informovali, o to více jsme stavbu navštěvovali. Je proto na čase opět se na tuto ostře sledovanou dopravní stavbu podívat také fotograficky.

S položením prvních metrů kolejí se na trati objevují i první kolejová vozidla sloužící k dopravě štěrku a podbíjení kolejí - MUV 69.2. | 5.4.2003
S položením prvních metrů kolejí se na trati objevují i první kolejová vozidla sloužící k dopravě štěrku a podbíjení kolejí - MUV 69.2. | 5.4.2003
Přes velmi nepříznivé počasí zimní části roku byly ukončeny práce na hrubé stavbě důležitých a technicky velmi náročných objektů. Stavba tak pokročila mílovými kroky kupředu. Takřka dokončené jsou obě mostní estakády, přičemž betonáž jednotlivých lamel hlubočepské estakády nebyla dokonce přerušována ani za mrazů. Železniční stavitelství Brno zřídilo v takzvané výrobně zateplovací zařízení umožňující betonovat nosnou konstrukci a následně beton ošetřovat po předepsanou dobu i při teplotě dosahující –10 °C. V polovině března 2003 došlo k setkání obou částí hlubočepské estakády, budované jak z barrandovské strany vysouváním jednotlivých dílů z výrobny u barrandovské výstupní komunikace, tak i betonáží na podpěrné skruži od hlubočepského konce.

K závěru se blíží i práce na obou tunelových podjezdech na barrandovském sídlišti, mohutné zemní práce byly spuštěny v okolí zastávky Chaplinovo náměstí. Na svých místech jsou v zastávkách Sídliště Barrandov, Poliklinika Barrandov, K Barrandovu a Geologická ocelové konstrukce, které jsou součástí zastřešení těchto zastávek. V řadě úseků trati se již rýsuje konečná poloha protihlukových stěn.

S položením prvních metrů kolejí se na trati objevují i první kolejová vozidla sloužící k dopravě štěrku a podbíjení kolejí - MUV 69.2. | 5.4.2003
V pozadí MUV 69.2, v popředí mechanická podbíječka a rypadlo s kolejovými podvozky. | 5.4.2003
V závěru roku 2002 byly na budoucí tramvajové trati v předstihu položeny první metry kolejí v místech dvou úrovňových přejezdů s ulicemi Sliveneckou a Do Klukovic. Tyto přejezdy, budou jako jediné v celé trase, křižovat úrovňově komunikace s automobilovým provozem a budou řízeny světelnou signalizací s preferencí tramvají. V prvním čtvrtletí roku 2003 byly položeny koleje v úseku od smyčky Sídliště Barrandov po úrovňový přejezd před zastávkou Poliklinika Barrandov a v úseku mezi zastávkami K Barrandovu a Geologická.

Pro zajištění provozu je navíc důležité, že jsou v plném proudu práce na obou měnírnách, jak v Hlubočepích, tak i na Barrandově, u vznikající smyčky se již pilně pracuje na budoucím sociálním zařízení pro řidiče tramvají.

Přes dokončení značné části prací zůstává stavba tramvajové tratě i nadále technicky náročnou a v pražských podmínkách zcela ojedinělou dopravní stavbou. Tramvajová trať má být kromě drobných dokončovacích prací, prováděných až do poloviny roku 2004, připravena k provozu v září letošního roku. V té době se zahájí ověřovací zkoušky jednotlivých částí a úseků proto, aby v již prosinci mohl být spuštěn zkušební provoz s cestujícími. Do té doby však čeká zúčastněné stavební firmy ještě hodně práce.

Smyčka Sídliště Barrandov Vznikající smyčka Sídliště Barrandov. | 21.12.2002 Vznikající smyčka Sídliště Barrandov. | 21.12.2002 Zastávka Sídliště Barrandov Mohutná konstrukce zastávky Sídliště Barrandov je již na svém místě. | 17.3.2003
Mohutná konstrukce zastávky Sídliště Barrandov je v dubnu 2003 již na svém místě. | 5.4.2003 Mohutná konstrukce zastávky Sídliště Barrandov je v dubnu 2003 již na svém místě. | 5.4.2003 Mohutná konstrukce zastávky Sídliště Barrandov je v dubnu 2003 již na svém místě. | 5.4.2003 Mohutná konstrukce zastávky Sídliště Barrandov je v dubnu 2003 již na svém místě. | 5.4.2003 Mohutná konstrukce zastávky Sídliště Barrandov je v dubnu 2003 již na svém místě. | 5.4.2003
Úsek Sídliště Barrandov-Poliklinika Barrandov V prosinci 2002 v úseku příliš kolejí položeno nebylo. | 21.12.2002 V prosinci 2002 v úseku příliš kolejí položeno nebylo. | 21.12.2002 Jediným místem, kde byly v závěrečné části tratě položeny již od prosince 2002 koleje se stal přejezd s ulicí Do Klukovic. | 21.12.2002 V březnu 2003 již koleje leží v podstatné části úseku Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov. | 5.4.2003
V březnu 2003 již koleje leží v podstatné části úseku Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov. | 5.4.2003 V březnu 2003 již koleje leží v podstatné části úseku Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov. | 5.4.2003 V březnu 2003 již koleje leží v podstatné části úseku Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov. | 5.4.2003 V březnu 2003 již koleje leží v podstatné části úseku Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov. | 5.4.2003 V březnu 2003 již koleje leží v podstatné části úseku Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov. | 5.4.2003
V prosinci 2002 v úseku příliš kolejí položeno nebylo. | 21.12.2002 V březnu 2003 již koleje leží v podstatné části úseku Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov. | 5.4.2003 V březnu 2003 již koleje leží v podstatné části úseku Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov. | 5.4.2003 Zastávka Poliklinika Barrandov V prosinci 2002 byly ze zastávky Poliklinika Barrandov ke spatření pouze betonové základy. | 21.12.2002
V březnu 2003 je již na místě vzdyčená ocelová konstrukce zastřešení zastávky. | 17.3.2003 V březnu 2003 je již na místě vzdyčená ocelová konstrukce zastřešení zastávky. | 5.4.2003 V březnu 2003 je již na místě vzdyčená ocelová konstrukce zastřešení zastávky. | 5.4.2003 Úsek Poliklinika Barrandov-Chaplinovo náměstí V prosinci 2002 se portál podjezdu ústící k zastávce Poliklinika Barrandov teprve objevoval ve změti hlíny. | 21.12.2002
V prosinci 2002 se portál podjezdu ústící k zastávce Poliklinika Barrandov teprve objevoval ve změti hlíny. | 21.12.2002 V březnu 2003 je portál podjezdu ústící k zastávce Poliklinika Barrandov v hrubé stavbě dokončen. | 5.4.2003 Hrubá stavba portálu podjezdu od zastávky Poliklinika Barrandov ústící k zastávce Chaplinovo náměstí. | 21.12.2002 Hrubá stavba portálu podjezdu od zastávky Poliklinika Barrandov ústící k zastávce Chaplinovo náměstí. | 5.4.2003 Zastávka Chaplinovo náměstí
V březnu 2003 ovládly prostor zastávky Chaplinovo náměstí stavební stroje. | 5.4.2003 Úsek Chaplinovo náměstí-K Barrandovu V prosinci 2002 se prostor portálu podjezdu u zastávky Chaplinovo náměstí k zastávce K Barrandovu teprve objevoval. | 21.12.2002 V březnu 2003 je portál podjezdu u zastávky Chaplinovo náměstí k zastávce K Barrandovu stavebně dokončen. | 5.4.2003 Pohled na vyústění portálu do zastávky Chaplinovo náměstí od zastávky K Barrandovu. | 5.4.2003
Zastávka K Barrandovu Budoucí zastávku K Barrandovu již v dubnu 2003 můžeme rozeznat ve změti betonu, hlíny a stavebních strojů. | 5.4.2003 Úsek K Barrandovu-Geologická V prosinci 2002 mezi zastávkami K Barrandovu-Geologická leželo jediné kolejové pole. | 21.12.2002 V prosinci 2002 mezi zastávkami K Barrandovu-Geologická leželo jediné kolejové pole. | 21.12.2002
V prosinci 2002 mezi zastávkami K Barrandovu-Geologická leželo jediné kolejové pole na křižovatce s ulicí V bokách. | 21.12.2002 Situace v dubnu 2003, takřka v celém úseku mezi zastávkami K Barrandovu-Geologická, jsou položeny koleje. | 5.4.2003 Situace v dubnu 2003, takřka v celém úseku mezi zastávkami K Barrandovu-Geologická, jsou položeny koleje. | 5.4.2003 Situace v dubnu 2003, takřka v celém úseku mezi zastávkami K Barrandovu-Geologická, jsou položeny koleje. | 5.4.2003 Situace v dubnu 2003, takřka v celém úseku mezi zastávkami K Barrandovu-Geologická, jsou položeny koleje. | 5.4.2003
Situace v dubnu 2003, takřka v celém úseku mezi zastávkami K Barrandovu-Geologická, jsou položeny koleje. | 5.4.2003 Situace v dubnu 2003, takřka v celém úseku mezi zastávkami K Barrandovu-Geologická, jsou položeny koleje. | 5.4.2003 Situace v dubnu 2003, takřka v celém úseku mezi zastávkami K Barrandovu-Geologická, jsou položeny koleje. | 5.4.2003 Zastávka Geologická Rodící se zastávka Geologická v prosinci 2002. | 21.12.2002
Rodící se zastávka Geologická v dubnu 2003. | 5.4.2003 Úsek Geologická-Hlubočepy Odtěžování zemního valu pro budoucí tramvajové těleso. | 21.12.2002 Barrandovská část mostní estakády v prosinci 2002. | 21.12.2002 Barrandovská část mostní estakády v dubnu 2003. | 5.4.2003
Již v prosinci 2002 se barrandovská část mostní estakády hrdě tyčila podél mostu barrandovské výstupní komunikace. | 21.12.2002 Pohled od základů mostních pilířů barrandovské části estakády. | 21.12.2002 Pohled od základů mostních pilířů barrandovské části estakády. | 21.12.2002 Konec barrandovské části mostní estakády v dubnu 2003. | 5.4.2003 Pohled na hlubočepskou část mostní estakády od železniční tratě. | 21.12.2002
Pohled na hlubočepskou část mostní estakády od železniční tratě. | 21.12.2002 Pohled na hlubočepskou část mostní estakády od železniční tratě. | 21.12.2002 Práce na dokončení hlubočepské části mostní estakády jsou v dubnu 2003 v plném proudu. | 5.4.2003 V lednu 2003 chyběly ke spojení hlubočepské estakády poslední dvě mostní pole. | 21.12.2002 V prosinci 2002 chyběly ke spojení hlubočepské estakády poslední dvě mostní pole. | 21.12.2002
V prosinci 2002 chyběly ke spojení hlubočepské estakády poslední dvě mostní pole. | 21.12.2002 V lednu 2003 chyběly ke spojení hlubočepské estakády poslední dvě mostní pole. | 21.12.2002 V dubnu 2003 je hlubočepská část mostní estakády takřka dokončená. | 5.4.2003 Již od prosince 2002 probíhá i estetická úprava hlubočepské mostní estakády, obkládání betonovými prefabrikáty. | 21.12.2002 Již od prosince 2002 probíhá i estetická úprava hlubočepské mostní estakády, obkládání betonovými prefabrikáty. | 5.4.2003
Počátek hlubočepské části mostní estakády. | 21.12.2002 Budoucí zastávka Hlubočepy na mostní estakádě v dubnu 2003. | 5.4.2003 Stavební práce se již v dubnu 2003 přiblížily ke smyčce Hlubočepy. | 5.4.2003 ...pokračování příště...www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022