Výstavba tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov 9. srpna 2003

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výstavba tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov
9. srpna 2003


Výstavba tramvajové tratě na sídliště Barrandov opět pokročila zásadními kroky ke svému dokončení.

Koleje jsou již položené v následujících úsecích:

 • smyčka Sídliště Barrandov + 4 kusy výhybek
 • Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov - Chaplinovo náměstí - konec podjezdu před zastávkou K Barrandovu
 • cca 100 metrů za zastávkou K Barrandovu - Geologická - cca 200 metrů před začátkem mostní estakády
 • mostní estakáda přes Růžičkovu rokli - cca 50 metrů před koncem a začátkem
 • mostní estakáda přes Prokopské údolí - cca 50 metrů před koncem a začátkem
 • S výjimkou smyčky Sídliště Barrandov a obou mostních estakád, kde jsou použity dřevěné pražce, je celý zbytek kolejových úseků položen na pražcích betonových. V takřka celém úseku budoucí tramvajové tratě jsou osazené trolejové brány, začíná se s postupnou instalací nosných trolejových příčných drátů a vypínacích armatur.

  Zastávky nové tramvajové tratě jsou po hrubé stavební stránce takřka dokončené. Probíhá natírání ocelových konstrukcí do barevné kombinace zastávek:

 • Sídliště Barrandov - bílá
 • Poliklinika Barrandov - zelená
 • Chaplinovo náměstí - červená
 • K Barrandovu - modrá
 • Geologická - žlutá
 • Hlubočepy - bílá

 • Ve všech zastávkách pokračuje pokládka zhutněné podkladní vrstvy, do níž jsou ukládány chráničky pro elektrické kabely rozvádějících proud k reklamním tabulím, skříním informačního systému atd. Práce probíhají také na zřizování základových patek pro instalaci označníků zastávek a dalších zařízení, které se budou v prostoru budoucích zastávek nacházet. Probíhá pokládání betonové dlažby u pochozích chodníků obou podjezdů v centru sídliště. V zastávce Sídliště Barrandov jsou již položeny první metry dlažby nástupišť. Na opěrných zdech a portálech tramvajových podjezdů se chystá pokládka finálního oplechování.
  Na mostních estakádách byla dokončena izolace mostovky a na většinu mostního úseku byl navezen štěrk, na němž jsou již položena kolejová pole na dřevěných pražcích. Hlubočepský počátek mostní estakády získává slušivý obklad z černé dlažby.

  Smyčka Sídliště Barrandov Rozjezdové výhybky na vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Sídliště Barrandov. | 9.8.2003 Vnitřní, střední a vnější kolej smyčky Sídliště Barrandov. | 9.8.2003 Pohled na sjezdovou výhybku vnitřní a vnější koleje smyčky do prostoru nástupní zastávky Sídliště Barrandov. | 9.8.2003 Celkový pohled na smyčku Sídliště Barrandov. | 9.8.2003
  Zastávka Sídliště Barrandov Ocelová konstrukce zastávky Sídliště Barrandov. | 9.8.2003 Úsek Sídliště Barrandov - Poliklinika Barrandov Úsek Sídliště Barrandov-Poliklinika Barrandov. | 9.8.2003 Úsek Sídliště Barrandov-Poliklinika Barrandov. | 9.8.2003
  Úsek Sídliště Barrandov-Poliklinika Barrandov. | 9.8.2003 Úrovňový přejezd vozovky přes zastávkou Poliklinika Barrandov. | 9.8.2003 Zastávka Poliklinika Barrandov Zeleně natřená ocelová konstrukce zastávky Poliklinika Barrandov. | 9.8.2003 Zeleně natřená ocelová konstrukce zastávky Poliklinika Barrandov. | 9.8.2003
  Poliklinika Barrandov - Chaplinovo náměstí Portál podjezdu mezi zastávkami Poliklinika Barrandov - Chaplinovo náměstí od zastávky Poliklinika Barrandov. | 9.8.2003 Podjezd mezi zastávkami Poliklinika Barrandov - Chaplinovo náměstí. | 9.8.2003 Podjezd mezi zastávkami Poliklinika Barrandov - Chaplinovo náměstí se strojní podbíječkou. | 9.8.2003 Podjezd mezi zastávkami Chaplinovo náměstí - Poliklinika Barrandov. | 9.8.2003
  Portál podjezdu mezi zastávkami Chaplinovo náměstí - Poliklinika Barrandov od zastávky Chaplinovo náměstí. | 9.8.2003 Pohled z podjezdu mezi zastávkami Poliklinika Barrandov - Chaplinovo náměstí do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí. | 9.8.2003 Zatím jedinými kolejovými vozidly na barrandovské trati jsou pracovní stroje. | 9.8.2003 Zatím jedinými kolejovými vozidly na barrandovské trati jsou pracovní stroje. | 9.8.2003 Zastávka Chaplinovo náměstí
  Konstrukce zastávky Chaplinovo náměstí záskává červený nátěr. | 9.8.2003 Konstrukce zastávky Chaplinovo náměstí záskává červený nátěr. | 9.8.2003 Úsek Chaplinovo náměstí - K Barrandovu Vjezd do podjezdu mezi zastávkami Chaplinovo náměstí - K Barrandovu od zastávky Chaplinovo náměstí. | 9.8.2003 Podjezd mezi zastávkami Chaplinovo náměstí - K Barrandovu. | 9.8.2003
  Podjezd mezi zastávkami Chaplinovo náměstí - K Barrandovu. | 9.8.2003 Výjezd z podjezdu mezi zastávkami Chaplinovo náměstí - K Barrandovu k zastávce K Barrandovu. | 9.8.2003 Pohled na portál podjezdu mezi zastávkami K Barrandovu - Chaplinovo náměstí od zastávky K Barrandovu. | 9.8.2003 Zastávka K Barrandovu Zastávka K Barrandovu se svou dominantou, přechodou lávkou. | 9.8.2003
  Zastávka K Barrandovu se svou dominantou, přechodou lávkou. | 9.8.2003 Zastávka K Barrandovu Část úseku mezi zastávkami K Barrandovu a Geologická je zatím opatřena jen podkladními pryžemi, koleje ještě chybí. | 9.8.2003 Část úseku mezi zastávkami K Barrandovu a Geologická je zatím opatřena jen podkladními pryžemi, koleje ještě chybí. | 9.8.2003 Počátek položených kolejí úseku K Barrandovu - Geologická. | 9.8.2003
  Část úseku mezi zastávkami K Barrandovu a Geologická je zatím opatřena jen podkladními pryžemi, koleje ještě chybí. | 9.8.2003 Úsek K Barrandovu - Geologická s položenými kolejemi a trolejovými branami. | 9.8.2003 Pohled na zastávku Geologická od úrovňového přejezdu pro automobily. | 9.8.2003 Zastávka Geologická Zastávka Geologická se žlutě natřenou ocelovou konstrukcí. | 9.8.2003
  Zastávka Geologická se žlutě natřenou ocelovou konstrukcí. | 9.8.2003 Úsek Geologická - Hlubočepy Podél barrandovské výstupní komunikace již leží tramvajové koleje. | 9.8.2003 Podél barrandovské výstupní komunikace již leží tramvajové koleje. | 9.8.2003 Podél barrandovské výstupní komunikace již leží tramvajové koleje. | 9.8.2003
  Zhruba 500 metrů před začátkem mostní estakády přes Růžičkovu rokli zatím koleje končí. | 9.8.2003 Počátek mostní estakády přes Růžičkovu rokli na barrandovské straně. | 9.8.2003 Počátek kolejí na barrandovské straně mostní estakády přes Růžičkovu rokli. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Růžičkovu rokli v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Únikový prostor v betonovém prefabrikátu z prostoru kolejiště na ochozí chodníky na mostní estakádě přes Růžičkovu rokli. | 9.8.2003
  Celkový pohled na mostní estakádu přes Prokopské údolí. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Růžičkovu rokli v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Růžičkovu rokli v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Ochozí lávka mostní estakády přes Růžičkovu rokli. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Růžičkovu rokli v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003
  Ukončení kolejí na hlubočepské straně mostní estakády přes Růžičkovu rokli. | 9.8.2003 Navezený štěrk pro pokládku kolejí na hlubočepském konci mostní estakády přes Růžičkovu rokli. | 9.8.2003 Prostor pro nakolejování vozidel údržby mezi estakádami přes Růžičkovu rokli a Prokopské údolí. | 9.8.2003 Prostor pro nakolejování vozidel údržby mezi estakádami přes Růžičkovu rokli a Prokopské údolí. | 9.8.2003 Prostor pro nakolejování vozidel údržby mezi estakádami přes Růžičkovu rokli a Prokopské údolí. | 9.8.2003
  Počátek mostní estakády přes Prokopské údolí na barradovské straně s navezeným štěrkem pro pokládku kolejí. | 9.8.2003 Prostor pro nakolejování vozidel údržby mezi estakádami přes Růžičkovu rokli a Prokopské údolí. | 9.8.2003 Počátek kolejí na barrandovské straně mostní estakády přes Prokopské údolí. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003
  Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003
  Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Ochozí lávka mostní estakády přes Prokopské údolí. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Geologická - Hlubočepy s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003 Mostní estakáda přes Prokopské údolí v úseku Hlubočepy - Geologická s položenými tramvajovými kolejemi. | 9.8.2003
  Ukončení zatím položených kolejí na hlubočepské straně mostní estakády přes Prokopské údolí. | 9.8.2003 Ukončení zatím položených kolejí na hlubočepské straně mostní estakády přes Prokopské údolí. | 9.8.2003 Konec mostní estakády přes Prokopské údolí na hlubočepské straně s pohledem na ocelovou konstrukci vznikající zastávky Hlubočepy. | 9.8.2003 Počátek mostní estakády přes Prokopské údolí s navezeným štěrkem pro pokládku kolejí. | 9.8.2003 Celkový pohled na počátek mostní estakády přes Prokopské údolí v pohledu z Hlubočepské ulice. | 9.8.2003
  Zastávka Hlubočepy Pohled na vznikající zastávku Hlubočepy. | 9.8.2003 Pohled na příchozí rampu k zastávce Hlubočepy. | 9.8.2003 Pohled na vznikající zastávku Hlubočepy. | 9.8.2003 Pohled na vznikající zastávku Hlubočepy. | 9.8.2003
  Úsek smyčka Hlubočepy - Hlubočepy Pohled na vznikající zastávku Hlubočepy ze smyčky Hlubočepy. | 9.8.2003 Měnírny Měnírna Barrandov. | 9.8.2003 Měnírna Hlubočepy. | 9.8.2003
  ...pokračování příště...  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022