Trať Radlická - Plzeňská x Radlická

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Radlická - Plzeňská x RadlickáDovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

Z nástupní zastávky Laurová právě odjíždí vůz T3M ev.č.8022 vypravený na linku 14
Obloukem Radlické ulice do centra projíždí vůz T3M2-DVC ev.č.8063 vypravený na linku 14
Dne 23. března 1913 byl zahájen provoz na dvou nových tramvajových tratích v oblasti Smíchova. Hlavní z nich začínala na křižovatce ulic Plzeňské a Radlické. Pokračovala Radlickou a Křížovou ulicí k usedlosti Koulka. Na křižovatce s dnešní Ostrovského ulicí odbočovala tramvajová trať na Santošku.
16. června 1927 byla hlavní z obou tramvajových tratí - k usedlosti Koulka - prodloužena odbočující tratí od křižovatky ulic Radlické a Křížové dále Radlickou ulicí do Radlic. Součástí prodloužení byla i 155 metrů dlouhá jednokolejka a koncová smyčka před školou. Původní trať pokračující od zmíněné křižovatky Křížovou ulicí k usedlosti Koulka dalších cca 220 metrů však zůstala zachována pro manipulační účely. Protože však její využití bylo v podstatě nulové, byla k 31. prosinci 1932 zrušena. 1. prosince 1938 pak byla zrušena i trať na Santošku, kterou následně nahradila trolejbusová linka. Aby těch likvidací a rušení na jedné trati nebylo málo, byl 1. listopadu 1983 zrušen koncový, cca 160 metrů dlouhý a z větší části jednokolejný, úsek tramvajové tratě od zastávky Laurová po konečnou smyčku Radlice. Důvodem byl opět jako v jiných pražských lokalitách ústupek automobilové dopravě. Připravovala se výstavba nové kapacitní komunikace do Jinonic a Stodůlek a bylo nutné zlikvidovat původní romantickou zástavbu. Stavba nakonec nebyla zcela realizována a aby bylo možné zachovat provoz alespoň na zbývajícím torzu tramvajové tratě, byl v prostoru zastávky Laurová zřízen vratný kolejový trojúhelník, který měl být jen dočasným. V letech 2000 - 2001 proběhla kompletní rekonstrukce tramvajové tratě v Radlické ulici mezi křižovatkami Ženské domovy a Plzeňská x Radlická, během níž byly sneseny nástupní ostrůvky zastávek Ženské domovy a zastávky tak nyní fyzicky neexistují. Zrekonstruovanému úseku tratě nebylo dlouhodobě uděleno povolení k provozu tramvají a teprve od 9. listopadu 2002 je možné tento úsek na základě příkazu dispečinku a po odjištění výhybek manipulačně pojíždět. Trať tak stejně zůstává stále mimo provoz podobně jako trať na Laurovou, která je mimo provoz z důvodu výstavby tunelů Mrázovka.

Poslední dny provozu stanicuje v zastávce Křížová do centra vůz ev.č.6906 na lince 14
V zastávce Křížová z centra s nástupním ostrůvekem zastavil vůz T3 ev.č.6865 na lince 14
Cestu po tramvajové trati začneme u kolejového vratného trojúhelníku Laurová a až k Andělu nezměníme název ulice - Radlickou. Zde byly zřízeny výstupní a nástupní zastávky Laurová. Umístěny však byly na přiléhajících chodnících a cestující tak museli při výstupu i nástupu z a do tramvaje kličkovat mezi projíždějícími automobily, jejichž řidiči si s nějakou zastávkou hlavu příliš nelámali. Tramvaje se až ke křižovatce s Křížovou ulicí museli doslova prodírat mezi hustým automobilovým provozem, aby se vůbec dostali k zastávce Křížová. Ve směru do centra byla opět umístěna na chodníku, před světelnou křižovatkou s Křížovou ulicí. Následoval prudký levý oblouk a za ním byla v protisměru umístěna zastávka z centra. Měla privilegium nástupního ostrůvku. Následující přímý úsek až ke křižovatce Ženské domovy dovoloval tramvajovým vlakům konečně využít svého práva na vlastní část vozovky. Bezprostředně za již zmíněnou světelně řízenou křižovatkou následovala dvojice zastávek Ženské domovy s nástupními ostrůvky, které byly vtěsnané mezi dvě křižovatky. I ta další, s Ostrovského ulicí byla světelně řízená. A trať spěla stále ještě Radlickou ulicí ke křižovatce ulic Radlické a Plzeňské, kde končila.

Většina tratě byla vybudována klasickou konstrukcí kolejnic na příčných pražcích a kryt tvořil asfaltový povrch. Pouze přímý úsek tratě v Radlické ulici - souběžný s areálem nádraží Praha-Smíchov - začínající zhruba 60 metrů za křižovatkou s Křížovou ulicí a končící před křižovatkou Ženské domovy byl rekonstruován metodou velkoplošných panelů BKV.

Souprava vozů T3SUCS ev.č.7278+7279 na lince 9 projíždí původní podobou Radlické ulice ke křižovatce s ulicí Plzeňskou
V dočasné zastávce Anděl zřízené v Radlické ulici stanicuje po opuštění ulice Plzeňské souprava vozů T6A5 ev.č.8697+8698 vypravená na linku 9
Zastávky umístěné na popisované trati:
Laurová - výstupní a nástupní zastávka
Křížová - nácestná zastávka v obou směrech
Ženské domovy - nácestná zastávka v obou směrech, která nyní fyzicky neexistuje


Provozované linky na popisované trati:
Trať je v současné době mimo provoz, stálicí denního provozu zde však byla až do přerušení provozu linka 14. V nočním provozu jste se zde s tramvají nesetkali.

Fotocesta po trati trojúhelník Laurová - křižovatka Radlická x Plzeňská
U fotografického popisu této tratě v úseku Křížová-Ženské domovy jsme stáli před problémem, zda zveřejnit skutečný současný stav tohoto úseku tratě. Ten je charakterizován vytrhanými kolejemi a stavebními ohradami. Protože tento stav má s tramvajovou tratí pramálo skutečného, vytáhli jsme nakonec z archivu fotografie tratě z doby, kdy se jí o tomto stavu mohlo jen zdát. Úsek Laurová-Ženské domovy byl v této podobě vyfotografován v roce 1996!
Trojúhelník Laurová Tramvajová trať trojúhelník Laurová - Křížová Tramvajová trať trojúhelník Laurová - Křížová Tramvajová trať trojúhelník Laurová - Křížová Tramvajová trať Křížová - křižovatka Ženské domovy
Tramvajová trať Křížová - křižovatka Ženské domovy Tramvajová trať Křížová - křižovatka Ženské domovy Tramvajová trať Křížová - křižovatka Ženské domovy Tramvajová trať Křížová - křižovatka Ženské domovy Křižovatka Ženské domovy
Tramvajová trať křižovatka Ženské domovy - křižovatka Plzeňská x Radlická Tramvajová trať křižovatka Ženské domovy - křižovatka Plzeňská x Radlická Tramvajová trať křižovatka Ženské domovy - křižovatka Plzeňská x Radlická Tramvajová trať křižovatka Ženské domovy - křižovatka Plzeňská x Radlická Tramvajová trať křižovatka Ženské domovy - křižovatka Plzeňská x Radlická

Fotografie: © Pražské tramvaje


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024