Polské město Wroclaw v letech 1998 - 2005

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Polské město Wroclaw v letech 1998 - 2005


Historie vzniku tramvajového provozu ve Wroclawi sahá až do druhé poloviny 19. století, kdy byl 10. července 1877 zahájen pravidelný provoz koňky, v té době ještě německém městě Breslau. Téměř přesně o 16 let později - 14. července 1893, zahájila provoz první pravidelná linka elektrické dráhy, kterou obsluhovaly motorové vozy s otevřenými čelními plošinami.

Vůz typu 102Na ev.č.2077 na lince 5 | 3.10.2005
Vůz typu 102Na ev.č.2043, na lince 1, ulice Prusa | 5.6.2004
Vůz typu 102Na ev.č.2084, na lince 15, Podwale | 19.4.1998
Vůz typu 102Na ev.č.2056, linka 2, Krzyki | 5.6.2004
Vůz typu 102Na, linka 0, ulice Pomorska | 10.8.2002
Vůz typu 102Na ev.č.2093, linka 14, ulice Legionow | 16.6.2001
Vůz typu 102Na ev.č.2023, linka 20, ulice Jozefa Hallera | 16.6.2001
Vůz typu 102Na, linka 21, Hala Targowa | 19.4.1998
Vůz typu 102Na, linka 24, ulice Podwale | 20.5.2000
Vůz typu 102Na ev.č.2016, linka 4, náměstí Dominikanski | 5.6.2004
Vůz typu 102Na ev.č.2016 linka 6, zastávka Podwale | 12.9.1999
Vůz typu 102Na, linka 7, Powstancow Slaskich | 5.7.2005
Vůz typu 102Na ev.č.2025, linka 8, most Piaskowy | 19.4.1998
Vůz typu 102Na, vypravený na linku 2 na ulici Wroblewskiego | 5.6.2004
Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2558, vypravená na linku 6, Krzyki | 5.7.2005
Souprava vozů 105N, linka 16, hlavní nádraží | 20.9.2003
Souprava vozů 105N, linka 0, most Grunwaldzki | 12.9.1999
Souprava vozů 105N, linka 10, Legnicka | 20.5.2000
Souprava vozů 105N s vlečným vozem ev.č.2099, na lince 14, most Pomorski | 20.9.2003
Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2498 vypravená na linku 15, Tarnogaj | 10.8.2002
Souprava vozů 105N, linka 16, Park Poludniowy | 8.7.2005
Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2276, linka 2, Krzyki | 5.7.2005
Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2292, linka 21, ulice Legnicka | 20.5.2000
Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2292, linka 21, ulice Legnicka | 20.5.2000
Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2276, linka 7, ulice Swidnicka | 19.4.1998
Souprava vozů 105N s vlečným vozem ev.č.2469, linka 8, Hala Targowa | 5.6.2004
Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2406, linka 4, Wroblewskiego | 16.6.2004
Souprava vozů 105NRW ev.č.2237+2236, přestavěná z původních vozů 105N, vozy jsou po rekonstrukci nazývané Bulwy | 5.6.2005
Síť elektrických drah se postupně rozrůstala a nahrazovala síť drah koněspřežných. Mezi lety 1898 a 1901 jsou dodány čtyřnápravové vozy Falkenried s podvozky Maximum traktion, které měly vypomáhat otevřeným motorovým vozům. Na začátku 20. století, přesně 30. dubna 1906, došlo k definitivnímu vymícení koňky a její náhradě elektrickou trakcí.

Rok 1913 se stal ve Breslau zásadním milníkem. Nejenže byly dodány nové vozy Zeppellin od výrobce Unmack Niedersedlitz, které byly ve 30. letech rekonstruovány na vlečné, ale dal tramvajovému provozu také řád. Bylo přečíslováno všech 21 tehdejších tramvajových linek. Číslování vycházelo z chronologického pořadí data vzniku jednotlivých linek, čili linka, která zahájila svůj pravidelný provoz v roce 1893 obdržela číslo 1 a nejnovější naopak č. 21. Toto číslování však nevydrželo dlouho, změna nastala v roce 1927, kdy se postupně ukazovala vytíženost jednotlivých linek, které bylo nutné posilovat. Tak vzniklo skupinové označování linek jenž spočívalo ve shlukování linek stejných koncových čísel v jedné relaci. Např. ve směru sever - jih jezdily linky 2-12-22. Jako nejvíce vytížené se ukázaly okružní linky 7 a 8.

V letech 1925 - 1929 je dodáno 232 vozů LHB (Linke Hoffman Breslau). Tyto dvounápravové vozy jezdily až do roku 1977.

Válečné období znamenalo útlum tramvajové dopravy. K 1. prosinci 1943 platilo nové linkové vedení, kdy z každého konce města vedly 2 linky - jedna přímo k nádraží, druhá na Rynek. Ani to dlouho neplatilo a vlivem válečných událostí byl 3.4.1945 provoz úplně zastaven. Obnoven byl téhož roku 22. srpna.

Na základě výsledků II.světové války dochází k posunu hranic podle řek Odra a Nisa. Breslau se stává polským městem se jménem Wroclaw. Německé obyvatelstvo je nuceně odsunuto. Dalším zlomovým rokem je pro Wroclaw rok 1956. Wroclawi jsou dodány první tramvaje polské výroby - dvounápravové vozy typu Konstal N. Jsou postavené na bázi německého vozu KSW (Kriegs-Straßenbahn-Wagen). V letech 1965 až 1968 byly odkoupeny další opotřebované vozy téhož typu z Varšavy, jako náhrada původních dvounápravových vozů Falkenried z let 1898-1901, které v roce 1965 dojezdily.

Protože kloubové vozy nepobraly tolik cestujících, co třívozové soupravy původních německých vozů resp. N- vozů, jsou od roku 1975 dodávány čtyřnápravové vozy Konstal 105N. Ty byly hned od počátku spojovány do dvojic.

Rok 1978 zatnul Wroclawi tržnou ránu - došlo ke zrušení tramvajového provozu v historickém centru města.

V letech 1985 - 1997 byly na některé spoje linek 3,4,10 a 12 vypravovány dokonce vlaky složené z trojic vozů Konstal 105N. V roce 1990 jsou na linku 17 vypravovány 3 vlaky 2x102Na. V roce 1991 byl ukončen provoz dvounápravových vozů N, které dosloužily v září a byly naposledy vypravovány na linky 5, 9, 22.

Současný vozový park tvoří šestinápravové vozy Konstal 102Na z let 1969-1973 a čtyřnápravové vozy Konstal 105N z let 1975-1991. Původně byly tyto vozy vybaveny zrychlovačem, později byla některým dosazena tyristorová výzbroj a v posledních letech obdržely některé vozy tranzistorovou výzbroj s tím, že zůstalo zachované pedálové řízení. Tranzistorové vozy obdržely i nová oblá čela, která jim přisoudila přezdívku Bulwy. V současné době přicházejí nové vozy Konstal 105N vybavené ručním řadičem. Bulwy i nově dodané vozy jsou spojovány do stálých dvojic s tím, že druhý vůz hraje roli motorizovaného vleku.

Provoz na všech linkách probíhá v časovém období mezi 5:00 a 23:30 v jednotném intervalu 12 minut ve špičce, 15 minut v sedle. O víkendech a večer je jednotný interval 20 minut. Noční provoz byl k 1.9.2003 zrušen.

Vozy najíždějí na své pravidelné trasy ze 4 vozoven (text v závorce uvádí rok založení, typ deponovaných vozů, případně poznámku) - Gaj (1902, Konstal 105N), Olbin (1910, Konstal 105N), Borek (1901/02, Konstal 102Na a 105N, v letech 1973-1987 zde byly pouze vozy Konstal 102N resp. 102Na), Dabie (1913, Konstal 105N, vypravuje jako jediná sóla, ostatní jen 2x 105N). Technické zázemí zajišťují dvě staré vozovny Olbinska (v těsném sousedství vozovny Olbin, v provozu od r.1911), která nyní slouží jako dílny trakčního vedení a areál Legnicka (1902), plnící úlohu ústředních dílen. V jedné hale mělo být muzeum tramvají, ale z důvodu nedostatku financí tento úmysl vzal za své.

Tramvajový provoz v Polských městech je výjimečný množstvím jednokolejných tratí. Ani Wroclaw není v tomto ohledu výjimkou. Jednosměrně pojížděná jednokolejka vyskytující se v ulici Widok - Szewska však již patří minulosti. V současné době probíhá její zdvoukolejňování. Jednokolejka byla pozůstatkem jednosměrných jednokolejných objezdů z doby, kdy tramvaje ještě jezdily na Rynek.

Další jednokolejka je v ulici Krakowska- od zastávky Mijanka ke smyčce Ksieže Male. Provoz zajišťují linky 3 a 5. Bezpečnost je zaručena pomocí jednoduché světelné signalizace složené z červeného a zeleného světla, ovládané trolejovými kontakty.

Třetí jednokolejka je v úseku Krzyki- Klecina, obsluhovaná linkou 17. I zde je provoz zabezpečen světelnou signalizací ovládanou trolejovými kontakty.

Souprava vozů 105NRW ev.č.2236+2237, přestavěná z původních vozů 105N, vozy jsou po rekonstrukci nazývané Bulwy | 5.6.2004 Souprava vozů 105NRW ev.č.2264+2363, přestavěná z původních vozů 105N, vozy jsou po rekonstrukci nazývané Bulwy, přejíždí po mostě Warszawskim | 5.7.2005 Souprava vozů 105NRW ev.č.2263+2264, přestavěná z původních vozů 105N, vozy jsou po rekonstrukci nazývané Bulwy, přejíždí po mostě Warszawskim | 5.7.2005 Desítka na Wroblewskiego ulici | 19.4.1998 Devítka u Haly Targowe | 5.6.2004
Dvojka na ulici Wroblewskiego vedená vozem ev.č.2401 | 19.4.2004 Hlavní nádraží, sólo 105N na lince 16 | 20.9.2003 Legnicka, linka 22 | 20.5.2003 Legnicka, linka 23 vedená vozem ev.č.2206 | 20.5.2003 Legnicka, linka 10 | 20.5.2003
Mickiewiczowa, linka 9 vedená vozem ev.č.2046 | 12.9.1999 Vůz 102Na ev.č.2063 na lince 16 přejíždí most Grunwaldzki | 20.5.2003 Most Mlynski | 5.6.2004 Most Piaskowy | 12.9.1993 Most Warszawski | 5.7.2005
Nowy Swiat s vozem 102Na ev.č.2024 | 20.9.2003 Osobowice s vozem 102Na ev.č.2069 a soupravou vozů 105N vedenou vozem ev.č.2454 na lince 24 | 16.6.2001 Park Poludniowy s vozem 102Na ev.č.2030 na lince 16 | 8.7.2005 Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2374 na lince 17, Piaskowa | 12.9.1999 Pilczyce, vůz 102Na ev.č.2021, linka 12 | 20.5.2000
Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2022, linka 79, náměstí Dominikanski | 16.6.2001 Vůz 102Na ev.č.2046 na lince 2, náměstí Dominikanski | 5.6.2004 Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2552, linka 5, náměstí Dominikanski | 5.6.2004 Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2477 na lince náhradní dopravy 78, náměstí Dominikanski | 3.10.2005 Náměstí Grunwaldzki, se soupravou modernizovaných vozů 105N vedenou vozem ev.č.2313 na lince 12{20.5.2000
Náměstí Grunwaldzki, se soupravou vozů 105N s vlečným vozem ev.č.2211 na lince 0 | 12.9.1999 Náměstí Koszciuszki | 10.8.2002 Powstancow Slaskich s vozem 102Na ev.č.2023 na lince 2 | 5.7.2005 Slowianska se soupravou vozů 105N na lince 24 | 5.7.2005 Sólo vůz 105N ev.č.2426 na lince 16 | 3.10.2005
Sólo vůz 105N ev.č.2430, Park Poludniowy, linka 16 | 8.7.2005 Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2480, stadion Olympijski, linka 70 | 5.7.2005 Vůz 102Na ev.č.2027, stadion Olympijski, linka 17 | 5.7.2005 Stawowa | 12.9.1999 Ulice Pomorska | 20.9.2003
Ulice Sw.Jadwigy se soupravou vozů 105N, linka 23 | 12.9.1999 Ulice Sw.Katarzyny se soupravou vozů 105N, linka 11 | 19.4.1998 Modernizovaný vlečný vůz 105N | 20.5.2000 Wroblewskiego | 16.6.2001 Zastávka Hala Ludowa | 19.4.1998
Vůz typu 102Na na lince 21, Legnicka | 19.4.1998 Vůz typu 102Na, linka 6, Krzyki | 5.7.2005 Vůz typu 102Na ev.č.2044, linka 2, Wroblewskiego | 16.6.2001 Vůz typu 102Na ev.č.2026, linka 6, Powstancow Slaskich | 5.7.2005 Míjení vozů 102Na ev.č.2034 na lince 17 a ev.č.2026 na lince 6, Powstancow Slaskich | 5.7.2005
Souprava vozů 105N na lince 1 | 19.4.1998 Souprava vozů 105N na lince 4 | 5.7.2005 Nová souprava 105N, vedená vozem ev.č.2604 na lince 7, Krzyki | 3.10.2005 Linka 20 v sestavě vozu 102Na ev.č.2038 na Podwale | 10.8.2002 Most Mieszczanski, konečná okružní linky 0 | 10.8.2002
Pilsudskiego, souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2468, linka 2 | 12.9.1999 Náměstí Marcina Kromera s vozem 102Na ev.č.2042 na lince 6 | 5.7.2005 Ulice Kollataja, souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2510, linka 5 | 20.5.2000 Wroblewskiego, souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2386, linka 4 | 5.7.2005 Jednokolejky
Záložní vůz 102Na ev.č.2023, ulice Wierzbowa | 3.10.2005 Souprava vozů 105N na lince 17 přijíždí na Klecinu | 16.6.2001 Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2468 na lince 17 na Klecině | 5.6.2004 Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2468 na lince 17 na Klecině | 5.6.2004 Idyla na jednokolejné trati Krzyki - Klecinas vozem 102Na ev.č.2052 na lince 17 | 16.6.2001
Idyla na jednokolejné trati Krzyki - Klecina s vozem 102Na ev.č.2052 na lince 17 | 16.6.2001 Souprava vozů 105N s vlečným vozem ev.č.2469 na lince 17 na Klecině | 16.6.2001 Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2472 na lince 5, konečná Ksieže Male | 5.6.2004 Souprava vozů 105N na lince 5, Krakowska | 12.9.1999 Souprava vozů 105N na lince 3, Krakowska | 12.9.1999
Souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.2492 na lince 5, Krakowska | 5.6.2004 Souprava vozů 105N na lince 3, Krakowska | 12.9.1999 Vjezd do jednokolejky se signalizací obsazení úseku vpravo na příčném drátu a soupravou vozů 105N | 12.9.1999 Vjezd do jednokolejky se signalizací obsazení úseku vpravo na příčném drátu a soupravou vozů 105N | 12.9.1999 Zastávka Mijanka se signalizací obsazení jednokolejného úseku a soupravou vozů 105N | 12.9.1999
Linka 7 sestavená z vozu 102Na na Szewske | 20.5.2000 Nowy Swiat se soupravou vozů 105N na lince 7 | 20.9.2003 Szewska, vůz 102Na ev.č.2040, linka 7 | 5.6.2004 Szewska, vůz 102Na, linka 17 | 16.6.2001 Vůz 102Na, linka 7, Szewska, dom handlowy Kameleon | 20.5.2000
Vůz 102Na ev.č.2053, linka 6, Szewska | 20.5.2000 Widok, vůz 102Na na lince 6 | 20.9.2003 Widok, souprava vozů 105N na lince 7 | 19.4.1998 102N ev.č.2001 ve vozovně Borek | 3.10.2005 102Na po nehodě s kamionem | 5.6.2004
Hala vozovny Gaj | 13.9.1999 Bulwa - motorizovaný vlek ev.č.2419 | 5.6.2004 Cvičný vůz 102Na ev.č.2061 | 3.10.2005 Interiér cvičného vozu 102Na ev.č.2061 | 5.6.2004 Hala vozovny Borek | 5.6.2004
Interiér nového vozu 105N ev.č.2601 | 3.10.2005 Motorizovaný vlek 105N ev.č.2601 | 3.10.2005 Novostavba vozu 105N ev.č.2602 | 3.10.2005 Novostavba motorizovaného vlečného vozu 105N ev.č.2601 | 3.10.2005 Obousměrný jednostranný vůz 102Na ev.č.G-089 | 3.10.2005
Obousměrný jednostranný vůz 102Na pro pendlový provoz ev.č.G-090 | 16.6.2001 Řídící panel nového 105N s ručním řadičem | 3.10.2005 Služební vůz N ve vozovně Borek | 5.7.2005 Stanoviště řidiče a instruktora cvičného vozu | 5.6.2004 Vozovna Borek s vozem 102Na ev.č.2003 | 3.10.2005
Vozovna Legnicka - skelet vozu Falkenried | 16.6.2001 Vozovna Borek | 3.10.2005 Vozovna Dabie | 5.7.2005 Vozovna Gaj | 12.9.1999 Vozovna Legnicka | 16.6.2001
Vozovna Olbin | 5.7.2005 Vozovna Borek | 5.6.2004 Historické a pracovní vozy Vozy ev.č.1+2, most Zwierzyniecki | 20.5.2000 Souprava vozů ev.č.1209+161 | 16.6.2001
Motorový vůz ev.č.1332, most Zwierzyniecki | 20.5.2000 Trojice vozů 105N vedená vozem ev.č.2434 | 10.8.2002 Grabiszynska, vůz 102N ev.č.2002 ex ev.č.2110 | 5.6.2004 Interiér vozu 102N | 12.9.1999 Kolejový brus Bremen ve vozovně Borek | 12.9.1999
Koňka na Teatralne, vůz koňky je replika vozu z r.1877 | 10.8.2002 Provoz koňky na Teatralne | 10.8.2002 Kropící vůz G-061 | 20.5.2000 Kropící vůz LHB | 20.5.2000 Kropící vůz LHB, most Zwierzyniecki | 20.5.2000
Kropící vůz LHB-G-061 | 20.5.2000 Legnicka, vlak ev.č.1+2, zvaný Jaš i Malgosia | 20.5.2000 Legnicka | 20.5.2000 LHB ev.č.1209+161, Legnicka | 20.5.2000 LHB, Wroblewskiego | 19.4.1998
LHB+161 | 20.5.2000 Mickiewiczowa | 5.6.2004 Mickiewiczowa, zde koleje protínají vozovku v celé šířce | 20.5.2000 Most Grunwaldzki, vozy ev.č.1+2 | 10.8.2002 Most Mieszczanski | 10.8.2002
Motorový vůz N 1332 | 10.8.2002 N při jízdě na Klecinu | 10.8.2002 N, Teatralna | 10.8.2002 Obousměrný 102Na, vozovna Borek | 16.6.2001 Pracovní vůz G-081, vozovna Borek | 12.9.1999
Řídící panel 102N | 12.9.1999 Služebák G-048, vozovna Borek | 5.6.2004 Sněhový pluh | 16.6.2001 Spřažení vozů 105N, střechou prochází kabel na 600V | 12.9.1999 Teatralna vozy ev.č.1+2, typ Berolina | 10.8.2002
Teatralna, LHB, zvaný Baba Jaga | 19.4.1998 Tramvajový průvod roku 2000 | 20.5.2000 Trojčata 105N již nejezdí | 20.5.2000 Vlak Berolina | 10.8.2002 Vlek ev.č.2 | 5.7.2005
Vozovna Borek s historickými vozy | 5.7.2005 Vozovna Borek, vagon na písek a montážní věž | 12.9.1999 Vůz ev.č.1209 s vozem koňky | 10.8.2002 Vůz 102N ev.č.2110 | 16.6.2001 Vůz LHB, Mickiewiczowa | 19.4.1998

Historická vozidla určená pro depozitář muzea

Vůz 161 - replika vozu koňky z roku 1877
Souprava motorového a vlečného vozu typu Berolina (ev.č. 1 a 2) z roku 1902. Za I.světové války byla využívaná jako lazaretní vlak, následně sloužila pro služební účely. Restaurována na historickou soupravu byla v roce 1992.
Motorový vůz 1209 - LHB z roku 1929. V roce 1993 upraven na pojízdnou kavárničku.
Motorový vůz 1142 - LHB z roku 1925. Bílý nátěr pochází z let 1925- 1945
Motorový vůz 1192 - LHB z roku 1925. Červený nátěr ze 60. let provozu.
Motorový vůz 1332 - Konstal N z roku 1949. Původně se jedná o varšavský vůz, který byl v roce 1965 Wroclawí odkoupen.
Článkový vůz 2002 - prototyp vozu Konstal 102N z roku 1969. Ještě v roce 2001 byl v pravidelném linkovém provozu (deponován ve vozovně Borek), v současné době nosí červený nátěr a číslo 2002. Do roku 2004 měl nátěr modrý a číslo 2110. Tudíž na přiložených fotografiích se jedná o jeden a tentýž vůz.
G-061 - Kropící vůz LHB z roku 1930
G-062 - Kolejový brus LHB z roku 1930 -oba vozy jsou shodného typu
G-064 - Kolejový brus BREMEN z roku 1928. Odkoupen v roce 1969 z Katowic.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021