Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje 30.10.2006

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113
na pražské koleje 30.10.2006


Je 10:35 a ze smyčky Sídliště Řepy vjíždí na předávací kolej Zličín souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 vůz Škoda 14T ev.č.9113 se zatím blíží ku Praze | 30.10.2006 Je 10:35 a ze smyčky Sídliště Řepy vjíždí na předávací kolej Zličín souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 vůz Škoda 14T ev.č.9113 se zatím blíží ku Praze | 30.10.2006 Je 10:35 a ze smyčky Sídliště Řepy vjíždí na předávací kolej Zličín souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 vůz Škoda 14T ev.č.9113 se zatím blíží ku Praze | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 vyčkává na předávací koleji Zličín na vůz Škoda 14T ev.č.9113 | 30.10.2006 Je 10:50 a na kolejišti nádraží Praha-Zličín se objevuje takřka šedesátimiliónový náklad v podobě vozu Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech a přivezený lokomotivou 740.469-2 | 30.10.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech a přivezený lokomotivou 740.469-2 na kolejiště nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
V prosinci roku 2005 byly do Prahy na silničních tahačích společnosti Universal transport postupně přivezeny první dva tramvajové vozy Škoda 14T ev.č. 9111 (11.prosince) a 9112 (28.prosince). Na pražské koleje byly složeny s pomocí autojeřábů v Opravně tramvají v Ústředních dílnách DP v Hostivaři.
Až do 30. října 2006 si museli Pražané počkat na další tramvaj tohoto typu. Vůz 14T s pořadovým číslem tři a budoucího evidenčního čísla 9113 dorazil do Prahy právě v tento den. Jelikož však přeprava po silnici vyžaduje zvláštní opatření vztahující se k nadměrným nákladům, jsou s nimi spojené složité manipulace při nakládce a vykládce, přistoupilo se k již dříve osvědčeným přepravám tramvajových vozů po železnici.
Místo vozů T6A5 přepravovaných ze závodu kolejových vozidel ve Zličíně v letech 1995-1997, se tentokráte přeprava vozu 14T uskutečnila v režii soukromého dopravce Viamont a.s. z plzeňské Škody Transportation.
Trasa tramvaje na železničních kolejích
Plzeň Jižní předměstí - Plzeň hlavní nádraží - Beroun - Beroun Závodí - Rudná u Prahy - Hostivice - Praha Zličín
Předávka na pražskou kolejovou síť proběhla na kusé předávací koleji nádraží Praha - Zličín, u jehož budovy byla kolej zřízená. Náklad přivezla po desáté hodině souprava motorového lokomotivy 740 469-2 a tří plošinových vozů typu Smmp, které jsou vzájemně pevně propojeny a jejich ložné plochy uzpůsobeny navařením kolejnic pro převoz kolejových vozidel. Okolo 11 hodiny došlo k přistavení soupravy ke kusé koleji a poodjetí motorové lokomotivy, aby bylo možné vše důkladně zdokumentovat.
V 10:15 hodin byla z motolské vozovny vypravena souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 určená k vytažení vozu 14T ev.č.9113 z plošinových železničních vozů a přes vnější kolej smyčky Sídliště Řepy najela na kusou předávací kolej. Po oživení a vyzkoušení základních funkcí nové tramvaje nadešel následně ve 12:15 okamžik O, při kterém souprava T6A5 napájená zadním pantografem (z důvodu chybějícího trolejového vedení nad předávací rampou) najela svým předním podvozkem na železniční vagon. Zde mělo dojít k mechanickému propojení obou tramvají. Nastal však menší technický problém – spřáhla obou tramvajových vozidel se nacházela v rozdílné výšce. Přistoupilo se tak k operativnímu improvizovanému a nouzovému řešení, při kterém byla vozidla spojena pomocí vysokopevnostní kurty.
Ve 12:26 byl vydán pokyn k vytažení vozu. Následný posun musel být vzhledem k volnému propojení obou vozů prováděn velice obezřetně. Současně musel být brán zřetel na kolejnicové brzdy, aby se nedostaly do konfliktu s přechody mezi jednotlivými železničními vozy. Za postupného couvání byl po přibližně dvoumetrových krocích (někdy až skocích) vůz postupně vytahován. Po vytažení prvního článku (tramvajový zadní) vozidla 14T na předávací kolej, se spřáhla dostala na stejnou úroveň. Následně mohlo dojít k pevnému propojení vozidlovými spřáhly. Celá souprava odcouvala ve 12:48 na kusou kolej, kde došlo k rozpojení této netradiční soupravy.
Po předání vozu zaměstnancům Dopravního podniku Praha se vůz 9113 přepravil vlastní silou do motolské vozovny.
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech a přivezený lokomotivou 740.469-2 na kolejiště nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech a přivezený lokomotivou 740.469-2 na kolejiště nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech a přivezený lokomotivou 740.469-2 na kolejiště nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech a přivezený lokomotivou 740.469-2 na kolejiště nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech a přivezený lokomotivou 740.469-2 na kolejiště nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
Přestavíme výhybku na kusou kolej a jedéééééééém! | 30.10.2006 Posun vozu Škoda 14T ev.č.9113 loženého na třech plošinových vozech lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
Posun vozu Škoda 14T ev.č.9113 loženého na třech plošinových vozech lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Posun vozu Škoda 14T ev.č.9113 loženého na třech plošinových vozech lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
Posun vozu Škoda 14T ev.č.9113 loženého na třech plošinových vozech lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Posun vozu Škoda 14T ev.č.9113 loženého na třech plošinových vozech lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
Posun vozu Škoda 14T ev.č.9113 loženého na třech plošinových vozech lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Posun vozu Škoda 14T ev.č.9113 loženého na třech plošinových vozech lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
Posun vozu Škoda 14T ev.č.9113 loženého na třech plošinových vozech lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Posun vozu Škoda 14T ev.č.9113 loženého na třech plošinových vozech lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006
Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006
Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006
Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Plošinové vozy firmy Viamont, a.s. ukotvené k čelu rampy předávácí koleje Zličín | 30.10.2006 Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech za lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech za lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech za lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech za lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech za lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech za lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 ložený na třech plošinových vozech za lokomotivou 740.469-2 na kolejišti nádraží Praha-Zličín | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006
Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006
Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 zahajuje nájezd na plošinový vůz za účelem připojení vozu Škoda 14T ev.č.9113 a vytažení na pražské koleje | 30.10.2006
Tak takhle to nepůjde spřáhla vozu T6A5 ev.č.8607 a vozu Škoda 14T ev.č.9113 jsou ve zcela rozdílných výškových úrovních | 30.10.2006 Tak takhle to nepůjde spřáhla vozu T6A5 ev.č.8607 a vozu Škoda 14T ev.č.9113 jsou ve zcela rozdílných výškových úrovních | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 se vrací zpět na předávací kolej | 30.10.2006 Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 se vrací zpět na předávací kolej | 30.10.2006 Upevňování vysokopevnostních kurtů na spřáhla obou vozů | 30.10.2006
Upevňování vysokopevnostních kurtů na spřáhla obou vozů | 30.10.2006 Upevňování vysokopevnostních kurtů na spřáhla obou vozů | 30.10.2006 Upevňování vysokopevnostních kurtů na spřáhla obou vozů | 30.10.2006 Upevňování vysokopevnostních kurtů na spřáhla obou vozů | 30.10.2006 Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006
Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006 Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006 Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006 Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006 Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006
Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006 Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006 Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006 Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006 Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006
Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006 Vytahování vozu Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje soupravou vozů T6A5 ev.č.8607+8608 | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006
Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006
Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006
Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006
Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Skládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9113 na pražské koleje na předávací koleji Zličín | 30.10.2006 Osiřelé plošinové vozy firmy Viamont, a.s. | 30.10.2006 Máme složeno! Čtenáře Pražských tramvají zdraví Pavel Tarant, vedoucí projektu tramvaje Škoda 14T | 30.10.2006


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024