Zastávka Chaplinovo náměstí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zastávka Chaplinovo náměstí


Zastávka Chaplinovo náměstí
Jedné z nejvytíženějších zastávek celé trati - Chaplinově náměstí vévodí červená barva. Obě nástupiště jsou zastřešena v celé své délce ocelovou prosklenou konstrukcí s kouřovým sklem, která je vzájemně spojená ocelovými oblouky eliptického tvaru. Ty slouží také k zavěšení veřejného osvětlení a současně nesou převěsy trolejového vedení. Na nástupišti z centra tvoří prosklená konstrukce kromě zastřešení také větrnou stěnu, mající pozitivní vliv na bezpečnost cestujících, kdy usměrňuje jejich pohyb v zastávkovém prostoru a odděluje je tak od Lamačovy ulice. Nástupiště do centra je umístěno u černým mramorem obložené zárubní zdi, vyrovnávající výškový rozdíl vůči okolnímu terénu. Z důvodu jednostranného zapuštění zastávkového prostoru tvoří prosklená část ve směru do centra pouze zastřešení. Konstrukce zastřešení nese v každém směru čtyři šestice sedaček pro čekající cestující.
Při výstavbě zastávky bylo dbáno na využití původní lávky pro pěší sloužící k překonání rušné Lamačovy ulice. Z tohoto důvodu je zábradlí oddělující protisměrné zastávky přerušeno pilířem, který ji nese. Vzhledem k přítomnosti podjezdů po obou stranách zastávky je celý prostor vůči okolnímu terénu mírně zahlouben.
Ke standardnímu vybavení zastávky patří digitální informační panely zobrazující čísla linek a čas odjezdu třech nejbližších tramvajových vlaků, doplněné o oboustranné ručičkové hodiny. Zastávku doplňuje automat na prodej jízdenek, integrovaný do víceúčelového stojanu se zabudovanou dotykovou obrazovkou, umožňující vyhledání spojení a jízdních řádů pomocí aplikace Idos a komunikaci s informačním střediskem Dopravního podniku. Uprostřed zastávky je umístěna nástěnka s plánem linkového vedení a letáky s aktuálními změnami v provozu. Součástí nástupiště zastávky do centra jsou veřejné záchodky a obchodní vybavenost.

Nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí z centra s ještě nezadlážděným kolejištěm | 7.2.2004 Bohužel minulostí již jsou označníky zastávky Chaplinovo náměstí, které zde byly umístěny ve zkušebním provozu a které jediné designově ladily s architektonickým provedením tratě a majáčky konce zastávky | 7.2.2004 Bohužel minulostí již jsou označníky zastávky Chaplinovo náměstí, které zde byly umístěny ve zkušebním provozu a které jediné designově ladily s architektonickým provedením tratě a majáčky konce zastávky | 28.3.2004 Zastávka Chaplinovo náměstí s ještě nezadlážděným kolejištěm | 15.2.2004 Přistupová cesta k zastávce Chaplinovo náměstí podél portálu podjezdu Tréglova | 30.7.2006
Celkový pohled na zastávku Chaplinovo náměstí z nadhledu se zakomponovanou původní lávkou | 30.7.2006 Dekorační stříšky nad přechodovou lávkou a přístupovými schodišti zastávky Chaplinovo náměstí nejenže dotváří image designu Partika Kotase, architekta tratě, ale zároveň kryjí schodiště před nepřízní počasí | 30.7.2006 Opěrné zdi vyústění portálu podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Opěrné zdi vyústění portálu podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Portál podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006
Portál podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Portál podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Portál podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Portál podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Portál podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006
Vyústění portálu podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Vyústění portálu podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Přístupové schodiště podél vyústění portálu podjezdu Tréglova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Přístupové schodiště na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Úrovňový přechod pro chodce u zastávky Chaplinovo náměstí kryje světelná signalizace | 30.7.2006
Přístupová cesta k zastávce Chaplinovo náměstí od portálu podjezdu Tréglova je zakončena dekorativními stříškami nad lávkou a příchodovým schodištěm na nástupiště | 30.7.2006 Dekorativní prvky nad zastřešením nástupišť zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Dekorativní prvky nad zastřešením nástupišť zastávky Chaplinovo náměstí, trolejová brána a původní přechodová lávka nad komunikací, zakomponovaná do zastávky | 30.7.2006 Dekorativní stříšky zastřešují schodiště na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Dekorativní stříšky zastřešují schodiště na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006
Dekorativní stříšky zastřešují schodiště na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Silueta Charlieho Chaplina v zastřešení lávky zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Silueta Charlieho Chaplina v zastřešení lávky zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí zakomponovaná původní přechodová lávka pro chodce | 30.7.2006 Do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí zakomponovaná původní přechodová lávka pro chodce | 30.7.2006
Do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí zakomponovaná původní přechodová lávka pro chodce | 30.7.2006 Do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí zakomponovaná původní přechodová lávka pro chodce | 30.7.2006 Ze snímků je patrné takřka ideální zakomponování konstrukce původní lávky do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Na opačném konci lávky je umístěna konstrukce symbolizující kameramana | 30.7.2006 Přístupové schodiště na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra | 30.7.2006
Přístupové schodiště na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra | 30.7.2006 Přístupové schodiště na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra | 30.7.2006 Uchycení střechy zastřešující nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra je doplněno množstvím dekorativních prvků | 30.7.2006 Uchycení střechy zastřešující nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí z centra je doplněno množstvím dekorativních prvků | 30.7.2006 Uchycení střechy zastřešující nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra je doplněno množstvím dekorativních prvků | 30.7.2006
Na vrcholu trolejových bran jsou zavěšena osvětlovací tělesa | 30.7.2006 Uchycení střechy zastřešující nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra je doplněno množstvím dekorativních prvků | 30.7.2006 Uchycení střechy zastřešující nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí z centra je doplněno množstvím dekorativních prvků | 30.7.2006 Uchycení střech zastřešujících nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí je doplněno množstvím dekorativních prvků | 30.7.2005 Komunikace pro pěší nad opěrnou zdí zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2005
Dekorativní konstrukce nad přístupovými schodišti zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Celkový pohled na zastřešení přístupových schodišť na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra | 30.7.2006 Zastřešení zastávky Chaplinovo náměstí s množstvím dekorativních prvků | 30.7.2006 Celkový pohled na zastávku Chaplinovo náměstí z komunikace pro pěší nad opěrnou zdí zastávky | 30.7.2006 Portál podjezdu Lamačova ústící do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006
Komunikace pro pěší nad opěrnou zdí zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Bezbariérová přístupová cesta na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí z centra je ve značném sklonu vedena pod opěrnou zdí zastávky a nad opěrnou zdí portálu Lamačova | 30.7.2006 Bezbariérová přístupová cesta na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí z centra je ve značném sklonu vedena pod opěrnou zdí zastávky a nad opěrnou zdí portálu Lamačova | 30.7.2006 Bezbariérová přístupová cesta na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí z centra je ve značném sklonu vedena pod opěrnou zdí zastávky a nad opěrnou zdí portálu Lamačova | 30.7.2006 Celkový pohled na opěrné zdi vyústění podjezdu Lamačova do zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006
Schodiště za vyústěním portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Schodiště za vyústěním portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Opěrné zdi vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Opěrné zdi vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Opěrné zdi vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006
Opěrné zdi vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Opěrné zdi vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Opěrné zdi vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Opěrné zdi vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Pohled na zastávku Chaplinovo náměstí od vyústění podjezdu Lamačova | 30.7.2006
Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006
Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006
Zastávka Chaplinovo náměstí | 30.7.2006 Nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra s vyústěním přístupových schodišť | 30.7.2006 Schodiště ústící na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra | 30.7.2006 Informační nástěnka zakomponovaná do opěrné zdi nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra | 30.7.2006 Informační nástěnka na nástupišti zastávky Chaplinovo náměstí z centra | 30.7.2006
Automat na prodej jízdenek, a víceúčelový stojan umožňující vyhledání jízdních řádů a komunikaci s informačním střediskem Dopravního podniku se zabudovanou dotykovou obrazovkou v zastávce Chaplinovo náměstí z centra | 30.7.2006 Automat na prodej jízdenek, a víceúčelový stojan umožňující vyhledání jízdních řádů a komunikaci s informačním střediskem Dopravního podniku se zabudovanou dotykovou obrazovkou v zastávce Chaplinovo náměstí z centra | 30.7.2006 Přístup na toalety na nástupišti zastávky Chaplinovo náměstí do centra | 30.7.2006 Toalety na nástupišti zastávky Chaplinovo náměstí do centra | 30.7.2006 Přístup na toalety na nástupišti zastávky Chaplinovo náměstí do centra | 30.7.2006
Sedadla na nástupišti zastávky Chaplinovo náměstí z centra | 30.7.2006 Odpadkový koš na nástupišti zastávky Chaplinovo náměstí z centra | 30.7.2006 Automat na prodej jízdenek, a víceúčelový stojan umožňující vyhledání jízdních řádů a komunikaci s informačním střediskem Dopravního podniku se zabudovanou dotykovou obrazovkou v zastávce Chaplinovo náměstí do centra | 30.7.2006 Přístupové schodiště na nástupiště zastávky Chaplinovo náměstí do centra s prodejnou | 30.7.2006 Zakomponování podpěrných pilířů původní lávky do prostoru mezi koleje zastávky Chaplinovo náměstí | 30.7.2006www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023