Zastávka K Barrandovu

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zastávka K Barrandovu


Zastávka K Barrandovu
Zastávce K Barrandovu dominuje modrá barva. Samotná zastávka je umístěna v mírném sklonu, jelikož je na straně z centra vůči okolnímu terénu zahloubena, neboť zde trať míří do podjezdu Lamačova. Obě nástupiště jsou zastřešena v celé své délce ocelovou prosklenou konstrukcí s čirým sklem tónovaným taktéž do modré barvy, která jsou vzájemně spojená ocelovými oblouky eliptického tvaru. Ty slouží také k zavěšení veřejného osvětlení nástupišť a současně nesou převěsy trolejového vedení. Konstrukce zastřešení nese v každém směru čtyři šestice sedaček pro čekající cestující. Obložení stěn je z důvodu mírného zahloubení v koncových úsecích nástupiště provedeno z bílého smaltovaného plechu, doplněného o efektní modrý proužek, středová část zastávky není zakryta, jelikož se zde nachází prostupy k přístupovým schodištím. Nad zastávkou ční bílá ocelová lávka pro pěší. Schodiště k lávce jsou od okolního terénu oddělena černým mramorem obloženou zdí a zastřešena zvláštní stanovou konstrukcí.
Stejně jako na okolních stanicích je zde přítomen integrovaný víceúčelový stojan a digitální informační panely zobrazující čísla linek a čas odjezdu třech nejbližších tramvajových vlaků, doplněné o oboustranné ručičkové hodiny. Obchodní vybavenost je zřízena v prostoru mezi schodišti.

Vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 7.2.2004 Vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 7.2.2004 Povrchový pohled na vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 24.7.2004 Povrchový pohled na vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 24.7.2004 Povrchový pohled na vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 24.7.2004
Povrchový pohled na vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 24.7.2004 Povrchový pohled na vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 24.7.2004 Povrchový pohled na vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 24.7.2004 Povrchový pohled na vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 24.7.2004 Povrchový pohled na vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 24.7.2004
Celkový pohled na vyústění portálu podjezdu Lamačova do prostoru zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Přístupové schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Zastřešení nástupišť zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Bezbariérový přístup na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Ukotvení táhel lan kotvících plachty zakrývající zastávku K Barrandovu | 30.7.2006
Lávka nad nástupišti zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Plachta zakrývající schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Zastřešení nástupišť zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Zastřešení nástupišť zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Osvětlovací tělesa zastávky K Barrandovu | 30.7.2006
Celkový pohled na zastávku K Barrandovu od výustění podjezdu Lamačova | 30.7.2006 Zastřešení nástupišť zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Zastřešení nástupišť zastávky K Barrandovu včetně plachty kryjící přístupové schodiště | 30.7.2006 Plachty kryjící přístupové schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Celkový pohled na plachty kryjící schodiště zastávky K Barrandovu | 30.7.2006
Plachta kryjící přístupové schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Celkový pohled na plachty zakrývající zastávku K Barrandovu | 30.7.2006 Plachta kryjící přístupové schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Plachta kryjící přístupové schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Lávka nad nástupišti zastávky K Barrandovu | 30.7.2006
Plachta kryjící přístupové schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Plachty zakrývající přístupová schodiště zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Plachty zakrývající přístupová schodiště zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Bezbariérové přístupové cesty pro pěší na obě nástupiště zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Celkový pohled na zastávku K Barrandovu | 30.7.2006
Bezbariérová přístupová komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Opěrná zeď bezbariérové přístupové komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Bezbariérová přístupová komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Bezbariérová přístupová komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Ozeleněný svah u přístupové komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006
Celkový pohled na zastávku K Barrandovu z bezbariérové přístupové komunikace na nástupiště do centra | 30.7.2006 Bezbariérová přístupová komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Bezbariérová přístupová komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Opěrná zeď přístupové komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Opěrná zeď přístupové komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006
Ozeleněný svah u přístupové komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Bezbariérová přístupová komunikace na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Zakrytí přístupového schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra plachtami | 30.7.2006 Zakrytí přístupového schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra plachtami | 30.7.2006 Zakrytí přístupového schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra plachtami | 30.7.2006
Spojovací lávka pro pěší nad oběma nástupišti zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Plachta zakrývající schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Plachty zakrývající schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Plachta kryjící schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra společně s informačním stojanem, který cestující informuje o výlukách na barrandovské trati | 30.7.2006 Celkový pohled na plachtu kryjící schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006
Lávka spojující prostor nad nástupišti zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Lávka spojující prostor nad nástupišti zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Přístupové schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Lávka spojující prostor nad nástupišti zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Lávka spojující prostor nad nástupišti zastávky K Barrandovu | 30.7.2006
Zákoutí nad nástupištěm zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Zastřešení nástupišť zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Zastřešení nástupišť zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Lávka spojující povrchově nadzemní části zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Lávka spojující povrchově nadzemní části zastávky K Barrandovu | 30.7.2006
Zastřešení nástupišť zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Zastřešení nástupišť zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Zastávka K Barrandovu ještě před dokončením povrchových úprav kolejiště | 7.2.2004 Zastávka K Barrandovu ještě před dokončením povrchových úprav kolejiště | 7.2.2004 Zastávka K Barrandovu ještě před dokončením povrchových úprav kolejiště | 7.2.2004
Nástupiště zastávky K Barrandovu z centra ještě před dokončením povrchových úprav kolejiště | 15.5.2004 Přístupové schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Přístupové schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006
Sedadla pro cestující na nástupišti zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Zákoutí nástupiště zastávky K Barrandovu z centra před barem s informačními tabulemi | 30.7.2006 Nástupiště zastávky K Barrandovu z centra s reklamní vitrínou | 30.7.2006 Nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Přístupové schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006
Nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Sedadla pro cestující na nástupišti zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Automat na prodej jízdenek, a víceúčelový stojan umožňující vyhledání jízdních řádů a komunikaci s informačním střediskem Dopravního podniku se zabudovanou dotykovou obrazovkou v zastávce K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Sedadla pro cestující, odpadkový koš a reklamní vitrína na nástupišti zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Ukotvení podpěrného sloupu zastávky K Barrandovu | 30.7.2006
Osvětlovací tělesa nad hranou nástupišti informují o směru jízdy tramvajových vlaků | 30.7.2006 Schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Sedadla pro cestující na nástupišti zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Lávka nad kolejištěm zastávky K Barrandovu | 30.7.2006
Lávka nad kolejištěm zastávky K Barrandovu | 30.7.2006 Zastřešení schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu z centra | 30.7.2006 Zastřešení schodiště na nástupiště zastávky K Barrandovu do centra | 30.7.2006 Celkový pohled na zastávku K Barrandovu | 30.7.2006 Celkový pohled na zastávku K Barrandovu ukrývající se pod nápory sněhu | 29.12.2005www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022