Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14
v nočním provozu


Dopravní podnik hl. města Prahy

č.j. 51047/68 - 911
Vydává : Ing. Koryčanský
Linka : 337
V Praze dne 20.12.1968

Oběžník čís.337/68

1) Nasazení vozů T3 na linky č.9 a 14 v nočním provozu
2) Ukončení linky č.9 v nočním provozu ve st. Vozovna Motol (nové vozy)
3) Trvalá změna linky č.l4 v nočním provozu(nové vozy)
4) Zavedení tramvajové linky č. X 14 v trase Budějovické nám. - Kačerov


1) S platností od 24.prosince 1968 budou na linky č. 9 a 14 v nočním provozu, nasazeny čtyřnápravové vozy typu T3. Tyto vozy budou na obou linkách jezdit v sólo provozu, pouze v noci ze soboty, na neděli (též v noci z 31. 12. na l. 1.) a ve výjimečných případech (určeno vždy zvláštním oběžníkem) bude provoz zajišťován spřaženými vozy.

Oběžník čís.337/68
2) V souvislosti s nasazením vozů T3 v nočním provozu na linku č. 9 mění se trvale ukončení linky č. 9 u všech spojů, na nichž budou jezdit čtyřnápravové vozy T3. Všechny nové vozy budou končit ve směru od Hrdlořez ve stanici Vozovna Motol, kde po vystoupení cestujících obrátí na kolejovém trojúhelníku vozovny Motol a zacouvají do stanice pro směr do centra. Výjimka bude u poř. čísla 37 (všední den), 23 (sobota) a 19 neděle), tj. u posledního nočního vozu linky č. 9 (vozovna Žižkov), kde řidič po obrácení na kolejovém trojúhelníku u vozovny Motol ve 4,18 (tj. při poslední jízdě z Motola do Hrdlořez) zacouvá (po nepravé koleji) až do stanice Motol; při couvání nesmí být ve voze cestující a rychlost nesmí být větší než 10 km/hod., u spřažených vozů pak přejde řidič na zadní vůz. Couvání musí být řádně zajištěno, aby nedocházelo ke zbytečným nehodám.
Upozorňuji, že toto zkrácení se netýká starých typů vozů, které musí dojíždět až do konečné stanice Motol (dle jízdního řádu).

Oběžník čís.337/68
3) Rovněž v souvislosti a výměnou vozů v nočním provozu na lince č. 14 mění se trvale trasa nočního provozu u všech spojů, na nichž budou nasazeny čtyřnápravové vozy T3. Všechny spoje s novými vozy pojedou ve směru od Kobylis ze stanice Budějovické nám. po trase linky č. 13 na Ryšánku, kde budou ukončeny na kolejovém trojúhelníku. Tento odklon se provádí vzhledem k nezpůsobilosti vrchního vedení pro pantografový sběrač proudu v úseku Budějovické nám. - Kačerov. Tato trasa nebude pro průjezd vozů T již rekonstruována, neboť v průběhů roku 1969 dojde v rámci výstavby Severojižní magistrály v oblasti Kačerova k jejímu zrušení.

4) Pro zajištění dopravní obsluhy Kačerova zavádí se rovněž od 24.12.1968 náhradní (resp. kyvadlová) doprava v úseku Budějovické nám. - Kačerov - Budějovické nám., a to jedním motorovým vozem starého typu, na němž bude dvouslužný provoz. Jízdy tohoto motorového vozu budou navazovat vždy na příjezd čtyřnápravového vozu T3 linky č. 14 ve směru od centra a do centra ve stanici Budějovické nám. Označení této linky bude X 14. Vzhledem k tomu musí vyčkávat oba vozy (linky č. 14 a X 14) tak, aby byl umožněn ve stanici Budějovické nám. vzájemný přestup. Rozsah provozu 22,30 - 4,20 hod.
Oběžník čís.337/68
Pokud se stane, že spoj linky č. 14 ve směru z centra nepřijede vyčká vůz linky X 14 ve st. Budějovické nám., avšak nejdéle do doby 4 minut před odjezdem z Kačerova. Pak vykoná jízdu na Kačerov a po nastoupení cestujících, pojede ze stanice Kačerov dle jízdního řádu až do st. nám. bří Synků, aby cestujícím byl umožněn přestup na linku č. 19. Pak obrátí na smyčce Zámecká a odjede bezprostředně na Budějovické nám., kde vyčká na čas určený jízdním řádem k další jízdě. Stane-li se, že nepřijede spoj linky č. 14 od Ryšánky, vyčká, vyčká vůz linky X 14 ve st. Budějovické nám. (po příjezdu z Kačerova) 5 minut, provede stejnou jízdu jako v předchozím případě.
O každé takové mimořádné jízdě na Nám. bří Synků je řidič povinen sepsat služební hlášení.

Pokyny pro obracení vozu linky X 14 na Budějovickém náměstí:
Než bude dána do provozu nová smyčka na Budějovickém nám. bude obracení prováděno takto: po vystoupení cestujících ve stanici Budějovické nám. směr od Kačerova zajede řidič za sjezdové výhybky dosavadní smyčky, průvodčí obrátí dotykovou tyč o řidič přejde k zadnímu kontroléru. Po přestavení jazyků sjezdové výhybky projede smyčkou, a to až do stanice Budějovické nám. ve směru od centra. Průvodčí obrátí dotykovou tyč a řidič přejde opět na přední stanoviště. Po dobu manipulace není nástup cestujících do vozu dovolen.

Provozní parametry:
délka linky č. 9 (vozů T3) se zkracuje o 750 m
délka linky č. 14 (vozů T3) se prodlužuje o 313 m
oběžná délka linky č. X 14: 2 165 m
Ostatní parametry se nemění.
Označování jízdenek na lince č. X 14 bude prováděno označením 14 a X.

Pásmování:
linka č. 9 : nemění se
linka č. 14 : 6. pásmo u spojů a vozů T se přesunuje do st. Ryšánka
linka č. X14 : Kačerov ....... 6. pásmo; Budějovické nám. .....bude značeno mezi 5. a 6. pásmem.

Upozornění : v úseku Budějovické nám. - Ryšánka neplatí předplatní časové jízdenky z linky č. 13.

Žádám pracovníky provozu, dopravního dispečinku a přepravní kontroly, aby se zněním oběžníku, detailně seznámili, dodržovali všechny jeho ustanovení a včas informovali cestující.

Stanislav Vondráček v.r.
dopravní náměstek ředitele

archiv Františka Zahnáše

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024