Nakládání tramvaje Škoda 14T ev.č.9111 na železniční vozy 9.2.2007

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nakládání tramvaje Škoda 14T
ev.č.9111 na železniční vozy 9.2.2007


Vůz Škoda 14T ev.č.9111 vyčkává ve vozovně Motol na přesun do Plzně | 9.2.2007 Je 10:30 a vůz Škoda 14T ev.č.9111 opouští vozovnu Motol | 9.2.2007 V 10:50 vyčkává vůz Škoda 14T ev.č.9111 na vnější koleji smyčky Sídliště Řepy na umožnění vjezdu na kusou předávací kolej | 9.2.2007 Krátce po 10:50 vjíždí vůz Škoda 14T ev.č.9111 na kusou předávací kolej Praha-Zličín | 9.2.2007 Souprava vozů T6A5 ev.č.8683+8684 následuje vůz Škoda 14T ev.č.9111 na kusou předávací kolej Praha-Zličín | 9.2.2007
Vůz Škoda 14T ev.č.9111 vyčkává u čela rampy předávací koleje na příjezd železničních vozů | 9.2.2007 Vůz Škoda 14T ev.č.9111 vyčkává u čela rampy předávací koleje na příjezd železničních vozů | 9.2.2007 Vozu chybí čelní spřáhlo, zjišťují zodpovědní pracovníci a tak v 11:45 se vůz Škoda 14T ev.č.9111 vydává zpět do vozovny Motol | 9.2.2007 Osiřelá propojovací tyč, sloužící k vytažení vozů 14T z železničních vozů u předávací koleje Praha-Zličín | 9.2.2007 Osiřelá redukce mezi pražskou hlavou spřáhla a hlavou Séchéron u předávací koleje Praha-Zličín | 9.2.2007
Plošinové vozy vyčkávají na příjezd vozu Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007
V pořadí již sedmý vůz typu Škoda 14T okusil v pátek 9. února 2007 kolejnice kusé předávací koleje nádraží Praha - Zličín. Přesto bylo pro tentokráte všechno jinak. Zatímco vozy ev.čísel 9113-9118 se touto cestou na pražské koleje dostávaly, prototypový vůz ev.č. 9111 se vydával opačným směrem, zpět do výrobního závodu ve Škodě Transportation. Důvodem je úprava vozu na sériové provedení, spočívající v úpravě části kabeláže, nahrání nového software, výměně podvozků a celkové repasi, při které si výrobce chce ověřit opotřebování jednotlivých součástí. Vůz najel v pražských ulicích takřka 100 000 kilometrů.

Krátce po 10:30 vyrazil z vozovny Motol vůz Škoda 14T ev.č.9111, doprovázený soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 určenou k nasunutí vozu na železniční plošinové vozy Smmp. Po příjezdu do smyčky Sídliště Řepy oba vlaky v 10:50 najely na kusou předávací kolej u nádražní budovy. Souprava T6A5 zde byla s vozem Škoda 14T ev.č.9111 pevně spojena pomocí spojovací tyče s pražskými hlavami spřáhel na obou koncích a redukcí nasazených do hlav spřáhel Séchéron. Poté již začalo vyčkávání na příjezd vlaku soukromého dopravce Viamont a.s., aby mohlo dojít k naložení vozu

Během tohoto vyčkávání došlo ke zjištění politováníhodné skutečnosti, vzniklé souhrou náhod. Vůz Škoda 14T ev.č.9111 stažený od neděle 4. února 2007 z provozu, posloužil jako zásobárna náhradních dílů pro vůz ev.č.9113, kdy došlo k využití předního spřáhla vozu ev.č.9111 náhradou za poškozené zadní spřáhlo vozu ev.č.9113, k jehož poškození došlo v úterý 6. února 2007 při sunutí pro technickou závadu jiným vlakem do smyčky Sídliště Řepy. Protože jsou obě spřáhla nutná z důvodu ukotvení vozu během přepravy po železnici, musely se oba vlaky v 11:45 vrátit zpět do vozovny Motol, aby mohlo být na vůz náhradou za chybějící spřáhlo upevněno jiné.
Došlo tak ke kuriózní situaci, kdy se na čele vozu Škoda 14T ev.č.9111 objevilo čelní spřáhlo s pražskou hlavou, použité z vozu ev.č.9115 a na zádi vozu ev.č.9111 zůstalo spřáhlo s hlavou Séchéron.

Krátce po 13:00 hodině z vozovny Motol opět vyrazil vůz Škoda 14T ev.č.9111, doprovázený znovu soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684, určenou k nasunutí vozu na železniční plošinové vozy Smmp. Po příjezdu do smyčky Sídliště Řepy najely oba vlaky v 13:15 na kusou předávací kolej u nádražní budovy. Po opětovném propojení souprav pomocí spojovací tyče začalo ve 13:20 nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 na tři plošinové vozy typu Smmp (87 54 463 3 902-5, 87 54 463 3 903-3, 87 54 463 3 904-1), které jsou vzájemně pevně propojeny a jejich ložné plochy uzpůsobeny pro převoz kolejových vozidel, které byly mezitím upevněny k rampě kusé předávací koleje.

Ve 13:25 byl vůz Škoda 14T ev.č.9111 naložený na plošinových vozech a začalo jeho upevňování, teprve poté bylo zrušeno pevné spojení přes spojovací tyč a spřáhla s vozy T6A5 ev.č.8683+8684. Po připojení motorové lokomotivy 740 534-3, vyčkávající opodál odpojené od plošinových vozů, došlo ve 14:15 k posunu vlaku na pražské zhlaví nádraží Praha-Zličín, následnému přesunu vlaku do kolejiště železniční stanice, odpojení motorové lokomotivy 740 534-3, objetí plošinových vozů a zapojení motorové lokomotivy z druhé strany.
Ve 14:20 se souprava náležící přepravci, firmě Viamont a.s. a nákladem v podobě vozu Škoda 14T ev.č.9111 vydala z nádraží Praha-Zličín do cílového místa - areálu plzeňské Škody Transportation.

Plošinové vozy vyčkávají na příjezd vozu Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007
Krátce po 13:00 hodině hlásí vůz Škoda 14T ev.č.9111 návrat ke smyčce Sídliště Řepy | 9.2.2007 Podruhé stejným směrem v jeden den vjíždí vůz Škoda 14T ev.č.9111 na kusou předávací koleje Praha-Zličín | 9.2.2007
Podruhé stejným směrem v jeden den vjíždí vůz Škoda 14T ev.č.9111 na kusou předávací koleje Praha-Zličín | 9.2.2007 Podruhé stejným směrem v jeden den vjíždí souprava vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na kusou předávací koleje Praha-Zličín | 9.2.2007
Vůz Škoda 14T ev.č.9111 u čela rampy předávací koleje Praha-Zličín | 9.2.2007 Spřahování vozu Škoda 14T ev.č.9111 se soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na předávací koleji Praha-Zličín | 9.2.2007
Spřahování vozu Škoda 14T ev.č.9111 se soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na předávací koleji Praha-Zličín | 9.2.2007 Spřahování vozu Škoda 14T ev.č.9111 se soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na předávací koleji Praha-Zličín | 9.2.2007
Spřahování vozu Škoda 14T ev.č.9111 se soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na předávací koleji Praha-Zličín | 9.2.2007 Ve 13:20 bylo zahájeno nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy | 9.2.2007
Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy pokračuje centimetr po centimetru | 9.2.2007 Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy pokračuje centimetr po centimetru | 9.2.2007
Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy pokračuje centimetr po centimetru | 9.2.2007 Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy pokračuje centimetr po centimetru | 9.2.2007
Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy pokračuje centimetr po centimetru | 9.2.2007 Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy pokračuje centimetr po centimetru | 9.2.2007
Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy pokračuje centimetr po centimetru | 9.2.2007 Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy pokračuje centimetr po centimetru | 9.2.2007
Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy pokračuje centimetr po centimetru | 9.2.2007 Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy je takřka u cíle | 9.2.2007 Nasouvání vozu Škoda 14T ev.č.9111 soupravou vozů T6A5 ev.č.8683+8684 na železniční vozy je u cíle | 9.2.2007 Vůz Škoda 14T ev.č.9111 ložený na železničních vozech se spřáhlem s pražskou hlavou na čele | 9.2.2007 Vůz Škoda 14T ev.č.9111 naložený na železničních vozech musí být ještě patřičně upevněn | 9.2.2007
Vůz Škoda 14T ev.č.9111 naložený na železničních vozech musí být ještě patřičně upevněn | 9.2.2007 Vůz Škoda 14T ev.č.9111 naložený na železničních vozech musí být ještě patřičně upevněn | 9.2.2007 Vůz Škoda 14T ev.č.9111 naložený na železničních vozech musí být ještě patřičně upevněn | 9.2.2007 Vůz Škoda 14T ev.č.9111 je již naložený a upevněný na železničních vozech | 9.2.2007 Posun železničních vozů s loženým vozem Škoda 14t ev.č.9111 lokomotivou 740 534-3 na pražské zhlaví nádraží Praha-Zličín | 9.2.2007
Posun železničních vozů s loženým vozem Škoda 14t ev.č.9111 lokomotivou 740 534-3 na pražské zhlaví nádraží Praha-Zličín | 9.2.2007 Posun železničních vozů s loženým vozem Škoda 14t ev.č.9111 lokomotivou 740 534-3 na pražské zhlaví nádraží Praha-Zličín | 9.2.2007 Posun železničních vozů s loženým vozem Škoda 14t ev.č.9111 lokomotivou 740 534-3 na pražské zhlaví nádraží Praha-Zličín | 9.2.2007 Posun železničních vozů s loženým vozem Škoda 14t ev.č.9111 lokomotivou 740 534-3 na pražské zhlaví nádraží Praha-Zličín | 9.2.2007 Posun železničních vozů s loženým vozem Škoda 14t ev.č.9111 lokomotivou 740 534-3 zpět na kolejiště nádraží Praha-Zličín | 9.2.2007
Posun železničních vozů s loženým vozem Škoda 14t ev.č.9111 lokomotivou 740 534-3 zpět na kolejiště nádraží Praha-Zličín | 9.2.2007 Vůz Škoda 14T ev.č.9111 ložený na železničních vozech po odpojení lokomotivy 740 534-3, která vozy objíždí po sousední koleji a připojí se na druhém konci | 9.2.2007 Vůz Škoda 14T ev.č.9111 ložený na železničních vozech po odpojení lokomotivy 740 534-3, která vozy objíždí po sousední koleji a připojí se na druhém konci | 9.2.2007 Vůz Škoda 14T ev.č.9111 ložený na železničních vozech po odpojení lokomotivy 740 534-3, která vozy objíždí po sousední koleji a připojí se na druhém konci | 9.2.2007 Lokomotiva 740 534-3 byla připojena k železničním vozům s nákladem v podobě tramvaje Škoda 14T ev.č.9111 a cesta do Plzně může začít | 9.2.2007
Lokomotiva 740 534-3 byla připojena k železničním vozům s nákladem v podobě tramvaje Škoda 14T ev.č.9111 a cesta do Plzně může začít | 9.2.2007 Lokomotiva 740 534-3 odváží do Plzně na železničních vozech tramvaj Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007 Lokomotiva 740 534-3 odváží do Plzně na železničních vozech tramvaj Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007 Lokomotiva 740 534-3 odváží do Plzně na železničních vozech tramvaj Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007 Lokomotiva 740 534-3 odváží do Plzně na železničních vozech tramvaj Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007
Lokomotiva 740 534-3 odváží do Plzně na železničních vozech tramvaj Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007 Lokomotiva 740 534-3 odváží do Plzně na železničních vozech tramvaj Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007 Lokomotiva 740 534-3 odváží do Plzně na železničních vozech tramvaj Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007 Lokomotiva 740 534-3 odváží do Plzně na železničních vozech tramvaj Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007 Lokomotiva 740 534-3 odváží do Plzně na železničních vozech tramvaj Škoda 14T ev.č.9111 | 9.2.2007


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024