Dočasné jednokolejné tratě v úseku Na Knížecí-Smíchovské nádraží

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dočasné jednokolejné tratě
v úseku Na Knížecí-Smíchovské nádraží


Zbývá den do zahájení provozu na provizorní jednokolejné přeložce tramvajové tratě a již se tu prohání dvounápravový kolejový brus ev.č.4091, vozidlo, které dnešním pražským kolejím chybí jak sůl... | 27.2.1977
Zbývá den do zahájení provozu na provizorní jednokolejné přeložce tramvajové tratě a již se tu prohání dvounápravový kolejový brus ev.č.4091, vozidlo, které dnešním pražským kolejím chybí jak sůl... | 27.2.1977
Zbývá den do zahájení provozu na provizorní jednokolejné přeložce tramvajové tratě a již se tu prohání dvounápravový kolejový brus ev.č.4091, vozidlo, které dnešním pražským kolejím chybí jak sůl, na snímku z nadhledu je patrné uliční uspořádání celé oblasti a také vytrhávaná původní trať v žulové dlažbě | 27.2.1977
Souprava vozů T3 ev.č.6108+6109 vypravená na linku 5 opatřená tzv.lehkými pantografy z dvounápravových vozů opouští jednokolejnou provizorní trať u Smíchovského nádraží | 10.3.1977
Vůz T1 ev.č.5005 vypravený na linku 4 uhání jednokolejným provizoriem podél rekonstruované tratě v Nádražní ulici ke Smíchovskému nádraží | 10.3.1977
Na zrekonstruovaném úseku probíhá zatrolejování kolejí | 3.4.1977
Souprava vozů T3 ev.č.6547+6546 vypravená na linku 16 vyčkává na zrekonstruovaném úseku tratě v Nádražní ulici na uvolnění jednokolejné tratě ve směru k zastávce Na Knížecí | 12.4.1977
Zatímco vůz T1 ev.č.5063 vypravený na linku 27 opouští provizorní jednokolejnou trať a vydá se na již zrekonstruovaný úsek k zastávce Plzeňka, v zemi ještě leží výhybka a oblouky převádějící tramvaje na původní jednokolejnou trať podél zastávky Plzeňka | 12.4.1977
Zbývá den do zahájení provozu na provizorní jednokolejné přeložce tramvajové tratě a již se tu prohání dvounápravový kolejový brus ev.č.4091, vozidlo, které dnešním pražským kolejím chybí jak sůl... | 27.2.1977
Zbývá den do zahájení provozu na provizorní jednokolejné přeložce tramvajové tratě a již se tu prohání dvounápravový kolejový brus ev.č.4091, vozidlo, které dnešním pražským kolejím chybí jak sůl... | 27.2.1977
Souprava vozů T3 ev.č.6956+6936 vypravená na linku 12 opouští dvoukolejný úsek stávající tratě a vjíždí na jednokolejné provizorium pod dohledem dispečera přítomného ve svém stanovišti | 10.3.1977
Vůz T3 ev.č.6957 vypravený na linku 2 následovaný vozem T1 ev.č.5115 jedoucím na lince 27 na provizorní trati podél rekonstruované trati v Nádražní ulici míjí zastávku Plzeňka, všimněte si, že na místě jsou již uloženy obě koleje rekonstruované trati, na té do centra však ještě chybí rozchodnice | 10.3.1977
Vůz T1 ev.č.5079 vypravený na linku 4 vyčkává mezi železničními mosty na uvolnění jednokolejného úseku vozem T1 ev.č.5115 vypraveným na linku 27 | 10.3.1977
Na zrekonstruovaném úseku probíhá zatrolejování kolejí | 3.4.1977
Souprava vozů T3 ev.č.6705+6702 vypravená na linku 4 projíždí zrekonstruovanou Nádražní ulicí podél stavebního zázemí vznikající stanice metra Smíchovské nádraží | 24.6.1979
Vůz T1 ev.č.5128 vypravený na 27 projíždí jednokolejným provizoriem podél rekonstruované tratě mezi oběma železničními mosty | 12.4.1977
Sedmdesátá léta minulého století byla nejenom štědrá na rozmach stavební činnosti v souvislosti s výstavbou pražského metra, ale také na nejrůznější rekonstrukce tramvajových tratí. Ostatně oblast Smíchova by o takových provizoriích mohla vyprávět. Předchůdkyní jednokolejné trati u Smíchovského nádraží z roku 1979 a vratného trojúhelníku v Kotevní ulici z roku 1978, zřízených v souvislosti s výstavbou metra, se stala dvojice jednokolejných tratí vybudovaná z důvodu prosté rekonstrukce tramvajové trati vedené Nádražní ulicí, uskutečněné v roce 1977.

Protože oblast Smíchovského nádraží tvořila důležitý přestupní uzel mezi železnicí a městskou dopravou (většina vlaků končila právě na Smíchovském nádraží), nebylo možné celý rekonstruovaný úsek na pár měsíců uzavřít. Tratí projíždělo 5 denních tramvajových linek, a tak bylo nutné tramvajové těleso opravovat po etapách a stavební práce vykonávat za plného tramvajového provozu. Z tohoto důvodu došlo k postupnému budovaní jednokolejných úseků, jenž svedly dopravu na okraj uličního prostoru, čímž se utvořil prostor pro modernizaci stávající tratě.

V první etapě byla od 28.února 1977 vybudována provizorní jednokolejka v úseku jižní viadukt (u severního nástupiště ČSD) - Plzeňka. Pomocí vložených výhybek byla doprava svedena na společnou kolej, která se na svých koncích po několika metrech výškově zvedla na úroveň komunikace, kde byly kolejnice uloženy na vozovce původní komunikace a rozchod udržován pomocí rozchodnic, a svou osou odchýlila z původního směru. Ve směru k Andělu byla jednokolejná trať vedena po levé vozovce. Po cca 200 metrech se pomocí protisměrných oblouků a výhybky opět oba směry oddělily a napojily na původní trať.

Ke krátkému třídennímu přerušení provozu, během nějž je v rekonstruovaném úseku tramvajová doprava převedena zpět na zrekonstruovaný dvoukolejný úsek dochází 1. dubna 1977. Postupující rekonstrukce však vyvolává vybudování nové návazné jednokolejné trati, tentokráte v úseku Na Knížecí - jižní viadukt ČSD. Začíná bezprostředně za výhybkami křižovatky Na Knížecí a provoz je na ní zahájen 4. dubna 1977.

Stejně jako v předchozím případě je jednokolejná trať položena na vozovce, tentokráte však na pravé straně komunikace v pohledu k Andělu, rozchod kolejnic zajišťovaly rozchodnice. Druhá jednokolejná trať byla dlouhá cca 400 metrů.

Rekonstruovaná dvoukolejná trať v Nádražní ulici byla zřízena překvapivě tzv. metodou na boso, která se hojně používala zejména v první polovině 20. století a jejíž zřizování bylo radikálně omezeno s příchodem těžkých vozů typu T. Základní konstrukci svršku takto položené tramvajové trati tvořily žlábkové kolejnice uložené přímo na vrstvu zhutněného jemného štěrku, kdy rozchod kolejí je zajišťován nikoliv pražci, ale pomocí rozchodnic umístěných v předepsaných pravidelných vzdálenostech.

Jelikož v tehdejší době sílily politické tlaky ukončit opravu trati v co nejkratším možném termínu, aby mohlo dojít k výstavbě metra, nahradily zákrytové panely původní žulovou dlažbu, jejíž kladení by trvalo podstatně déle. Provoz na provizorní jednokolejce byl ukončen 13.května 1977 a rekonstruovaná tramvajová trať v Nádražní ulici začala opět sloužit cestujícím.

Po provizorní tramvajové trati mezi železničními mosty projíždí vůz T1 ev.č.5129 vypravený na linku 4 | 12.4.1977 Podél rekonstruované tratě v Nádražní ulici uhání vůz T1 ev.č.5090 vypravený na linku 4 po jednokolejné provizorní trati | 12.4.1977 Podél rekonstruované tratě v Nádražní ulici uhání vůz T3 ev.č.6443 vypravený na linku 28 následovaný na jednokolejné provizorní trati soupravou vozů T3 ev.č.6699+6135 vypravené na linku 12 - vůz ev.č.6135 je opatřen tzv. lehkým pantografem z dvounápravových vozů | 12.4.1977 Podél rekonstruované tratě v Nádražní ulici uhání vůz T1 ev.č.5042 vypravený na linku 27 po jednokolejné provizorní trati | 12.4.1977 Před křižovatkou Na Knížecí opouští vůz T1 ev.č.5128 vypravený na linku 27 provizorní jednokolejnou trať v Nádražní ulici, následovaný soupravou vozů T3 ev.č.6780+6781 vypravenou na linku 12 | 12.4.1977
Stržené pantografy na vozech T3 ev.č.6572+6573 .:::. 9. března 1977
Pokud dojde ke stržení pantografu na tramvaji, je to vždy smůla, pokud se tak stane zrovna na jednokolejce, znamená to vyřazení provozu v obou směrech - postižený vůz T3 ev.č.6573 spřažený se stejně postiženým vozem ev.č.6572 | 9.3.1977 Odstraňování strženého pantografu na voze T3 ev.č.6573 spřaženém se stejně postiženým vozem ev.č.6572 | 9.3.1977 Na vůz T3 ev.č.6572 najel čelně vůz T3 ev.č.6377 vypravený na linku 28, aby jej odsunul do smyčky Smíchovské nádraží | 9.3.1977 Po předchozím odvlečení vozu ev.č.6573 vozem T3 ev.č.6565 odsunuje vůz T3 ev.č.6377 do smyčky Smíchovské nádraží také čelní vůz postižené soupravy ev.č.6572 | 9.3.1977 Vůz T3 ev.č.6565 odtahuje vůz T3 ev.č.6573 se strženým pantografem | 9.3.1977www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021