Výstavba tratě Radlická - Laurová

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výstavba tratě Radlická - Laurová


Když se v roce 2001 objevil na našich stránkách první text o nově připravovaném projektu obnovy a dostavby tramvajové tratě do Radlic, nikdo z nás tehdy netušil, jaké průtahy a dohady sebou zmiňované prodloužení přinese. Po letech odkladů a sporů o existenci této tratě přineslo až léto 2007 konečně hmatatelný důkaz a vydalo dlouho očekávanou odpověď - tramvajová trať ke stanici metra B Radlická se začala stavět!

Hlavními důvody pro prodloužení tratě byly zlepšení dopravní obslužnosti Radlic a zejména zlikvidování na 21.století zcela nevyhovujícího obracení vlaků na kolejovém trojúhelníku Laurová. Ten byl zřízen v roce 1983 jako dočasný, z důvodu zrušení jednokolejné trati v Radlické ulici, která musela ustoupit společně s obytnými objekty na úkor rozšíření komunikace, jenž tvořila přirozenou spojnici s tehdy nově budovaným sídlištním komplexem jihozápadní město.

Vlastní stavba dvoukolejné tratě o délce 0,741 km začíná v místě připojení koleje z obratiště Laurová do Radlické ulice. V jejím středu dále pokračuje přes současné ukončení první kusé koleje za křižovatku s ulicí Na Laurové, kde se rozprostírá dvojice přesunutých vstříčných zastávek Laurová. Ty jsou přesunuty vzhledem k již dříve prodloužené vzdálenosti mezi zastávkami Křížová a Laurová z důvodu přeložky v rámci stavby tunelu Mrázovka, mezi nimiž bude zřízena nová zastávka Braunova.

Za zastávkovým prostorem Laurová pokračuje stavba trati středem ulice v táhlém levém oblouku již na zvýšeném tělese, přičemž díky malé šířce ulice je po obou stranách netradičně veden jen jeden jízdní pruh pro automobily. Z téhož důvodu je zvýšené těleso projektováno s možností nouzového pojíždění dopravními prostředky, tj. je lemováno sklopenými obrubníky, obdobně jako tramvajová trať vedená Seifertovou ulicí pod železničními mosty u Bulhara, případně v Plzeňské ulici u Strahovského tunelu. Přesto bylo nutné v těchto místech již z 80.let rozšířenou Radlickou ulici ještě více rozšířit a hlavně zpevnit přilehlý val se zárubní zdí, na jejímž vrcholu vznikla v současnosti nevyhnutelná a nejvíce kontroverzní součást celé stavby - protihluková zeď.

V místech zachovalé staré zástavby se trať napřímí a za stálého stoupání se dostává k zastávkovému prostoru Radlická škola. Zde však již trať nekopíruje původní terén, ale celý prostor je posazen cca o 1m níže z důvodu zachování jen mírného převýšení v zastávkovém prostoru. Součástí stavby je i u vyústění Pechlátovy ulice nově zřízené SSZ, jenž má sloužit obousměrně jako světelná závora pro souběžně jedoucí automobily a zároveň plnit bezpečnostní pojistku před rozdováděnými školáky.

Za zastávkovým prostorem trať uhýbá v pravém oblouku za stálého stoupání, čímž se dostává na úroveň původního terénu. Následuje přímý úsek, který již trať přivádí do míst, kde se Radlická ulice lomí v pravém úhlu ke stanici metra. Zde končí zvýšené těleso, trať opouští střed komunikace a dostává se do prostranství před sídlem ČSOB.

Jednokolejná smyčka s jednou předjízdnou kolejí, o délce hlavní koleje 0,298 km, je situována do prostoru mezi výstupem ze stanice metra a křižovatky Radlické ulice s ulicí U Kostela. Bude tvořit součást nově vzniklého Radlického náměstí. Ve vjezdové části se za křižovatkou obě koleje v levých obloucích směrově oddělují. V krátké mezipřímé je umístěna výstupní zastávka jenž sousedí s kaplí sv. Jana Nepomuckého v ulici U Kostela, jenž nadále zůstává dominantou náměstí. Za zastávkou následuje levá rozjezdová výhybka s oblouky smyčky, které sousedí s vestibulem metra. Nástupní zastávka bude u nového objektu, v němž jsou projektována sociální zařízení pro řidiče tramvají a pískové hospodářství s novou technologií. Za zastávkou již následuje pravý oblouk o malém poloměru, který k sobě přimyká obě traťové koleje v místě křižovatky.

Umístění smyčky umožňuje v budoucnu trať prodloužit jižním směrem, případně ji vést dále směrem k jihozápadnímu městu, kde se nachází rozsáhlé rozvojové plochy, a kde by byla tramvajová doprava jediným vhodným prostředkem pro přepravu do centra, tak pro funkci kapacitního napaječe ke stanici metra.

Zastávkové ostrůvky budou mít bezbariérovou úpravu a přechody pro pěší k těmto zastávkám budou vybaveny světelnou signalizací společně s navigačními prvky pro zrakově postižené. Nové zastávky ve směru do centra budou vybaveny jízdenkovými automaty. Podobu Radlického náměstí vytvořil Atelier designu a architektury ing. arch. Patrika Kotase.

Velmi důležitým objektem trati je nová měnírna Radlice, která zajistí napájení tratě. Je umístěna v nově zbudovaném objektu doplňujícím stávající zástavbu, ve vnitřní části levého oblouku a za protihlukovou stěnou.

Výstavba nové trati a smyčky v Radlicích je sladěna s dalšími tramvajovými akcemi. Dojde k rekonstrukci tramvajové tratě v úseku od zastávek Křížová k novým zastávkám Laurová. V tomto úseku budou zřízeny nové zastávky Braunova.

Smyčka Radlická a navazující úsek .:::. 20. dubna 2008
Výstavba jednokolejné smyčky Radlická s předjízdnou kolejí je v plném proudu. | 20.4.2008 Výstavba jednokolejné smyčky Radlická s předjízdnou kolejí je v plném proudu. | 20.4.2008 Výstavba jednokolejné smyčky Radlická s předjízdnou kolejí je v plném proudu. | 20.4.2008 V úseku smyčka Radlická - zastávka Radlická škola je již zřizován spodek zvýšeného tělesa tramvajového pásu. | 20.4.2008 Hrubá stavba měnírny Radlice je takřka dokončená. | 20.4.2008
 Další fotografie z průběhu výstavby .:::. 20. dubna 2008
Smyčka Radlická a navazující úsek .:::. 1. června 2008
Ve smyčce Radlická již došlo k výškovému a směrového vyrovnání kolejí a jejich následnému zafixování do konečné polohy betonovou zálivkou. | 1.6.2008 Ve smyčce Radlická již došlo k výškovému a směrového vyrovnání kolejí a jejich následnému zafixování do konečné polohy betonovou zálivkou. | 1.6.2008 Prostor nástupní zastávky smyčky Radlická s krytým nástupištěm a objektem sociálního zařízení pro řidiče. | 1.6.2008 V úseku mezi smyčkou Radlická a zastávkou Škola Radlice již došlo k položení kolejí, jejich směrovému a výškovému vyrovnání, zafixování do konečné polohy betonovou výplní a pokládce povrchové vrstvy litého asfaltu. | 1.6.2008 V úseku mezi zastávkami Škola Radlice a Laurová dochází k pokládce traťové koleje do centra. | 1.6.2008
 Další fotografie z průběhu výstavby .:::. 1. června 2008
Smyčka Radlická a navazující úsek .:::. 8. června 2008
Srdcovka rozjezdové výhybky ve smyčce Radlická. | 8.6.2008 Zakončení zvýšeného tramvajového tělesa před smyčkou Radlická. | 8.6.2008 Pohled na různá stádia dokončení zákrytu koleje. | 8.6.2008 Nevybetonovaná část koleje z centra skrývá nedokončený styk kolejnic. | 8.6.2008 V úseku mezi zastávkami Škola Radlice a Laurová je takřka dokončena pokládka traťové koleje do centra a rozeběhly se práce na pokládce koleje z centra. | 8.6.2008
 Další fotografie z průběhu výstavby .:::. 8. června 2008
Smyčka Radlická a navazující úsek .:::. 21. června 2008
Prostor kolejiště jednokolejné smyčky Radlická s předjízdnou kolejí je zadlažďován velkou žulovou dlažbou. | 21.6.2008 Dokončovací práce v místě napojení smyčky Radlická na trať v Radlické ulici. | 21.6.2008 Pokládka obou traťových kolejí mezi zastávkami Radlická škola a Laurová byla dokončena. | 21.6.2008 Pokládka obou traťových kolejí mezi zastávkami Radlická škola a Laurová byla dokončena. | 21.6.2008 Pokládka obou traťových kolejí mezi zastávkami Radlická škola a Laurová byla dokončena. | 21.6.2008
 Další fotografie z průběhu výstavby .:::. 21. června 2008
Smyčka Radlická a navazující úsek .:::. 5. července 2008
Prostor nástupní zastávky smyčky Radlická se zastřešeným nástupištěm. | 5.7.2008 K dokončení podoby tramvajové trati chybí položení poslední vrstvy asfaltového zákrytu v některých úsecích a instalace trolejového vedení. | 5.7.2008 Na konci dokončeného úseku tramvajové tratě u budoucích zastávek Laurová dochází k předmontáži kolejových polí pro další úsek tratě, aby byla urychlena jejich následující pokládka. | 5.7.2008 Prostor likvidovaného vratného trojúhelníku Laurová připomíná Ementál s nadstandardním počtem děr. | 5.7.2008 Zřizování nových inženýrských sítí mezi někdejším trojúhelníkem Laurová a zastávkou Křížová. | 5.7.2008
 Další fotografie z průběhu výstavby .:::. 5. července 2008
Smyčka Radlická a navazující úsek .:::. 2. srpna 2008
Smyčka Radlická je již takřka dokončená, došlo k pokládce dlažby, sadovým úpravám a instalaci trolejového vedení. | 2.8.2008 Smyčka Radlická je již takřka dokončená, došlo k pokládce dlažby, sadovým úpravám a instalaci trolejového vedení. | 2.8.2008 Nástupní ostrůvky budoucích zastávek Laurová v odsunuté poloze. | 2.8.2008 V prostoru někdejších zastávek Laurová začíná železobetonová deska ve vozovce, která by měla být opět využita k upevnění kolejnic, proto zde končí na pražcích umístěná kolejová pole. | 2.8.2008 S ohledem na nutnost posunutí osy kolejí v Radlické ulici dochází k vytrhání také oblouku u zastávky Křížová a části přilehlého přímého úseku v zastávce samotné. | 2.8.2008
 Další fotografie z průběhu výstavby .:::. 2. srpna 2008
Smyčka Radlická a navazující úsek .:::. 23. srpna 2008
V prostoru nástupní zastávky smyčky Radlická je instalován multifunkční stojan obsahující dotykovou obrazovku a prodejní automat jízdenek, známý z barrandovské tratě. | 23.8.2008 Nově zřizovaná kolej na původní železobetonové desce v prostoru někdejší zastávky Laurová v sousedství ještě původní koleje do centra. | 23.8.2008 Na zřizované koleji z centra je patrné její vyosení aby bylo možné zřídit nástupní ostrůvek zastávky Braunova z centra. | 23.8.2008 Zřizování nové koleje z centra v Radlické ulici na původní železobetonové desce. | 23.8.2008 Zřizování nové koleje z centra v Radlické ulici na původní železobetonové desce, k výškovému vyrovnání koleje slouží tzv. hrobečky, neboli na místě vyrobené podbetování podkladnice, skrývající nerovnosti původní desky. | 23.8.2008
 Další fotografie z průběhu výstavby .:::. 23. srpna 2008
Laurová - Křížová .:::. 19. září 2008
Konec novostavby tramvajové tratě v Radlické ulici, v rekonstruovaném úseku k zastávce Křížová jsou již kolejnice ukládány na původní železobetonovou desku. | 19.9.2008 Nově zřizovaná betonová deska v Radlické ulici pod traťovou kolejí do centra. | 19.9.2008 Zatím ve vzduchu visící kolejnice traťové koleje do centra vyčkávají na vylití betonem. | 19.9.2008 Odkrytá železobetonová deska pod původní kolejí do centra s viditelnými místy, kde byly umístěny podkladnice. | 19.9.2008 Rozvoz betonu nakolejeným rypadlem. | 19.9.2008
 Další fotografie z průběhu výstavby .:::. 19. září 2008
Slavnostní zahájení provozu .:::. 3. října 2008
Sličné hostesky držely napnutou pásku určenou k přestřižení oficiálními hosty slavnostního zahájení. | 3.10.2008 Pražský primátor Pavel Bém, radní pro dopravu Radovan Šteiner a zástupci jednotky Dopravní cesta Tramvaje. | 3.10.2008 Nůžky v rukou Generálního ředitele pražského Dopravního podniku Martina Dvořáka, senátora Miroslava Škalouda, pražského primátora Pavla Bém, radního pro dopravu Radovana Šteinera a starosty Prahy 5 Milana Jančíka se zakusují do pásky zahajující provoz na nové tramvajové trati. | 3.10.2008 Souprava motorového vozu ev.č.240 a vlečného vozu ev.č.628 se při klesání Radlickou ulicí k zastávce Laurová míjí s vlečným vozem ev.č.855 vedeným do stoupání motorovým vozem ev.č.351. | 3.10.2008 Sličné hostesky držely napnutou pásku určenou k přestřižení oficiálními hosty slavnostního zahájení. | 3.10.2008
 Další fotografie ze slavnostního zahájení provozu .:::. 3. října 2008www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024