Smyčka Radlická

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Radlická


V pořadí druhou tramvajovou tratí postavenou v Praze ve třetím tisíciletí po trati na barrandovské sídliště, se tramvajové vozy dostaly přes místa, kde již v minulosti jezdily, do své nové konečné zastávky Radlická, vybudované v bezprostředním sousedství stejnojmenné stanice metra na trase B.

Je krátce před 13. hodinou a do prostoru budoucí výstupní zastávky smyčky Radlická přijela první tramvaj vlastní silou, jde o vůz T6A5 ev.č.8658 | 10.9.2008
Vůz T6A5 ev.č.8658 byl první tramvají, která projela vnitřní kolejí smyčky Radlická, na což dohlíží mohutná stavba sídla ústředí ČSOB a kaplička sv.Jana Nepomuckého | 10.9.2008
Pracovní vůz T3 pro měření trolejového vedení ev.č.5521 během druhé kontroly trolejového vedení ve výstupní zastávce smyčky Radlická | 29.9.2008
Celkový pohled na smyčku Radlická včetně nástupní a výstupní zastávky | 21.9.2008
Barokní kaplička sv.Jana Nepomuckého z roku 1722 je dominantním architektonickým prvkem těsného sousedství smyčky Radlická | 4.10.2008
Zděný objekt v prostoru nástupní zastávky je využíván jako prodejna umístěná v krajní prosklené části, odpočinková místnost a sociální zařízení pro řidiče tramvají ve střední části a za zamřížovaným vstupem jsou umístěny zásobníky písku | 21.9.2008
Na zdi objektu v prostoru nástupní zastávky smyčky Radlická je umístěna pamětní tabule, informující o tom, že stavbu tramvajové tratě podpořila Evropská unie prostřednictvím strukturálních fondů částkou 434 742 810 Kč, na novém se odráží 300 let stará stavba... | 4.10.2008
Vůz T3SUCS ev.č.7067 vypravený na linku vjíždí do prostoru výstupní zastávky smyčky Radlická, na snímku je patrný značný terénní zlom | 4.10.2008
Cvičný vůz T3M ev.č.5519 opustil výstupní zastávku smyčky Radlická a najíždí na vnitřní kolej smyčky | 14.10.2008
Vůz T6A5 ev.č.8660 vypravený na linku 7 manipuluje na vnější koleji smyčky Radlická pod budovou ústředí ČSOB | 4.10.2008
Vůz 14T ev.č.9140 vypravený na linku 7 manipuluje na vnější koleji smyčky Radlická | 17.10.2008
Souprava vozů T3R.P ev.č.8332+8333 vypravená na linku 7 manipuluje na vnější koleji smyčky Radlická v sousedství cvičného vozu T3 ev.č.5506 na vnitřní koleji | 7.10.2008
Zatímco soupravu vozů T3R.P ev.č.8408+8409 vypravenou na linku 7 a opatřenou celovozovou reklamou ANECOOP BOUQUET čeká po opuštění vnější koleje ještě celý výkon na trase linky do Ústředních dílen DP, vůz 14T ev.č.9140 již na vnitřní koleji vyčkává na čas k odjezdu do domovské vozovny Motol | 17.10.2008
Vůz 14T ev.č.9139 vypravený na linku 7 v nástupní zastávce smyčky Radlická | 17.10.2008
Souprava vozů T3R.P ev.č.8409+8408 vypravená na linku 7 vyčkává v nástupní zastávce smyčky Radlická na čas k odjezdu do pražských ulic | 17.10.2008
Vůz T6A5 ev.č.8658 během prvního průjezdu tramvaje v prostoru budoucí nástupní zastávky smyčky Radlická | 10.9.2008
Již v první den, kdy se ve smyčce Radlická objevil tramvajový vůz T6A5 ev.č.8658, rozehrála příroda kouzelné scenérie žloutnoucího listí v sousedství barokní kapličky sv.Jana Nepomuckého, dokazující, že tramvaj byla je a bude městotvorným prvkem | 10.9.2008
Pracovní vůz T3 pro měření trolejového vedení ev.č.5521 během druhé kontroly trolejového vedení v nástupní zastávce smyčky Radlická | 29.9.2008
Atypicky rozmístěné sloupy trolejového vedení ve středu smyčky umožnily zmenšit počet trolejových převěsů a ponechat volný rozhled do okolí, ve střední, zatravněné části smyčky je zřízen symbolický kamenný kříž tvořený gabionovou zídkou | 4.10.2008
Odpočinkový prostor pro cestující ve středu smyčky s lavičkami, dlážděným povrchem a gabionovou zídkou ve tvaru kříže uprostřed trávníku | 21.9.2008
Zásobníky písku jsou ve smyčce Radlická skryty v uzamčeném prostoru za mříží, s ohledem na rozdílnou terénní úroveň je možné zásobníky doplňovat z výškové úrovně komunikace za objektem, která je na úrovni střechy | 21.9.2008
V první den pravidelného provozu smyčky Radlická manipuluje na vnější koleji vůz T3SUCS ev.č.7047 vypravený na linku 7 v sousedství cvičného vozu T3R.P ev.č.5523, který na vnitřní koleji vyčkává na řidiče, toužící po seznámení se s novým traťovým úsekem | 4.10.2008
Vůz 14T ev.č.9152 vypravený na linku 7 odbavuje cestující ve výstupní zastávce smyčky Radlická | 17.10.2008
Vůz 14T ev.č.9138 vypravený na linku 7 manipuluje na vnější koleji smyčky Radlická | 7.10.2008
Vůz T3R.P ev.č.8337 vypravený na linku 7 a opatřený celovozovou reklamou na prodejny nábytku KIKA, manipuluje na vnější koleji smyčky Radlická v sousedství barokní kapličky sv.Jana Nepomuckého z roku 1722 | 4.10.2008
Design vozu 14T ev.č.9140 vypraveného na linku 7 na vnější koleji smyčky Radlická kontrastuje s barokní kapličkou sv.Jana Nepomuckého | 17.10.2008
Souprava vozů T6A5 mimořádně za sebou jdoucích ev.č.8635+8636 vypravená na linku 7 manipuluje na vnější koleji smyčky Radlická v sousedství cvičného vozu T3M ev.č.5519 na vnitřní koleji | 14.10.2008
Vůz 14T ev.č.9126 vypravený na linku 7 obsazený dvojčlennou osádkou z důvodu zácviku nové řidičky najíždí do nástupní zastávky smyčky Radlická | 7.10.2008
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516 najíždí do nástupní zastávky smyčky Radlická | 7.10.2008
Vůz T6A5 ev.č.8677 vypravený na linku 7 vyčkává v nástupní smyčky Radlická na čas odjezdu | 4.10.2008
Nově vybudovaná smyčka Radlická u stejnojmenné stanice metra B se nerodila vůbec lehce. Její kolegyně podobného jména (Radlice) umístěná ve zcela jiné poloze v parku naproti budově radlické školy ukončila svou existenci poslední říjnový den roku 1983. V té době se připravovala výstavba nové kapacitní komunikace do Jinonic a Stodůlek a bylo nutné zlikvidovat původní romantickou zástavbu, aby mohlo dojít k rozšíření Radlické ulice. Závěrečná část tratě byla proto, včetně smyčky Radlice, snesena. Stavba komunikace však nakonec nebyla realizována v plném rozsahu a trať ze Smíchova proto zůstala neukončená. Místo na zřízení nové tramvajové smyčky se nenašlo, ale zachování provozu tramvají na stávajícím torzu bylo místním orgány požadováno. Proto byl nakonec v prostoru zastávky Laurová zřízen vratný kolejový trojúhelník, který měl být jen dočasně sloužícím obratištěm.
Dočasnost však bývá v našich končinách označením pomalu pro trvalý stav. Možnost prodloužení tramvajové tratě od obratiště Laurová byla připravována od roku 1994, kdy byly prověřovány 4 varianty umístění smyčky u stanice metra Radlická. V prvním čtvrtletí roku 2001 bylo u Metroprojektu zajištěno zpracování nové studie, která měla navrhnout definitivní řešení tramvajové tratě. Přesto k realizaci prodloužení a výstavbě smyčky došlo až na přelomu let 2007 a 2008.

Na sklonku srpna 2008 tak byla hotová nová trať v úseku Laurová - smyčka Radlická včetně trolejového vedení a dokončovala se měnírna. Zuřivě se ještě však rekonstruoval úsek mezi zastávkami Křížová - Laurová. Přesto bylo rozhodnuto prověřit 10. září 2008 funkčnost nové měnírny a vyslat do Radlic první tramvaj na zkušební jízdu. Pro ní byl vybrán vůz KT8D5 ev.č.9030, který měl být do zastávky Laurová přetažen svářečským automobilem Mercedes Unimog s kolejovým adaptérem, neboť v rekonstruovaném úseku byla dokončená pouze traťová kolej z centra, navíc nevybavená trolejovým vedením. Hloubětínská "kačenka" se však ukázala pro automobil jako nestravitelné sousto, a došlo tak k jejímu nahrazení motolským vozem T6A5 ev.č.8658, se kterým byla potřebná měření úspěšně provedena. Krátce před 13. hodinou tak 10. září 2008 přijela do smyčky Radlická vlastní silou první tramvaj.

Za účasti primátora a dalších zastupitelů došlo v pátek 3. října 2008 ke slavnostnímu přestřižení pásky zahajující provoz na prodlouženém úseku trati od zastávky Laurová, včetně obratiště Radlická. Pravidelný provoz smyčky byl zahájen ranním výjezdem následujícího dne. Do smyčky byl zpočátku zakázán vjezd vozů KT8D5.RN2P a T3R.PLF s ohledem na jejich zhoršený průjezdný průřez v místě obrubníku nástupní zastávky.
Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 16 vozů typu T.

V prostoru křižovatky s bývalou ulicí U kostela a Radlické, opouští tramvajová trať zvýšené těleso ve středu Radlické ulice a traťové koleje se zde v levém oblouku směrově oddělují. Vjezdová kolej smyčky dále pokračuje do prostoru výstupní zastávky, která se náhle objeví v přímém úseku za poměrně značným terénním zlomem vrcholového oblouku. Za výstupní zastávkou je zřízena radiově ovládaná výhybka nesoucí ev.č.655 rozdělující traťovou kolej na vnitřní a vnější kolej smyčky. Po pravé straně míjíme barokní kapličku sv. Jana Nepomuckého z roku 1722. Obě koleje se za rozjezdovou výhybkou stáčí a pokračují v prudkých levých obloucích před gigantickou budovou sídla ČSOB a k vestibulu metra Radlická. Po minutí vstupu do vestibulu metra následuje sjezdová výhybka, kde se koleje slučují před prostorem nástupní zastávky. Ta je zřízena v přímém úseku, který se ve své závěrečné části mění v pravý oblouk, jímž se přimyká k protisměrné traťové koleji a společně opouští prostor obratiště a vrací se zpět do středu Radlické ulice. Obě výhybky ve smyčce jsou s pružnými jazyky.

Nástupní zastávka je v celé délce zastřešena prosklenou konstrukcí, která navazuje na objekt sociálního a oddychového zázemí pro řidiče tramvají, v němž se umně skrývají také nevzhledné zásobníky písku. Součástí objektu je také prostor prodejny. V prostoru nástupní zastávky je umístěna integrovaná skříň s dotykovým displejem pro poskytování dopravních informací a automatem pro prodej jízdenek, který známe již ze zastávek na barrandovské trati. Rovněž je zde umístěn shodný informační panel zobrazující kromě aktuálního času i údaje o odjezdu následujících tramvajových spojů.
Ve střední části smyčky je umístněna odpočinková zóna s lavičkami a vysazenými květinami jíž dominuje architektonický prvek ve tvaru kříže vytvořený z gabionů. Ten má prioritně sloužit k usměrnění pohybu chodců a zamezení procházení po trávníku v nežádoucích směrech.

Celá smyčka je klasické konstrukce se žlábkovými kolejnicemi na příčných dřevěných pražcích zalitých betonem, pro zachování geometrické polohy koleje, s krytem tvořeným velkou žulovou dlažbou.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Radlická
  - výstupní zastávka, 60 metrů za Radlickou ulicí, 25 metrů před jihovýchodním rohem kaple sv. Jana Nepomuckého, nástupiště pro jeden vlak 2xT
 • Radlická
  - nástupní zastávka, 15 metrů před výjezdem do Radlické ulice, nástupiště pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky na popisované smyčce:
  Od zahájení provozu na prodloužené trati je ve smyčce ukončena linka 7, v nočním provozu není smyčka využívána.


  Fotocesta po smyčce Radlická
  Tramvajová trať v Radlické ulici překračuje vozovku a vstupuje v levotočivém oblouku do prostoru smyčky Radlická Vjezdová kolej míří do prostoru výstupní zastávky smyčky Radlická Vjezdová kolej míří do prostoru výstupní zastávky smyčky Radlická Táhlý oblouk vjezdové koleje míří do výstupní zastávky smyčky Radlická Prostor výstupní zastávky smyčky Radlická
  Prostor výstupní zastávky smyčky Radlická Prostor výstupní zastávky smyčky Radlická Prostor výstupní zastávky smyčky Radlická Za výstupní zastávkou smyčky Radlická následuje rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky Rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky Radlická
  V rozjezdové výhybce za výstupní zastávkou smyčky Radlická se kolej větví na vnitřní a vnější kolej smyčky Radlická Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radlická Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radlická Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radlická před sídlem ústředí ČSOB Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radlická
  Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radlická se blíží ke vstupu do stanice metra Radlická Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radlická Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radlická Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radlická se přibližují k sociálnímu zázemí řidičů tramvají Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radlická se pomalu sbližují, aby mohlo dojít k jejich sloučení do jedné před nástupní zastávkou
  Oba oblouky kolejí smyčky Radlická se přibližují k prostoru nástupní zastávky Před objektem sociálního zařízení pro řidiče tramvají se obě kolej smyčky Radlická slučují v jednu Ve sjezdové výhybce před nástupní zastávku smyčky Radlická dochází ke sloučení vnitřní a vnější koleje Prostor nástupní zastávky smyčky Radlická se zastřešeným nástupištěm Prostor nástupní zastávky smyčky Radlická se zastřešeným nástupištěm
  V přední části prostoru nástupní zastávky smyčky Radlická se kolej začíná stáčet pravým obloukem V přední části prostoru nástupní zastávky smyčky Radlická se kolej začíná stáčet pravým obloukem Za prostorem nástupní zastávky smyčky Radlická opouští výjezdová kolej smyčku pravým obloukem v prostoru světelně řízené křižovatky Výjezdová kolej smyčky Radlická se pravým obloukem přimyká k protisměrné traťové koleji, která je v těchto místech vjezdovou kolejí do smyčky Výjezdová kolej smyčky Radlická se pravým obloukem přimyká k protisměrné traťové koleji, která je v těchto místech vjezdovou kolejí do smyčky  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024