Scanjournal č.035

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Scanjournal č.035

Fotografické okénko do nedávné historie


35. Podzimní Praha na konci října a v listopadu 1997
35. vydání Scanjournalu nás přenese opět do roku 1997. V posledních říjnových dnech navštívíme areál Ústředních dílen Dopravního podniku a pak se podíváme do listopadových ulic, třeba na zastávku Ženské domovy v Radlické ulici. Ani nevím, co k dnešnímu výběru fotografií napsat dalšího, tak se pojďte podívat na obrázky...
Osud dnes již muzejního kolejového brusu Schörling nebyl v 90. letech ještě jasný. V roce 1997 byl přistaven do Ústředních dílen s plánem provedení velké opravy a předpokládalo se jeho pravidelné nasazení k broušení tratí, ke kterému však nedošlo. Na snímku je vůz odstavený před opravou v areálu Ústředních dílen krátce poté, co sem byl přivezen | 29.10.1997 Pohled na kolejový brus ev.č.4092 v areálu Ústředních dílen z opačné strany, než na minulém snímku | 29.10.1997 Posunovací vůz ev.č.5551 upravený z vozu T3, vyfotografovaný v areálu Ústředních dílen | 29.10.1997 Vůz T3 ev.č.6102 na snímku vypadá jako vyřazený, ale není tomu tak. Díky nadšení a mnoha hodinám dobrovolné práce dvou mladých pánů se podařilo tuto tramvaj v roce 1996 zachránit před šrotací a v roce 1997 přistavit k náročné opravě do původního stavu. Na snímku je vůz vyfotografován před zahájením opravy v areálu Ústředních dílen | 29.10.1997 Přestože byl vůz T3 ev.č.6102 deklarován jako vůz pro muzeum, nevyhnul se částečnému rozebrání, ani poškození vandaly. Záchrana tohoto vozu byla nakonec úspěšná a o jeho příběhu vyšla velmi povedená kniha. Na snímku je vůz vyfotografován na kusé koleji, která se používala na konci 90. let zejména k rozebírání vyřazených vozů | 29.10.1997
4092
29.10.1997
4092
29.10.1997
5551
29.10.1997
6102
29.10.1997
6102
29.10.1997
Dne 29.10.1997 se kromě tramvaje T3 ev.č.6102 vyskytovala v Ústředních dílnách i první sériová T3 ev.č.6103. Ta zde však byla jen na běžné dílenské prohlídce a opět se vrátila do provozu | 29.10.1997 Snímek první sériové T3 z dveřní strany. Vnější vzhled vozu již nese jen velmi málo původních znaků, ale přesto jsem byl z pořízení této fotografie nadšen, protože vůz na podzim 1997 již v provozu jezdil řazený jen jako zadní v soupravě... | 29.10.1997 Na rozdíl od vozů T3 ev.č.6102 a 6103 byl vůz č. 6125 v ústředních dílnách na své poslední cestě. Reklamní souprava BP vozů T3 ev.č.6125+6247 byla odstavena v červnu 1997 a v listopadu byly vozy v Ústředních dílnách sešrotovány | 29.10.1997 Podobný osud čekal v Ústředních dílnách i na vůz T3M ev.č.8089/I (ex. T3 ev.č.6987). Přestože byla jeho skříň téměř 15 let mladší, než vůz T3 ev.č.6125, byla v roce 1997 sešrotována a náhradou byl postaven nový vůz T3M2-DVC ev.č.8089/II s využitím náhradní skříně z roku 1996 | 29.10.1997 Po nehodě vozu KT8D5 ev.č.9011/I v roce 1990 došlo k záměně několika článků vozů KT8D5. Jeden střední díl, zřejmě právě z ev.č.9011, zůstal nevyužit v Ústředních dílnách a byl zde několik let odstaven | 29.10.1997
6103
29.10.1997
6103
29.10.1997
6125
29.10.1997
8089
29.10.1997
9011/C
29.10.1997
Opustíme Ústřední dílny a zamíříme na Smíchov. Zde byla na podzim 1997 již velice reálná hrozba zastavení pravidelného provozu v Radlické ulici přes zastávku Ženské domovy z důvodu plánovaného vedení hlavní trasy pro automobilovou dopravu ze Strahovského tunelu. Zároveň byla plánována výstavba nových budov na místě zbořené továrny ČKD Tatra. V Radlické ulici byl zachycen vůz T3M ev.č.8039 na lince 14 | 18.11.1997 Dnes již více než 10 let fyzicky neexistující zastávka Ženské domovy, která je stále evidenčně vedena v síti elektrických drah. Po zprovoznění tunelů Mrázovka měla být zastávka obnovena, avšak dosud k tomu nedošlo. Na snímku se zde potkaly žižkovské vozy T3SUCS evč.7259 a 7251 na lince 14 | 18.11.1997 Vůz T3 ev.č.6620 v zastávce Ženské domovy ve směru z centra, v popředí vyhybky křižovatky Radlická - Za Ženskými domovy. Vozovna Žižkov vypravovala v roce 1997 ještě několik vozů typu T3 se starou kabinkou běžně jako čelní nebo sólo | 20.11.1997 Vůz T3SUCS ev.č.7218 na lince 14 v zastávce Ženské domovy z centra. Vůz je v elegantním nátěru po sejmutí celovozové reklamy Zovirax. Odložená obruba v popředí byla na zastávce po dlouhé měsíce | 18.11.1997 Poslední snímek na lokalitu zastávky Ženské domovy s vozem T3SUCS ev.č.7250 na lince 14. Vůz byl od února 1994 vybaven tlačítkovým otevíráním dveří a pokusným výraznějším nátěrem | 18.11.1997
8039 - 14
18.11.1997
7259 - 14
7251 - 14
18.11.1997
6620 - 14
20.11.1997
7218 - 14
18.11.1997
7250 - 14
18.11.1997
Každodenní chození do školy v centru města přinášelo příležitosti k fotografování. Přestože již byly v provozu zadní cvičné vozy T3 ev.č.5512-5517, tentokrát byl do cvičné soupravy využit běžný provozní vůz. Cvičná souprava T3 ev.č.5504+6912 projíždí křižovatkou Újezd | 6.11.1997 Váhal jsem, zda zařadit tento snímek, je nekvalitní, ale zachycuje atmosféru časného rána na Karlově náměstí. Cvičná souprava vedená vozem T3 ev.č.5509 bude za chvíli míjet 406/22, na kterou v chladném podzimním ránu čeká nejen zívající žena, ale i Absolut a dlužno poznamenat, že od 1. září brázdil tímto vozem pražské ulice také admin Petr s kolegou Jaroslavem Usnulem pod dohledem instruktora Rudolfa Nikolaie | listopad 1997 V listopadu 1997 probíhala výluka v úseku Podolská vodárna - Dvorce. Ukončení několika linek v zastávce Podolská vodárna bylo organizováno s výstupem i nástupem cestujících v prostoru oficiálních nástupních zastávek, kde probíhal i přestup na NAD. Výstup cestujících tak často probíhal v oblouku na křižovatce ulic Podolská a Vodárenská. Na snímku je zachycena souprava vozů T3 ev.č.6554+6552 na lince 17 | 9.11.1997 V izolovaném úseku Dvorce - Sídliště Modřany byla zavedena náhradní tramvajová linka 33, pro kterou byly zřízeny dočasné nástupní i výstupní zastávky Dvorce, opět s poměrně krátkým přestupem na náhradní autobusy. Na snímku z dočasné nástupní Dvorce je souprava vozů T6A5 ev.č.8657+8658 | 15.11.1997 Linku 33 provozovala výhradně vozovna Motol a pro provoz byly vybrány vozy T6A5. Na snímku ze smyčky Dvorce je souprava vozů T6A5 ev.č.8683+8684 | 15.11.1997
5504+6912
6.11.1997
5509
listopad 1997
6554+6552 - 17
9.11.1997
8657+8658 - 33
15.11.1997
8683+8684 - 33
15.11.1997
Při výluce v roce 1997 byla na Podolské vodárně ukončena i linka 16. Na snímku z Palackého náměstí je zachycena jedna z čistě tétrojkových žižkovských souprav - vozy ev.č.6623+6624 | 15.11.1997 Další z žižkovských souprav jezdila v řazení 6622+6626. Na snímku je zachycen detail předního čela vozu T3 ev.č.6626 na lince 9 v obratišti Sídliště Řepy. Vůz obdržel (zřejmě po mimořádné události) čelo v provedení starších sérií T3. Za číselnou orientací zřetelně prosvítá tvar zaslepené původní orientace | 29.10.1997 Vyřazované žižkovské T3 (např. ev.č.6125+6247 na snímku z úvodu) byly nahrazovány novými tramvajemi typu T6A5 ze třetí série. Na snímku je zachycena na Karlově náměstí souprava T6A5 ev.č.8734+8733 při převozu z předávací koleje v Řepích do své budoucí domovské vozovny na Žižkově | 16.11.1997 Nesmíme zapomenout na vozy, které již Prahu opustily. Tramvaje typu RT6N1 jezdily na podzim 1997 na linkách 4 a 11 na vložených pořadích. Na snímku je vůz ev.č.9103 na lince 4 u zastávky Jana Masaryka | 31.10.1997 Závěr dnešního pohledu do roku 1997 patří autobusovému obratišti Palmovka, kde byl na lince 233 zachycen Ikarus 280 ev.č.4378 | 29.10.1997
6623+6624 - 16
15.11.1997
6626+6622 - 9
29.10.1997
8734+8733
16.11.1997
9103 - 4
31.10.1997
4378 - 233
29.10.1997

Související články:
 Scanjournal č.076
 Scanjournal č.075
 Scanjournal č.074
 Scanjournal č.073
 Scanjournal č.072
 Scanjournal č.071
 Scanjournal č.070
 Scanjournal č.069
 Scanjournal č.068
 Scanjournal č.067
 Scanjournal č.066
 Scanjournal č.065
 Scanjournal č.064
 Scanjournal č.063
 Scanjournal č.062
 Scanjournal č.061
 Scanjournal č.060
 Scanjournal č.059
 Scanjournal č.058
 Scanjournal č.057
 Scanjournal č.056
 Scanjournal č.055
 Scanjournal č.054
 Scanjournal č.053
 Scanjournal č.052
 Scanjournal č.051
 Scanjournal č.050
 Scanjournal č.049
 Scanjournal č.048
 Scanjournal č.047
 Scanjournal č.046
 Scanjournal č.045
 Scanjournal č.044
 Scanjournal č.043
 Scanjournal č.042
 Scanjournal č.041
 Scanjournal č.040
 Scanjournal č.039
 Scanjournal č.038
 Scanjournal č.037
 Scanjournal č.036
 Scanjournal č.034
 Scanjournal č.033
 Scanjournal č.032
 Scanjournal č.031
 Scanjournal č.030
 Scanjournal č.029
 Scanjournal č.028
 Scanjournal č.027
 Scanjournal č.026
 Scanjournal č.025
 Scanjournal č.024
 Scanjournal č.023
 Scanjournal č.022
 Scanjournal č.021
 Scanjournal č.020
 Scanjournal č.019
 Scanjournal č.018
 Scanjournal č.017
 Scanjournal č.016
 Scanjournal č.015
 Scanjournal č.014
 Scanjournal č.013
 Scanjournal č.012
 Scanjournal č.011
 Scanjournal č.010
 Scanjournal č.009
 Scanjournal č.008
 Scanjournal č.007
 Scanjournal č.006
 Scanjournal č.005
 Scanjournal č.004
 Scanjournal č.003
 Scanjournal č.002
 Scanjournal č.001

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024