Scanjournal č.037

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Scanjournal č.037

Fotografické okénko do nedávné historie


37. Praha v prosinci 1997
Třicáté sedmé vydání Scanjournalu mapuje vlastně úplně běžný tramvajový provoz v Praze v prosinci 1997. Při pohledu na vybrané fotografie se mi do hlavy vkrádá myšlenka, že publikování takto zrnitého a nekvalitního materiálu je již daleko za hranicí lidské slušnosti. Stávám se tedy dnes velice neslušným člověkem a přináším téměř Fotožurnálový přehled z prosince roku 1997. Podíváme se na běžné situace i vozy a trochu je porovnáme se stavem v roce 2010.
Cvičný vůz T3 ev.č.5501 projíždí přes Karlovo náměstí. Na pozadí probíhá údržba sloupu veřejného osvětlení v dlouholeté proluce, která je však dnes již zastavěna. Rovněž tak vůz T3 ev.č.5501 již na našich kolejích nepotkáme | 11.12.1997 Každodenní obraz z náměstí Míru - žižkovská souprava vozů T3 ev.č.6139+6138 na lince 16 se slušivou celovozovou reklamou Tictac směřuje na Spojovací. Vozovna Žižkov vypravuje linku 16 dosud, ale vozy na snímku již jsou provozovány po přestavbě na typ T3R.P pod evidenčními čísly 8235 a 8228 ve vozovně Pankrác | 11.12.1997 Další typická šestnáctka sestavená z vozů T3 ev.č.6502+6503 byla vypravena z vozovny Pankrác a právě přijíždí na Karlovo náměstí. V roce 1997 byly oba vozy v pankrácké vozovně jen necelé tři roky, ale zabydlely se tam trvale a vrátily se sem i po modernizaci na typ T3R.P pod čísly 8239 a 8365 | 11.12.1997 Do třetice ještě jedna souprava na lince 16 - tentokrát opět souprava předaná na Pankrác z Motola po dodávce vozů typu T6A5. Souprava vozů T3 ev.č.6524+6523 vozí slušivou celovozovou reklamu Daewoo. Zatímco vůz ev.č.6524 byl modernizován na T3R.P ev.č.8310 a dodnes se s ním na Pankráci můžeme setkat, zadní vůz soupravy ev.č.6523 se stal jedním z posledních vozů, které byly sešrotovány před zahájením modernizačního programu T3R.P | 11.12.1997 Na náměstí Míru se setkaly soupravy linek 4 a 34. Ve směru k fotografovi jede souprava vozů T3 ev.č.6532+6573 z vozovny Pankrác. Ve směru do centra stanicuje souprava vozů T3 ev.č.6652+6687 na lince 34. Vůz ev.č.6652 má ještě kulaté směrovky. Dnešní osudy uvedených vozů si může vážený čtenář dohledat v tabulkách modernizací tramvají T3 | 11.12.1997
5501 - L
11.12.1997
6139+6138 - 16
11.12.1997
6502+6503 - 16
11.12.1997
6524+6523 - 16
11.12.1997
6532+6573 - 4
6652+6687 - 34
11.12.1997
Přestože po dodávce druhé série vozů T6A5 již byla většina vozů typu T3 z Motola předána na Pankrác, na Žižkov a do Strašnic, zůstalo několik vozů typu T3 v Motole. Souprava T3 ev.č.6566+6569 na lince 4 je  motolská a na snímku stanicuje v zastávce I.P.Pavlova. Modernizací na typ T3R.P se vozy rozlétly do vozoven Pankrác a Kobylisy a dostaly nová čísla 8216 a 8436 | 11.12.1997 Rovněž vůz T3 ev.č.6568 zůstal i po dodávkách tramvají T6A5 ve vozovně Motol a jako většina ostatních tramvají T3 byl v této vozovně využíván zejména na noční linky. Za dne byl zachycen v nástupní zastávce obratiště Laurová na služební jízdě. Vůz je vystrojen orientacemi linky 57 z minulé noční směny. Dnes nalezneme skříň tohoto vozu jako základ kobyliské tramvaje T3R.P ev.č.8449 | 7.12.1997 Souprava vozů T3 ev.č.6602+6608 náležela v prosinci 1997 vozovně Pankrác. Na snímku je zachycena na lince 22 u zastávky Malý Břevnov. Dnes je zde rekonstruovaná trať a vozy s čísly 6602 a 6608 již v Praze nepotkáme, posloužily totiž k modernizaci na vozy ev.č.8352 a 8408 | 15.12.1997 Linka 5 byla v prosinci 1997 výjimečně provozována v soupravách. Na snímku je souprava vozů T3 ev.č.6894+6883 z vozovny Kobylisy. Souprava byla zachycena poblíž zastávky Hlavní nádraží. Přestože se jedná o mnohem novější vozy, než v soupravách na minulých snímcích, v současné době jsou již rovněž modernizovány na typ T3R.P a deponovány opět v Kobylisích pod evidenčními čísly 8538 a 8460 | 21.12.1997 Ani vozy T3 ev.č.6953 a 6954 již v roce 2010 nepotkáme a trať u zastávky Na Homoli se rovněž výrazně změnila při rekonstrukci. Souprava byla vypravena z pankrácké vozovny. Dnes najdeme jejich nástupce v Kobylisích (T3R.P ev.č.8533) a ve Vokovicích (T3R.PLF  ev.č.8270) | 14.12.1997
6566+6569 - 4
11.12.1997
6568
7.12.1997
6602+6608 - 22
15.12.1997
6894+6883 - 5
21.12.1997
6953+6954 - 11
14.12.1997
Na snímku z Ostrčilova náměstí je zachycen sólo vůz T3SUCS ev.č.7021 na lince 7. Pouze detaily napovídají, že fotografie byla pořízena v roce 1997. Stejně jako dnes patří vůz strašnické vozovně | 27.12.1997 Linka 8 byla na Těšnově běžně provozována až do podzimu roku 1998. Souprava vozů T3SUCS ev.č.7078+7079 náležela v té době vozovně Vokovice | 21.12.1997 Rovněž z vozovny Vokovice byla vypravena souprava vozů T3SUCS ev.č.7090+7091, která na lince 26 právě zastavila na Strašnické. Vůz T3SUCS ev.č.7090 v roce 1997 ještě nebyl vybaven poptávkovým otevíráním dveří | 14.12.1997 Před dodávkami vozů typu T3R.P měla vozovna Pankrác velmi pestrý vozový park. Patřily do něj i vozy typu T3M. Vůz ev.č.8005 byl zachycen na lince 7 ve výstupní zastávce smyčky Černokostelecká. Zatímco vůz ev.č.8005 v roce 2010 ještě existuje (přestože je již trvale vypravován jako zadní v soupravě), smyčka již doznala zásadních změn | 14.12.1997 Souprava vozů T3M ev.č.8018+8021 náležela na konci roku 1997 rovněž vozovně Pankrác. Na snímku je zachycena v zastávce Moráň. Oba vozy v roce 2010 ještě existují | 11.12.1997
7021 - 7
27.12.1997
7078+7079 - 8
21.12.1997
7090+7091 - 26
14.12.1997
8005 - 7
14.12.1997
8018+8021 - 16
11.12.1997
Souprava vozů T3M ev.č.8070+8043 na lince 5 poblíž zastávky Dlouhá třída. Snímek je pořízen z místa, kde se dnes nachází výjezdová rampa z garáží obchodního centra Palladium | 21.12.1997 V zastávce Náměstí Republiky zastavila na lince 5 souprava vozů T3M ev.č.8084+8031. Oba vozy v roce 2010 ještě existují - čelní vůz 8084 byl zařazen do sbírek muzeu MHD a zadní vůz 8031 byl upraven na sněhový pluh T3M ev.č.5412. Na snímku po pravé straně probíhá výstavba nové budovy, bez které si dnes náměstí nedokážeme představit | 21.12.1997 Poslední snímek dvojice vozů T3M ev.č.8102+8103 na lince 5 pochází ze zastávky Hlavní nádraží. Vozy na snímku dosud jezdí, ale trať v zastávce již prošla rekonstrukcí | 21.12.1997 Vratný trojúhelník Laurová je již díky novostavbě trati do Radlic navždy minulostí. V roce 1997 zde končila linka 14, vypravovaná v sólo vozech. Souprava na Laurové byla tedy nezvyklým jevem. Na snímku je zachycena souprava vozů T6A5 ev.č.8675+8676 na záložním vlaku X | 7.12.1997 Zpětný pohyb soupravy T6A5 ev.č.8676+8675 na vratném trojúhelníku Laurová. V roce 2010 již neexistuje tento trojúhelník a denní záložní vlaky označené písmenem X již také patří do říše tramvajových vzpomínek. Souprava vozů T6A5 ev.č.8676+8675 stále jezdí, ale je v současné době vybavena plentami zakrývajícími podvozky | 7.12.1997
8070+8043 - 5
21.12.1997
8084+8031 - 5
21.12.1997
8102+8103 - 5
21.12.1997
8675+8676 - X
7.12.1997
8676+8675 - X
7.12.1997
V prosinci 1997 probíhala dodávka třetí série vozů typu T6A5. Tyto vozy byly přiděleny do vozovny Žižkov. Tramvaj T6A5 ev.č.8746 byla zachycena na své první cestě městem - z předávací koleje na smyčce Sídliště Řepy do žižkovské vozovny | 11.12.1997 Zimní nálada na smyčce Bílá hora s vozem KT8D5 ev.č.9009 na lince 8. Vlastně je tahle fotka škaredá a nic zajímavého neukazuje... | 15.12.1997 Vůz KT8D5 ev.č.9010 s reklamou na Brněnské výstavy a veletrhy přijíždí na lince 3 na Palackého náměstí. Je to jen necelých 13 let, ale náměstí se zcela změnilo a tramvaj byla modernizována na typ KT8D5.RN2P ev.č.9060 | 27.12.1997 Černokostelecká ulice u zastávky Malešická továrna s autobusem ev.č.5621 na lince 268. Na snímku je zřejmé uspořádání ulice s dlážděnými přejezdy a živičným krytem trati | 14.12.1997 Zastávky na trati na Černokostelecké ulici nebyly vybaveny žádnou nástupní hranou. K zamezení vstupu cestujících do profilu projíždějících tramvají bylo na zastávce zřízeno vodorovné dopravní značení - bílá přerušovaná čára. Do zastávky míří souprava vozů T3 ev.č.6932+6432 na lince 11, vypravená z vozovny Pankrác | 14.12.1997
8746
11.12.1997
9009 - 8
15.12.1997
9010 - 3
27.12.1997
5621 - 268
14.12.1997
6932+6432 - 11
14.12.1997


Související články:
 Scanjournal č.076
 Scanjournal č.075
 Scanjournal č.074
 Scanjournal č.073
 Scanjournal č.072
 Scanjournal č.071
 Scanjournal č.070
 Scanjournal č.069
 Scanjournal č.068
 Scanjournal č.067
 Scanjournal č.066
 Scanjournal č.065
 Scanjournal č.064
 Scanjournal č.063
 Scanjournal č.062
 Scanjournal č.061
 Scanjournal č.060
 Scanjournal č.059
 Scanjournal č.058
 Scanjournal č.057
 Scanjournal č.056
 Scanjournal č.055
 Scanjournal č.054
 Scanjournal č.053
 Scanjournal č.052
 Scanjournal č.051
 Scanjournal č.050
 Scanjournal č.049
 Scanjournal č.048
 Scanjournal č.047
 Scanjournal č.046
 Scanjournal č.045
 Scanjournal č.044
 Scanjournal č.043
 Scanjournal č.042
 Scanjournal č.041
 Scanjournal č.040
 Scanjournal č.039
 Scanjournal č.038
 Scanjournal č.036
 Scanjournal č.035
 Scanjournal č.034
 Scanjournal č.033
 Scanjournal č.032
 Scanjournal č.031
 Scanjournal č.030
 Scanjournal č.029
 Scanjournal č.028
 Scanjournal č.027
 Scanjournal č.026
 Scanjournal č.025
 Scanjournal č.024
 Scanjournal č.023
 Scanjournal č.022
 Scanjournal č.021
 Scanjournal č.020
 Scanjournal č.019
 Scanjournal č.018
 Scanjournal č.017
 Scanjournal č.016
 Scanjournal č.015
 Scanjournal č.014
 Scanjournal č.013
 Scanjournal č.012
 Scanjournal č.011
 Scanjournal č.010
 Scanjournal č.009
 Scanjournal č.008
 Scanjournal č.007
 Scanjournal č.006
 Scanjournal č.005
 Scanjournal č.004
 Scanjournal č.003
 Scanjournal č.002
 Scanjournal č.001

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024