Dětská železnice v Čermeľském údolí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dětská železnice v Čermeľském údolí


Parní lokomotiva U36.003 se soupravou dvou osobních otevřených vozů na konečné stanici | 8.8.2010
Součástí počáteční stanice Čermeľ je malé depo v podobě plechového přístřešku pro uschování parní lokomotivy U36.003, jejíž zbrojení právě probíhá | 8.8.2010 Součástí počáteční stanice Čermeľ je malé depo v podobě plechového přístřešku pro uschování parní lokomotivy U36.003, jejíž zbrojení právě probíhá | 8.8.2010 Součástí počáteční stanice Čermeľ je malé depo v podobě plechového přístřešku pro uschování parní lokomotivy U36.003, jejíž zbrojení právě probíhá | 8.8.2010 Zbrojení parní lokomotivy U36.003 v depu Čermeľ | 8.8.2010 Zbrojení parní lokomotivy U36.003 v depu Čermeľ | 8.8.2010
Zbrojení parní lokomotivy U36.003 v depu Čermeľ | 8.8.2010
Na počátku téhle dráhy stály velké budovatelské počiny...
Padesátými léty nažhavená společnost socialistického Československa plánovala výchovu svých kádrů od kolébky. Horníci, slévači, železničáři, ti všichni patřili mezi elitní skupiny národa, jejichž výchova musela být důkladná a pokud možno prováděná hrou.

V roce 1955 i proto začala v malebném Čermeľském údolí na okraji Košic výstavba první pionýrské železnice v bývalém Československu. Mladí pionýři se tu měli naučit, jak se řídí provoz na železnici. Úzkorozchodná železnička o rozchodu 1000 mm a délce 3,899 km byla budována jako Stavba mládeže a první výkop do země provedli mládežníci 17. dubna 1955 . Výstavba tratě byla rozdělena do dvou etap, první byl vybudovaný úsek Čermeľ - Vpred, dokončený 2. září 1955. Druhá etapa Vpred - Pioneer byla zprovozněna hned následující rok, na oslavu svátku práce, 1. května 1956. Na trati bylo položeno přes 5 kilometrů kolejí, včetně těch ve stanicích, zřízeno 13 propustků a 5 mostů o rozpětí 7 - 9 metrů.
Počáteční stanice Čermeľ má dvě koleje o délce 59 a 56 metrů, tvořící výhybnu zakončenou jednou kusou kolejí ukončenou zarážedlem. Ve stanici jsou ještě dvě kusé koleje, jedna vedoucí do plechového přístřešku depa a druhá ve směru tratě. Stanice je vybavena 4 výhybkami a jednou výkolejkou. Odjezdové návěstidlo bylo mechanické, nyní je nefunkční. Mezilehlá stanice Vpred ležící v km 2,027 měla původně dvě koleje dlouhé 100 metrů tvořící opět výhybnu. Koncová stanice Alpínka původně zvaná Pioneer je vybavena výhybnou s kusou kolejí ukončenou zarážedlem. Při stavbě tratě byly využity historické výhybky a část původních kolejnic z Banské Štiavnické železnice. Maximální stoupání tratě je 26 promile. Část původních kolejnic typu X byla vyměněná za kolejnice typu I. V letech 1973-75 nebyla trať provozována z důvodu jejího podemletí, dokonce hrozilo úplné zastavení provozu. V letech 1986-87 prošla rozsáhlou obnovou. V současnosti je navrhováno prodloužení železničky o takřka kilometr z konečné stanice Alpínka mezi lesní cestou a Čermeľským potokem.

Provoz
V počátcích byly na trati provozovány parní lokomotivy U35.104, přezdívaná Štiavnická Anča, která byla předána z tratě Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica a U36.003 přezdívaná Katka, sloužící původně v Mníšku na Hnilcom, pocházející z roku 1884, kdy jí vyrobila Hagansova továrna v německém Erfurtu. V roce 1965 byly vyřazeny a nahrazeny motorovými lokomotivami Danka - T 29.002 a Janka - T 29.003.. Parní lokomotiva U35.104 byla sešrotována a lokomotiva U36.003 skončila jako statický exponát pomníku v lokomotivním depu Spišská Nová Ves. V roce 1991 byla po generální opravě v Českých Velenicích navrácena do Čermeľského údolí, kde opět přepravuje své cestující. Železnice je každoročně provozována mezi květnem a zářím v podstatě jen o víkendech. V roce 1993 hrozilo další zastavení provozu, naštěstí k tomu nedošlo i díky "Klubu priateľov parného rušňa U 36.003". Bohužel se toto období velmi nepříznivě podepsalo na technickém stavu kotle parní lokomotivy, který bylo nutné v roce 1996 opravit opět v železničních dílnách v Českých Velenicích. Košickou dětskou železnici provozují společně Železnice Slovenskej republiky, a. s. (provozovatel dráhy), Železničná spoločnosť, a. s. (provozovatel dopravy) a Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (údržba tratě, tarifní a přepravní úkony) A tak po letech provozu dráhy jsou na konci "jen" rozesmáté dětské oči, budovatelské úsilí zmizelo v propadlišti dějin a o dráhu se starají jen dospěláci, jak by řekli Jů a Hele...
Zbrojení parní lokomotivy U36.003 v depu Čermeľ | 8.8.2010
Zbrojení parní lokomotivy U36.003 v depu Čermeľ | 8.8.2010 Prvních sto metrů Dětské železnice | 8.8.2010
Prodejní stánek v nástupní stanici Dětské železnice Čermeľ, jízdenky zde ale nezískáte, ty až ve vlaku od průvodčího | 8.8.2010 Prodejní stánek v nástupní stanici Dětské železnice Čermeľ, jízdenky zde ale nezískáte, ty až ve vlaku od průvodčího | 8.8.2010
V roce 2006 byla u příležitosti 50. let provozu Dětské železnice ve stanici Čermeľ umístěna pamětní deska | 8.8.2010 V roce 2006 byla u příležitosti 50. let provozu Dětské železnice ve stanici Čermeľ umístěna pamětní deska | 8.8.2010
Dámy a páni, aneb i Dětská železnice má své sociální zařízení, zde ve stanici Čermeľ | 8.8.2010 Popílek a škvára patří k provozu parních lokomotiv... | 8.8.2010
Nákladní výsypný odstavený ve šturcu výtažné koleje, nad dešťovou vodou zcela zatopeným prohlížecím kanálem, před zneplatněným mechanickým odjezdovým návěstidlem ve stanici Čermeľ | 8.8.2010 Dešťovou vodou zaplavený prohlížecí kanál ve stanici Čermeľ | 8.8.2010
Viditelně rozdílná šířka hlavy kolejnice a výška stojiny v místě přechodu dvou typů kolejnic | 8.8.2010 Viditelně rozdílná šířka hlavy kolejnice v místě přechodu dvou typů kolejnic | 8.8.2010
Zarůstající přestavník výhybky ve stanici Čermeľ | 8.8.2010 Dva modře natřené osobní otevřené vozy mající zasklené čelní plošiny vyčkávají ve stanici Čermeľ na své cestující a připojení parní lokomotivy | 8.8.2010
Dva modře natřené osobní otevřené vozy mající zasklené čelní plošiny vyčkávají ve stanici Čermeľ na své cestující a připojení parní lokomotivy, v pozadí snímku je ve šturcu odstavena motorová lokomotiva TU29.2003 s osobním zavřeným vozem | 8.8.2010 Ještě pohled na stanici Čermeľ z opačné strany, včetně kolejového zhlaví, před plechovou remízou probíhá zbrojení parní lokomotivy | 8.8.2010
Pamětní tabulka na parní lokomotivě U36.003 dokládá, že byla vyrobena v roce 1884 a svůj druhý život získala v roce 1990 | 8.8.2010 A jedeme! Jedinou mezilehlou zastávkou na jednokolejné trati je ta zvaná Vpred, v níž objevíme unifikované sociální zařízení | 8.8.2010
Po příjezdu do koncové stanice, zvané Alpínka a kdysi Pioner je nutné s parní lokomotivou objet osobní vozy, k tomu slouží jednoduché kolejové uspořádání v podobě výhybny s koncovým šturcem dlouhým tak akorát na lokomotivu | 8.8.2010 Po odvěšení od osobních vozů parní lokomotiva U36.003 odjíždí do šturcu ve stanici Alpínka | 8.8.2010 Po odvěšení od osobních vozů parní lokomotiva U36.003 odjíždí do šturcu ve stanici Alpínka | 8.8.2010 Odvěšená parní lokomotiva U36.003 odjíždí do šturcu ve stanici Alpínka | 8.8.2010 Opuštění osobní vozy ve stanici Alpínka | 8.8.2010
Vratné výhybky na Dětskou železnici ještě nedorazily, proto musí vlakvedoucí po průjezdu parní lokomotivy v konečné stanici Alpínka přestavit výhybku do správného směru.... | 8.8.2010 A zavěšen na stupátku parní lokomotivy objet odstavené osobní vozy | 8.8.2010 Parní lokomotiva U36.003 objíždí v koncové stanici Alpínka odstavené osobní vozy | 8.8.2010 Parní lokomotiva U36.003 míří po druhé koleji v konečné stanici Alpínka až ke vjezdové výhybce | 8.8.2010 Parní lokomotiva U36.003 míří po druhé koleji v konečné stanici Alpínka až ke vjezdové výhybce | 8.8.2010
Parní lokomotiva U36.003 během návratu k odstaveným osobním vozům v konečné stanici Alpínka | 8.8.2010
Parní lokomotiva U36.003 míří po druhé koleji v konečné stanici Alpínka až ke vjezdové výhybce | 8.8.2010 Osádka lokomotivy si dává krátkou pauzu, tak zjistíme, že také na konečné stanici Alpínka je zřízeno unifikované WC, jeho návštěvu však lze doporučit pouze otrlým povahám... | 8.8.2010 Porozhlédneme se po koncovém šturcu... | 8.8.2010 ...který je dlouhý je tak tak na lokomotivu... | 8.8.2010 ...a objevíme poslední kilometrovník, udávající, že trať končí těsně pod hranicí čtyř kilometrů | 8.8.2010
Otevřené osobní vozy umožňují překlopit opěrky sedadel vždy ve směru jízdy, jeden z vozů je uvnitř obložen dřevěnými latěmi... | 8.8.2010 ...druhý pak umakartovými deskami | 8.8.2010 Výsostní znaky Dětské železnice na osobních vozech | 8.8.2010 Parní lokomotiva U36.003 se konečně vrací v konečné stanici Alpínka pro své osobní vozy | 8.8.2010 Parní lokomotiva U36.003 se konečně vrací v konečné stanici Alpínka pro své osobní vozy | 8.8.2010
Parní lokomotiva U36.003 se konečně vrací v konečné stanici Alpínka pro své osobní vozy | 8.8.2010 Parní lokomotiva U36.003 se konečně vrací v konečné stanici Alpínka pro své osobní vozy... | 8.8.2010 ...aby je úspěšně dotáhla postavená komínem vzad až do stanice Čermeľ, kde musí opět odstavené vozy objet...   | 8.8.2010 S ohledem na odstavenou motorovou lokomotivu TU29.2003 společně s osobním vozem ve šturcu stanice Čermeľ najíždí parní lokomotiva U 36.003 opravdu na krev... | 8.8.2010 Parní lokomotiva U36.003 objíždí ve stanici Čermeľ odstavené osobní vozy | 8.8.2010
Parní lokomotiva U36.003 objíždí ve stanici Čermeľ odstavené osobní vozy | 8.8.2010 Parní lokomotiva U36.003 ve stanici Čermeľ | 8.8.2010 Motorová lokomotiva TU29.2003 společně s osobním vozem ve šturcu stanice Čermeľ | 8.8.2010 Motorová lokomotiva TU29.2003 společně s osobním vozem ve šturcu stanice Čermeľ | 8.8.2010 Motorová lokomotiva TU29.2003 společně s osobním vozem ve šturcu stanice Čermeľ | 8.8.2010
Motorová lokomotiva TU29.2003 společně s osobním vozem ve šturcu stanice Čermeľ | 8.8.2010 Motorová lokomotiva TU29.2003 se jmenuje Danka... | 8.8.2010 Osobní vůz stojí opravdu nadoraz v náspu šturcu stanice Čermeľ | 8.8.2010 Osobní vůz stojí opravdu nadoraz v náspu šturcu stanice Čermeľ | 8.8.2010 Osobní vůz stojí opravdu nadoraz v náspu šturcu stanice Čermeľ | 8.8.2010
 | 8.8.2010


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021