Scanjournal č.040

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Scanjournal č.040

Fotografické okénko do nedávné historie


40. Liberec 2. února 1998
V pořadí 40. vydání Scanjournalu nás zavede do Liberce, který jsem na sklonku 90. let navštěvoval velice často. V Liberci v době pořízení fotografií stále pokračovala přestavba městské tramvajové trati na rozchod 1435 mm, avšak veškerý provoz byl stále pouze na rozchodu 1000 mm. Na městské lince 3 stále jezdily tři soupravy tramvají typu T2R, pocházející z Ostravy.
Souprava tramvají T2R ev.č.26+27 na lince 3 přijela od Hanychova k zastávce Viadukt, kde je již zřízena splítka rozchodů 1000 mm a 1435 mm. Na normálním rozchodu však zatím nejezdí žádná linka | 2.2.1998 V období kolejových provizorií během přestavby hanychovské trati linku 3 z velké míry ovládaly tramvaje typu T2R. Na snímku křižují soupravy T2R ev.č.24+25 (červenokrémová) a 21+20 (zelenokrémová) v provizorní výhybně Pekárny | 2.2.1998 Souprava vozů T2R ev.č.26+27 na lince 3 vozila velmi pěknou celovozovou reklamu ReaPress. Na snímku je vyfotografována na hanychovské trati před zastávkou České mládeže ve směru z centra | 2.2.1998 O několik okamžiků později souprava T2R ev.č.26+27 zastavila ve výhybně České mládeže, kde křižovala se soupravou vozů T2R ev.č.24+25, jedoucí na lince 3 ve směru do centra. V místě vyfotografované výhybny se dnes nachází zastávka Malodoubská ve směru do centra | 2.2.1998 Další snímek z výhybny České mládeže přináší jednu ze souprav vozů T3SUCS, které společně s vozy T2R zajišťovaly provoz na lince 3. Na snímku je souprava vozů ev.č.70+71 s reklamním nátěrem Tex-Color na prvním voze soupravy | 2.2.1998
26+27 - 3
2.2.1998
24+25 - 3
21+20 - 3
2.2.1998
26+27 - 3
2.2.1998
27+26 - 3
24+25 - 3
2.2.1998
70+71 - 3
2.2.1998
V zastávce Spáleniště rovněž bývala výhybna, ale v roce 1998 již byla ponechána pouze jedna kolej. Na snímku je zde zachycena reklamní souprava T2R ev.č.26+27 na lince 3. Vzhledem k jasnému počasí je v pozadí vidět Ještěd | 2.2.1998 Liberecké tramvaje jsou tradičním cílem dopravních fandů. V zastávce Spáleniště byl jeden z nich zachycen v radostném záchvatu ležící na zádech ve sněhu třepajíc rukama a nohama. Průjezd soupravy T2R ev.č.26+27 z minulého snímku vyvolal totiž u tohoto člověka intenzivní pocity štěstí, které vytrvaly až do příjezdu následující soupravy vozů T3SUCS ev.č.76+77 (na snímku) | 2.2.1998 Ve výhybně České mládeže byl detailně vyfotografován vůz T2R  ev.č.25 (zadní vůz soupravy ev.č.24+25 na lince 3). Intenzivní provozní nasazení v Liberci se silně podepsalo na nátěru vozů T2R a tramvaje byly postupně opatřeny novými nátěry, většinou v celovozových reklamách. Souprava 24+25 však stále jezdila v nátěru, ve kterém byla dodána z Ostravy | 2.2.1998 V zimním období sloužila tramvaj do Horního Hanychova i pro vyznavače zimních sportů. Proto jsou na snímku interiéru vozu T2R ev.č.27 (zadní vůz soupravy 26+27) kromě cestujících zachyceny rovněž lyže a sáně | 2.2.1998 Detail interiéru vozu T2R ev.č.25 (zadní vůz soupravy 24+25), vyfotografovaný v Dolním Hanychově. Původní lavice byla při generální opravě v Ostravě nahrazena trojicí sedaček | 2.2.1998
26+27 - 3
2.2.1998
76+77 - 3
2.2.1998
25+24 - 3
2.2.1998
27+26 - 3
2.2.1998
24+25 - 3
2.2.1998
Zimní idylka na Šaldově náměstí se soupravou T2R ev.č.24+25 na lince 3. Dnes by jíž tento snímek nebylo možné pořídit z několika důvodů. Tramvaje T2R již na trojce nejezdí, ale zato po tramvajovém tělese jezdí autobusy a po levé straně v proluce vyrostlo nové nákupní centrum | 2.2.1998 Kromě linky 3 jezdila na městské trati rovněž linka 1 v trase Lidové sady - Viadukt. Na jedničku byly vypraveny sólo vozy. Na snímku je vůz ev.č.49 ve výstupní zastávce Viadukt | 2.2.1998 Druhý dnešní snímek linky 1 pochází z blízkosti zastávky Fügnerova v centru Liberce. Vůz T3 ev.č.36 pochází původně z Prahy (ex ev.č.6521), neboť původní liberecký vůz tohoto čísla byl zrušen po nehodě. Na pozadí probíhá výstavba jedné z prvních porevolučních novostaveb v centru Liberce | 2.2.1998 V roce 1998 byly meziměstské linky 5 a 11 ukončeny v Liberci v obratišti Fügnerova. Na snímku je zachycena tramvaj typu T3 ev.č.45 na lince 5 ve výstupní zastávce obratiště | 2.2.1998 V roce 1998 ještě v úseku mezi zastávkami Fügnerova a Mlýnská projížděly tramvaje původní úzkou ulicí. Tramvaj T3 ev.č.45 na lince 5 míří ke konečné zastávce Fügnerova a domy na levé straně snímku jsou již postupně vyklízeny k plánované demolici | 2.2.1998
24+25 - 2
2.2.1998
49 - 1
2.2.1998
36 - 1
2.2.1998
45 - 5
2.2.1998
45 - 5
2.2.1998
Vůz T3 ev.č.43 byl na lince 5 zachycen v zastávce Mlýnská ve směru z Liberce. Za pozornost jistě stojí označník zastávky na fasádě budovy a starší obtiskované evidenční číslo na čele vozu | 2.2.1998 V opačném směru byl vůz T3 ev.č.43 na lince 5 zachycen v podstatně lepších světelných podmínkách v zastávce U Lomu ve směru do centra | 2.2.1998 Ve směru z Liberce byl u zastávky U Lomu zachycen na lince 5 vůz T3G ev.č.54, prototypově modernizovaný s použitím elektrické výzbroje z ČKD Praha. V současné době je tento vůz nahrazen novým se skříní VarCB3LF | 2.2.1998 Vůz T3M ev.č.56 na lince 11 byl vyfotografován na vjezdu do výhybny Nová Ruda. Tato výhybna se záhy stane prvním místem na meziměstské trati, které bude připraveno k úpravě na rozchod 1435 mm. V roce 1998 zde však byla prostá výhybna s levostranným provozem na trati o rozchodu 1000 mm | 2.2.1998 Celá výhybna Nová Ruda je vidět v pozadí snímku vozu T3 ev.č.37 na lince 11. Tramvaj ve slušivém reklamním nátěru Radio Contact Liberec směřuje do Jablonce nad Nisou | 2.2.1998
43 - 5
2.2.1998
43 - 5
2.2.1998
54 - 5
2.2.1998
56 - 11
2.2.1998
37 - 11
2.2.1998
Souprava vozů T3M ev.č.63+64 klesá na lince 11 k zastávce Pivovar ve Vratislavicích. V místě pořízení snímku se dnes nachází mimoúrovňové křížení s novou komunikací a v pozadí na levé straně vznikla nová obytná zástavba | 2.2.1998 Snímek vozu T3 ev.č.48 na lince 11 byl pořízen na stejném místě, ale v opačném směru. Vůz ev.č.48 stoupá od výhybna Lékárna a před několika okamžiky minul v protisměru zastávku Pivovar. Tramvaj ev.č.48 pochází původně z Prahy (ex ev.č.6582), neboť původní liberecký vůz tohoto čísla byl zrušen po nehodě | 2.2.1998 Křižování tramvají typu T3 na lince 11 ve výhybně Lékárna ve Vratislavicích. Ve směru do Jablonce jede vůz ev.č.47 ve starším oranžovém městském nátěru a ve směru do Jablonce jede vůz ev.č.37 v reklamním nátěru | 2.2.1998 Souprava vozů T3M ev.č.82+83 na lince 11 ve Vratislavicích u kostela směřuje do Jablonce nad Nisou. Skříně vozů ev.č.82 a 83 pocházejí z Prahy, kde tyto vozy jezdily do roku 1996 pod ev.č.6238 a 6241 | 2.2.1998 Na posledním snímku tohoto vydání je souprava T3M ev.č.63+64 na lince 11 v zastávce Vratislavice, Kyselka ve směru do Liberce. V počátku provozu modernizovaných tramvají T3 s elektrickou výzbrojí ze Škody Plzeň byly tyto vozy vypravovány převážně na meziměstské linky 5 a 11 | 2.2.1998
63+64 - 11
2.2.1998
48 - 11
2.2.1998
47 - 11
37 - 11
2.2.1998
82+83 - 11
2.2.1998
63+64 - 11
2.2.1998

Související články:
 Scanjournal č.076
 Scanjournal č.075
 Scanjournal č.074
 Scanjournal č.073
 Scanjournal č.072
 Scanjournal č.071
 Scanjournal č.070
 Scanjournal č.069
 Scanjournal č.068
 Scanjournal č.067
 Scanjournal č.066
 Scanjournal č.065
 Scanjournal č.064
 Scanjournal č.063
 Scanjournal č.062
 Scanjournal č.061
 Scanjournal č.060
 Scanjournal č.059
 Scanjournal č.058
 Scanjournal č.057
 Scanjournal č.056
 Scanjournal č.055
 Scanjournal č.054
 Scanjournal č.053
 Scanjournal č.052
 Scanjournal č.051
 Scanjournal č.050
 Scanjournal č.049
 Scanjournal č.048
 Scanjournal č.047
 Scanjournal č.046
 Scanjournal č.045
 Scanjournal č.044
 Scanjournal č.043
 Scanjournal č.042
 Scanjournal č.041
 Scanjournal č.039
 Scanjournal č.038
 Scanjournal č.037
 Scanjournal č.036
 Scanjournal č.035
 Scanjournal č.034
 Scanjournal č.033
 Scanjournal č.032
 Scanjournal č.031
 Scanjournal č.030
 Scanjournal č.029
 Scanjournal č.028
 Scanjournal č.027
 Scanjournal č.026
 Scanjournal č.025
 Scanjournal č.024
 Scanjournal č.023
 Scanjournal č.022
 Scanjournal č.021
 Scanjournal č.020
 Scanjournal č.019
 Scanjournal č.018
 Scanjournal č.017
 Scanjournal č.016
 Scanjournal č.015
 Scanjournal č.014
 Scanjournal č.013
 Scanjournal č.012
 Scanjournal č.011
 Scanjournal č.010
 Scanjournal č.009
 Scanjournal č.008
 Scanjournal č.007
 Scanjournal č.006
 Scanjournal č.005
 Scanjournal č.004
 Scanjournal č.003
 Scanjournal č.002
 Scanjournal č.001

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024