Prodloužení tramvajové tratě v Podbabě

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Prodloužení tramvajové tratě
v Podbabě


Přestože je prodloužení v poslední době více prezentováno jako zřízení přestupního terminálu na vlakovou dopravu, nic takového se dlouho dít nebude. Modernizace průjezdu železničním uzlem Praha v úseku Podbaba - Holešovice je v nedohlednu, stejně jako výstavba vlakové zastávky. Navíc, i po zřízení zastávky tomu tak v podstatě nebude. Docházková vzdálenost přes půl kilometru, nevhodná vzájemná poloha zastávek s množstvím schodů na přestupové trase...

Na vizualizaci vidíme pohled do ulice Jugoslávských partyzánů od křižovatky se Zelenou ulicí ke smyčce Podbaba Prostor přeložených zastávek Zelená Osiřelý prostor po někdejší smyčce Podbaba Osiřelý prostor po někdejší smyčce Podbaba
Prostor výstupní a nástupní zastávky před novou smyčkou Podbaba Prostor výstupní a nástupní zastávky před novou smyčkou Podbaba Nová smyčka Podbaba zřízená u železniční tratě Nová smyčka Podbaba zřízená u železniční tratě Nová smyčka Podbaba zřízená u železniční tratě

V souvislosti s prodloužením tramvajové tratě zanikne také sociální zařízení stávající smyčky Podbaba | 23.10.2010
Stávající parkoviště pod smyčkou Podbaba | 23.10.2010
Stávající parkoviště pod smyčkou Podbaba | 23.10.2010
Stávající parkoviště pod smyčkou Podbaba | 23.10.2010
Ve středním pásu již brzy nahradí parkující automobily tramvajová trať | 23.10.2010
Ve středním pásu již brzy nahradí parkující automobily tramvajová trať | 23.10.2010
Ve středním pásu již brzy nahradí parkující automobily tramvajová trať | 23.10.2010
Prostor budoucí smyčky Podbaba | 23.10.2010
Prostor budoucí smyčky Podbaba | 23.10.2010
Celkový pohled na prodlužovaný úsek tramvajové tratě s novou smyčkou, která bude umístěna vpravo | 23.10.2010
Stávající parkoviště pod smyčkou Podbaba | 23.10.2010
Ve středním pásu již brzy nahradí parkující automobily tramvajová trať | 23.10.2010
Ve středním pásu již brzy nahradí parkující automobily tramvajová trať | 23.10.2010
Ve středním pásu již brzy nahradí parkující automobily tramvajová trať | 23.10.2010
Ve středním pásu již brzy nahradí parkující automobily tramvajová trať | 23.10.2010
Ve středním pásu již brzy nahradí parkující automobily tramvajová trať | 23.10.2010
Most železniční vlečky v popředí neslouží svým účelům od roku 1998, v souvislosti s výstavbou tramvajové smyčky bude snesen | 23.10.2010
V těchto místech budou přesunuté zastávky Podbaba | 23.10.2010
Prostor budoucí smyčky Podbaba | 23.10.2010
Prostor budoucí smyčky Podbaba | 23.10.2010
Stavba prodloužení tramvajové tratě začíná v křižovatce ulic Zelená a Jugoslávských partyzánů. V místě předjízdné koleje Podbaba, která bude zlikvidována, vzniknou vstřícné zastávky Zelená, nahrazující původní stromořadí a konečnou zastávku Podbaba. Prostor současných provizorních zastávek Zelená bude rekultivován, doufejme do původní podoby.

V místě současné smyčky Podbaba koleje prochází v přímé středem bývalého náměstí Družby. Z dostupných vizualizací zde můžeme vidět rozsáhlé zelené plochy, případně nevzhlednou asfaltovou plochu s parkovacími místy. Původní plány zde počítaly se zřízením podzemního parkoviště, později se uvažovalo jen o zřízení jakési betonové desky pod tramvajovou tratí, umožňující a usnadňující jejich případnou pozdější výstavbu při zachování tramvajového provozu, nyní již veškeré dostupné materiály o zřízení garáží mlčí.

Tramvajové zastávky byste v prostoru zrušené tramvajové smyčky hledali marně, autobusové zůstanou však zachovány. Koleje opouští travnatý pás a míří dále středem Podbabské ulice ke křižovatce s ulicemi Pod Paťankou a Ve Struhách. Před křižovatkou je v místě stávajících autobusových zastávek Ve Struhách (dříve Garáže Dejvice) zřízena dvojice vstřícných zastávek Podbaba sloužících jako výstupní a nástupní. V křižovatce ulic Pod Paťankou a Ve Struhách se koleje stáčí doleva a pomocí následného pravého oblouku se dostávají do prostoru nově budované smyčky. Ta se však ani náznakem nemůže rovnat své mimořádně zdařilé předchůdkyni - ať již jde o kolejové uspořádání, urbanistickou koncepci či obchodní vybavenost v okolí, díky čemuž se řidičům těšila vysoké oblibě.

Kolejové uspořádání nové smyčky Podbaba bude takřka totožné s obratištěm Výstaviště (dvě předjízdné koleje spojené obloukem smyčky), jen zde bude chybět kusá kolej. Smyčka se částečně nachází v prostoru odstavné plochy bývalých autobusových garáží Dejvice, v místě ulice Pod Paťankou a dílem také v místě železniční vlečky do bývalého areálu teplárny. Kvůli tomu bude částečně přeložena ulice Pod Paťankou a demolován most vlečky. Ve smyčce bude samozřejmě zřízeno nové sociální zařízení a měla by být osázena zelení.

V roce 2010 byly zahájeny projekční práce na prodloužení, samotná výstavba začne na přelomu roku 2010 / 2011. Nejprve se vystaví samotné prodloužení tratě, následně v tříměsíční výluce mezi dubnem a červnem 2011 dojde k urbanistickému harakiri a destrukci prostranství před hotelem Crown Plaza (dříve hotel International a náměstí Družby), včetně likvidace jediného symetrického obratiště v Praze a předjízdné koleje.

Tramvajová síť bude prodloužena asi o 260 m nové dvoukolejné tratě a dalších cca 290 m kolejí bude položeno v nové tramvajové smyčce. Současně proběhne v režii vrchní stavby dopravního podniku rekonstrukce stávajícího úseku tratě mezi Vítězným náměstím a Zelenou, který sloužil přes 40 let bez velké opravy a nepochybně si to zaslouží.

Trať bude nově ve velké míře tvořena kolejnicemi S49 v otevřeném svršku místy se zatravněním. Nástupní zastávka Podbaba bude uzpůsobena pro pojíždění autobusovou dopravu kvůli zajištění přestupní vazby hrana x hrana.

Projekt tvoří I. etapu prodloužení tramvajové tratě do Suchdola k universitnímu kampusu. S největší pravděpodobností jej lze také chápat jako nultou etapou projektu propojení oblasti Dejvic se sídlišti Bohnice a Čimice. Ale to již opravdu hodně předbíháme...

Výstavbu prodloužení provede za zhruba 282 milionů korun firma Eurovia CS. Celkové výdaje na projekt dosahují částky 625,2 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 521 mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 104,2 mil. Kč. Stavba je současném plánovacím období evropských fondů v letech 2007-2013 zařazena jako jedna z prioritních v Operačním programu Praha-Konkurenceschopnost.

Autoři textu si jsou vědomi místy až možná vysokou mírou zaujatosti, ale jakožto dlouholetí obyvatelé Prahy 6 se nemohou smířit s nekoncepční výstavbou, která v jejich očích ničí genia loci daného místa.

Jak se staví prodloužení v Podbabě .:::. 4. února 2011
Pohled na prostor budoucí smyčky Podbaba z vznikajícího tělesa tramvajové tratě | 4.2.2011 Prodloužení tramvajové tratě v Podbabě začíná přípravou ulice Jugoslávských partyzánů a přeložkami inženýrských sítí | 4.2.2011 Prostor budoucí smyčky Podbaba | 4.2.2011 Vznikající smyčka Podbaba druhá | 4.2.2011 Snesený most železniční vlečky | 4.2.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby .:::. 4. února 2011
Jak se staví prodloužení v Podbabě .:::. 5. dubna 2011
Ve středu někdejšího parkoviště pod smyčkou Podbaba je zřetelně vidět stopa budoucí tramvajové tratě, vznikající spodek | 5.4.2011 Vznikající těleso tramvajové tratě v podobě betonové desky vyztužené kari sítí | 5.4.2011 Překládání inženýrských sítí v prostoru budoucí smyčky Podbaba | 5.4.2011 Archeologové v prostoru nové smyčky Podbaba pracují jak mravenečkové, přesunují, kopají a prosívají... | 5.4.2011 Nová opěrná zeď podél Podbabské ulice ohraničuje prostor budoucí smyčky Podbaba | 5.4.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby .:::. 5. dubna 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 17. května 2011
Odstraňování původních kolejí tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů začíná odfrézováním horní asfaltové šlupky. | 17.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Vytěžená kolejová pole v prostoru dočasné deponie v místě rušené předjízdné koleje Podbaba. | 17.5.2011 Bezžlábková kolej na železobetonových pražcích přechází na betonovou desku a žlábkové kolejnice po pár metrech. | 17.5.2011 Přechodové dílny S49/NT1 jsou opět, jako v případě tratě na Lehovec, frézovány z monobloku. | 17.5.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 17. května 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 22. května 2011
Na místo již dorazil známý štěrkovací vagónek DP Mostu a Litvínova, zatím jen vyčkávající na zásah v prostoru křižovatky Vítězné náměstí. | 22.5.2011 Nově zřizovaný spodek tramvajové tratě mezi Vítězným náměstím a Lotyšskou. | 22.5.2011 V prostoru předjízdné koleje zatím dochází k likvidace koleje do centra... | 22.5.2011 Vyvrtávání děr pro upevní kolejnic k betonové desce. | 22.5.2011 Stojící sloupy trolejového vedení smyčky Podbaba nad novou opěrnou zdí. | 22.5.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 22. května 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 25. května 2011
Mezi Vítězným náměstím a Rooselveltovou ulicí již leží první kolejová pole tvořená bezžlábkovými kolejnicemi S49. | 25.5.2011 Pohled od Lotyšské k Vítěznému náměstí. | 25.5.2011 V prostoru stávající zastávky Lotyšská z centra probíhá pokládka dalších kolejových polí z kolejnic S49. | 25.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 25.5.2011 U budoucí smyčky Podbaba již došlo k dobetonování chybějící části betonové desky mezi smyčkou a tratí. | 25.5.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 25. května 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 1. června 2011
Položená kolejová pole tvořená kolejnicemi S49 jsou již zaštěrkována. | 1.6.2011 Technologické zázemí se zásobami štěrku a oddychovým prostorem pro štěrkovací vozík a tažný Unimog v prostoru zastávky Lotyšská do centra. | 1.6.2011 Stále ještě zachovalá rozjezdová výhybka na předjízdnou kolej Podbaba. | 1.6.2011 Celkový pohled na prodlužovaný úsek tramvajové tratě s čerstvě betonovaným obloukem do smyčky Podbaba. | 1.6.2011 Nahrubo sestavená první dvojice manipulačních kolejí nové smyčky Podbaba. | 1.6.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 1. června 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 7. června 2011
Zatím konec rekonstruované tratě u Vítězného náměstí. | 7.6.2011 Prostor zastávek Lotyšská se směrově a výškově vyrovnanou tratí. | 7.6.2011 Středem původní smyčky Podbaba si již razí cestu spodek nové tramvajové tratě. | 7.6.2011 Vznikající prostor nástupní zastávky Podbaba. | 7.6.2011 Tramvajová trať na betonové desce v prostoru nástupní zastávky Podbaba. | 7.6.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 7. června 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 17. června 2011
Kolejové rozvětvení rozjezdové kolejové splítky křižovatky Vítězné náměstí. | 17.6.2011 Obrubníčky podél kolejiště v místě zrušeného přejezdu Rooseveltova jasně říkají, že zde již auta neprojedou a v rámci zvýšení bezpečnosti dojde k redukci příčných přejezdů pro automobily. | 17.6.2011 Dokončená část kolejí na betonové desce prodloužení tramvajové tratě v prostoru budoucích zastávek Podbaba. | 17.6.2011 Nová smyčka Podbaba s první dvojicí předjízdných kolejí uložených na betonové desce. | 17.6.2011 Vznikající sociální zařízení pro řidiče. | 17.6.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 17. června 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 24. června 2011
Rozplet rozjezdové splítky křižovatky Vítězné náměstí od Podbaby. | 24.6.2011 Na bezžlábkových kolejnicích jsou nalepené bokovnice, které vytvoří potřebný žlábek pro průjezd tramvaje v místě, kde bude přechod pro chodce. | 24.6.2011 Kolejiště v prostoru zastávek Lotyšská kryje asfaltový zákryt z důvodu snazší údržby. | 24.6.2011 Vznikající štěrkové lože v prostoru zrušené smyčky Podbaba. | 24.6.2011 Vznikající vratný oblouk smyčky Podbaba. | 24.6.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 24. června 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 4. července 2011
Dokončený vrchol křižovatky Vítězné náměstí od Podbaby, k dokonalosti chybí snad již jen troleje. | 4.7.2011 Základy pro dočasnou zastávku Vítězné náměstí. | 4.7.2011 Vznikající dvoukolejná trať v prostoru zrušené smyčky Podbaba. | 4.7.2011 Celkový pohled na vznikající odstavné koleje smyčky Podbaba. | 4.7.2011 Odstavné koleje před výjezdem ze smyčky Podbaba. | 4.7.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 4. července 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 15. července 2011
Počátek zatravňování tramvajového tělesa. | 15.7.2011 Položené koleje v prostoru budoucích zastávek Zelená. | 15.7.2011 Měření rozchodu vnější koleje druhé dvojice odstavných kolejí smyčky Podbaba. Tak jak jsme dopadli? | 15.7.2011 V místě někdejší smyčky Podbaba již prochází jen dvoukolejná trať... | 15.7.2011 Zádlažba smyčky Podbaba. | 15.7.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 15. července 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 24. července 2011
Tramvajová trať se připravuje na zatravnění. | 24.7.2011 Tramvajová trať se připravuje na zatravnění. | 24.7.2011 Dvoukolejná trať v prostoru snesené smyčky Podbaba. | 24.7.2011 Betonová plocha tvořící kryt kolejiště v prostoru zastávek Podbaba. | 24.7.2011 Autobusová zastávka Garáže Dejvice, Ve struhách a v budoucnu Podbaba?! z centra bude trošku odstrčená od tramvají... | 24.7.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 24. července 2011
Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 13. srpna 2011
Zelenající se trať před Zelenou... | 13.8.2011 I na rekonstruované trati se objevuje pražská obnovená premiéra v podobě železobetonových sloupů trolejového vedení. | 13.8.2011 Úsek mezi Zelenou a Podbabou je z větší míry zatravněn, leč travnatými koberci. | 13.8.2011 Sociální zařízení ve smyčce Podbaba. | 13.8.2011 Sdružený označník pro autobusy i tramvaje v Podbabě. | 13.8.2011
 Další fotografie z průběhu výstavby a rekonstrukce .:::. 13. srpna 2011
Slavnostní zahájení provozu .:::. 31. srpna 2011
Křoví slavnostnímu zahájení provozu v nové smyčce Podbaba dělal vůz Škoda 15T ev.č.9225. | 31.8.2011 Vůz Škoda 15T ev.č.9225 symbolicky označený linkou 8, bohužel jen fikce, reálně se těchto vozů na této traťové větvi Pražané dočkají kdoví kdy... | 31.8.2011 První náměstek primátora Karel Březina, starostka městské části Praha 6 Marie Kousalíková a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Dvořák naslouchají úvodnímu slovu tiskové mluvčí Dopravního podniku Ilony Vysoudilové. | 31.8.2011 Tři účastníci slavnostního zahájení provozu prodloužené tratě do Podbaby, první náměstek primátora Karel Březina, starostka městské části Praha 6 Marie Kousalíková a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Dvořák, ale jen dvě části pásky... | 31.8.2011 Číši na světlou budoucnost tratě v povzdálí pozvedl i Pavel Fojtík, šéf Archivu Dopravního podniku hlavního města Prahy. | 31.8.2011
 Další fotografie z průběhu slavnostního zahájení provozu .:::. 31. srpna 2011www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022