Smyčka Nádraží Podbaba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Nádraží Podbaba


Nová smyčka Podbaba zřízená u železniční tratě na prvotní vizualizaci i se železniční zastávkou.
Pracovní vůz T3 ev.č.5521 se stal tím prvním vozem, který okusil koleje nové smyčky Podbaba. | 19.8.2011
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 vypravený na linku 20 manipuluje na vnější koleji smyčky Podbaba za výstupní zastávkou. | 3.9.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8097+8059 vypravená na linku 8 projíždí vnitřní kolejí smyčky Podbaba za výstupní zastávkou. | 2.9.2011
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8279+T3R.P ev.č.8578 vypravená na linku 8 manipuluje na vnější koleji smyčky Podbaba před nástupní zastávkou ve společnosti cvičného vozu T3R.PLF ev.č.5526 a vozu T3R.PLF ev.č.8282 vypraveného na linku 2 na koleji vnitřní a soupravy vozů T3M ev.č.8097+8059 vypravené na linku 8 na vnější koleji smyčky Podbaba před nástupní zastávkou. | 2.9.2011
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5526 vjíždí do vratného oblouku smyčky Podbaba. | 4.9.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8336+8337 vypravená na linku 8 projíždí vratným obloukem smyčky Podbaba v blízkosti železniční tratě. | 2.9.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9071 vypravený na linku 8 projíždí vratným obloukem smyčky Podbaba v blízkosti železniční tratě. | 3.9.2011
Vůz KT8D5 ev.č.9036 vypravený na linku 8 opouští vratný oblouk smyčky Podbaba a najíždí na vnější odstavniou kolej před nástupní zastávkou. | 14.9.2011
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 vypravený na linku 20 projíždí vnitřní kolejí smyčky Podbaba před nástupní zastávkou. | 3.9.2011
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516 manipuluje na vnitřní přejízdné koleji před výjezdem ze smyčky. | 31.8.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8059+8097 vypravená na linku 8 manipuluje na vnější koleji smyčky Podbaba před nástupní zastávkou. | 2.9.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9060 vypravený na linku 8 ve společnosti vozu Škoda 15T ev.č.9221 manipulují na obou kolejích před nástupní zastávkou. | 4.9.2011
Vůz T3R.PLF ev.č.8277 vypravený na linku 2 najíždí ke světelné signalizaci aby opustil smyčku Podbaba. | 2.9.2011
Sociální zařízení ve smyčce Podbaba. | 3.9.2011
Zásobník písku s prostorem pro odstav pracovních vozidel u výjezdu ze smyčky Podbaba. | 3.9.2011
Prostor budoucí smyčky Podbaba po opuštění bazaru před přeložkou ulice Pod Paťankou. | 23.10.2010
Vůz Škoda 15T ev.č.9221 jen pro účely fotografování vypravený na linku 8 vjíždí na vnitřní kolej smyčky Podbaba před nástupní zastávkou. Jistě také blízká budoucnost pražských tramvají! | 4.9.2011
Vůz T3R.PLF ev.č.8277 vypravený na linku 2 projíždí vnitřní kolejí smyčky Podbaba za výstupní zastávkou. | 2.9.2011
Vnitřní kolejí za výstupní zastávkou smyčky Podbaba projíždí vůz KT8D5.RN2P ev.č.9071 vypravený na linku 8. | 3.9.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9060 vypravený na linku 8 manipuluje na vnější koleji smyčky Podbaba před nástupní zastávkou ve společnosti vozů T3R.PLF ev.č.8277 a 8254 vypravených na linku 2 na obou vnitřních kolejích. | 2.9.2011
Souprava vozů T3R.PV ev.č.8151+8152 vypravená na linku 8 projíždí vratným obloukem smyčky Podbaba v blízkosti železniční tratě. | 2.9.2011
Vratným obloukem podél železniční tratě projíždí vůz KT8D5.RN2P ev.č.9060 vypravený na linku 8 a zachycený z nadhledu včetně celého okolí. | 4.9.2011
Vůz Škoda 14T ev.č.9125 na cvičné jízdě projíždí vratným obloukem smyčky Podbaba. | 31.8.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9221 manipuluje na vnější koleji smyčky Podbaba za výstupní zastávkou. | 4.9.2011
Setkání dvou cvičných vlaků ve smyčce Podbaba na vnitřních kolejích v podobě vozu Škoda 14T ev.č.9125 a T3R.P ev.č.5526. | 31.8.2011
Vůz T3R.PLF ev.č.8282 vypravený na linku 2 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Podbaba před nástupní zastávkou. | 2.9.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8059+8097 vypravená na linku 8 manipuluje na vnější koleji smyčky Podbaba před nástupní zastávkou ve společnosti vozu T3R.PLF ev.č.8282 vypraveným na linku 2 na koleji vnitřní. | 2.9.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9060 vypravený na linku 8 manipuluje na vnější koleji smyčky Podbaba před nástupní zastávkou s vozy T3R.PLF ev.č.8277 a 8254 vypravenými na linku 2 na koleji vnitřní. | 2.9.2011
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5526 opouští smyčku Podbaba v rámci seznamovacích jízd řidičů s prodlouženým traťovým úsekem a novou smyčkou, následovaný soupravou vozů T3R.PLF ev.č.8279+T3R.P ev.č.8578 vypravenou na linku 8. | 2.9.2011
Sociální zařízení ve smyčce Podbaba. | 3.9.2011
Za budovou siciální zařízení smyčky byla provedena drobná parková úprava a milovníci kolejových vozidel mohou za humny smyčky pozorovat “žabotlamy” řady 451 uhánějící na linkách S ku Kralupům nad Vltavou. | 2.9.2011
Třetí tramvajovou tratí v Praze, postavenou ve třetím tisíciletí a zároveň s využitím evropských zdrojů financování, se stalo prodloužení tramvajové tratě v Podbabě.

Po trati na barrandovské sídliště a trati v Radlicích se tramvaje vydaly Podbabskou ulicí do nové koncové smyčky, která si ponechala název své někdejší předchůdkyně, umístěné před tehdejším hotelem Internacional, tedy Podbaba.

Nově vybudovaná smyčka Podbaba se nerodila, jak již to bývá vůbec lehce. Její stejnojmenná kolegyně umístěná ve středu někdejšího náměstí Družby zakončila svou existenci 16. května 2011, po dlouhých letech hledání lokality pro novou smyčku.

Zatímco o tom, že se tramvajová trať bude z dosavadní konečné prodlužovat k plánované železniční zastávce nebylo v posledním desetiletí pochyb, umístění nové tramvajové smyčky zůstávalo velkým oříškem. Obytná zástavba, blízká dvoukolejná železniční trať s pozůstatky vlečky a nevhodná niveleta terénu omezovaly možné varianty řešení jejího umístění.

Původní záměry uvažovaly o zřízení jednokolejné blokové smyčky ulicemi Jednořadá a Ve Struhách s krátkou předjízdnou kolejí, později se uvažovalo s umístěním smyčky v prostoru benzínové pumpy. Návrhy ale nevyhovovaly provozním nárokům a navíc se naráželo na požadavky splnění hygienických limitů a norem. Později jedna z variant například využívala k umístění smyčky také mostní objekt opuštěné vlečky Pražské teplárenské, a. s. a ulici Pod Paťankou.

Opuštění autobusových garáží Dejvice umožnilo po letech odkladů konečně nalézt místo na skromnou jednokolejnou smyčku s dvojicí předjízdných kolejí v trojúhelníkovém prostoru ohraničeném ulicemi Pod Paťankou a Podbabskou a železniční tratí do Kralup nad Vltavou. Kvůli nové smyčce došlo k částečné přeložce ulice Pod Paťankou a demolici mostu opuštěné železniční vlečky, jenž jeden z projektů využíval pro variantní podobu smyčky. Pro přeložku komunikace byla využita také část bývalé odstavné plochy pro autobusy dejvických garáží.

Hrubé stavební práce byly zahájeny koncem roku 2010 bouráním náspu po železniční vlečce a snášením mostních konstrukcí. V půli prosince dochází ke snesení železného mostu přes ulici Pod Paťankou, mezi 12.-15. lednem 2011 k likvidaci železobetonových mostovek bývalé železniční vlečky. Následně pokračují přeložky inženýrských sítí a výstavba opěrných zdí pro budoucí smyčku. Velmi brzy však byla stavební činnost státním archeologickým dohledem pozastavena s požadavkem na provedení plošného archeologického výzkumu v prostoru smyčky, který byl ukončen 10. května 2011. V průběhu dubna 2011 tak v místě budoucí smyčky v podstatě vzniká jen opěrná zeď nad Podbabskou ulicí a teprve po ukončení archeologického výzkumu se stavební práce opět rozjíždí naplno. V prostoru první předjízdné koleje je zřizována betonová deska, probíhají přesuny zeminy a v závěru května začínají být po obvodu smyčky vztyčovány první sloupy trolejového vedení. V samém počátku června již na betonové desce leží ukotvená první předjízdná kolej včetně rozjezdové a sjezdové výhybky, ač v okolí ještě ani nejsou dokončeny zemní práce. V polovině června se začíná rodit objekt sociálního zařízení a teprve na konci měsíce již leží všechny koleje. V následujících týdnech dochází k dokončování objektu sociálního zařízení a celkové zádlažbě prostoru kolejiště žulovou dlažbou.

V pátek 19. srpna 2011 přijíždí do smyčky Podbaba první tramvaj v rámci zkušební jízdy. Tradičně nejprve přijíždí pracovní vůz T3 ev.č.5521, který celý úsek překontroloval po napěťové stránce, později pak za hustého deště přijíždí vozy KT8D5.RN2P ev.č. 9088 a 9090, které ověřují prostorovou průchodnost. Jízda pro povoleni zkušebního provozu s cestujícími se uskutečnila 30. srpna 2011 dopoledne.

Ke slavnostnímu přestřižení pásky, zahajující provoz na prodlouženém a rekonstruovaném úseku trati od Vítězného náměstí včetně obratiště Podbaba, došlo ve středu 31. srpna 2011 v 10 hodin, za účasti náměstka pro dopravu Karla Březiny, starostky městské části Praha 6 Marie Kousalíkové a generálního ředitele Dopravního podniku Martina Dvořáka. Pravidelný provoz smyčky byl zahájen ranním výjezdem následujícího dne, tedy 1. září 2011 linkami 2 a 8.

Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 16 vozů typu T.

V prostoru křižovatky ulic Pod Paťankou a Ve Struhách, opouští tramvajová trať zvýšené těleso ve středu Podbabské ulice, kterou šikmo překročí do prostoru smyčky umístěné v prostoru mezi ulicemi Pod Paťankou a Podbabská, traťové koleje se zde směrově oddělují. Vjezdová kolej smyčky pokračuje k radiově ovládané výhybce nesoucí ev.č.687 větvící traťovou kolej na první ze dvou předjízdných kolejí smyčky. Jako hlavní je zde pojížděna vnitřní kolej, umožňující, díky jízdě do přímé výhybky, vyšší rychlost průjezdu tramvají z hlavní tratě. Obě koleje se stočí v pravém oblouku a na stále se zvyšující opěrné zdi pokračují v přímém úseku nad Podbabskou ulicí ke sjezdové výhybce. Do ní se koleje stočí pravým obloukem. Za výhybkou následuje jednokolejný vratný oblouk smyčky, v jehož průběhu se kolej dostává do terénního zářezu pod železniční tratí a ulicí Pod Paťankou. Následuje radiově ovládaná výhybka nesoucí ev.č.688 na druhou předjízdnou kolej, hlavní kolej pokračuje stále přímo podél klesající opěrné zdi, vnitřní předjízdná kolej odbočí ve výhybce levým obloukem, a následným pravým se srovná s hlavní kolejí. Následně se sloučí s hlavní kolejí ve sjezdové výhybce a v přímé koleji opouští prostor smyčky, šikmo přes Podbabskou ulicí na zvýšené těleso tramvajové tratě k nástupní zastávce. Všechny výhybky ve smyčce jsou s pružnými jazyky.

Ve střední části smyčky je umístněno sociální zařízení pro řidiče s parkovou úpravou na straně odvácené ke vstupu. Jeden zásobník písku s případným odstavem pro vozidlo údržby je umístěn v terénním zářezu ulice Pod Paťankou.

S výjimkou úvodní předjízdné koleje, která je zřízena na betonové desce, je celá smyčka klasické konstrukce se žlábkovými kolejnicemi na příčných dřevěných pražcích fixovaných betonem, pro zachování geometrické polohy koleje, s krytem tvořeným velkou žulovou dlažbou.

Provozované linky na popisované smyčce:
Od zahájení provozu na prodloužené trati je ve smyčce ukončena linka 8 na vnější koleji před nástupní zastávkou a zároveň je sem dlouhodobě odkloněna linka 2, zakončená na vnitřní koleji před nástpní zastávkou. V nočním provozu není smyčka využívána.

Fotocesta po smyčce Podbaba
Celkový pohled na smyčku Podbaba z Podbaské ulice. Rozjezdová výhybka přidává k traťové koleji první kolej předjízdnou, jako hlavní se využívá kolej vnitřní, s ohledem na možnost průjezdu tramvají vyšší rychlostí do přímého směru. Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba za prostorem výstupní zastávky. Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba za prostorem výstupní zastávky. Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba za prostorem výstupní zastávky.
Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba za prostorem výstupní zastávky. Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba za prostorem výstupní zastávky. Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba za prostorem výstupní zastávky. Sjezdová výhybka obou kolejí. Vratný oblouk smyčky Podbaba je na svém začátku vybaven mazníky.
Vratný oblouk smyčky Podbaba s mazníky. Vratný oblouk smyčky Podbaba. Vratný oblouk smyčky Podbaba se přibližuje k náspu železniční tratě. Vratný oblouk smyčky Podbaba. Vratný oblouk smyčky Podbaba.
Vratný oblouk smyčky Podbaba. Vratný oblouk smyčky Podbaba. Vratný oblouk smyčky Podbaba se přibližuje k opěrné zdi. Za vratným obloukem smyčky Podbaba je již viditelná rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba před prostorem nástupní zastávky. Rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba před prostorem nástupní zastávky.
Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba před prostorem nástupní zastávky. Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba před prostorem nástupní zastávky. Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba před prostorem nástupní zastávky. Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba před prostorem nástupní zastávky. Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba před prostorem nástupní zastávky.
Vnitřní a vnější kolej smyčky Podbaba před prostorem nástupní zastávky. Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky Podbaba před prostorem nástupní zastávky. Závěrečná část smyčky Podbaba před návratem kolejí na Podbabskou ulici. Výjezdová kolej opouští smyčku Podbaba. Ještě závěrečný celkový pohled na obě odstavné koleje smyčky Podbaba.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022