Vozovna Pankrác vjezd a výjezd

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vozovna Pankrác
vjezd a výjezd


Výstavba vratného trojúhelníku před vozovnou Pankrác. | 21.10.1995
Před vozovnou Pankrác ještě probíhají dokončovací práce tramvajové tratě, ale pankrácké vlaky již manipulačně do vozovny zatahují. Zatím popředu, jako souprava vozů T3 ev.č.6444+6445 vypravená toho dne na linku 17. | 21.10.1995
Před vozovnou Pankrác ještě probíhají dokončovací práce tramvajové tratě, ale pankrácké vlaky již manipulačně do vozovny zatahují. Stejně jako souprava vozů T3 ev.č.6445+6444 vypravená toho dne na linku 17. | 21.10.1995
Před vozovnou Pankrác ještě probíhají dokončovací práce tramvajové tratě, což se podepsalo na vykolejení zatahující soupravy vozů T3 ev.č.6469+6468. | 27.10.1995
Souprava vozů T3 ev.č.6312+6314 vypravená toho dne na linku 18 zatahuje do vozovny Pankrác přes kusou kolej, na níž v tuto chvíli odbočuje. | 5.10.1996
Souprava vozů T3 ev.č.6471+6470 vypravená toho dne na linku 17 zatahuje do vozovny Pankrác přes kusou kolej, na níž v tuto chvíli odbočuje. | 5.10.1996
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5523 na kusé koleji před vozovnou Pankrác. | 12.1.2011
Souprava vozů T3 ev.č.6314+6312 vypravená toho dne na linku 18 zatahuje do vozovny Pankrác přes kusou kolej, na níž v tuto chvíli mění směr jízdy. | 5.10.1996
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9068 vypravený na cvičnou jízdu opouští kusou kolej před vozovnou Pankrác. | 15.4.2009
Do pankrácké vozovny zatahuje vůz Škoda 15T ev.č.9201 ze zkušební jízdy. | 17.12.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8410+8411 čerstvě opatřená celovozovou reklamou banky ING manipuluje před vozovnou Pankrác. | 9.1.2012
Souprava cvičných vozů T3 ev.č.5505+5511 zatahuje do vozovny Pankrác. | 17.12.2010
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5523 překonává obloukovou křížovou kolejovou spojku před vozovnou Pankrác. | 12.1.2011
Souprava vozů T3 ev.č.6312+6314 vypravená toho dne na linku 18 zatahuje do vozovny Pankrác. | 5.10.1996
Souprava vozů T3 ev.č.6470+6471 vypravená toho dne na linku 17 zatahuje do vozovny Pankrác. | 5.10.1996
Výstavba obloukové křížové kolejové spojky před vozovnou Pankrác. | 31.8.2004
Vlaky zatahující do vozovny Pankrác odbaví cestující v občasné výstupní zastávce Vozovna Pankrác na hlavní trati a pokud zatahují standardním způsobem v následující elektricky ovládané rozjezdové výhybce s pružnými jazyky ev.č.295 odbočí vlevo a po pravé koleji projedou vraty do prostoru areálu vozovny Pankrác ke světelné signalizaci a informačnímu panelu, který zobrazuje číslo koleje (24. nebo 26.), na kterou vlak dále pokračuje v hale denního ošetření.

Na signál pro tramvaje umožňující jízdu pokračuje vlak na kolej haly denního ošetření zobrazenou na informačním panelu. Vrata na vjezdu do haly denního ošetření se otvírají automaticky v průběhu jízdy. V prostoru haly denního ošetření získá řidič prostřednictvím světelného panelu informaci o koleji, na kterou má vlak zatáhnout. Na signál Volno po otevření vrat pokračuje řidič po objízdné koleji k dalšímu návěstidlu před vjezdem na sjezdové výhybky kolejové harfy. Na signál Volno na SSZ, které je umístěno pod návěstidlem, pokračuje směrem k výjezdu z vozovny, v trase je umístěno další návěstidlo, které v případě, že je požadován druhý objezd vozovny rozsvítí na návěstidle číslo příslušné koleje (24. nebo 26.) a řidič na signál umožňující jízdu vlevo pokračuje na stanovenou kolej.

Pokud svítí šipky přímo pokračuje až do místa výchozího zastavení před vraty vozovny. Čelem vozu zastaví v místě námezníku u sjezdové výhybky křížového kolejového přejezdu tak, aby podvozek nebyl v jazycích výhybky. Odtud pak zpětným pohybem na signál umožňující jízdu vlak zatahuje na příslušnou kolej, která se znovu zobrazí na informačním tablu v místě výchozího řazení. Návěstidlo s číslem koleje, které je pod informačním tablem, informuje řidiče o tom, že vlaková cesta je na příslušnou kolej automaticky postavena. V případě, že je zobrazen symbol ??, který signalizuje, že u některé z výhybek nedolehly jazyky, řidič pokračuje na příslušnou kolej se zvýšenou opatrností s tím, že je mu uloženo za povinnost před průjezdem přes každou rozjezdovou výhybku zkontrolovat dolehnutí jazyků.

Při výluce haly denního ošetření, případně objízdné koleje, zatahují vlaky do vozovny Pankrác nestandardním způsobem. Z občasné výstupní zastávky Vozovna Pankrác odbočí v elektricky ovládané rozjezdové výhybce s pružnými jazyky ev.č.295 vpravo na kusou kolej před budovou Vrchního státního zastupitelství. Odtud pak zpětným pohybem přes kolejovou spojku před vjezdem do vozovny Pankrác přejedou na levou kolej a zatahují přímo na příslušnou kolej která se zobrazí na informačním tablu v místě výchozího řazení.

V případě výjezdu vlaku na trať zjistí řidič ve výpravně čísla vozů, určených na dané pořadí linky, včetně čísla koleje na níž jsou odstaveny.

Po standardní kontrole před výjezdem plánovaným dle jízdního řádu se cca minutu před časem výjezdu na světelné signalizaci příslušné koleje rozsvítí signál Volno a zazní zvukový signál. V případě výjezdu neplánovaného jízdním řádem lze výjezd vyvolat tlačítkem vedle vrat a v případě, že je dvůr vozovny volný, je dán návěstidlem u příslušných vrat signál umožňující jízdu.

V prostoru vozovny Pankrác jsou osazeny výhybky s jedním jazykem. Pro jízdu přes takovou výhybku platí všechna ustanovení předpisu D1/2 týkající se jízdy přes výhybky. V celém areálu vozovny je rychlost jízdy omezena do 10 km/h.

Vjezd do vozovny Pankrác
Vlaky, které u pankrácké vozovny pouze obrací, odbočí ve výhybce vlevo do smyčky, vlaky zatahující míří ve výhybce přímo... ...kolej se následně stočí v levém oblouku. Zatahující vlak se dostává do prostoru výstupní zastávky Vozovna Pankrác. Prostor výstupní zastávky Vozovna Pankrác. V označníku výstupní zastávky Vozovna Pankrác, v prostoru, kde běžně cestujících nachází jízdní řády, bývala umístěna čísla kolejí, na které konkrétní pořadí dané linky zatahuje. Skříňka je z tohoto důvodu na visací zámek.
Kolej se za výstupní zastávkou drobně stočí vlevo... ...a brzy se opět napřímí. Na protisměrné koleji je umístěna sjezdová výhybka ze smyčky a výjezdové koleje z vozovny, naše kolej se přibližuje k rozjezdové výhybce... ...která umožňuje přímé zatažení do vozovny čelem vlaku, pokud odbočí vlevo, případně zpětným pohybem, pokud odbočí vpravo na kusou kolej, k níž se ještě vrátíme. Vlak zatahující do vozovny odbočuje vlevo.
Vlak zatahující do vozovny odbočuje vlevo. V pravé části se připojuje kolej z kusé koleje, před námi je křížová oblouková kolejová spojka. Standardní zatažení vlaku probíhá stále po koleji zcela vpravo. Vlak zatahující do vozovny pokračuje po koleji zcela vpravo. V případě nutnosti zatažení vlaku do lodě čelem, je možné s využitím kolejové spojky, přejet na levou kolej. Vlak zatahující do vozovny pokračuje po koleji zcela vpravo. V případě nutnosti zatažení vlaku do lodě čelem, je možné s využitím kolejové spojky, přejet na levou kolej.
Vlak zatahující do vozovny pokračuje po koleji zcela vpravo. V případě nutnosti zatažení vlaku do lodě čelem, je možné s využitím kolejové spojky, přejet na levou kolej. Po této koleji vlak zamíří do areálu vozovny Pankrác. Vlak zatahující do areálu vozovny Pankrác zpětným pohybem odbočí za rozjezdovou výhybkou vpravo na kusou kolej. Vlak odbočuje vpravo na kusou kolej. Pravý oblouk míří do sjezdové výhybky ke kusé koleji.
Sjezdová výhybka na kusou kolej. Odstavný prostor kusé koleje pro zatažení do vozovny Pankrác. Odstavný prostor kusé koleje pro zatažení do vozovny Pankrác. Odstavný prostor kusé koleje pro zatažení do vozovny Pankrác. Odstavný prostor kusé koleje pro zatažení do vozovny Pankrác.
Úplný konec kusé koleje je zajištěn dřevěným pražcem. Odstavný prostor kusé koleje pro zatažení do vozovny Pankrác. Odstavný prostor kusé koleje pro zatažení do vozovny Pankrác. Odstavný prostor kusé koleje pro zatažení do vozovny Pankrác. Odstavný prostor kusé koleje pro zatažení do vozovny Pankrác.
Vratná výhybka se po průjezdu vlaku z oblouku přestaví zpět a umožní jízdu do vozovny. Prostor přímé části kolejového trojúhelníku. Prostor přímé části kolejového trojúhelníku. Prostor přímé části kolejového trojúhelníku. Ve sjezdové výhybce se vlak, mířící z kusé koleje, dostane do prostoru, kam z levého oblouku míří také tramvaje zatahující běžným způsobem. Vlak zatahující zpětným pohybem následně s pomocí kolejové spojky přejede na levou kolej a míří přímo na konkrétní kolej v lodi.
Výjezd z vozovny Pankrác
Vlak opouštějící areál vozovny Pankrác v rozjezdové výhybce kolejové spojky pokračuje přímo... ...již brzy se však stočí do pravého oblouku. Pravý oblouk výjezdové koleje z areálu vozovny Pankrác v prostoru kolejové spojky. Sjezdová výhybka výjezdové koleje a kolejové spojky, v pravé části snímku se přibližuje kolej smyčky Vozovna Pankrác. Výjezdová kolej z areálu vozovny Pankrác se v pravém oblouku, ještě před nástupní zastávkou, sloučí ve sjezdové výhybce s obloukem ze smyčky.
Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác
Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác. Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác. Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác. Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác. Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác.
Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác. Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác. Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác. Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác. Křížová oblouková kolejová spojka Vozovna Pankrác.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023