Trať Národní divadlo - Staroměstská původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Národní divadlo - Staroměstská
původní podoba


Do rekonstrukce většiny traťového úseku v létě roku 2011 byla trať zřízena metodou velkoplošných panelů BKV. Výjimku tvořil úsek od zastávky Karlovy lázně po Křížovnické náměstí, který byl značně poškozen povodněmi a v roce 2002 se dočkal rekonstrukce na klasický svršek s asfaltovým zákrytem, který pouze v prostoru přechodu přes Křížovnické náměstí u Karlova mostu nahrazuje žulová dlažba.

Naši cestu po původní podobě tramvajové trati tvořené ve většině úseku velkoplošnými panely BKV začneme u křižovatky na níž shlížejí z významné budovy dvě trojspřeží Trig. Ano, začneme ji na křižovatce nesoucí po této budově jméno Národní divadlo. Tramvajová trať se za křižovatkou stočí v pravém oblouku, napřímí a míří k zastávce Národní divadlo, která je zřízena pouze v tomto směru. Trať po opuštění zastávky překročí tunel pod Smetanovým nábřežím mezi náplavkou a bezejmennou komunikací z Divadelní ulice a v přímém úseku pod dohledem majestátných Hradčan, panoramatu, který zachytily již milióny fotografií pokračuje k vyústění Divadelní ulice. Tramvaje jsou zde odsunuty na vedlejší komunikaci a dávají přednost šňůře automobilů, valící se na nábřeží. Následně se tramvajová trať stáčí táhlým pravým obloukem, přechází do klasické konstrukce kolejového svršku a v protisměru míjíme jednosměrnou zastávku Karlovy lázně zřízenou u Novotného lávky se sochou Bedřicha Smetany. Zde se tramvajová trať u vyústění ulice Karolíny Světlé napřímí a zamíří do úzké soutěsky, kdy dvě koleje zabírají u Karlových lázní celou šířku komunikace. Obě koleje projdou změnou osové vzdálenosti a domovními průjezdy podchází, každá vlastním průjezdem, domy před Křížovnickým náměstím, v těsném sousedství Karlova mostu. Za průjezdy se koleje, jejichž kryt tvoří v tomto místě velká žulová dlažba opět sblíží do standardní osové vzdálenosti. Mezi Klementinem a Křížovnickým klášterem se tramvajová trať, přecházející opět do konstrukce velkoplošných panelů BKV prodírá dalším úzkým hrdlem. Poté se ulice rozšiřuje, míjí křižovatky s Platnéřskou a Veleslavínovou ulicí. Za ní se protioblouky v kombinaci levý a pravý stáčí do prostoru zastávek Staroměstská, které se svojí šířkou aspirují na titul nejužší zastávky v kombinaci s množstvím cestujících. Následuje náměstí Jana Palacha s kolejovou křižovatkou Staroměstská, umožňující odbočení tramvajové tratě na Mánesův most. Zde naši cestu ukončíme.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Národní divadlo - nácestná zastávka ve směru k zastávce Staroměstská ve středu Smetanova nábřeží, 105 metrů za křižovatkou s ulicí Národní, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
Karlovy lázně - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Národní divadlo ve středu Smetanova nábřeží, 42 metrů za křižovatkou s ulicí Karolíny Světlé, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
Staroměstská - nácestná zastávka ve směru k zastávce Karlovy lázně, ve středu ulice Křížovnická, 38 metrů před křižovatkou s ulicí Veleslavínova, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
Staroměstská - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Malostranské náměstí, Malostranská, respektive Právnická fakulta ve středu ulice Křížovnická, 14 metrů před křižovatkou s ulicí Kaprova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT

Fotocesta po trati Národní divadlo - Čechův most
U křižovatky Národní divadlo se tramvajová trať krytá velkou žulovou dlažbou nejprve stočí pravým obloukem, aby se... ...následně napřímila a nahradila klasickou konstrukci velkoplošnými panely BKV, v nichž zamíří do prostoru zastávky Národní divadlo. Prostor jednosměrné zastávky Národní divadlo. Prostor jednosměrné zastávky Národní divadlo. Prostor jednosměrné zastávky Národní divadlo.
Tramvajová trať na Smetanově nábřeží pokračuje přímým úsekem tvořeným velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať na Smetanově nábřeží pokračuje přímým úsekem tvořeným velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať na Smetanově nábřeží pokračuje přímým úsekem tvořeným velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať na Smetanově nábřeží pokračuje přímým úsekem tvořeným velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať na Smetanově nábřeží se v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV přibližuje k vyústění Divadelní ulice.
Tramvajová trať překročila křižovatku s Divadelní ulicí a pokračuje přímým úsekem. Tramvajová trať v přímém úseku spěje k oblouku jímž okopíruje tvar Smetanova nábřeží. Tramvajová trať se stáčí v pravém oblouku. Pravý oblouk tvořený velkoplošnými panely BKV na Smetanově nábřeží před zastávkou Karlovy lázně. Pravý oblouk tvořený velkoplošnými panely BKV na Smetanově nábřeží před zastávkou Karlovy lázně.
Tramvajová trať se na Smetanově nábřeží napřimuje, na levém chodníku vidíme zastávku Karlovy lázně. Prostor jednosměrné zastávky Karlovy lázně. V prostoru jednosměrné zastávky Karlovy lázně mění tramvajová trať konstrukci svršku, opouští velkoplošné panely BKV a pokračuje v podobě klasické konstrukce kolejnic na příčných pražcích s asfaltovým zákrytem. Prostor jednosměrné zastávky Karlovy lázně. Tramvajová trať začíná pomalu stoupat do úzké soutěsky mířící ke Křížovnickému náměstí.
Tramvajová trať stoupá v úzké soutěsce mířící ke Křížovnickému náměstí. Úzká soutěska před Křížovnickým náměstím, kde tramvajová trať zabírá celou šíři komunikace. Tramvajové trať se přibližuje k domovním průjezdům u Křížovnického náměstí. Tramvajové koleje zvětšují osovou vzdálenost, aby se každá propletla vlastním domovním průjezdem a vyústila na Křížovnické náměstí. Tramvajová trať prochází domovními průjezdy u Křížovnického náměstí, každá kolej vlastním.
Domovní průjezd traťové koleje Národní divadlo - Staroměstská u Křížovnického náměstí. Pohled od domovních průjezdů u Křížovnického náměstí k zastávce Karlovy lázně. Po vyústění z domovních průjezdů se opět sbližuje osová vzdálenost kolejí, povrch zde tvoří velká žulová dlažba. Domovní průjezd traťové koleje Staroměstská - Karlovy lázně u Křížovnického náměstí. Tramvajové koleje se u Klementina a Křížovnického kláštera opět sbližují do normální osové vzdálenosti a zabírají opět celou šířku vozovky.
Tramvajová trať zabírá celou šířku Křížovnické ulice. Tramvajová trať ve směru ke Karlovým lázním prochází domovními průjezdy u Křížovnického náměstí, každá kolej vlastním. Za Křížovnickým náměstím končí klasická konstrukce kolejové konstrukce s krytem z velké žulové dlažby a navrací se do velkoplošných panelů BKV. Tramvajová trať se u budovy Klementina stáčí táhlým levým obloukem ve velkoplošných panelech BKV. Tramvajová trať se u budovy Klementina stáčí táhlým levým obloukem, komunikace nabývá na šířce.
Tramvajová trať se u budovy Klementina stáčí táhlým levým obloukem. V prostoru křižovatky s Platnéřskou ulicí se tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV napřimuje. Tramvajová trať v Křížovnické ulici pokračuje přímým úsekem. Tramvajová trať v Křížovnické ulici pokračuje přímým úsekem. Tramvajová trať v Křížovnické ulici pokračuje přímým úsekem a blíží se k protiobloukům před zastávkami Staroměstská.
Levý oblouk tramvajové tratě před zastávkami Staroměstská záhy vystřídá... ...po krátkém přímém úseku... ...oblouk pravý, který trať přivádí do prostoru zastávek Staroměstská. Prostor zastávek Staroměstská. Prostor zastávek Staroměstská.
Prostor zastávek Staroměstská. Prostor zastávek Staroměstská. Z prostoru zastávek Staroměstská je již na dohled ke spatření kolejová konstrukce stejnojmenné křižovatky na náměstí Jana Palacha. Rozvětvení křižovatky Staroměstská umožňuje tramvajím pokračovat vlevo na Mánesův most, případně přímo k zastávce Právnická fakulta. Oblouky z levé části snímku přivádí tramvajovou trať z Mánesova mostu, přímý směr přichází z prostoru zastávky Staroměstská.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024