Scanjournal č.060

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Scanjournal č.060

Fotografické okénko do nedávné historie


60. Liberec 18. srpna 1998
Šedesáté vydání Scanjournalu nás zavede do Liberce v srpnu 1998. Jedná se o vydání speciální, takřka Fotožurnálové, protože všechny fotografie byly pořízeny ve stejný den.
Již jen pár dní zbývá do ukončení úzkorozchodného provozu na trati linky 3 do Horního Hanychova (plánováno na 26. srpna 1998). V úseku Horní Hanychov – Kubelíkova jezdí tramvaje stále po původní úzkorozchodné trati, ale v úseku Kubelíkova – Viadukt již pouze po dočasném provizoriu, zřízeném během stavebních prací na straně ulice. Na protilehlé straně se jíž dokončuje trať na normálním rozchodu, prozatím jako jednokolejná s výhybnami, druhá kolej bude dobudována po ukončení provozu na úzkorozchodném provizoriu. Současně vrcholí přípravy na začátek tramvajového provozu linky 2 na normálním rozchodu. Trasa bude oproti dnešní lince 3 zkrácena na dočasný vratný trojúhelník u zastávky Kubelíkova (plánováno na 30. srpna 1998). Ještě před zahájením provozu linky 2 byl bez bujarých oslav v naprosté tichosti zahájen na pravidelný provoz s cestujícími na normálním rozchodu na městské lince 1, provozované ve špičkách pracovních dní v trase Viadukt – Lidové sady. V celé trase této linky již byla stavebně připravena tříkolejnicová splítka z dřívějších rekonstrukčních akcí a provoz na normálním rozchodu zde již v roce 1996 vyzkoušel při prezentačních jízdách. V celém díle Scanjournalu se budeme držet pouze na městské trati, na meziměsto zavítáme zase někdy jindy.
Dnešní cestu zahájíme v Horní Hanychově se soupravou vozů T3m ev.č.61+62. | 18.8.1998 V nástupní zastávce smyčky Horní Hanychov se nachází souprava T3 ev.č.38+43. | 18.8.1998 Hanychovskou smyčku opouští souprava T3m ev.č.65+66 po provedené malé modernizaci v DP Ostrava. | 18.8.1998 Ve směru od Spáleniště do Horního Hanychova jede souprava vozů T3m ev.č.61+62 ve Staré Ještědské ulici. | 18.8.1998 Ve směru do centra přijíždí k zastávce Spáleniště souprava T2R ev.č.24+25. | 18.8.1998
62+63 - 3
18.8.1998
38+43 - 3
18.8.1998
65+66 - 3
18.8.1998
61+62 - 3
18.8.1998
24+25 - 3
18.8.1998
V zastávce Spáleniště ve směru do centra zastavila další souprava T2R, tentokrát ev.č.26+27. | 18.8.1998 Od Spáleniště klesá ke kostelu souprava T3M ev.č.63+64. Alej po levé straně musela ustoupit stavbě přeložky Ještědské ulice. | 18.8.1998 Trať mezi zastávkami Spáleniště a U kostela byla vedena tradičně v boční poloze. | 18.8.1998 Mezi zastávkami U Kostela a České mládeže byla ve směru do centra vyfotografována souprava T3SUCS ev.č.74+75. | 18.8.1998 Ve výhybně Dolní Hanychov u stejnojmenné smyčky (toho času nepoužívané) byla ve směru do centra zachycena souprava T3SUCS ev.č.72+73. | 18.8.1998
26+27 - 3
18.8.1998
63+64 - 3
18.8.1998
Spáleniště
18.8.1998
74+75 - 3
18.8.1998
72+73 - 3
18.8.1998
V interiéru čelního vozu T3SUCS ev.č.72 jistě zaujme automat na jízdenky, který zde byl nainstalován, aby souprava T3SUCS ev.č.72+73 mohla jezdit na trati do Jablonce. | 18.8.1998 Souprava T3m ev.č.61+62 vjíždí ve směru z centra do prostoru výhybny a smyčky v Dolním Hanychově. | 18.8.1998 Od Dolního Hanychova klesá souprava T3m ev.č.65+66 k zastávce Kubelíkova. | 18.8.1998 O několik desítek metrů blíže centru stoupá od Kubelíkovy ve směru z centra souprava T2R ev.č.24+25. | 18.8.1998 V provizorní výhybně Kubelíkova se křižují soupravy T3M ev.č.59+83 (do centra) a T3 ev.č.38+43 (z centra). | 18.8.1998
72+73 - 3
18.8.1998
61+62 - 3
18.8.1998
65+66 - 3
18.8.1998
24+25 - 3
18.8.1998
83+59 - 3
38+43 - 3
18.8.1998
Na stejném místě byla ve směru do centra vyfotografována zezadu souprava vozů T2R ev.č.20+21. | 18.8.1998 Ve směru do centra zastavila na Kubelíkově souprava T2R ev.č.24+25. | 18.8.1998 Souprava T2R ev.č.24+25 opouští výhybnu Kubelíkova směrem do centra. Vpravo je zřejmý dokončovaný vratný trojúhelník nové trati o normálním rozchodu. | 18.8.1998 Ze zastávky Kubelíkova jede do centra souprava T3m ev.č.61+62. Vpravo budoucí kolej ve směru z centra a rozjezdová výhybka vratného trojúhelníku. | 18.8.1998 Na stejném místě byla zachycena také souprava T2R ev.č.26+27 ve směru z centra. | 18.8.1998
20+21 - 3
18.8.1998
24+25 - 3
18.8.1998
24+25 - 3
18.8.1998
61+62 - 3
18.8.1998
26+27 - 3
18.8.1998
Mezi zastávkami Janův Důl a Kubelíkova jede souprava T3SUCS ev.č.74+75 po provizorní trati ve směru z centra. Komunikace byla v této době průjezdná pouze pro tramvaje a dopravní obsluhu. | 18.8.1998 Ve stejném úseku byla u zastávky Janův Důl zachycena ve směru do centra tramvaj T2R ev.č.26+27. Trať o normálním rozchodu je zřizována z panelů BKV. | 18.8.1998 Vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi provizorní úzkorozchodnou tratí a novou kolejí normálního rozchodu bylo na dočasné zastávce zřízeno zábradlí. Na snímku souprava T3M ev.č.63+64. | 18.8.1998 Stejně jako na minulém snímku je v provizorní zastávce Janův Důl ve směru do centra souprava T3M ev.č.63+64. | 18.8.1998 Od Vápenky směřuje k zastávce Janův Důl souprava T3M ev.č.59+83. Vlevo se stále nachází připravená kolej normálního rozchodu. | 18.8.1998
74+75 - 3
18.8.1998
26+27 - 3
18.8.1998
63+64 - 3
18.8.1998
63+64 - 3
18.8.1998
59+83 - 3
18.8.1998
Stejná souprava T3M ev.č.59+83 byla zachycena ve směru do centra u Vápenky, kde nebyla na provizoriu zastávka, protože se zde zřizovala na nové trati výhybna a na zastávku nezbylo místo.  | 18.8.1998 Pohled na lokalitu bývalých zastávek Vápenka z opačné strany, souprava T3m ev.č.65+66 směřuje z centra. | 18.8.1998 Souprava T3m ev.č.61+62 směřuje od zastávky U Pekáren k Vápence, zatímco ve středu ulice finišuje výstavba dočasné výhybny na nové trati. | 18.8.1998 Stavební ruch dosud výrazněji nezasáhl prostor bývalé smyčky Vápenka, kde byl dosud zachován označník původní výstupní zastávky linky 1. | 18.8.1998 V zastávce Krkonošská ve směru z centra byla vyfotografována na provizoriu souprava T2R ev.č.24+25. | 18.8.1998
59+83 - 3
18.8.1998
65+66 - 3
18.8.1998
61+62 - 3
18.8.1998
Smyčka Vápenka
18.8.1998
24+25 - 3
18.8.1998
V blízkosti zastávky Viadukt byla nová trať o normálním rozchodu zřízena rovnou jako dvoukolejná, protože to šířkové poměry dovolovaly i při zachování provizoria. Z centra jede souprava T3M ev.č.63+64. | 18.8.1998 Dvěma snímky se podíváme i do úseků linky č. 3, ve kterých již je zřízena tříkolejnicová splítka. Souprava T2R ev.č.21+20 byla zachycena v centru města poblíž zastávky Rybníček. | 18.8.1998 Souprava vozů T3 ev.č.38+43 přijíždí k zastávce Botanická – ZOO ve směru do centra. Na snímku je zřetelné, že je ve splítce používán zejména úzký rozchod, tato skutečnost se však již brzy měla změnit. | 18.8.1998 Normální rozchod budou již brzy využívat na lince 2 nejen původní vozy po výměně podvozků, ale také čtveřice ojetých vozů zakoupených z Prahy. Souprava T3 ev.č.39+33 je již připravena ve vozovně včetně nové červené samolepky označující rozchod 1435 mm. | 18.8.1998 Druhá souprava ojetých vozů T3 z Prahy s čísly T3 ev.č.40+34 byla před nasazením do provozu ve vozovně opatřena celovozovou reklamou OBI. | 18.8.1998
63+64 - 3
18.8.1998
21+20 - 3
18.8.1998
38+43 - 3
18.8.1998
39+33
18.8.1998
40+34
18.8.1998
Vůz T3 ev.č.34, zakoupený jako ojetý z Prahy, přinesl do Liberce nový prvek starších sérií tramvají T3 – tlusté okenní rámečky. | 18.8.1998 Nejen ojeté vozy z Prahy, ale i některé původní Liberecké tramvaje již byly v polovině srpna 1998 připraveny k provozu na normálním rozchodu. Na snímku vozy T3m ev.č.55 a 49 před odpoledním výjezdem na linku 1 v Tatranské ulici. | 18.8.1998 Vůz T3m ev.č.55 najíždí na linku 1 přes kolejovou spojku v Tatranské ulici, jednu z mála provozovaných kolejových konstrukcí vybavených pouze rozchodem 1435 mm. | 18.8.1998 Ve smyčce Lidové sady probíhaly stavební práce, jejichž cílem bylo umožnění provozu na normálním rozchodu na obou kolejích. Vůz T3m ev.č.49 na lince 1 je vybaven samolepkou upozorňující, že vůz je vybaven podvozky normálního rozchodu. | 18.8.1998 Vůz T3m ev.č.49 na lince 1 u zastávky Botanická – ZOO. Provoz linky 1 na normálním rozchodu byl zahájen pravděpodobně 14. srpna 1998. | 18.8.1998
34+40
18.8.1998
55 - 1
49 - 1
18.8.1998
55 - 1
18.8.1998
49 - 1
18.8.1998
49 - 1
18.8.1998
Dalším vozem na normálním rozchodu byla tramvaj T3m ev.č.69, na snímku u zastávky Muzeum – Výstaviště ve směru do centra. | 18.8.1998 Čtveřici vozů vypravených na normálním rozchodu uzavírá vůz T3m ev.č.58, vyfotografovaný v zastávce Ulice 5. května ve směru do centra. | 18.8.1998 Vůz T3m ev.č.69, vyfotografovaný na Rybníčku tak, aby bylo vidět, že využívá ve splítce normální a ne úzký rozchod. | 18.8.1998 U zastávky Nádraží ČD byl vyfotografován na lince 1 vůz T3m ev.č.55. | 18.8.1998 Pro dnešek se rozloučíme s tramvají T3m ev.č.69 na lince 1 ve smyčce Viadukt. V červenci jsem ještě tento vůz fotografoval na lince 1 na úzkém rozchodu, v polovině srpna se nenápadně stal jedním z prvních průkopníků nové kapitoly libereckého tramvajového provozu. | 18.8.1998
69 - 1
18.8.1998
58 - 1
18.8.1998
69 - 1
18.8.1998
55 - 1
18.8.1998
69 - 1
18.8.1998

Související články:
 Scanjournal č.076
 Scanjournal č.075
 Scanjournal č.074
 Scanjournal č.073
 Scanjournal č.072
 Scanjournal č.071
 Scanjournal č.070
 Scanjournal č.069
 Scanjournal č.068
 Scanjournal č.067
 Scanjournal č.066
 Scanjournal č.065
 Scanjournal č.064
 Scanjournal č.063
 Scanjournal č.062
 Scanjournal č.061
 Scanjournal č.059
 Scanjournal č.058
 Scanjournal č.057
 Scanjournal č.056
 Scanjournal č.055
 Scanjournal č.054
 Scanjournal č.053
 Scanjournal č.052
 Scanjournal č.051
 Scanjournal č.050
 Scanjournal č.049
 Scanjournal č.048
 Scanjournal č.047
 Scanjournal č.046
 Scanjournal č.045
 Scanjournal č.044
 Scanjournal č.043
 Scanjournal č.042
 Scanjournal č.041
 Scanjournal č.040
 Scanjournal č.039
 Scanjournal č.038
 Scanjournal č.037
 Scanjournal č.036
 Scanjournal č.035
 Scanjournal č.034
 Scanjournal č.033
 Scanjournal č.032
 Scanjournal č.031
 Scanjournal č.030
 Scanjournal č.029
 Scanjournal č.028
 Scanjournal č.027
 Scanjournal č.026
 Scanjournal č.025
 Scanjournal č.024
 Scanjournal č.023
 Scanjournal č.022
 Scanjournal č.021
 Scanjournal č.020
 Scanjournal č.019
 Scanjournal č.018
 Scanjournal č.017
 Scanjournal č.016
 Scanjournal č.015
 Scanjournal č.014
 Scanjournal č.013
 Scanjournal č.012
 Scanjournal č.011
 Scanjournal č.010
 Scanjournal č.009
 Scanjournal č.008
 Scanjournal č.007
 Scanjournal č.006
 Scanjournal č.005
 Scanjournal č.004
 Scanjournal č.003
 Scanjournal č.002
 Scanjournal č.001

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024