Tramvajová linka 20

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 20


Tramvajová linka s čísle 20 se v pražských ulicích objevuje od roku 1924. Dlouhá léta byla spojnicí Vršovic a Dejvic, pak Vinohrad a Střešovic. Po otevření trasy metra A byla degradována na dobu 25 let na linku napaječového charakteru. V současné době realizuje nové spojení mezi Divokou Šárkou a sídlištěm Barrandov. Z hlediska sestavy vlaků bychom také našli pár zajímavostí: v roce 1968 dojezdily na této lince poslední „Ponorky“, v roce 1976 zde byl jakožto na první lince zaveden trvalý provoz 2xT3 i v nočních hodinách (do té doby byl jen v určité dny), dále zde (nepočítáme-li krátkodobá opatření kvůli výlukám, Spartakiádám a jiným akcím) jezdily v pravidelném provozu nejkratší dobu vozy T1 – pouhých 7 týdnů.

Jak jsme se již zmínili, linka 20 byla zavedena v roce 1924, od 14. září, kdy vyjela do ulic v trase Vršovice, Čechovo náměstí – Vršovické náměstí – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Resslova ulice – Národní divadlo – Parlament. Tato nazvaná konečná byla situována u dnešního Rudolfina na dnešním náměstí Jana Palacha. Realizována byla kolejovým přejezdem. Na linku byly nasazovány pouze motorové vozy sólo.

Vlak linky 20 vedený motorovým vozem ev.č.2148 projíždí Jugoslávskou ulicí k náměstí Míru. | 60. léta
Idyla v podobě Ponorky s Krasinem na lince 20 na Petřinách. | 60. léta
Počínaje 24. lednem 1926 je linka 20 prodloužena; z Vršovic na dnešní náměstí Jana Palacha jela ve stejné trase, dále však pokračovala přes Mánesův most, Klárov, Chotkovu silnici na Špejchar a dále k nádraží V Brusce (Dejvice; přibližně prostor dnešní Hradčanské). Od této doby se začínají na lince 20 provozovat dvouvozové soupravy. Již 7. června 1926 linka opět prodlužuje svoji trasu, tentokráte přes Prašný most na Vítězné náměstí a 12. listopadu 1926 je trasa zase o kousek prodloužena, až do dnešní zastávky Thákurova (Masarykova kolej). Dalšího prodloužení ve stejné lokalitě, až do Starých Dejvic (Hadovka) se linka dočká od 1. srpna 1928.

Další změna pak přichází k 23. říjnu 1932. Linka 20 jezdí v trase Vršovice – Prašný Most jako dosud, dále však směřuje k vozovně Střešovice a následně po nové trati na Ořechovku. K opětovnému prodloužení až k Vojenské nemocnici dochází od 16. května 1938. Tabulka vypravení k prosinci 1944 uvádí na lince 20 trvalý provoz dvouvozových vlaků.

Na další změnu čeká linka 20 plných 12 let – 26 listopadu 1950 je její trasa prodloužena po nové trati na Petřiny. Protože je na jejím konci vystavěna smyčka, není problém nasadit na linku 20 také (zatím spíše v menším množství) soupravy, složené z jednosměrného motorového vozu „Ponorka“ (ev.č.3005 – 3068), resp. „Mevro“ (ev.č.3069 – 3098) a vlečného vozu se středním vstupem „Krasin“. Jednosměrné vozy vypravovala vozovna Střešovice, zatímco obousměrné „klasiky“ byly vypravovány z vozovny Pankrác.

Píše se 13. březen roku 1961. K tomuto datu dochází ke změnám tras několika tramvajových linek, zavedeny jsou nové linky 26 a 27. Změněna je i trasa linky 20, která si prohodila konečnou s linkou 22. Linka 20 tak jezdí z Petřin na Klárov jako dosud, pak odbočí na Malostranské náměstí, pokračuje přes Újezd, Národní divadlo, Můstek, Václavské náměstí, Muzeum, Jiřího z Poděbrad do smyčky Olšanské hřbitovy, kde je ukončena. Linku po této změně vypravují vozovny Strašnice a Střešovice a začala zde převaha souprav „Ponorka, resp. Mevro + Krasin“.

Souprava Mevra a Krasinu na lince 20 v zastávce Klárov, dnešní Malostranské. | 60. léta
Po zprovoznění prvního úseku metra A mířily linky 20 a 23 do smyčky Špejchar. Takřka jak svazek páteřních linek ji také opouští. | 80. léta
Byť byly vozy „Ponorka a Mevro“ relativně mladé (rok výroby 1936-1942, resp. 1948) a docela, na svoji dobu, pokrokově řešené, nebylo jim dopřáno dlouhého života. A tak některé tyto vozy ani ne po 20 letech provozu svoji kariéru končí. Důvodem je vysoká poruchovost a nedostatek náhradních dílů. K relativně brzkému vyřazení těchto vozů přispěla i tragická nehoda (vykolejení vlaku a následné převrácení vlečného vozu) linky 2 (ev.č.3055 + 1536) na Chotkově silnici dne 31. května 1965. Při konání Spartakiády v roce 1965 jezdí linka 20 v trase Olšanské hřbitovy – Chotkovy sady – Pražský hrad – Pohořelec – Dlabačov.

Dne 9. ledna 1967 přestávají po 19 letech jezdit vozy „Mevro“. Ve druhé polovině roku 1967 začínají mizet ve větším množství i „Ponorky“. Linka 20 začíná být postupně obsazována novými vozy T3 – tyto zde jezdí sólo. K 2. lednu 1968 je výměna vozového parku na lince 20 dokončena. S tímto datem končí také po 32 letech pravidelný provoz „Ponorek“. Vypravování linky 20 zajišťováno vozovnami Střešovice a Žižkov a jsou sem vypravovány pouze sólo vozy T3.

K 9. prosinci 1968 se mění trasy linky v centrální oblasti Prahy. Mezi Národním divadlem a Klárovem již nejezdí přes Malou Stranu, ale po Smetanově nábřeží a Mánesův most. V roce 1969 je linka 20 obsazována 21 vozy T3 ve špičce (interval 5 minut) a 10 vozy v sedle (interval 10 minut). Večerní interval je uváděn 14 minut. Linku vypravují vozovny Střešovice a Žižkov.

Počínaje 30. srpnem 1971 je linka z Olšanských hřbitovů prodloužena na Vápenku. Na lince zůstávají sóla T3 z vozoven Žižkov a Střešovice, avšak kvůli delší trase je vypravení vyšší. Ve špičce narůstá na 30 vozů, interval 4 minuty, v sedle 19 vozů, interval 6 minut. V sobotu a v neděli zde jezdilo maximálně 25 vozů po 5 minutách, minimálně pak 15 vozů po 8 minutách. Celotýdenní večerní interval byl stanoven na 14 minut.

Přes Mánesův most projíždí vlak linky 20 obsazený soupravou vozů T3 s čelním vozem ev.č.6312. | okolo 1975
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7110+7111 vypravená na linku 20 odbočuje na Hradčanské z Badeniho ulice k zastávkám Hradčanská. | 29.7.2007
V roce 1973 je linka od 26. února v oblasti Hradčan přetrasována od Chotkových sadů do zastávky Pražský hrad a dále ulicí U Brusnice (do té doby manipulační traťový úsek) k vozovně Střešovice, odkud dále pokračuje po své trase na Petřiny. Od 14. května je pak posílena vypravováním vlaků 2xT3, na němž se podílí vozovny Žižkov, Střešovice a Vokovice. Ve špičce pracovního dne tu jezdí 16 vlaků v intervalu 7 – 8 minut. Sedlový provoz je zajišťován pak 11 soupravami v intervalu 10 - 11 minut. V sobotu ráno zde jezdí 12 vlaků po 9 minutách, odpoledne pak 10 vlaků po 11 minutách. Nedělní ráno je pak ve znamení 9 souprav po 12 minutách, odpoledne pak vyjíždějí další 3 soupravy a interval se krátí na 9 minut. Večerní interval byl prodloužen na 17 minut.

Když je 9. května 1974 zprovozněn první úsek pražského metra, který začal vozit cestující z Florence na Kačerov, dotýká se linky 20 tato událost jen částečně. Denní trasa linky zůstala beze změn. Pouze z hlediska vypravení došlo k malé změně: ve všední den kleslo vypravení o jeden vlak ve špičce a v sedle. Interval se tak ve špičce prodloužil na 9 minut a v sedle na 12 minut. Ostatní zůstalo beze změny. Významnější změnou bylo pak zavedení celonočního provozu. Trasa byla podobná té denní – také začínala na Petřinách a končila na Vápence, ale s tím rozdílem, že mezi Vozovnou Střešovice a Chotkovými sady byla vedena přes Špejchar a mezi Můstkem a Muzeem jezdila přes Příkopy, Hybernskou a hlavní nádraží. V úseku Petřiny – Muzeum nahradila noční dvacítka zrušenou noční jedničku. V nočním provozu jezdily na lince 20 vozy T3 sólo. Štedrý večer a Silvestr v roce 1974 posiluje vypravení linky 20 nasazením vlaků 2xT3.

Při konání Spartakiády v roce 1975 jezdila o hlavních spartakiádní dnech, místo na Petřiny, do smyčky Dlabačov. Ve čtvrtek 26. června a v pátek 27. června jela v ranní špičce normálně na Petřiny; nasazeno bylo 14 vlaků 2xT3 v intervalu 9 minut. V sedle zde bylo nasazeno 10 vlaků po 12 minutách. Odpoledne pak byla linka odkloněna na Dlabačov. Vypravováno bylo 16 vlaků v intervalu 6 minut.

Když 9. ledna 1976 začala výluka kolejového oblouku u Koruny na Václavském náměstí znamenalo to pro denní linky 11, 19, 29, jakož i pro noční linky 11 a 19, že přestaly jezdit Václavským náměstím, neboť byly odkloněny kolem hlavního nádraží a ulicí Hybernskou. Na Václavském náměstí tak zůstaly jezdit jen denní linky 20 a 22. Pro noční provoz by se cestující museli spokojit jen s linkou 22. Jako kompenzace k chybějícím nočním linkám 11 a 19 byla linka 20 vedena i v nočním provozu podélně přes Václavské náměstí.

Od 3. dubna 1976 do března 1978 je linka v oblasti křižovatky Můstek odkloněna přes kolejové provizorium v „Myší díře“. A od následujícího dne je na lince 20 zaveden provoz vlaků 2xT3 i v nočních hodinách.

Když je 5. září 1977 přerušen provoz v Plzeňské ulici, zůstává úsek Anděl – Vozovna Motol zůstal bez provozu. Aby nebyla motolská vozovna odříznuta od světa, bylo vystavěno kolejové provizorium Vozovna Motol – Vypich. Takže, i když linka 20 Plzeňskou ulicí nejezdila, dotkla se jí změna ve vypravování z vozoven. K 7. listopadu 1977 tedy linku 20 vypravují vozovny Motol, Střešovice a Žižkov. Počet vlaků zůstal stejný, jako v roce 1974.

Z počátku o víkendech linka 20 nejezdila po barrandovské trati a proto se na ní mohly objevit i vozy, které tento traťový úsek běžně pojíždět nesmí, což dokládá setkání soupravy vozů T3SUCS ev.č.7148+7149 s vozem KT8D5 ev.č.9040 ve smyčce Smíchovské nádraží. | 24.7.2004
Souprava vozů T3R.PV ev.č.8155+8156 vypravená na linku 20 projíždí Letenskou ulicí. | 27.1.2005
Po zprovoznění prvního úseku trasy metra A v úseku Leninova (Dejvická) – Náměstí Míru je linka 20 od 13. srpna 1978 degradována na napaječovou linku. Provozována je v trase Petřiny – Vozovna Střešovice – Prašný Most – Hradčanská – a končí v nové smyčce Špejchar. V provozu zde byly nadále vlaky 2xT3. Ve špičce bylo nasazeno 9 souprav v intervalu 4-5 minut, v sedle jezdilo 5 souprav v intervalu 8 minut. V sobotu dopoledne pak bylo vypraveno 7 souprav po 5 minutách, odpoledne pak 2 soupravy zatáhly a interval se tímto prodloužil na 7 minut. V neděli ráno zvládaly dopravu 3 soupravy po 12 minutách, odpoledne pak 5 souprav po 7 minutách. Večerní interval byl stanoven na 10 minut. Linku vypravovaly vozovny Střešovice, Motol a Vokovice. Ke stejnému datu linka změnila také svoje noční putování ulicemi. Nově jezdila v trase Petřiny – Hradčanská – Letenské náměstí – Čechův most – Právnická fakulta – Národní divadlo – Můstek – Prašná brána – Olšanská – Mezi hřbitovy – Vozovna Strašnice – Hostivař, nám. J. Marata (Hostivařská). Noční dopravu zajišťovaly sólovozy T3.

K 19. únoru 1979 je linka 20 vypravována z vozoven Motol a Vokovice. Špičkový interval je prodloužen na 7 minut (6 souprav), sedlový na 14 minut (3 soupravy). V sobotu je dopolední interval 8 minut (5 vlaků), odpolední pak 13 minut (3 vlaky). V neděli ráno je interval 10 minut (4 vlaky), odpoledne pak 8 minut s 5 vlaky. Večerní interval byl prodloužen na 20 minut.

V období konání Spartakiády 1980 jezdila linka 20 jen v ranní špičce a v noci. Jinak nejezdila, neboť její vlaky (2xT3) byly využity pro zvláštní spartakiádní linky. Další změna přichází 19. prosince 1980. Trasa metra A je prodloužena z Náměstí Míru do stanice Želivského. Denní trasa se sice nemění, ale změnu doznává noční trasa: Petřiny – Hradčanská – Letenské náměstí – Čechův most – Právnická fakulta – Národní divadlo – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Flora – Vozovna Strašnice – Černokostelecká – ÚD Hostivař. Zatímco noční vozy jezdí nadále jako sólo T3, změnila se sestava denních vlaků na této lince. Na lince začaly jezdit poprvé sólovozy T1 ( v souběhu se sólo T3). Všechny vozy této linky byly vypravovány vokovickou vozovnou. Ve špičce jezdilo 11 vozů v intervalu 4 minuty, v sedle pak 5 vozů po 8 minutách. O víkendech tu jezdily celodenně 3 sóla po 15 minutách. Výjimkou pak byl víkend 20. a 21. prosince a Vánoční svátky, kdy místo vozů sólo měly malou renesanci na lince 20 soupravy 2xT3. Ty se zde objevily i v noci 24. prosince a 31. prosince. Provoz tramvají T1 na lince 20 měl však život relativně jepičí. Po 7 týdnech, mimochodem, po nejkratší době pravidelného provozu T1 na některé lince, téjedničky na lince 20 končí. Od 7. února 1981 jezdí na lince 20 opět pouze sólo vozy T3. Jejich vypravování se přesunulo do vozovny Střešovice.

V rámci prázdninového provozu roku 1981 jsou na linku 20 nasazeny vlaky 2xT3. Ve špičce jezdí 4 vlaky v intervalu 10 – 11 minut, v ostatních obdobích pak pouze 3 soupravy v intervalu 17 - 18 minut. To jsou intervaly! Mám pocit, že dnes by to asi neprošlo. Poprázdninový provoz začal 30. srpna 1981. Ve všední den se na linku 20 vrátily vozy T3 sólo v intervalech 4 minuty ve špičce a 8 minut v sedle. O víkendech byl zachován čtvrthodinový interval se třemi – ne sólovozy, ale vlaky 2xT3. Ke stejnému datu byl zaveden na všech nočních linkách, s výjimkou noční 26, provoz 2xT3.

Cestující mohli tedy být svědky paradoxních situací: například při ranní cestě do práce se onen cestující tísnil v přeplněném sóle. Odpoledne cestoval domů stejně. Večer se mohl vydat touž linkou za zábavou a vezla ho souprava, která však plná nebyla. O víkendu mohl zaznamenat spřažený provoz – a ten div, když v pondělí jel ráno do práce opět tím přeplněným sólem.

Souprava vozů T6A5 ev.č.8625+8626 vypravená na linku 20 klesá Evropskou ulicí k Vítěznému náměstí. | 8.10.2005
Nízkopodlažní spoje na lince 20 zajišťují také vokovické „wany“, stejně jako souprava T3R.PLF ev.č.8260+T3R.PV ev.č.8160 v Chotkových sadech. | 14.8.2008
O prázdninách roku 1982 a také roku 1983 je zaveden na lince 20 opět plný spřažený provoz. Vždy po skončení prázdnin v obou letech se linka od 1. září v denním provozu (a to už i o víkendech) vrací do sól, v nočním provozu se vypravují vlaky 2xT3.

Po kompletní změně jízdních řádů k 6. dubnu 1983 zůstávají o víkendech na lince 20 jezdit 3 sóla po 15 minutách. V pracovní dny ve špičce zde jezdí 10 sólo T3 v intervalu 4 minuty a sedlový interval byl prodloužen na jednotných 13 minut. Na ten stačily 4 vozy.

K 1. září 1983 dochází ke změně noční trasy linky 20. Linka od této noci jede z Petřin k Národnímu divadlu jako dosud; pak ale pokračuje na Můstek, náměstí Republiky, Bílou Labuť, Florenc, Invalidovnu, Nový Hloubětín a je ukončena na Lehovci. Důvodem této změny bylo zrušení nočního provozu na lince 19 – linka 20 ji nahradila v úseku Perštýn (Národní třída – Lehovec). Na Spořilov místo zrušené linky 19 začala jezdit nově zavedená noční 11, která současně nahradila k ÚD odkloněnou linku 20.

O tři měsíce později, tedy 1. prosince 1983 dochází ke změně provozních parametrů linky 20: o víkendech zůstaly 3 vozy sólo po 15 minutách. Ve všední dny byl zaveden provoz 2xT3. Špičkový interval byl prodloužen na 6 minut (vypraveno 7 vlaků), sedlový interval zůstal 13 minut se 4 soupravami. Taková organizace provozu na určité lince, kdy ve všední dny jezdily soupravy a ve dnech pracovního klidu vozy sólo se v Praze objevila po 15 letech. Naposledy byla takto provozována linka 15 do 30. června 1968. V rámci prázdninového provozu roku 1984 jsou vlaky 2xT3 na linku 20 nasazovány i o víkendech. Od 2. listopadu 1984 se však na linku vrací pravidelný provoz 2xT3 v celém provozním rozsahu.

Když je 4. července 1985 trvale zastaven tramvajový provoz v ulici Na Příkopě, je linka 20 v nočním provozu odkloněna ulicemi Spálená, Vodičkova, Jindřišská a kolem nádraží Praha-Střed (Masarykovo nádraží). Krátce nato je 3. listopadu, po zahájení provozu prvního úseku trasy metra B Sokolovská (dnes Florenc) – Smíchovské nádraží linka, 20 degradována na linku jezdící jen ve špičce pracovního dne. Noční provoz linky 20 byl v rámci reorganizace dopravy zrušen. Trasa Petřiny – Špejchar, jakož i sestava vlaků 2xT3 zůstaly beze změny.

Již následující rok je od 21. dubna 1986 linka převedena do nové trasy. Zůstává sice krátkou napaječovou linkou, ale spojuje Podbabu s Divokou Šárkou. Do oblasti náměstí Velké Říjnové socialistické revoluce (Vítězné náměstí) a Hadovky se vrátila po 54 letech. Jinak spojení Divoká Šárka – Podbaba nebylo nic nového. Už to tady několikrát bylo. Například v období konání Spartakiád to byla linka X-11 (staré třívozové vlaky, roku 1975 vlaky 2xT3), při otevření trasy metra A to pak byla linka 2 (od 13. srpna 1978 do 18. února 1979, vlaky 2xT3). Nová linka 20 jezdí v sestavě 2xT3 a jezdí celotýdenně od rána do půlnoci.

Z důvodu úsporných opatření je linka od 26. května 1991 do 25. dubna 1994 zkrácena do trasy Červený Vrch – Podbaba. Vlaky 2xT3 na ní zůstaly.

Od prosince 1995 do července 1996 probíhala rekonstrukce stanice metra Hradčanská. V rámci tohoto byl posílen provoz na lince 2 (jezdila denně při zkrácení intervalu a nasazení vlaků 2xT3). Jako kompenzace vůči posílení linky 2 byl na lince 20 omezen provoz. V tomto období jezdila opět jen v relaci Červený Vrch – Podbaba a byly sem nasazovány vozy T3 sólo.

Ke standardu linky 20 patří vozy Škoda 14T, jejichž zástupce s ev.č.9156 stanicuje na Malostranském náměstí. | 24.3.2012
Na lince 20 se v průběhu roku 2012 občas objevují také vozy Škoda 15T, což dokládá ev.č.9208 překonávající most přes Buštěhradskou dráhu. | 17.5.2012
Šťastným datem se pro dvacítku stal 29.listopad 2003. Z napaječové linky se stává linka plnohodnotná. Svoji jízdu začíná v Divoké Šárce, jede na Hradčanskou, Chotkovy sady, Malostranskou, Újezd, Anděl a na Smíchovské nádraží. Ve špičce pracovního dne je pak prodloužena přes Hlubočepy po nové trati na Barrandov. Na lince se k tomuto datu začínají vypravovat vlaky 2xT6, mizí z ní vozy T3, které mají zákaz jízdy na Barrandov. Linka je celá vypravována z vozovny Motol. Později se zde vozy T3 objevují (vozovny Pankrác a Kobylisy, později i Vokovice), ale jde o modernizované verze T3R.P, T3R.PV, případně T3R.PLF. Od roku 2007 se tu krom dvojčat T3R.P a T6A5 objevují také nízkopodlažní vozy Škoda 14T.

Z důvodu stavby silničního tunelu Blanka jezdila v období let 2008 – 2009 místo do Divoké Šárky do Podbaby, podobným odklonem si prošla i v létě roku 2012 ze stejného důvodu. A konečně od 29. listopadu 2009 je linka 20 celodenně, resp. celotýdenně prodloužena na Barrandov.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024