Tramvajová linka 16

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 16


Třebaže již v roce 1923 se v pražských ulicích objevují tramvajové linky 15, 17, 18 a 19, linka 16 chybí a na scéně se objevuje až v září následujícího roku. Z hlediska jejího trasování lze říci, že přes množství změn v pražské tramvajové dopravě, se jedná o linku relativně stabilní. Od svého zavedení ještě neopustila relaci Flora – Orionka – Náměstí Míru – Karlovo náměstí. Přestože její zakončení, ač se měnilo, nedoznávalo převratných změn. Na východním konci střídala oblast Strašnic a Žižkova, až v roce 2012 se její východní konečný bod přesunul na Lehovec, na západním konci byla věrná oblasti Prahy 5. Jistou anomálií bylo její vedení do Braníka a Modřan v letech 1995 – 2009. Z hlediska trasování se tedy jednalo o linku poměrně stabilní, zato sestavu vlaků právě linka 16 snad měnila nejčastěji. Vystřídaly se tu staré vlaky, dvojice vozů T, sólo vozy T i vozy nízkopodlažní.

Když se 14. září 1924 v pražských ulicích objevuje linka 16, jezdí v trase Flora – Orionka – náměstí Míru – náměstí Petra Osvoboditele (dnes I.P.Pavlova) – Karlovo náměstí – Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Smíchov, Santoška. Linka byla obsazena obousměrnými vozy s tím, že na Santošku se kvůli prudkému stoupání muselo jezdit bez vlečných vozů. O pět let později, přesně 2. září 1929 je linka prodloužena ke krematoriu na Vinohradech. O půlrok později, od 2. března 1930, je na smíchovské straně odkloněna do Radlic. Od té doby jsou pak na linku 16 vypravovány trvale soupravy ve složení motorový + vlečný vůz.

Následně 3. ledna 1932 linka 16 vymění radlickou konečnou za tu u Smíchovského nádraží, 3. listopadu 1936 pokračuje na Vinohradech od Krematoria až na Vinici, a 7. března 1937 zaznamenává další prodloužení do Nových Strašnic. Většina změn, jak je tedy patrné, souvisí s dokončováním nových traťových úseků.

Souprava dvounápravových vozů vedená motorovým vozem ev.č.2131 na lince 16 v Korunní ulici. | 1969
Motorový vůz ev.č.2206 na lince 16 u smíchovského nádraží. | 30.6.1973
Až po dalších patnácti letech, od 24. července 1952 je linka prodloužena do nového obratiště Černokostelecká, kde se ale příliš neohřeje, protože od 3. listopadu téhož roku je změněno její trasování do podoby Smíchov, nádraží – Flora – Nákladové nádraží – Žižkov, Vápenka. V roce 1960 se na lince 16 kromě starých souprav v odpoledním provozu objevují také 3 sólo vozy T1. Během krátké doby však nové tramvaje z této linky mizí. Hledání té správné konečné zastávky pokračuje 3. června 1963 prodloužením na Spojovací a 29. března 1964 opětným zkrácením na Vápenku.

Když se počátkem léta roku 1968 provádí napojení obnovené tratě v ulici na Moráni, je linka 16 ukončena na Karlově náměstí ve směru od Vápenky jednosměrným objezdem Karlovo náměstí – Resslova ulice – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Karlovo náměstí a zpět na Vápenku. Během této výluky není linka 16 obsazována obligátními starými vlaky, ale jsou na ni vypraveny sólo vozy T3. Po dokončení tratě v ulici Na Moráni je od 29. července 1968 linka 16 v úseku Karlovo náměstí – Palackého náměstí převedena právě do této ulice.

V roce 1969 jezdí na lince 16 ve špičce 22 souprav v intervalu 4,33 minuty, v sedle pak 14 souprav v intervalu 6,66 minut. Vypravované byly z vozoven Motol, Strašnice a Žižkov. Počínaje 31. březnem 1970 jsou dosavadní soupravy motorového a vlečného vozu nahrazeny vlaky 2xT3. Ve špičce bylo nasazeno 14 vlaků (interval 6,50 minut), v sedle 9 vlaků v intervalu 10 minut. Vypravují je vozovny Motol a Žižkov.

Setkání vlaku linky 16 obsazeného vozy T3 s vozem T1 na lince 7 ve smyčce Olšanské hřbitovy. | 1978
Vůz T1 ev.č.5078 vypravený na linku 16 vjíždí do zastávky Štěpánská v Ječné ulici, která byla ještě obousměrná. | 29.6.1980
Od 30. srpna 1971 je linka 16 zkrácena do trasy Smíchov, nádraží – Flora – Olšanské hřbitovy. Současně je linka v souvislosti se zkrácením trasy obsazena sólo vozy T1 a T3 z vozoven Žižkov (jen T3) a Motol (T1 i T3). Ve špičce je nasazeno 15 vozů v intervalu 5 minut, v sedle 8 vozů v intervalu 10 minut. V sobotu dopoledne je vypraveno 16 vozů v intervalu 4 minuty, odpoledne pak 12 vozů po 5 minutách. Nedělní provoz zajišťuje 18 vozů ráno, odpoledne pak 22 vozů. Interval se pohybuje od 3 do 4 minut.

V souvislosti s výlukovou činností v oblasti vozovny Strašnice a absencí linek 27 a 32 v relaci Vinice – Ústřední dílny Hostivař je linka 16 ve špičkách pracovního dne prodloužena do trasy Smíchov, nádraží – Olšanské hřbitovy – Vinice – Ústřední dílny Hostivař. Z důvodu nedostatku vozů T1 a T3 jsou na linku 16 vypravovány také dvounápravové vozy. Aby alespoň trochu dodržely jízdní dobu, stanovenou pro vozy T, byly tyto na linku 16 vypravovány bez vlečných vozů. K 3. září 1973 je kvůli tomuto prodloužení obsazena ve špičce 26 vozy, vypravovaných z vozoven Žižkov, Motol a Strašnice. Provoz souprav 2xT3 vozoven Žižkov a Motol se na linku 16 vrací 1. října 1973. Ve špičce je vypravováno 8 vlaků (interval 10 minut), v sedle 6 vlaků v intervalu 12 minut. V sobotu ráno vyjíždí 8 souprav, z nichž odpoledne pak 3 zatahují. V neděli ráno pokrývá provoz 5 souprav, odpoledne pak vyjíždějí další 4.

Vůz T1 ev.č.5078 vypravený na linku 16 před nástupními zastávkami smyčky Lihovar. | 29.6.1980
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7254+7255 vypravená na linku 16 ve smyčce Kotlářka. | 19.7.2004
Po zahájení provozu metra C je 9. května 1974 linka prodloužena do trasy Olšanské hřbitovy – Smíchov, nádraží – Zlíchov, Lihovar. Současně se na lince 16 zavádí celonoční provoz ve shodné trase s denní. Noční vozy se vypravovaly sólo T3. Jízdní řád noční linky 16 byl zajímavý tím, že sice zde byl jednotný interval 40 minut, ale jezdilo se zde bez čekaček. Od 2. ledna 1975 je linka 16 v nočním provozu prodloužena do trasy od Olšanských hřbitovů na Černokosteleckou.

V souvislosti se spřažením linek 10 a 24 jsou od 12. dubna 1976 na linku 16 nasazeny sólo vozy T1 a T3. Ve špičce je vypravováno 9 vozů z vozovny Žižkov (jen T3) a 6 vozů z vozovny Motol (T1 a T3). Interval byl stanoven na 5,50 minut. V sedle pak jezdí 7 vozů po 11 minutách. Soupravy 2xT3 se na linku vrací v denním provozu od 25. října 1976.

Zatímco k datu 13. srpna 1978 je linka v denním i nočním provozu vedena ve shodné trase Zlíchov, Lihovar – Olšanské hřbitovy – Strašnice, Černokostelecká, od 8. listopadu 1979 se denní a noční trasy rozejdou, protože v nočním provozu linka z Anděla míří přes Kotlářku do Vozovny Motol.

Celostátní Spartakiádu v roce 1980 „přežila“ linka 16 beze změny trasy i typu vlaků. Jen v den konání Spartakiádního průvodu 29. června jsou na linku 16, místo dvojic T3, mimořádně vypraveny sólo vozy T1. Linka byla plně obsazena celkem 7 vozy tohoto typu.

Souprava vozů T3SUCS ev.č.7202+7203 vypravená na linku 16 ve smyčce Nádraží Braník. | 17.9.2007
Souprava vozů T6A5 ev.č.8699+8700 vypravená na linku 16 stanicuje v zastávce Štěpánská. | 16.4.2012
Když je 2. července 1980 zrušen denní i noční provoz linky 6 (noční 6 jezdila v trase Spojovací – Želivského – Flora – Jiřího z Poděbrad – Muzeum – Můstek – Národní třída – Moráň – Anděl – Radlice), dochází k dominovému efektu. Na Spojovací nahrazuje noční provoz linky 6 nově vzkříšená noční linka 9 (Spojovací – Vozovna Motol). Po zavedení linky 9 by noční linka 16 byla v Motole kapacitně nadbytečná a naopak Radlice zrušením linky 6 „svoji“ noční linku ztratily. Od tohoto data je tedy linka 16 v nočním provozu převedena do trasy Černokostelecká – Anděl (jako dosud) – Radlice (kde nahradila zrušenou linku 6).

Počínaje 19. prosincem 1980 je denní linka převedena do trasy Zlíchov, Lihovar – Anděl – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – I.P.Pavlova – Náměstí Míru – Želivského – Vápenka – Spojovací a noční provoz této linky je zrušen. Již od 6. dubna 1981 je linka 16 na Smíchově přesměrována do Radlic, kam jezdí ze své stávající konečné na Spojovací. V září 1983 jsou na linku 16 v souvislosti s výlukou vypravovány ve všední dny sólo T3. O víkendech paradoxně zůstávají vlaky 2xT3. Linka v té době jezdila v trase Spojovací – Flora – Muzeum – Bruselská – Nusle, Otakarova.

Souprava vozů T3R.P ev.č.8332+8333 vypravená na linku 16 v zastávce Palackého náměstí. | 23.1.2006
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9062 vypravený na linku 16 ve smyčce Spojovací. | 21.10.2006
Jako dobrý vtip může působit 3. říjen 1983. K tomuto datu se linka 16 opět vrací na Lihovar... Po zahájení provozu linky metra B 3. listopadu 1985 je linka 16 zkrácena do trasy Zlíchov, Lihovar – Žižkov, Vápenka, ale v lednu 1986 je opět prodloužena na Spojovací. Po zrušení smyčky Lihovar (1. listopadu 1986) je linka 16 prodloužena do Hlubočep. V souvislosti s úspornými opatřeními v hromadné doprava je linka od 26. března 1991 zkrácena do trasy Spojovací - Anděl (zde je ukončena jednosměrným objezdem okolo Ženských domovů). Od 1. září 1991 jsou na linku o víkendech vypravovány sólo vozy T3. Celotýdenní provoz souprav 2xT3 se na linku vrací 30. ledna 1993.

V souvislosti se zahájením provozu nové tratě do Modřan je od 28. května 1995 linka 16 vedena v trase Hrdlořezy, Spojovací – Flora – Náměstí Míru – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Výtoň – Nádraží Braník. Ve špičce je prodloužena po nové trati do Sídliště Modřany.

Velký třesk linkového vedení 9. listopadu 1998 linku celodenně, celotýdenně ukončuje ve smyčce Nádraží Braník a do Modřan místo ní posílá linku 21. O víkendech se na ni vypravují vozy T3 a T6 sólo. Ve všední dny je zachován provoz souprav T3 a T6. K uvedenému datu se výrazně mění rozsah provozu. Ve všední dny a sobotu je linka provozována od 6,00 do cca 20,00 hodin, v neděli zahajuje provoz až po 12. hodině. V této podobě provoz linky vydrží až do 1. září 2004, kdy je její večerní provoz celotýdenně prodloužen do půlnoci. Od 4. ledna 2009 zahajuje linka nedělní provoz již okolo 8. hodiny.

Vůz Škoda 14T ev.č.9112 vypravený na linku 16 u Anděla. | 17.9.2010
Vůz Škoda 15T ev.č.9208 vypravený na linku 16 uhání Plzeňskou ulicí do Motola. | 24.5.2011
Dne 29. října 2009 se linka vrací na Smíchov a je nově provozována v trase Spojovací – Palackého náměstí (jako dosud) – Zborovská – Anděl – Košíře, Kotlářka. Jen v ranní špičce je pak prodloužena do obratiště Sídliště Řepy. Od toho data jsou na linku 16 vypravovány celotýdenně vlaky 2xT3, 2xT6, případně nízkopodlažní vozy Škoda 14T.

O prázdninách roku 2010 je linka 16, v souvislosti s výlukou traťového úseku Anděl – Kotlářka – Sídliště Řepy, odkloněna do obratiště Nádraží Braník. O víkendech jsou na ni v tomto období nasazovány sólo vozy T3 a T6.

I v odpolední špičce pracovního dne jezdí na Sídliště Řepy linka 16 od 1. září 2011.

Zatím poslední změna linku plíživě potkala 23. května 2012. K tomuto datu linka sice nadále jede ve špičkách všedního dne ze Sídliště Řepy, respektive z Kotlářky po zbývající úsek až do zastávky Biskupcova, jako doposud, ale dále pokračuje namísto "dočasně" zrušené linky 19 přes Krejcárek, Palmovku a kolem stanice metra Vysočanská na Lehovec. Na linku jsou vypravovány po celý týden vlaky 2xT3, 2xT6A5, Škoda 14T a Škoda 15T. Léta plánovaná změna trasy, o níž se v kuloárech již ani nešeptalo, ale mluvilo hodně nahlas, byla od 1. září 2012 prohlášena za trvalou.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024