Rychlostní výhybka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rychlostní výhybka


Dne 10. dubna 2013 byla na své místo instalována rychlostní výhybka R 01 umístěná v místě předsunutého rozvětvení obnovované křižovatky Prašný most ve směru od zastávek Hradčanská. Zkušební provoz na ní bude pravděpodobně zahájen počínaje 29. zářím 2013, po dokončení obnovy tramvajové tratě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí v obvodu rychlostní výhybky plně všechna ustanovení provozního předpisu D 1/2. Zcela jistě však stojí zato se proto u této novinky v síti pražských tramvají zastavit.

Rychlostní výhybka R01 na křižovatce Prašný most
Práce na montáži rychlostní výhybky byly v plném proudu... | 11.4.2013 Rychlostní výhybka R01 na křižovatce Prašný most. | 12.4.2013 Rychlostní výhybka R01 na křižovatce Prašný most. | 12.4.2013 Pohled na výhybku po hrotech z odbočné větve ve směru od Vítězného náměstí. | 12.4.2013 Pohled na výhybku po hrotech z přímé větve ve směru od vozovny Střešovice. | 12.4.2013
Přídržnice za srdcovkou. | 12.4.2013 Přídržnice za srdcovkou. | 12.4.2013 Přídržnice levé kolejnice na úrovni srdcovky pro přímý směr. | 12.4.2013 Srdcovka a části přídržnice. | 12.4.2013 Přídržnice pravé kolejnice pro odbočný směr. | 12.4.2013
Přídržnice levé kolejnice pro odbočný směr navazující na jazyk výhybky. | 12.4.2013 Srdcovka. | 12.4.2013 Srdcovka. | 12.4.2013 Masivní blokový počátek přídržnice pravé kolejnice pro odbočný směr. | 12.4.2013 Detail části výhybky. | 12.4.2013
Začátek přídržnice levé kolejnice pro odbočný směr za jazykem výhybky. | 12.4.2013 Masivní blokový počátek přídržnice pravé kolejnice pro odbočný směr. | 12.4.2013 Upevnění kolejnic do pražce. | 12.4.2013 Stolička pro pohyb jazyku výhybky s rotujícími válečky, po nichž se jazyk pohybuje. | 12.4.2013 Stolička pro pohyb jazyku výhybky s rotujícími válečky, po nichž se jazyk pohybuje. | 12.4.2013
Stolička pro pohyb jazyku výhybky s rotujícími válečky, po nichž se jazyk pohybuje. | 12.4.2013 Detail začátku pravého jazyku. | 12.4.2013 Přestavník výhybky. | 12.4.2013 Přestavník výhybky. | 12.4.2013 Táhla od přestavníku výhybky. | 12.4.2013
Celkový pohled na rychlostní výhybku včetně návěstidel. | 26.9.2013 Celkový pohled na rychlostní výhybku včetně návěstidel. | 26.9.2013 Rychlostní výhybka v trávníku. | 26.9.2013 Rychlostní výhybka v trávníku. | 26.9.2013 Přestavník rychlostní výhybky. | 26.9.2013
Řidičova stezka do nitra výhybky :-) | 26.9.2013 Díky kovovým obrubníkům proniká trávník hluboko do výhybky. | 26.9.2013 Díky kovovým obrubníkům proniká trávník hluboko do výhybky. | 26.9.2013 Srdcovka a přídržnice. | 26.9.2013 Rychlostní výhybka v pohledu po hrotech od Prašného mostu. | 26.9.2013

Obvod rychlostní výhybky začíná návěstí Číselné označení rychlostní výhybky, která je umístěna cca 190 metrů před samotnou výhybkou. Po dalších cca 30 metrech je umístěno výzvové návěstidlo. Cca 27 metrů před výhybkou je umístěno tzv.pražcové návěstidlo a posledním v řadě je světelné návěstidlo postavení vlakové cesty

Návěstí Číselné označení rychlostní výhybky začíná obvod rychlostní výhybky. Návěst kromě číselného rozlišení výhybky označuje i místo umístění přijímače rádiového signálu, jímž se ovládá výhybka. Oproti standardním radiově ovládaným výhybkám, je jízda přes tuto návěst možná, i když se v obvodu výhybky nachází další vlak.

Rozsvícení signálu na následujícím výzvovém návěstidle informuje řidiče o tom, že systém zaregistroval jeho vlak pro jízdu do požadovaného směru. Po registraci přijímačem rádiového signálu svítí výzva do příslušného směru cca 5 sekund. Z toho samozřejmě vyplývá, že jízda za předcházejícím vlakem je možná s dostatečným odstupem, aby řidič mohl zkontrolovat, že jeho vlak byl korektně zaregistrován. Nedojde-li k zaregistrování vlaku, výzva se vůbec nerozsvítí a jízda je možná jen se zvýšenou opatrností.

Zhruba 27 metrů před výhybkou je umístěno tzv.pražcové návěstidlo zabezpečující vjezd do kolejových obvodů, které blokují výhybku proti nežádoucímu přestavení. Na tomto návěstidle bude zobrazena buď návěst povolující jízdu (symbolem jízda přímo, který bude platný i pro odbočení vpravo), nebo návěst jízdu zakazující. Nesvítí-li na návěstidle žádný signál, je další jízda možná opět jen se zvýšenou opatrností a to navíc pouze v případě, že se v prostoru kolejových obvodů nenachází žádný vlak.

Světelné výhybkové návěstidlo rychlostní výhybky informující o postavení vlakové cesty se nachází na úrovni konce obvodu rychlostní výhybky. Všechny návěsti dávané světelným výhybkovým návěstidlem rychlostní výhybky jsou oproti standardně používaným návěstidlům v bílé barvě na černém podkladu. Světelné návěsti rychlostní výhybky s plným směrovým symbolem znamenají, že vlaková cesta je postavena do příslušného směru a výhybka je uzamčena. Pokud je současně s postavením vlakové cesty zobrazeno i číslo, znamená to, že ve směru postavené vlakové cesty lze přes výhybku pokračovat rychlostí až do výše hodnoty zobrazeného čísla (tedy až do 50 km/h). Pokud není zobrazeno žádné číslo, je další jízda možná maximální rychlostí jako přes běžnou výhybku (tedy do 15 km/h v přímém směru a do 10 km/h v odbočném směru). Je tedy třeba zdůraznit, že vyšší rychlostí oproti standardním výhybkám, se rychlostní výhybkou smí projet pouze při splnění třech podmínek:

 • Návěst postavení vlakové cesty signalizuje plným směrovým symbolem uzamčení jazyků výhybky
 • Návěst bliká a signalizuje zablokování výhybky proti nežádoucímu přestavení
 • Návěstidlo zobrazuje číslice s vyšší povolenou rychlostí
 • Zkušební provoz návěstidel rychlostní výhybky na objízdné koleji Ústředních dílen. | 19.6.2013
  Návěstidla rychlostní výhybky umožňující jízdu přímo rychlostí 30 km/h. | 26.9.2013
  Podobně jako v případě standardních světelných návěstidel nesvítící plný směrový symbol postavení vlakové cesty (tedy tzv.bod) znamená návěst neurčitá vlaková cesta, tedy informaci o tom, že vlaková cesta nemusí být řádně postavena a řidič musí předpokládat neuzamčení výhybky. Blikání jakékoliv návěsti signalizuje blokování výhybky proti nežádoucímu přestavení. Oproti standardním výhybkám návěstidlo nesignalizuje žádnou návěst, pokud není výhybka zablokována, tedy ani postavení vlakové cesty.

  V běžném provozu tedy budeme u výhybky rozlišovat dva standardní stavy provozu:

 • Vlak projíždí obvodem výhybky samostatně
 • Po registraci tramvaje systémem a postavení vlakové cesty se rozsvítí na pražcovém návěstidle signál volno přímo. Současně se rozsvítí také požadované blikající postavení vlakové cesty na výhybkovém návěstidle s číslem nejvyšší povolené rychlosti. | 29.9.2013
  Po vjezdu vlaku do kolejových obvodů se signál na pražcovém návěstidle změní na stůj, současně nadále svítí také požadované blikající postavení vlakové cesty na výhybkovém návěstidle s číslem nejvyšší povolené rychlosti. | 29.9.2013
  Při příjezdu vlaku žádné návěstidlo nesvítí. Poté, co vlak mine návěst Číselné označení rychlostní výhybky se na cca 5 sekund rozsvítí na výzvovém návěstidle výzva do příslušného směru. Po registraci tramvaje systémem a postavení vlakové cesty se rozsvítí na pražcovém návěstidle signál volno přímo. Současně se rozsvítí také požadované blikající postavení vlakové cesty na výhybkovém návěstidle s číslem nejvyšší povolené rychlosti. Po vjezdu vlaku do kolejových obvodů se signál na pražcovém návěstidle změní na stůj. V okamžiku, kdy vlak opustí obvod výhybky, zhasne návěst s postavením vlakové cesty s číslem nejvyšší povolené rychlosti a cca za další 4 sekundy poté zhasne i signál na pražcovém návěstidle. Zhasnutí těchto návěstí je podmíněno tím, že systém nezaregistruje další přijíždějící vlak.

 • Vlak vjíždí do obvodu výhybky jako druhý
 • Souprava vozů T3SUCS ev.č.7270+7271 bude na lince 1 v rychlostní výhybce R01 pokračovat přímo a protože již byla zaregistrována systémem, jazyky výhybky byly postaveny do požadovaného směru a na návěstidlech se rozsvítily příslušné návěsti. | 29.9.2013
  Souprava vozů T6A5 ev.č.8735+8734 na lince 26 v rychlostní výhybce R01 najíždí do odbočné větve. | 29.9.2013
  Po průjezdu přes návěst Číselné označení rychlostní výhybky se na cca 5 sekund rozsvítí výzva do příslušného směru na výzvovém návěstidle. Další jízda vlaku je možná až k pražcovému návěstidlu se signálem stůj. Po opuštění obvodu výhybky předchozím vlakem a nastavení vlakové cesty pro druhý vlak se tento signál změní na volno přímo. Současně se rozsvítí požadované blikající postavení vlakové cesty na výhybkovém návěstidle s číslem nejvyšší povolené rychlosti. Poté, co druhý vlak opustí obvod výhybky, světelné návěsti buď zhasnou, nebo jsou signalizovány další návěsti pro průjezd následujícího vlaku.

  V provozu se samozřejmě mohou vyskytnout také poruchové stavy.

 • Na výzvovém návěstidle je signalizován špatný směr
 • Pokračovat v jízdě, vlak postavil výhybku do špatného směru. Podle signalizace na pražcovém (vjezdovém) návěstidle dojet až k výhybce a ručně ji přestavit do požadovaného směru.

 • Na výzvovém návěstidle není signalizován žádný směr
 • Je možno pokračovat v jízdě se zvýšenou opatrností, protože nedošlo k zaregistrování vlaku. Pokud předtím, než neregistrovaný vlak vjede do kolejových obvodů za pražcové návěstidlo, vjede do obvodu výhybky za návěst Číselné označení rychlostní výhybky další vlak, který systém zaregistruje, bude postavena vlaková cesta a signalizaci světelných návěstí podle požadavků následujícího vlaku. Řidič neregistrovaného vlaku opatrnou jízdou projede přes signalizaci na pražcovém návěstidle v případě, že nebude svítit nebo na ní bude signál volno přímo (žádaný následujícím vlakem). Další jízda proběhne podle signalizace výhybkového návěstidla (může také signalizovat postavení vlakové cesty podle požadavku následujícího vlaku), v případě potřeby je samozřejmě nutné přestavit výhybku ručně.

 • Pražcové návěstidlo nesvítí
 • Další jízda je možná, pokud se v prostoru kolejových obvodů nenachází žádný vlak. Přijíždějící vlak nebyl zaregistrován nebo může jít o poruchu návěstidla. Po průjezdu přes pražcové návěstidlo další jízda proběhne podle signalizace výhybkového návěstidla, v případě potřeby nutno přestavit výhybku ručně.

 • Na pražcovém návěstidle zůstal signál stůj i po odjezdu předchozího vlaku
 • Nelze pokračovat v jízdě, je nutné tuto skutečnost oznámit provoznímu dispečinku. Výhybka pravděpodobně zůstala zablokována proti přestavení z důvodu neodhlášení předchozího vlaku (výhybkové návěstidlo bliká). Další jízda je možná jen na pokyn dispečera nebo pracovníka kontroly provozu DP.

 • Na výhybkovém návěstidle je signalizována návěst neurčitá vlaková cesta
 • V tomto případě lze pokračovat v jízdě až po ruční zkoušce uzamčení jazyků do požadovaného směru. Vlaková cesta nemusí být řádně postavena a řidič musí předpokládat neuzamčení výhybky.

 • Výhybkové návěstidlo nesvítí
 • V tomto případě lze pokračovat v jízdě až po ruční zkoušce uzamčení jazyků do požadovaného směru. Je pravděpodobné, že výhybka není zablokována a není signalizován stav uzamčení.

  Ruční zkouška uzamčení
  Jazyky se při ruční zkoušce uzamčení považují za uzamčené, nelze-li odtlačit stavěcím klíčem jazyk výhybky od opornice v místě nejblíže možném k hrotu jazyku. Toto místo je 3,6 metru od hrotu jazyku v prostoru 8. pražce (první možné místo pro zasunutí stavěcího klíče mezi jazyk a opornici).

  Ovládání rychlostní výhybky mimo provoz
  Označí se návěstí Ovládání rychlostní výhybky mimo provoz (kříž přes Číselné označení rychlostní výhybky). Jízda přes výhybku je stejná jako v běžném stavu, pouze výhybku nelze přestavovat rádiovým signálem.

  Rychlostní výhybka mimo provoz
  Označí se návěstmi Výzvové návěstidlo mimo provoz a Rychlostní výhybka mimo provoz (kříže přes výzvové a výhybkové návěstidlo). Jízda jako přes běžnou uzamykatelnou výhybku. Ruční zkouška uzamčení jazyků se provádí po přestavení do správné polohy.  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024