Ústřední dílny Hostivař vjezd a výjezd

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Ústřední dílny Hostivař
vjezd a výjezd


Vůz T3SUCS ev.č.7224 minul vjezd na vnitřní kolej smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku a vjíždí na trať vedoucí do areálu Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku. | 30.7.2004
Novotou vonící a zářící vůz T3R.PV ev.č.8164 vjíždí vjezdovými vraty do areálu Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku. | 18.2.2005
Souprava vozů T6A5 ev.č.8665+8666 vypravená motolskou vozovnou z areálu Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku na linku 16 vyčkává ve vratech na čas výjezdu. | 19.7.2010
Souprava vozů T3SU ev.č.7017+T3 ev.č.6652 opouští areál Opravny tramvají Ústředních dílen. | 30.7.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7146+7147 vjezd vnitřní a výjezd vnější koleje smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku a vjíždí na trať vedoucí do areálu Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku. | 18.2.2005
Novotou vonící a zářící vůz T3R.PV ev.č.8164 míří po manipulační trati do areálu Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku. | 18.2.2005
Vůz Škoda 14T ev.č.9168 vypravený motolskou vozovnou z areálu Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku na linku 10 vyčkává ve vratech na čas výjezdu. | 16.7.2010
Vůz T3M ev.č.8047 opouští areál Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku. | 30.7.2004
Vlaky jedoucí do areálu Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku pokračují, po překonání nadjezdu Černokostelecké ulice z tramvajové tratě v rozjezdových výhybkách na vnější a vnitřní kolej smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku přímo dále ulicí U Vozovny dalších cca 70 metrů.

Po průjezdu vjezdovými vraty vlak si vlak přebírá pracovník Ústředních dílen a dále pokračuje dle určení, většinou po objízdné koleji proti směru hodinových ručiček. Pokud areál Ústředních dílen slouží k dočasnému vypravování běžných vlaků do sítě pro pravidelnou přepravu cestujících (při uzavření jiné vozovny), je výstupní a nástupní zastávka Na Homoli.
V tomto případě řidič vjede do areálu cca 50 metrů za vjezdovou vrátnici, kde proběhne předání soupravy pracovníkům depa. Následné odstavení souprav je prováděno na objízdné koleji a na určených kolejích před vjezdy do haly. Odstavené soupravy nesmí zablokovat vjezd do dílen a nástupní plochy Hasičského záchranného sboru. V celém areálu je omezená rychlost POMALU.

V případě výjezdu vlaku na trať zjistí řidič ve výpravně čísla vozů, určených na dané pořadí linky, včetně polohy, na níž jsou vozy odstaveny.

Po standardní kontrole před výjezdem vyjíždí přes kolejovou harfu k vrátnici. V místě nástupní plochy hasičů se zdržuje co možná nejkratší dobu. Výjezdem přes vrátnici opustí prostor areálu a po cca 70 metrech jízdy po manipulační trati v ulici U Vozovny se připojí ve sjezdové výhybce na vnější kolej smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku.

Vozy Škoda 14T ev.č.9169 a 9119 připravené motolskou vozovnou na výjezd z areálu Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku na linky 4 a 10 vyčkávají na svůj čas. | 19.7.2010 Soupravy vozů T6A5 ev.č.8675+8676 a ev.č.8694+8693 určené na vypravení motolské vozovny z areálu Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku odstavené na protisměrné koleji za vjezdovou branou Ústředních dílen. | 25.7.2010 Souprava vozů T3SUCS ev.č.7058+7032 za vjezdovou branou Ústředních dílen. | 11.3.2005 Souprava vozů T3SUCS ev.č.7236+7241 za vjezdovou branou Ústředních dílen. | 4.4.2005 Vůz T3M ev.č.8055 za vjezdovou branou Ústředních dílen v prostoru křížové kolejové spojky. | 11.3.2005
Pracovní vůz T3M ev.č.5550 posunuje v areálu Ústředních dílen Dopravního podniku opravovaný vůz T3SUCS ev.č.7233. | 7.11.2005 Oba pracovní vozy T3M ev.č.5551 a 5550 v areálu Ústředních dílen Dopravního podniku. | 22.9.2004 Vůz T3 ev.č.6532 v areálu Ústředních dílen. | 22.9.2004 Na objízdné koleji v areálu Ústředních dílen bývají odstavovány také vyřazené vozy, což na našem snímku jsou vozy T3 ev.č.6862, 6816 a T3M ev.č.8040, 8034. | 4.3.2010 Součástí areálu Opravny tramvají v areálu Ústředních dílen Dopravního podniku je také zkušební kolej, na níž probíhají technicko-bezpečnostní zkoušky (TBZ), během nichž se také měří zábrzdná vzdálenost vozy v různých provozních režimech. Kolej je, z bezpečnostních důvodů, oddělena od areálu plotem, jak zobrazuje snímek vozu KT8D5 ev.č.9005 jenž jednu ze zkoušek právě vykonává. | 7.11.2005
Vjezd a výjezd Ústředních dílen Dopravního podniku
Vlaky jedoucí do areálu Ústředních dílen pokračují v rozjezdové výhybce větvící se na vnější kolej smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku přímo. Přímý úsek tramvajové tratě mezi oběma vjezdy smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku. Vlaky jedoucí do areálu Ústředních dílen pokračují v rozjezdové výhybce větvící se na vnitřní kolej smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku přímo. V tomto úseku tramvajové tratě se již pohybují pouze vlaky mířící do areálu Ústředních dílen Dopravního podniku. Manipulační trať před vjezdovými vraty do areálu Ústředních dílen Dopravního podniku.
Manipulační trať před vjezdovými vraty do areálu Ústředních dílen Dopravního podniku v pohledu ke smyčce Ústřední dílny Dopravního podniku. Manipulační trať před vjezdovými vraty do areálu Ústředních dílen Dopravního podniku v pohledu ke smyčce Ústřední dílny Dopravního podniku. K manipulační trati z areálu Ústředních dílen Dopravního podniku se připojuje vnější kolej smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku. Přímý úsek tramvajové tratě mezi oběma vjezdy smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku. K trati se připojuje také vnitřní kolej smyčky Ústřední dílny Dopravního podniku.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021