Tramvajová linka 25

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 25


Poprvé se tramvajová linka 25 objevila v pražských ulicích sice mezi lety 1919 - 1923, ale v té době nebylo její 25 zvoleno s ohledem na množství linek, neboť do roku 1919 byla nejvyšším obsazeným číslem linka 14. Číslo 25 měli tedy cestující vnímat ne jako dvacet pět ale jako druhá pět. Číselné označení tedy mělo naznačovat blízkou příbuznost s trasou linky 5. Pak se tramvajová linka 25 objevuje v ulicích až jako účelová při Všesokolském sletu v roce 1932 a opět jako účelová linka během Spartakiádě v roce 1955. Její pravidelný provoz je zahájen až 31. srpna 1959.

Ve smyčce Nový Hloubětín manipuluje souprava motorového a dvou vlečných vozů vedená motorovým vozem ev.č.2053 vypravená na linku 25. | 60. léta
Vůz T1 neznámého ev.č. projíždí na lince 25 Sokolovskou ulicí k zastávce Urxova s tělesem železniční tratě Těšnovka. | 60. léta
Jistou zajímavostí této linky z hlediska jejího trasování je, že od 9. ledna 1967 se sice stále drží traťového úseku mezi Strossmayerovým náměstím a křižovatkou Prašný most, ale svoje konečné střídá jak Baťa cvičky. V Praze 6 za svou existenci nevyužila v pravidelném provozu pouze smyčky Dlabačov a Petřiny, jinak zvládla být ukončena na Bílé Hoře, Vypichu, Královce, Podbabě, Červeném Vrchu a Divoké Šárce. Pokud budeme sledovat její východní ukončení, zjistíme, že obsluhovala oblast Nového i Starého Hloubětína, Lehovce, Kobylis i Ďáblic – tedy všechny lokality od Palmovky směrem na východ a na sever. Na lince se postupně vystřídaly staré soupravy, vozy T1, T3, soupravy T3, i vozy novějších typů, ostatně linka 25 je jednou z linek, která nejvíce krát měnila vlakovou sestavu.

Vůz T3 ev.č.6773 vypravený na linku 25 míří od zastávky Vozovna Střešovice ke křižovatce Octárna. | 12.7.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7028+T3 ev.č.6863 vypravená na linku 25 míří po Libeňském mostě na Palmovku. | 6.10.2009
Jak již jsme tedy uvedli, linka 25 byla, jako posila části trasy linky 5, zavedena 21. července 1919. Když nahlédneme do plánku sítě pražských tramvají z 15. července 1914, zjistíme, že linka 5 je provozována ve dvou větvích: Klárov – Malostranské náměstí (jednosměrný průjezd ulicemi v ulicích Letenská – Valdštejnská – Tomášská) – Újezd – Národní divadlo – Můstek – Na Poříčí – Florenc – Invalidovna – Palmovka – Balabenka a tady se linka větvila. Jedna větev pokračovala do Vysočan a končila v blízkosti radnice (U Deutschů), zatímco druhá větev pak ulicí Českomoravskou do míst dnešní Multiarény Praha. Na trase linky 5 byl tehdy interval 2 minuty a na jejich větvích pak 4 minuty. Pro lepší orientaci cestujících byly vlaky linky 5, jezdící na Českomoravskou označeny jako linka 25. Dle dnešní terminologie bychom tedy mohli linky 5 a 25 nazvat páteřním svazkem. Linky byly obsluhovány soupravami ve složení motorový + vlečný vůz, a ve špičce, po povolení provozu se dvěma vlečnými vozy, soupravami třívozovými.

Od 29. července 1923 byla linka 25 zrušena s tím, že v úseku Českomoravská – ulice Na Poříčí ji nahradila nově zavedená linka 15. V následujících 36 letech se linka 25 objevila v síti pražských tramvají pouze dvakrát. Poprvé je to při Všesokolském sletu v roce 1932. Z našeho pohledu je vedena takřka v dnešní trase: Harfa – Balabenka – Invalidovna – Těšnov – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Prašný Most – Hládkov – Malovanka. Na lince jezdily soupravy ve složení motorový vůz + 2 vozy vlečné. Podruhé se linka 25 objevuje při konání Celostátní Spartakiády v roce 1955. Její trasa je rovněž zajímavá – posuďte sami: Hrdlořezy, Spojovací – Ohrada – Tachovské náměstí – Bulhar – Prašná brána – Staroměstské náměstí (jeden z mála případů, kdy je Celetnou ulicí vedena kromě linky 1 ještě druhá linka) – Pařížská ulice – Právnická fakulta – Mánesův most - Klárov - Pražský Hrad - Dlabačov. I tady jezdily třívozové vlaky (motorový vůz + 2 vleky).

Vůz T3 ev.č.6720 vypravený na linku 25 v nátěru tvořeném zbytky celovozové reklamy stoupá Myslbekovou ulicí od zastávky Hládkov na Malovanku. | 23.12.2004
Vůz T3 ev.č.6821 vypravený na linku 25 vyčkává na čas výjezdu z vozovny Kobylisy. | 10.6.2005
Jako pravidelná linka je linka 25 zavedena dne 31. srpna 1959. Její trasa je kratičká: Nový Hloubětín – Palmovka (smyčka ulicemi Palmovka – Novákových – Zenklova, tenkrát ještě Rudé armády). Provoz této linky je omezen pouze na ranní špičku všedního dne a nasazovány sem jsou dvouvozové vlaky ve složení motorový vůz + vlečný vůz. Soupravy byly vypravovány nejen z Hloubětína, ale i z vozovny Žižkov. Najížděcí trasa ze Žižkova vedla přes Tachovské náměstí, Bolzanovou ulicí, přes Senovážné náměstí k Labuti a přes Florenc na Palmovku. Důvodem k zavedení této linky byla vysoká frekvence cestujících od Palmovky (mnozí z nich přestupovali z linek 12, 13 a 14 – tedy od Libně a Holešovic, zastávka Libeň, Dolní nádraží) směrem k vysočanským továrnám a tedy potřeba posílit provoz už tak přetížených linek 15 a 19.

Při konání Spartakiády roku 1960 je linka 25 vedena v trase Nový Hloubětín – Palmovka – Florenc – Těšnov – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Prašný Most – Hládkov – Královka. Linka je po tuto dobu obsazována třívozovými vlaky. Počínaje 13. březnem 1961 na lince dosavadní staré vozy nahradí nové tramvaje typu T1. Linka byla obsazena 6 vozy sólo s tím, že 4 téjedničky byly vypravovány z vozovny Žižkov a zbylé 2 pak z Hloubětína. Takřka po čtyřech letech, 8. února 1965, jsou vozy T1 nahrazeny sólově jezdícími vozy T3.

Při konání Spartakiády v roce 1965 je linka vedena stejně jako v roce 1960, pouze místo starých vlaků zde jezdí, v té době nejmodernější, vozy T3 (celkem 20 vozů sólo)

O prázdninách 1966, kdy je ve výluce úsek Florenc – Palmovka, je linka 25 jedinou, která obsluhuje úsek mezi Palmovkou a Novým Hloubětínem. Z tohoto důvodu je na ní zaveden celonoční provoz a v denním provozu nasazeny soupravy 2xT3.

Na netradičním místě, mostní estakádě Krejcárek, se setkávají vozy T3 ev.č.6825 a T3SUCS ev.č.7105 vypravené na linku 25. | 27.9.2005
Klasickou konečnou byla pro linku 25 dlouhá léta smyčka Bílá Hora. Na vnější koleji manipuluje souprava kobyliských vozů T3 ev.č.6825+6852. | 28.9.2007
Dne 9. ledna 1967 se v síti tramvají událo více změn. Upravena je trasa linky 22 a současně je obsazena vlaky 2xT3, změny doznává i linka 8. Ta je do tohoto data vedena v trase Harfa – Palmovka – Florenc – Těšnov – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Prašný Most – Hládkov – Královka. Obsazena je 15 sólo vozy T3, které tu jezdí celodenně a ve špičce vyjíždí ještě na tuto linku 12 šejdrových vlaků 2xT3. K uvedenému datu je prodloužena na Vypich a z energetických důvodů trvale obsazena pouze sólo vozy T3. Úlohu spřažených osmiček převzala prodloužená linka 25. Ta jezdí ve své původní trase z Nového Hloubětína na Palmovku a pak jede společně s linkou 8 na Malovanku, kde je ve smyčce Královka. Současně s prodloužením trasy jsou od stejného data na linku 25 nasazeny vlaky 2xT3. Rozsah provozu byl rozšířen i na odpolední špičku pracovního dne. V roce 1970 je linka 25 obsazena 11 vlaky 2xT3 v intervalu 9,5 minuty a na jejím vypravování se podílejí vozovny Vokovice a Hloubětín.

Od 30. srpna 1971 je při větších změnách v linkovém vedení linka 25 přesměrována do trasy Nový Hloubětín – Prašný Most (jako dosud) – Červený Vrch. Deset a půlminutový interval zajišťuje 11 souprav 2xT3 z vozoven Hloubětín a Vokovice. Po půl roce, 17. ledna 1972, je linka 25 prodloužena do Divoké Šárky. Počet souprav při zachovaném intervalu 10,5 minuty byl zvýšen na 12. Od 3. července 1972 se linka stěhuje v oblasti Prahy 9. Vyměnila si konečné s linkou 8. Zatímco linka 8 jezdí do Nového Hloubětína, linka 25 je převedena na Harfu. V ranní špičce je linka obsazena 10 vlaky, v odpolední špičce pak 11 vlaky 2xT3. Interval byl 10 – 11 minut.

Zahájení provozu prvního úseku metra trasy C dne 9. května 1974 přežívá linka 25 bez sebemenší změny a změny se dočká až 2. ledna 1975, kdy dochází k jejímu zkrácení do trasy Harfa – Červený Vrch (ano – v tomto obratišti již pobývala od 30. srpna 1971 do 16. ledna 1972. Na lince zůstal provoz vlaků 2xT3 s tím, že ráno bylo nasazeno 9 souprav, odpoledne pak 10 souprav. Interval se pohyboval od 11 do 12 minut.

V době konání Celostátní spartakiády 1975 jezdila linka o hlavních dnech jen v ranní špičce (26. června 1975 vypraveno 7 vlaků 2xT3, interval 16 minut, 27. června 1975 vypraveno 9 vlaků 2xT3, interval 13 minut), do odpolední špičky již tato linka nezasahovala. Trasa i sestava vlaků linky 25 fungovala beze změny do 11. dubna 1976.

Vůz T3 ev.č.6873 vypravený na linku 25 projíždí křižovatkou dolní Palmovka. | 11.8.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6892+6863 vypravená na linku 25 projíždí křižovatkou Strossmayerovo náměstí k Vltavské. | 16.8.2007
Dne 12. dubna 1976 dostávají cestující u příležitosti XV. sjezdu KSČ dar v podobě nasazení souprav 2xT3 na exponované linky 10 a 24. Jenže aby mohl být tento dar uveden v realitu, bylo nutno odebrat vozy z linek jiných. Ke stejnému dni jsou tedy na linkách 16 a 25 dosavadní dvojice nahrazeny provozem vozů sólo. V případě linky 25 se jedná o plný provoz sólo T3; vypravováno je 16 vozů v intervalu 7 minut a na jejím vypravování se podílejí vozovny Hloubětín, Vokovice, Střešovice a Kobylisy. Najíždění na trasu z kobyliské vozovny se dělo přes Vychovatelnu, Libeňský most, kolem dnešní Pražské tržnice na dnešní Vltavskou a tam pak uváděl jízdní řád, zda vůz dále pokračuje na Harfu či do Vokovic.

K 30. červnu 1976 je linka 25 prodloužena do trasy Červený Vrch – Harfa – Hloubětín (dnes smyčka Starý Hloubětín) a zůstává obsazena 16 sólo vozy T3 s tím, že interval se prodloužil na 8 minut. Když je dne 25. dubna 1977 na lince 4 zaveden provoz vlaků 2xT3, uvolněných 21 vozů T1 z této linky je rozmístěno na linky 7, 26, 31 a také 25. Od toho dne je linka 25 obsazována nadále 12 vozy T3 z vozoven Hloubětín a Vokovice a dále 4 vozy T1 z vozovny Kobylisy. O prázdninách 1977 je linka 25 obsazena 10 vozy v intervalu 12,5 minuty; z nich jsou 2 vozy T1 vypravované kobyliskou vozovnou. Po prázdninách, je od 5. září 1977 na linku vypravováno 15 sólo vozů v intervalu 8 minut. Vypravovány jsou z vozoven Hloubětín (T3), Vokovice (T3), Motol (T3 i T1) a Kobylisy (hlavně T1). Od 7. listopadu 1977 jsou na linku 25 (současně s linkami 2, 14, 23 a 26) nasazeny vlaky 2xT3. V intervalu 12 minut zde bylo nasazováno v ranní i odpolední špičce 10 souprav; na jejich vypravování se podílely vozovny Hloubětín, Vokovice a také Motol. Během prázdninového omezení roku 1978 se sem vypravuje pouze 9 souprav (tytéž vozovny) v intervalu 13 – 14 minut.

Vůz T3 ev.č.6890 vypravený na linku 25 projíždí křižovatkou Letenský tunel. | 28.11.2004
Vůz T3 ev.č.6953 vypravený na linku 25 u zastávky Ke Stírce. | 20.8.2005
Již během prázdnin, 13. srpna 1978 dochází ke změně v souvislosti se zprovozněním prvního úseku trasy metra A, z Dejvic na Vinohrady. Linka 25 je opět prodloužena do Divoké Šárky a současně je její provoz rozšířen na celotýdenní od ranního zahájení provozu do půlnoci. Ke dni 4. září 1978 je její vypravení následující: vlaky 2xT3 z vozoven Hloubětín a Vokovice; ve špičce pracovního dne 12 vlaků v intervalu 11 minut, v sedle 9 vlaků po 14 minutách. V sobotu dopoledne jezdí 10 vlaků po 11 minutách, odpoledne pak 8 vlaků po 14 minutách. V neděli ráno vyjíždí 8 vlaků; interval 14 minut, odpoledne pak další 3 vlaky krátí interval na 11 minut.

V souvislosti s pokračujícími pracemi na předmostí Hlávkova mostu je od 27. října 1978 trvale zrušen tramvajový provoz kolem nádraží Bubny, na 2 roky ztrácí tramvajový provoz ulice Antonínská. Hlávkův most, lépe řečeno tramvajová trať je z tohoto mostu zaústěna na nábřeží Kapitána Jaroše dvoukolejným kolejovým trojúhelníkem. Linka 25 odbočuje od Hlávkova mostu vlevo k bývalé Státní plánovací komisi, dále vpravo na Strossmayerovo náměstí, odkud pak pokračuje po své trase do Divoké Šárky.

Další prodloužení trasy zaznamenává linka 25 ke dni 19. února 1979: na svém východním konci opouští po 3 letech hloubětínskou (starohloubětínskou) smyčku a pouští se dál na Lehovec (tenkrát Černý Most). Počet vlaků stoupl ve špičce na 15 a interval se zkrátil na 9 – 10 minut. V sedle zůstalo na trati 10 souprav po 13 – 14 minutách. V sobotu ráno a v neděli odpoledne jezdilo na lince 11 souprav (interval 12 minut), v sobotu odpoledne a v neděli ráno, kdy není frekvence cestujících tak vysoká, je počet vlaků stanoven na 9 (interval 15 minut). O prázdninách 1979 je linka 25 v souvislosti s výlukou Sokolovská zkrácena do trasy Divoká Šárka – Bílá Labuť – Florenc. Ve špičce bylo nasazeno 8 vlaků, v mimošpičkových obdobích pak 6 vlaků. V sobotu ráno a neděli odpoledne bylo nasazeno 7 souprav.

Vůz T3SUCS ev.č.7108 vypravený na linku 25 projíždí původním tramvajovým nádražím na Hradčanské. | 25.3.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9048 vypravený na linku 25 a ovládaný Mr.Crossem míří přes Libeňský most na Palmovku. | 19.4.2012
Dne 29. srpna 1980 je upravena trasa linky 25 mezi Palmovkou a křižovatkou u Hlávkova mostu. Linka v tomto úseku jede po zdvoukolejněné kolejové spojce Palmovka – třída Rudé armády (ulicemi Palmovka – Novákových – třída Rudé armády – Libeňský most) – Libeňský most – Dělnická – Jatky (dnešní Pražská tržnice). Dne 28. listopadu 1980 získává linka 25 svým vedením v oblasti severního předmostí Hlávkova mostu dnešní podobu. Prodloužení trasy metra A z náměstí Míru na Želivského linku 25 moc neovlivnilo. Trasa zůstala stejná, vypravení v podstatě také stejné. Pouze interval večerního a polonočního provozu byl prodloužen z dosavadních 20 na jednotných 25 minut. V sobotu ráno a neděli odpoledne bylo místo dosavadních 11 vypravováno pouze 10 souprav. V roce 1983 je zaveden princip jednotných intervalů. Ranní špička 8 minut (18 souprav), dopolední sedlo 13 minut (11 souprav), odpolední špička 9 minut (16 souprav), o víkendu trvale 15 minut s 9 vlaky. Večerní provoz byl 5 vlaky udržován na jednotných 25 minutách.

Po zprovoznění prodloužené trasy metra C v Holešovicích je od 3. listopadu 1984 linka 25 přesměrována do trasy Divoká Šárka – Dělnická – Trojská – Sídliště Ďáblice. Soupravy 2xT3 jsou vypravovány z vozoven Vokovice, Kobylisy a také Hloubětín. Přesně po roce, 3. listopadu 1985 po otevření trasy metra I.B opouští linka 25 (po 7 letech) Divokou Šárku a (po 14 letech) Červený Vrch a na dalších 18 let nachází své ukončení v Podbabě. V rámci jednotných intervalů se jezdí v ranní špičce po 8 minutách, v sedle po 12 minutách, odpoledne pak v intervalu 9 minut. Sobotní dopoledne se odehrává v intervalu 10 minut, odpoledne pak 15 minut. V neděli ráno je interval 15 minut, odpoledne je zkrácen na 13 minut. Ve večerním provozu se zkrátil interval na 20 minut. V roce 1990 se jen zavedl po celý víkend interval 15 minut, v odpolední špičce byl interval zkrácen na 8 minut.

Vůz KT8D5 ev.č.9034 vypravený na linku 25 překonává kolejovou spojku Californien u Pražské tržnice. | 19.4.2012
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9054 vypravený na odkloněnou linku 25 překonává povrchovou kolejovou spojku Californien na Bořislavce. | 17.5.2012
V souvislosti s úbytkem cestujících a rostoucími náklady na provoz po společenských přeměnách roku 1989 dochází k všeobecnému omezování hromadné dopravy. V roce 1991 je na lince prodloužen interval ve všední den na 12 minut (celodenně při zachování provozu 2xT3). O víkendech při intervalu 15 minut se od soboty 7. září 1991 vypravují vozy T3 sólo. Od 22. listopadu 1991 je linka zkrácena do trasy Podbaba – Kobylisy, Střelničná. Vlakové sestavy zůstaly beze změn. V rámci předvánočního posilování provozu jsou do 31. prosince 1991 nasazovány vlaky 2xT3 i o víkendech. O prázdninách 1992 je linka 25 v souvislosti s výlukovou činností vedena v trase Podbaba – Dělnická – Libeňský most – Krejcárek – Želivského – Strašnická – Kubánské náměstí. Původně byl předpokládán provoz 2xT3, ale nakonec se rozhodlo jinak. V roce 1992 vstoupilo v platnost nařízení (trvalo do ledna 1993) tehdejšího ředitele, že nový řidič musí prvního půlroku pracovního poměru vykonávat službu pouze na sólo vozech. A až po 6 měsících může jezdit po zácviku s dvojicí a po 2 letech rozšířit oprávnění na vozy KT8D5. Aby tedy bylo uplatnění pro nové příchozí řidiče, jezdila linka 25 po dobu prázdnin v sestavě 1xT3. (V té době jezdily sólovozy na linkách 2, 5, 14, 19, o víkendech na linkách 5, 7, 14, 16, 19, 25; v rámci prázdnin jezdily sóla na linkách 2, 5, 14 a 25, o víkendech 5, 7, 14, 25, neboť linka 19 byla zrušena a na lince 16 jezdily vlaky 2xT3 i o víkendu). Od soboty 23. listopadu 1993 je zaveden provoz vlaků 2xT3 na lince 25 i o víkendech. Ve všední den je nasazeno 9 vlaků, o víkendu pak 7 vlaků 2xT3.

Velký třesk linkového vedení od 4. listopadu 1998 mění také trasu linky 25. Nově jezdí v trase Podbaba – Dělnická – Libeňský most – Bulovka – Vozovna Kobylisy. V sestavě 2xT3 po celý týden; v intervalech 8 minut ve špičce, 10 minut v sedle, 15 minut o víkendech a 20 minut celotýdenně večer. V srpnu 2002 zasáhla Prahu ničivá povodeň. Velká část metra byla paralyzována, mnohé tramvajové tratě se staly nesjízdnými. Tramvajová doprava musela řešit dva problémy najednou: odklony kvůli nesjízdným tratím a náhradu za takřka nefunkční metro. Aby mohly být nasazeny od 19. srpna 2002 na linku 14 vlaky 2xT3 (sólovozy kvůli absenci metra nepobíraly), musely být tyto uvolněny z linky 25. Původní plán byl na lince 25 po celou dobu povodňového provozu ponechat vozy sólo, ale i na této lince se po zahájení školního roku začaly projevovat potíže s pobíráním cestujících. A tak již 5. září 2002 jezdí na lince 25 opět vlaky 2xT3; vozy byly získány mírným prodloužením intervalu na jiných linkách.

Vůz T3R.P ev.č.8478 vypravený na linku 25 zachycený u zastávky Vychovatelna. | 26.8.2007
Vůz T3R.PLF ev.č.8282 vypravený na linku 25 manipuluje ve smyčce Vypich. | 9.7.2011
Od 30. srpna 2003 dochází na lince 25 k další změně: vedena je v trase Vozovna Kobylisy – Palmovka – Libeňský most – Dělnická – Vltavská – Hradčanská – Vozovna Střešovice – Hládkov – Vypich – Bílá Hora. K tomuto datu je linka 25 obsazena sólo vozy T3 a T6A5. Ve špičce zde jezdilo 18 vozů v intervalu 8 minut; vypravovány byly z vozoven Vokovice, Kobylisy, Hloubětín a Žižkov, později se na vypravování této linky podílí i vozovna Strašnice. Provoz vozů sólo mohl být uplatněn s vazbou na nově zavedenou linku 15, která jezdila z Vypichu na Strossmayerovo náměstí shodně s linkou 25, a pak opět shodně s linkou 25 od Dělnické do Kobylis s tím, že obracela ve smyčce Březiněveská. Po dobu výluky Ládví – Sídliště Ďáblice je linka 24 ukončena na kolejovém přejezdu u Ládví, linka 10 jezdí společně s linkou 14 k vozovně Kobylisy a linka 25 je z toho důvodu zkrácena do smyčky Březiněveská. Během prázdnin 2004 jsou ve všední den na linku 25 nasazovány vlaky 2xT3. Po obnovení provozu do Ďáblic dne 1. září 2006 se linka 25 vrací na svoji původní konečnou k vozovně Kobylisy.

Od 8. ledna 2007 je linka 25 ve všední dny provozována v soupravách 2xT3 a vozech KT8D5. O víkendech zůstal provoz vozů sólo. V souvislosti s výlukou na Letné, způsobenou stavbou tunelu Blanka je linka 25 od 28. června 2008 zkrácena do trasy Vozovna Kobylisy – Sparta, kde obracela na kolejovém přejezdu. Celé vypravení linky 25 nyní zajišťuje vozovna Hloubětín a pochopitelně výhradně s vozy KT8D5 a KT8D5.RN2P. Od 1. července 2009 je linka 25 prodloužena po znovuotevřeném úseku po třídě Milady Horákové do smyčky Špejchar. Od toho data je sice nadále obsazována vozy KT8, ale jezdí zde i vlaky 2xT3, 2xT6 i nízkopodlažní vozy Škoda 14T.

Vůz Škoda 14T ev.č.9143 vypravený na linku 25 stanicuje v zastávce Hradčanské. | 29.9.2013
Idylické setkání nejstaršího a nejnovějšího zástupce pražských článkových tramvají představují vozy KT8D5 ev.č.9011 a Škoda 15T ev.č.9227 na lince 125 ve smyčce Vypich. | 15.8.2011
Od 3. listopadu 2009 jsou na linku 25 vypravovány vozy T3 a T6 sólo. Od 21. listopadu 2009 je linka 25 ve večerních hodinách a o víkendech zkrácena do podoby Špejchar – Palmovka. O prázdninách 2010 jsou na linku 25 nasazovány po celý týden vlaky 2xT, resp. vozy KT8. Od 1. září 2010 je linka 25 vedena v trase Vozovna Kobylisy – Palmovka – Dělnická – Strossmayerovo náměstí – Sparta – Chotkovy sady – Královský letohrádek – Pohořelec (zpět přes Hládkov) – Malovanka – Vypich. Večer a o víkendech jezdí jen v trase Vypich – Palmovka. Současně se vrací na linku provoz sólo vozů T. Když se 4. října 2010. linka 25 vrací na trasu přes Hradčanskou, dochází ve všední den k obnovení provozu vlaků 2xT a KT8. V průběhu prázdnin 2012 v souvislosti s výlukovou činností je linka zkrácena do trasy Vypich – Pohořelec (Z) – Hládkov (T) – Brusnice – Špejchar a obsazena je sólo T3 a T6. Na jejím vypravování se podílí také vozovna Strašnice. Další změna v trasování linky 25 nastává k 1. září 2012. Linka je vedena z Vypichu na Palmovku jako dosud, avšak dále pokračuje přes Balabenku, Ocelářskou, nádraží Libeň a Nademlejnskou na Lehovec – do trasy z Lehovce až na křižovatku Prašný most se vrací po 27 letech a 10 měsících. Na lince jezdí od toho data po celý den a po celý týden vlaky 2xT a KT8.

Dne 1. května 2013 se linka vrací na zrekonstruovanou trať v ulicích Patočkova a Myslbekova.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024