Budapešť 2012 tramvaje T5C5

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Budapešť 2012
tramvaje T5C5


V provozu budapešťských tramvají hrají významnou roli oboustranné vozy T5C5. Kdo by to byl řekl, že první setkání s nimi, na křižovatce u zastávek Róbert Károly körút bude takové, no bezpantografové... | 12.7.2012
Tato část trolejové vedení za zborcení dvou pantografů mohla. | 12.7.2012 A tak trojice vozů T5C5 ev.č.4284+4285+4304 vypravená na linku 14 přišla o oba krajní sběrače, na něž je souprava provozována. | 12.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4304+4285+4284 vypravená na linku 14 se strženými čelními pantografy. | 12.7.2012 Stržený pantograf na voze T5C5 ev.č.4284. | 12.7.2012 Stržený pantograf na voze T5C5 ev.č.4284. | 12.7.2012
Za křižovatkou již řidička trojice vozů T5C5 ev.č.4301+4273+4244 jedoucí také na lince 14 vyhlíží, kdy se pojede dál. | 12.7.2012
Pokud se pokusíme o stručné shrnutí, tak v Budapešti byla od roku 1866 provozována koňská tramvaj, kterou od roku 1887 nahradila tramvaj elektrická.

V kolejové sítí jsou tratě, až na výjimky, zakončeny úvratěmi, což vyvolává potřebu vypravovat do sítě jen obousměrné tramvaje. Číslování linek je nesouvislé, takže 32 provozovaných linek je rozeseto do číselné řady 1-69, v níž nejenže se míchají i linky autobusové, ale linky bývají velmi často i zdvojené. Například linku 1 posiluje ve většině trasy linka 1A. Páteřními linkami jsou jednoznačně linky 4 a 6, projíždějící městem v intervalu 1,5 minuty.

Techničtí pracovníci jsou již na místě a před odjezdem je nutné oba poškozené pantografy složit. Nejprve tedy u vozu T5C5 ev.č.4284... | 12.7.2012
...a následně i u zadního vozu T5C5 ev.č.4304. | 12.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4284+4285+4304 s vozidlem, jímž na místo přijeli techničtí pracovníci. | 12.7.2012
Hotovo, po zhruba dvaceti minutách se trojice vozů T5C5 ev.č.4284+4285+4304 manipulačně na zdvižený pantograf středního vozu vydává na cestu do vozovny. | 12.7.2012
Ještě pohled „odzadu“ na trojici vozů T5C5 ev.č.4304+4285+4284 odjíždějící na sběrač středního vozu. | 12.7.2012 Provoz se postupně obnovuje tak místo s poškozenými trolejemi opouští, pod dohledem pracovníků, také trojice vozů T5C5 ev.č.4301+4273+4244. | 12.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4244+4273+4301 vypravená na linku 14 zdárně překonala nástrahy křižovatky a vjíždí do zastávky Róbert Károly körút. | 12.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4052+4345+4335 vypravená na linku 1 odbavuje cestující v zastávce Erzsébet királyné útja, která je opatřena ostrovním nástupištěm... | 12.7.2012 ...a po chvíli ji opouští. | 12.7.2012
Trojice vozů T5C5 ev.č.4108+4101+4147 vypravená na linku 1 míří k ostrovnímu nástupišti zastávky Erzsébet királyné útja... | 12.7.2012
Když v roce 1975 vyhlásila maďarská vláda desetiletí obnovy tramvajové dopravy v hlavním městě, Budapešti, stěžejní domácí dodavatel vozů, firma Ganz byla schopna dodávat maximálně deset kusů vozů Ganz CSMG ročně. A tak, ač byly dodávky českých kolejových vozidel do Maďarska zcela výjimečné, obrátilo se vedení Dopravního podniku na českého výrobce ČKD Tatra s poptávkou na dodávku velké série vozů.

ČKD Tatra v té době navíc dodávalo vozy i výrazně levněji, než nabízel domácí Ganz. Pro účely seznámení se s vozy řady T, byly do Budapešti koncem roku 1975 zapůjčeny dva vozy z Brna. T3 ev.č.1583 a K2 ev.č.1013. Jako vhodnější pro nákup byl vybrán sólo vůz T3, zejména pro libovolné kombinace spřahování. ČKD Tatra namísto typu T3 nabídla v té době vyvinutý vůz typové řady T5, u nějž budapešťský Dopravní podnik požadoval některé úpravy, zejména dveře v obou bočnicích a možnost spřahování záděmi k sobě, protože kolejová síť Budapešti není většinou ukončena smyčkami a některé zastávky mají ostrovní nástupiště.

Tak se zrodil vůz T5C5, oboustranný vůz s jedním stanovištěm řidiče. Výška podlahy je 900 mm nad temenem kolejnic, určen je pro 28 sedících a 72 stojících cestujících. V každé bočnici vozu jsou umístěny troje čtyřkřídlé dveře. Vozy jsou schopny jízdy až ve čtveřici, což se plánovalo na nejzatíženějších linkách 4 a 6. Použité poloatutomatické spřáhlo ESW však umí přenášet trakční energii jen do jednoho sousedního vozu a pokud tedy soupravu tvoří tři a více vozů, musí odebírat proud z troleje dva z vozů.

Dva prototypy vozů označené ev.č.4000 a 4001 dorazily do Budapešti 5. ledna 1979 poté, co v roce 1978 s nimi proběhly zkušební jízdy po pražské kolejové síti, kdy nesly prototypová ev.č.8011 a 8012.

Zkoušky prototypů byly úspěšné, přestože zásadním omezením pro provoz vozů v Budapešti se stala jejich "standardní" šířka 2500 mm, oproti 2300 mm u ostatních vozů. V roce 1980 bylo předáno dalších 170 sériových vozů nesoucích ev.č.4002-4171. Z počátku byly na lince 59 dokonce provozovány v soupravách s oběma kabinami ve směru jízdy. Budapešťský Dopravní podnik plánoval nákup dalších 200 vozů T5C5, ale protože výrobce skokově navýšil cenu o 70%, nakoupeno bylo již jen 150 vozů dodaných v roce 1984 a označených ev.č.4200-4349 pro drobné odlišnosti například ve velikosti kabiny oproti první sérii. První, pro Budapešť typická, trojice vozů T5C5 vyjela do ulic s cestujícími 1. září 1984 na linku 12.

V roce 2002 byly zahájeny modernizace vozů, označovaných následně jako typ T5C5K, respektive T5C5K2. Při nich je nahrazena výzbroj vozů, upraven ovládací pult na stanovišti řidiče, vnitřní osvětlení, dosazeno poptávkové otevírání dveří, nové dveřní pohony, nový informační systém. Modernizované vozy nejsou spřahovatelné s vozy nemodernizovanými. Přestavby nejsou realizovány v žádné ucelené číselné řadě, zůstávají jim i jejich původní evidenční čísla. Při přípravě modernizace se předpokládala výroba nových nízkopodlažních vozů do souprav, po nákupu ojetých vozů TW6000 byla tato myšlenka opuštěna.

...a záhy v ní stanicuje. | 12.7.2012
Trojice vozů T5C5 ev.č.4134+4204+4130 míří k ostrovnímu nástupišti zastávky Erzsébet királyné útja. | 12.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4090+4084+4061 vypravená na linku 1 u zastávky Lehel utca, jenž sousedí se zastávkou linky 14 Róbert Károly körút, přesto se jmenuje jinak. | 12.7.2012
K zastávce Hun utca uhání trojice vozů T5C5 ev.č.4248+4051+4219 vypravená na linku 14... | 12.7.2012 ...a záhy v ní stanicuje. | 12.7.2012
V protisměru zastávku Hun utca tér opustila trojice vozů T5C5 ev.č.4239+4047+4294 vypravená na linku 14... | 12.7.2012 ...tak se za ní ještě otočíme. | 12.7.2012
Křížení s trolejbusovými trolejemi u zastávky Dózsa György út překonává trojice vozů T5C5 ev.č.4217+4247+4280 vypravená na linku 14... | 12.7.2012 ...a je zcela jasné, že se musíme otočit a pěkně ji zvěčnit i zezadu. | 12.7.2012
K zastávce Dózsa György út se blíží trojice vozů T5C5 ev.č.4313+4312+4240 vypravená na linku 14 a pokud se za ní otočíme... | 12.7.2012 ...tak během stanicování nám před ní „křoví“ tvoří trolejbus Ikarus 280T překonávající křižovatku. | 12.7.2012
K zastávce Dévai utca míří trojice vozů T5C5 ev.č.4307+4309+4228 na lince 14... | 12.7.2012 ... a znovu nezbytné otočení se za ní. | 12.7.2012
A ještě jeden pohled na tutéž trojici vozů T5C5 ev.č.4228+4309+4307. Trať před konečnou zastávkou opouští střed komunikace a pokračuje při její okraji. | 12.7.2012 Do zastávky Dévai utca vjíždí trojice vozů T5C5 ev.č.4239+4047+4294 na lince 14. | 12.7.2012
Na samostatné těleso před konečnou zastávkou vjíždí trojice vozů T5C5 ev.č.4310+4251+4238 vypravená na linku 14 a její řidič nám naznačuje, že kolegové nervózní z fotografů nejsou jenom v Praze :-). | 12.7.2012 Pohled na vzdalující se trojici vozů T5C5 ev.č.4238+4251+4310 samozřejmě nesmí chybět :-). | 12.7.2012
Na úvraťové konečné Lehel tér u stanice metra linky 2 stojí na obou šturcech trojice vozů T5C5 ev.č.4228+4309+4307 a ev.č.4238+4251+4310 na zde ukončené lince 14. | 12.7.2012
Trojice vozů T5C5 ev.č.4310+4251+4238 vypravená na linku 14 vyčkává na úvraťové konečné Lehel tér na své cestující. | 12.7.2012 Na konci každé kusé koleje je opravdu masivní nárazník proti případnému vyjetí z koleje. Stejně tak i na konečné Lehel tér. | 12.7.2012 Souprava modernizovaných vozů T5C5, označovaná jako T5C5K ev.č.4027+4026 vypravená na linku 61 vjíždí do zastávky Széll Kálmán tér, jenž je velkým přestupním terminálem mezi několika linkami tramvají, autobusů a linkou metra 3. | 12.7.2012 Souprava modernizovaných vozů T5C5K2 ev.č.4115+4114 vypravená na linku 59 manipuluje ve smyčce Szent János Kórház. | 12.7.2012 Souprava modernizovaných vozů T5C5K2 ev.č.4019+4025 vypravená na linku 59 manipuluje ve smyčce Szent János Kórház. | 12.7.2012
Souprava modernizovaných vozů T5C5K2 ev.č.4342+4073 vypravená na linku 61 vjíždí do zastávky Szent János Kórház. | 12.7.2012 Souprava modernizovaných vozů T5C5K2 ev.č.4120+4337 vypravená na linku 61 překonává napojení smyčky Szent János Kórház na hlavní trať. | 12.7.2012 Logo budapešťského Dopravního podniku. | 12.7.2012 Zadní plošina modernizovaného vozu T5C5K ev.č.4019. | 12.7.2012 Zástěna stanoviště řidiče modernizovaného vozu T5C5K ev.č.4019. | 12.7.2012
Interiér modernizovaného vozu T5C5K ev.č.4019. | 12.7.2012 U krajních schodů vedoucích do vozů T5C5 jistě zaujme rozšířený stupínek, přesahující z interiéru. | 12.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4031+4036 vypravená na linku 18 míří k zastávce Döbrentei tér. | 12.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4022+4023 vypravená na linku 18 míří k zastávce Szent Gellért tér. | 12.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4041+4040 vypravená na linku 18 míří k zastávce Döbrentei tér. | 12.7.2012
Souprava vozů T5C5 ev.č.4287+4218 vypravená na linku 18 míří ke křižovatce u zastávky Döbrentei tér, odkud již linka 18 bude pokračovat na konečnou Széll Kálmán tér sama. | 12.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4287+4218 vypravená na linku 18 odbočuje do zastávky Döbrentei tér. | 12.7.2012 Některé konečné tramvají v Budapešti působí až nelogicky. Představte si pražskou křižovatku Újezd, kde trať od Národního divadla bude ukončena kolmo k trati Anděl - Malostranská a cestující budou nuceni pro další jízdu dojít pěšky za roh. Tak takhle vypadá konečná Blaha Lujza tér se soupravou vozů T5C5 ev.č.4167+4166 na lince 37. | 12.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4166+4167 vypravená na linku 37 na konečné Blaha Lujza tér. | 12.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4212+4213+4214 vypravená na linku 1 na úplném konci světa, tedy konečné Közvágóhíd. | 12.7.2012
Trojice vozů T5C5 ev.č.4214+4213+4212 vypravená na linku 1 na úplném konci světa, tedy konečné Közvágóhíd. | 12.7.2012
Trojice vozů T5C5 ev.č.4214+4213+4212 vypravená na linku 1 na úplném konci světa, tedy konečné Közvágóhíd. | 12.7.2012 Na konečné Közvágóhíd se dvě traťové koleje slučují do jediné a následuje již jen šturc. Trať vcelku nelogicky již nepokračuje přes Dunaj k tratím linek 4 a 6, ale končí před mostem, 
jehož stavba začala v roce 1992 a dokončen byl v říjnu 1995. Přestože se s provozem tramvají na mostě počítá, a v jeho středu je od počátku zřízena prostor 
pro dvoukolejnou tramvajovou trať, včetně vybetonovaných „hrobečků“, zatím ke stavbě tratě nedošlo. | 12.7.2012 Betonové „hrobečky“ na mostě nesoucím od roku 2011 jméno Františka II. Rákócziho, určené pro tramvajovou trať. | 12.7.2012 Překvapení na nás čeká v zahradě Národního ústavu pro nevidomé u zastávky Ajtósi Dürer sor... | 12.7.2012 ...je zde odstavený vyřazený vůz Ganz UV2 ev.č.3261, vyrobený v roce 1957 a vyřazený roku 2001. Jde o jakéhosi oboustranného předchůdce vozů T5C5. | 12.7.2012
K ostrovnímu nástupišti zastávky Ajtósi Dürer sor přijíždí trojice vozů T5C5 ev.č.4079+4092+4074 vypravená na linku 1A. | 12.7.2012
U ostrovního nástupiště zastávky Egressy út stanicuje trojice vozů T5C5 ev.č.4260+4249+4341 vypravená na linku 1... | 13.7.2012 ...zatímco jiná trojice vozů T5C5 vedená vozem ev.č.4098+4099+4088 na lince 1 do zastávky z druhé strany přijíždí. | 13.7.2012 Dveře kam se podíváš... | 13.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4341+4249+4260 na lince 1 u zastávky Egressy út. | 13.7.2012 U zastávky Puskás Ferenc Stadion na lince 1 uhání trojice vozů T5C5 ev.č.4108+4101+4147. | 13.7.2012
Od zastávky Puskás Ferenc Stadion se na lince 1 vzdaluje trojice vozů T5C5 ev.č.4147+4101+4108. | 13.7.2012 Zastávka Puskás Ferenc Stadion s ostrovním nástupištěm a střední kolejí, jenž se díky kolejovým spojkám dá využívat jako obratiště pro obousměrné soupravy tramvají. | 13.7.2012 Dvojitá kolejová spojka v prostoru zastávky Puskás Ferenc Stadion názorně dokazuje, jak jednoduché je obracet obousměrné soupravy s pomocí třetí koleje, kdy při tomto obratu ani nepřekáží vlakům na hlavní trati. | 13.7.2012 Zastávku Puskás Ferenc Stadion opustila trojice vozů T5C5 ev.č.4077+4082+4086 vypravená na linku 1. | 13.7.2012 Zastávku Puskás Ferenc Stadion opustila trojice vozů T5C5 ev.č.4086+4082+4077 vypravená na linku 1. | 13.7.2012
Trojice vozů T5C5 ev.č.4269+4383+4246 vypravená na linku 1A vjíždí do prostoru zastávky Puskás Ferenc Stadion. | 13.7.2012
Ještě pohled opačným směrem do prostoru zastávky Puskás Ferenc Stadion na vjíždějící trojici vozů T5C5 ev.č.4246+4383+4269 na lince 1A. | 13.7.2012 Zastávku Puskás Ferenc Stadion opustila trojice vozů T5C5 ev.č.4116+4125+4127 vypravená na linku 1A a překonává kolejovou spojku u obratové střední koleje. | 13.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4297+4320+4278 vypravená na linku 1 vjíždí do prostoru zastávky Puskás Ferenc Stadion... | 13.7.2012 ..tak se za ní znovu otočíme. | 13.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4268+4329+4257 vypravená na linku 1A vjíždí do prostoru zastávky Puskás Ferenc Stadion. | 13.7.2012
Trojice vozů T5C5 ev.č.4257+4329+4268 u zastávky Puskás Ferenc Stadion. | 13.7.2012 K zastávce Puskás Ferenc Stadion se blíží trojice vozů T5C5 ev.č.4093+4123+4100 vypravená na linku 1A. | 13.7.2012 K zastávce Puskás Ferenc Stadion se blíží trojice vozů T5C5 ev.č.4093+4123+4100 vypravená na linku 1A. | 13.7.2012 Křížení tramvajových a trolejbusových trolejí u zastávky Puskás Ferenc Stadion překonává trojice vozů T5C5 ev.č.4100+4123+4093. | 13.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4214+4213+4212 vypravená na linku 1 u zastávky Puskás Ferenc Stadion. | 13.7.2012
Trojice vozů T5C5 ev.č.4212+4213+4214 vypravená na linku 1 u zastávky Puskás Ferenc Stadion. | 13.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4096+4078+4106 vypravená na linku 1 u zastávky Puskás Ferenc Stadion. | 13.7.2012 Trojice vozů T5C5 ev.č.4106+4078+4096 vypravená na linku 1 u zastávky Puskás Ferenc Stadion. | 13.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4085+4081 vypravená na linku 37 u zastávky Asztalos Sándor út. | 13.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4081+4085 vypravená na linku 37 překonává most nad železniční tratí u zastávky Asztalos Sándor út. | 13.7.2012
Tramvajová trať u zastávky Salgótarjáni utca, temető. | 13.7.2012 Od zastávky Salgótarjáni utca, temető se blíží k mostu nad železniční tratí souprava vozů T5C5 ev.č.4157+4156 vypravená na linku 37. | 13.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4156+4157 vypravená na linku 37 překonává most nad železniční tratí u zastávky Asztalos Sándor út. | 13.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4163+4162 vypravená na linku 37 překonává most nad železniční tratí u zastávky Asztalos Sándor út. | 13.7.2012 K zastávce Salgótarjáni utca, temető míří souprava vozů T5C5 ev.č.4163+4162 vypravená na linku 37. | 13.7.2012
Zastávku Hidegkuti Nándor Stadion opustila trojice vozů T5C5 ev.č.4086+4082+4077 vypravená na linku 1 a překonává křížení s tratí linek 37 a 37A. | 13.7.2012
Souprava vozů T5C5 ev.č.4164+4165 vypravená na linku 37 míří od zastávky Asztalos Sándor út ke křižovatce s tratí linek 1 a 1A. | 13.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4048+4049 vypravená na linku 37 u zastávky Hidegkuti Nándor Stadion. | 13.7.2012 Souprava vozů T5C5 ev.č.4049+4048 vypravená na linku 37 u zastávky Hidegkuti Nándor Stadion. | 13.7.2012 Zatímco v zastávce Hidegkuti Nándor Stadion stanicují trojice vozů T5C5, v levé části snímku souběžně s hlavní tratí vede manipulační trať do vozovny Hungaria, jenž byla přestavěna pro nízkopodlažní tramvaje Combino od Siemensu. | 13.7.2012


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021