Trať Vítězné náměstí - Podbaba původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Vítězné náměstí - Podbaba
původní podoba


Vůz KT8D5 ev.č.9034 vypravený na linku 25 míří k Vítěznému náměstí. | 3.6.2003
Kolejový brus T3 ev.č.5571 v ulici Jugoslávských partyzánů směřuje na Vítězné náměstí. | leden 1996
Sólo vůz T3M ev.č.8066 vypravený na linku 8 stanicuje v zastávce Lotyšská z centra. | 17.3.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7132+7133 vypravená na linku 26 opustila zastávku Lotyšská do centra a míří k Vítěznému náměstí. | 5.6.2003
K zastávce Lotyšská stoupá vůz KT8D5 ev.č.9031 vypravený na linku 25. | 5.6.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8341+8340 vypravená na linku náhradní dopravy 36 najíždí před smyčkou Podbaba na sjezdovou výhybku z třetí traťové koleje. | 5.9.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7192+7193 vypravená na linku 36 překonává vnitřní okruh Vítězného náměstí. | 5.9.2004
Sólo vůz T3 ev.č.6905 vypravený na linku 25 při jízdě k Vítěznému náměstí míjí protisměrnou zastávku Lotyšská. | 23.8.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9003 vypravený na linku 25 stanicuje v zastávce Lotyšská do centra v její původní poloze. | 29.9.1999
Sólo vůz T3 ev.č.7120 vypravený na linku 8 odbavuje cestující v zastávce Lotyšská do centra. | 17.3.2007
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9087 vypravený na linku 8 vyčkává na světelné signalizaci u třetí traťové koleje na signál volno. | 26.6.2007
Souprava vozů T3 neznámých ev.č. vypravená na linku opustila smyčku Podbaba a stoupá k zastávce Lotyšská. | 18.2.1979
Cestu po tramvajové trati Vítězné náměstí - Podbaba v její původní podobě začneme na křižovatce umístěné ve středu kruhového objezdu na Vítězném náměstí. Trať odtud pokračovala na zvýšeném tělese ve středu ulice Jugoslávských partyzánů. Takřka na každém "rohu" byl umístěn silničních přejezd, z obou stran trať idylicky doplňovala stromová alej. Zhruba ve střední části trati byla umístěna dlouhodobě jediná nácestná zastávka Lotyšská.

Aby po zahájení dlouhodobé výluky tramvají přes prostor stanice metra Hradčanská zůstaly alespoň částečně zachovány přestupní vazby mezi autobusovou linkou 131 a tramvajemi, došlo v lednu 2008 ke zřízení provizorních nácestných zastávek Zelená, nacházejících se v prostoru mezi ulicemi Nikoly Tesly a Zelená. Zastávky zprovozněné 1. února 2008 byly tvořeny betonovými nástupišti, provizorní označníky upevněny na sloupy trakčního vedení. Bezbariérový přístup k zastávkám zajišťoval stávající přechod a světelná signalizace v Zelené.

Za křižovatkou následovala v koleji z centra rozjezdová výhybka na třetí traťovou kolej, jež se přidávala do pravé části, souběžně s kolejemi traťovými. Po zhruba 100 metrech se tato kolej sloučila s kolejí traťovou, následoval poslední přejezd silniční komunikace a smyčka Podbaba, v níž trať končila.

Celá trať, pocházející konstrukčně z roku 1968 byla klasické konstrukce a její kryt tvořil značně zestárlý asfaltový koberec. Pouze úsek, jímž trať překračovala vozovku vnitřního rondelu Vítězného náměstí, tedy úsek dlouhý cca 20 metrů, byl vybudován z velkoplošných panelů BKV.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Lotyšská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Vítězné náměstí a Dejvická, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Jugoslávských partyzánů, 70 metrů za křižovatkou s ulicí Lotyšská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Lotyšská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Zelená, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Jugoslávských partyzánů, 3 metry před křižovatkou s ulicí Lotyšská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Fotocesta po trati Vítězné náměstí - Podbaba .:::. 25. března 2007
  Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská.
  Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská.
  Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská.
  Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská.
  Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Vítězné náměstí - Lotyšská. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba.
  Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba.
  Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba.
  Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba.
  Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba.
  Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba. Původní podoba tramvajové tratě v úseku Lotyšská - Podbaba.  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022