Pohlednice Pražských tramvají... ...od zaniklé tratě Křimov–Reitzenhain díl druhý

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od zaniklé tratě Křimov–Reitzenhain
díl druhý


Přibližně v km 25,0 se trať začíná stáčet opět mírně vpravo a vede po vysokém náspu, v němž je vybudovaný další kamenný most. Přibližně 300 metrů před tímto mostem ve směru jízdy od nádraží Křimov stával strážní domek číslo 274. Dnes po něm nezůstala žádná stopa. | 4.5.2013
Kamenný most nad potokem v cca km 25,0. | 4.5.2013 Trať mířila na vysokém náspu dál. | 4.5.2013 Trať mířila na vysokém náspu dál. | 4.5.2013 Z náspu do zářezu.... | 4.5.2013 Kamenný kilometrovník s poměrně čitelnými číslicemi, jejichž údaje si ověříme po pár krocích a otočení se. | 4.5.2013
Opuštěné těleso tratě. | 4.5.2013 Opuštěné těleso tratě. | 4.5.2013 Ano, první čitelný nápis na kamenném kilometrovníku. Nacházíme se tedy přesně v km 25,2 zrušené tratě. | 4.5.2013 Kilometrovník 25,2. | 4.5.2013 Ano, tudy jezdily vlaky. | 4.5.2013
Opuštěné těleso tratě. | 4.5.2013 Opuštěné těleso tratě. | 4.5.2013 Těleso opuštěné tratě nyní využívají lesníci k zavážení krmelce. | 4.5.2013 Staré pražce shrnuté mimo trať. | 4.5.2013
Na těleso tratě občas popadají stromy. | 4.5.2013 Na těleso tratě občas popadají stromy. | 4.5.2013 Nevelký ocelový most s kamennými pilíři v km 25,570 mimoúrovňově převáděl železnici kdysi velmi důležitou cestu, která vedla do dnes již neexistující obce Menhartice. | 4.5.2013 Cesta do bývalých Menhartic pod ocelovým mostem. | 4.5.2013 Cesta do bývalých Menhartic pod ocelovým mostem. | 4.5.2013
Nevelký ocelový most s kamennými pilíři v km 25,570 mimoúrovňově převáděl železnici kdysi velmi důležitou cestu, která vedla do dnes již neexistující obce Menhartice. | 4.5.2013 Cesta do bývalých Menhartic pod ocelovým mostem. | 4.5.2013 Nevelký ocelový most s kamennými pilíři v km 25,570 mimoúrovňově převáděl železnici kdysi velmi důležitou cestu, která vedla do dnes již neexistující obce Menhartice. | 4.5.2013 Poměrně často rostou okolo tělesa tratě břízy. | 4.5.2013 Poměrně často rostou okolo tělesa tratě břízy. | 4.5.2013
Propadlý propustek v tělesu tratě. | 4.5.2013 Propadlý propustek v tělesu tratě. | 4.5.2013 Dostáváme se do prostoru někdejší zastávky Menhartice, která byla uvedena do provozu dodatečně až 15. května 1933. V místě zbyla jediná stavba, strážní domek číslo 275 umístěný naproti bývalé zastávce v km 25,711. Z celé obce i s železniční zastávkou nezbylo nic jiného... | 4.5.2013 Ke stavbě, dnes již rozpadlé, rampy na údržbu automobilů posloužily kolejnice. A na otázku odkud je jistě jednoduchá odpověď... | 4.5.2013 Kilometrovník 25,8. | 4.5.2013
Zhruba v cca km 25,9 další rozebraný ocelový most. | 4.5.2013
Zhruba v cca km 25,9 další rozebraný ocelový most. | 4.5.2013 Zarůstající těleso tratě. | 4.5.2013 Zarůstající těleso tratě. | 4.5.2013 Trouchnivějící pražce. | 4.5.2013 Další zpola zasypaný propustek. | 4.5.2013
Základ telegrafního stožáru. | 4.5.2013

Přestože byla trať Křimov – Reitzenhain projektována jako trať vedlejší, její význam se, zejména v nákladní dopravě, neustále zvyšoval. Nádraží Reitzenhain mělo pro přeshraniční přepravu zvláštní postavení, docházelo zde k přepřahání lokomotiv, výměně vlakového personálu a celnímu a pasovému odbavení. Osobní doprava byla zastoupena dlouhá léta dvěma páry smíšených vlaků, vyšší hustotu dopravy přinesla až motorizace ve 30. letech, kdy zde ve všední dny jezdilo 5 párů osobních vlaků, jejichž počet se v neděli zvýšil na 7.

V letech 1938 – 1945 trať, po obsazení pohraničí, provozovaly Německé dráhy v úseku Chemnitz - Reitzenhain – Křimov. V tomto období zde byl dokonce veden pár rychlíků v trase Chomutov - Chemnitz, na konci války již jízdní řád uváděl jen dva páry osobních vlaků denně. Konec války zároveň znamenal zastavení provozu přes státní hranici. Po roce 1945 začala povážlivě klesat i přeprava nákladů.

Celou oblast pohraniční postihlo po druhé světové válce vysídlení německého obyvatelstva, k němuž samozřejmě trať posloužila. Protože se kraj drasticky vylidnil, následoval v přímé souvislosti postupný útlum průmyslové výroby v Krušných horách. Brzy byly zlikvidovány obce Pohraniční (Reitzenhain v Čechách), Menhartice i Stráž. Není bez zajímavosti, že po druhé světové válce byly odstraněny sloupy elektrického vedení ke stanici Hora Sv. Šebestiána a její objekty tak nebyly napojeny na elektrický proud.

Osobní dopravu již zajišťoval jen motorový vůz jezdící z Křimova do Reitzenhainu. Pro minimální zájem cestujících však byl provoz 9. května 1948 zastaven a nahrazen autobusovou dopravou.

I po zastavení provozu ještě nadále sloužila část železniční tratě jako vlečka k nákladišti Křimov. Pod tento název se schovala někdejší železniční stanice Hora Sv. Šebestiána. Probíhala zde zejména nakládka dříví a rašeliny. V roce 1953 „to“ začalo vypadat, že bude provoz tratě obnoven. Mělo totiž dojít k otevření hraničního přechodu Reitzenhain. To, že byl obnoven přívod elektrického proudu na nádraží Hora Sv. Šebestiána, pokládejme jen za okrajovou záležitost. Byly totiž také obnoveny a zprovozněny všechny drátovody pro obsluhu návěstidel a celá trať se dočkala oprav. K obnovení provozu však nedošlo. A tak byla část tratě nadále využívána pro nákladní přepravu do nákladiště Křimov. Po roce 1954 bylo díky sněhové kalamitě poškozeno vedení elektrického proudu na nádraží Hora Sv. Šebestiána a tak bylo opět bez elektrické energie.

Další rozbořené torzo. Vzhledem k jeho výšce se asi jednalo o propustek. | 4.5.2013
Další rozbořené torzo. Vzhledem k jeho výšce se asi jednalo o propustek. | 4.5.2013 Další rozbořené torzo. Vzhledem k jeho výšce se asi jednalo o propustek. | 4.5.2013
Povalující se pražce. | 4.5.2013 Možná základová patka drátovodu. Kdo ví... | 4.5.2013
Jak dlouho tady ten strom asi leží... | 4.5.2013 Kilometrovník s nečitelnou kilometráží se schovává před vzrostlou břízou. | 4.5.2013
Kilometrovník s nečitelnou kilometráží. | 4.5.2013 Kilometrovník s nečitelnou kilometráží. | 4.5.2013
Opuštěně těleso tratě s kilometrovníkem. | 4.5.2013 Části kamenných mostních pilířů se rozpadají a válí všude po okolí. Občas se do téhle pozice dostaly sami, jindy jim pomohli zloději opracovaného stavebního materiálu... | 4.5.2013
Kamenné pilíře ocelového mostu v cca km 26,1. | 4.5.2013 Kamenné pilíře ocelového mostu v cca km 26,1. | 4.5.2013
Kamenné pilíře ocelového mostu v cca km 26,1. | 4.5.2013 Příroda trať pohlcuje zpět. | 4.5.2013 Další kilometrovník s nečitelnou kilometráží. | 4.5.2013 Další kilometrovník s nečitelnou kilometráží. | 4.5.2013
Těleso železniční tratě. | 4.5.2013 Patka telegrafního sloupu. | 4.5.2013 Cestu nám občas ztěžují popadané stromy, třebaže je to jen slabý odvar toho, co nás ještě čeká. | 4.5.2013 Kilometrovník 26,3. | 4.5.2013 Kilometrovník 26,3. | 4.5.2013
Kamenná propust v náspu železniční tratě v cca km 26,4. | 4.5.2013 Kamenná propust v náspu železniční tratě v cca km 26,4. | 4.5.2013 Těleso opouštěné železniční tratě. | 4.5.2013 Pražce se opravdu povalují všude možně. | 4.5.2013 Trouchnivějící pražec s jakýmisi hmoždinkami pro upevnění šroubů. | 4.5.2013
I po letech narazíme na nerozbitý izolátor telegrafního vedení. | 4.5.2013 Zarůstající těleso železniční tratě. | 4.5.2013 Zarůstající těleso železniční tratě. | 4.5.2013
Zarůstající těleso železniční tratě. | 4.5.2013 Viditelné zbytky štěrkového lože. | 4.5.2013 Poslední ze zlikvidovaných mostů za zastávkou Menhartice nacházíme v cca km 26,5. | 4.5.2013 Poslední ze zlikvidovaných mostů za zastávkou Menhartice nacházíme v cca km 26,5. | 4.5.2013 Poslední ze zlikvidovaných mostů za zastávkou Menhartice nacházíme v cca km 26,5. | 4.5.2013
Poslední ze zlikvidovaných mostů za zastávkou Menhartice nacházíme v cca km 26,5. | 4.5.2013
Poslední ze zlikvidovaných mostů za zastávkou Menhartice nacházíme v cca km 26,5. | 4.5.2013 Na kamenné desce jsou vidět zbytky odřezaného kovového zábradlí. | 4.5.2013 I když je těleso železniční tratě půl století opuštěné, stejně je pořád viditelné. | 4.5.2013 I když je těleso železniční tratě půl století opuštěné, stejně je pořád viditelné. | 4.5.2013 I když je těleso železniční tratě půl století opuštěné, stejně je pořád viditelné. | 4.5.2013
I když je těleso železniční tratě půl století opuštěné, stejně je pořád viditelné. | 4.5.2013 I když je těleso železniční tratě půl století opuštěné, stejně je pořád viditelné. | 4.5.2013 I když je těleso železniční tratě půl století opuštěné, stejně je pořád viditelné. | 4.5.2013 Pražce oddělují „nepotřebnou“ část tělesa železniční tratě od části, která slouží jako stezka pro pěší mezi studnou a někdejším strážním domkem. | 4.5.2013 Před strážním domkem číslo 276 je dodnes funkční studna. | 4.5.2013
Vzorně udržovaná cesta v ose někdejší železniční koleje mezi studnou a strážním domkem. | 4.5.2013 Strážní domek 276 je využívaný k rekreaci. | 4.5.2013 Propustek se schodištěm. | 4.5.2013 Desítky pražců vytahaných z tělesa železniční tratě a poházených do lesa. | 4.5.2013
Desítky pražců vytahaných z tělesa železniční tratě a poházených do lesa. | 4.5.2013 Desítky pražců vytahaných z tělesa železniční tratě a poházených do lesa. | 4.5.2013 Musíme překonat první zarostlejší úsek a opravdu jinak, než obejitím to nejde. | 4.5.2013 Naštěstí byl zatím neprůchozí jen úsek o délce cca 50 metrů. | 4.5.2013 Desítky pražců vytahaných z tělesa železniční tratě a poházených do lesa. | 4.5.2013
Desítky pražců vytahaných z tělesa železniční tratě a poházených do lesa. | 4.5.2013 Další z kilometrovníků s nečitelnými údaji. | 4.5.2013 Nebýt pražců vyházených na strany, jen málokdo by věřil, že tu jezdívaly vlaky. | 4.5.2013 Pražce vyházené z tělesa železniční tratě, aby mohlo být využíváno jako lesní cesta. | 4.5.2013 Trať levým obloukem obchází Menhartický vrch a dostává se nad Bezručovo údolí. | 4.5.2013
Trať nad Bezručovým údolím. | 4.5.2013 Trať nad Bezručovým údolím. | 4.5.2013 Viditelné zbytky štěrkového lože. | 4.5.2013 Desítky pražců vytahaných z tělesa železniční tratě a poházených do lesa. | 4.5.2013 Desítky pražců vytahaných z tělesa železniční tratě a poházených do lesa u kamenného propustku. | 4.5.2013
Portál kamenného propustku. | 4.5.2013 Těleso železniční tratě na mohutném náspu. | 4.5.2013 Těleso železniční tratě na mohutném náspu. | 4.5.2013 . | 4.5.2013 Těleso železniční tratě na mohutném náspu. | 4.5.2013
Dva zachovalé sloupy zábradlí. | 4.5.2013 Šikmý most v km 27,4. | 4.5.2013 Šikmý most v km 27,4. | 4.5.2013 Šikmý most v km 27,4. | 4.5.2013
Šikmý most v km 27,4. | 4.5.2013
Zasněte se a myslete si, že sedíte v osobním vagónku, který táhne parní lokomotiva. | 4.5.2013 Zasněte se a myslete si, že sedíte v osobním vagónku, který táhne parní lokomotiva. | 4.5.2013 Další vytěžené pražce. | 4.5.2013 Zasněte se a myslete si, že sedíte v osobním vagónku, který táhne parní lokomotiva. | 4.5.2013 Zasněte se a myslete si, že sedíte v osobním vagónku, který táhne parní lokomotiva. | 4.5.2013
Další kamenný propustek byl evidentně v posledních letech provozu tratě opravován. Důkazem budiž viditelná betonová horní část. | 4.5.2013 Kamenný propustek. | 4.5.2013 Hned vedle předchozího propustku jsme objevili další kamenný portál, jeho „protipól“ na druhé straně náspu jsme neobjevili. Takřka to vypadá jak kamenný portál pro pramen potůčku. | 4.5.2013 Cesta je stále užší... | 4.5.2013 Přes železniční trať byly vybudovány tři dřevěné mosty, které umožňovaly lesním cestám překonávat trať vedenou v zářezu. Dnes již nestojí žádný a přechody lesních cest se posunuly do míst, kde to jde úrovňově... | 4.5.2013
Zarůstající zářez železniční tratě. | 4.5.2013 První, z již zmíněných dřevěných mostů nad železniční tratí, byl vybudován v km 28,1. Z původní dřevěné konstrukce se, samozřejmě, nedochovalo nic, ale kamenné podpěry jsou stále na místě. | 4.5.2013 První, z již zmíněných dřevěných mostů nad železniční tratí, byl vybudován v km 28,1. Z původní dřevěné konstrukce se, samozřejmě, nedochovalo nic, ale kamenné podpěry jsou stále na místě. | 4.5.2013 První, z již zmíněných dřevěných mostů nad železniční tratí, byl vybudován v km 28,1. Z původní dřevěné konstrukce se, samozřejmě, nedochovalo nic, ale kamenné podpěry jsou stále na místě. | 4.5.2013 Zarůstající zářez železniční tratě. | 4.5.2013
Propadlý propustek. | 4.5.2013 Trošku hůře průchozí úsek. | 4.5.2013 Těleso zarůstá náletovými dřevinami. | 4.5.2013 Násep železniční tratě v pohledu z náspu a... | 4.5.2013 ...v pohledu zpod náspu. | 4.5.2013


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024