Pohlednice Pražských tramvají... ...od zaniklé tratě Křimov–Reitzenhain díl třetí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od zaniklé tratě Křimov–Reitzenhain
díl třetí


Přibližně v km 28,7 vede trať na náspu, skrz který je zřízen kamenný most, nad loukou. | 4.5.2013
Přibližně v km 28,7 vede trať na náspu, skrz který je zřízen kamenný most, nad loukou. | 4.5.2013 Přibližně v km 28,7 vede trať na náspu, skrz který je zřízen kamenný most, nad loukou. | 4.5.2013 Okolí opuštěného tělesa většinou lemují břízy... | 4.5.2013 ...nebo smrky. Jejich hustota je vždy podél někdejší koleje zvýšená. | 4.5.2013 Další z nečitelných kilometrovníků, který přežil do dnešní doby. | 4.5.2013
Trať v drobném terénním zářezu. | 4.5.2013 Trať v drobném terénním zářezu. | 4.5.2013 Bývalý strážní domek číslo 277. | 4.5.2013 Zarůstající těleso léta opuštěné železniční tratě. | 4.5.2013 Zarůstající těleso léta opuštěné železniční tratě. | 4.5.2013
Zarůstající těleso léta opuštěné železniční tratě. | 4.5.2013 Všude v okolí opuštěné tratě se povaluje štěrk. | 4.5.2013 Opuštěné těleso železniční tratě se zachovaným kilometrovníkem. | 4.5.2013 Další z kilometrovníků obrůstá mechem. | 4.5.2013 Další z kilometrovníků obrůstá mechem. | 4.5.2013
Opuštěné těleso železniční tratě se zachovaným kilometrovníkem. | 4.5.2013 Nad Bezručovým údolím se opuštěné těleso se zachovalými pražci stáčí v levém oblouku. | 4.5.2013 Nad Bezručovým údolím se opuštěné těleso se zachovalými pražci stáčí v levém oblouku. | 4.5.2013 Další z kamenných propustků. | 4.5.2013
Pozůstatky návěstidla v km 29,6. Dodnes zde najdeme jen základovou patku a... | 4.5.2013 ... vysokou podezdívku, na níž návěstidlo stálo. | 4.5.2013 Kilometrovník s čitelnými údaji 29,6. | 4.5.2013 Nad Bezručovým údolím se trať vinula v levém oblouku. | 4.5.2013 Nad Bezručovým údolím se trať vinula v levém oblouku. | 4.5.2013
Pozůstatky buď základů návěstidla, nebo pomocného závaží drátovodu. | 4.5.2013 Pozůstatky pilířů dřevěného mostu nad tratí v km 29,8. | 4.5.2013 Pozůstatky pilířů dřevěného mostu nad tratí v km 29,8. | 4.5.2013 Pozůstatky pilířů dřevěného mostu nad tratí v km 29,8. | 4.5.2013 Pozůstatky pilířů dřevěného mostu nad tratí v km 29,8. | 4.5.2013
Blížíme se k nádraží Hora Svatého Šebestiána, na snímku je také vidět rozšiřující se plocha pro nádražní kolejiště. | 4.5.2013 Prostor kolejiště někdejšího nádraží Hora Svatého Šebestiána již okupují vzrostlé stromy. | 4.5.2013 Přestavěný strážní domek číslo 278 v km 29,9. | 4.5.2013 Z nádražních budov stanice Hora Svatého Šebestiána zbyly do dnešních dnů jen rozvaliny základů. | 4.5.2013 Z nádražních budov stanice Hora Svatého Šebestiána zbyly do dnešních dnů jen rozvaliny základů. | 4.5.2013
Z nádražních budov stanice Hora Svatého Šebestiána zbyly do dnešních dnů jen rozvaliny základů. | 4.5.2013 Z nádražních budov stanice Hora Svatého Šebestiána zbyly do dnešních dnů jen rozvaliny základů. | 4.5.2013 Pohled na prostor kolejiště nádraží Hora Svatého Šebestiána. | 4.5.2013 Prostor někdejšího kolejiště stanice Hora Svatého Šebestiána. | 4.5.2013 Opěrná zeď pod bývalým strážním domkem číslo 279. | 4.5.2013
Bývalý strážní domek číslo 279. | 4.5.2013 Ani ne 150 metrů za někdejším strážním domkem číslo 279 se přiblížíme k nejfotogeničtějšímu místu na celé trati... | 4.5.2013 Těsně před dosažením 30,5 kilometru tratě nejenže vznikly záběry pro film Freonový duch... | 4.5.2013 Až do 18. června 1986 zde stál úchvatný dvoudílný ocelový most, největší na celé trati...  | 4.5.2013 Most se střední kamennou podpěrou umožňoval vlakům překonat Bezručovo údolí. | 4.5.2013
Oficiálním důvodem k likvidaci mostu v červnu 1986 byl jeho havarijní technický stav a nebezpečí zřícení...  | 4.5.2013
...jenže ten „havarijní“ stav, zřejmě tolik havarijní nebyl. Nálož, umístěná do střední kamenné podpěry, most přestál. Až opakovaný odstřel podpěru zničil, a oba zřícené díly mostu mohly být rozřezány do starého železa. | 4.5.2013 Pohled na reitzenhainskou opěru bývalého mostu ze silnice Hora Svatého Šebestiána - Třetí mlýn. | 4.5.2013 Reitzenhainská opěra bývalého mostu přes Bezručovo údolí. | 4.5.2013 Křimovská opěra bývalého mostu přes Bezručovo údolí. | 4.5.2013 Křimovská opěra bývalého mostu přes Bezručovo údolí. | 4.5.2013
Reitzenhainská opěra bývalého mostu přes Bezručovo údolí. | 4.5.2013 Křimovská opěra bývalého mostu přes Bezručovo údolí. | 4.5.2013 Reitzenhainská opěra bývalého mostu přes Bezručovo údolí. | 4.5.2013 Kamenný odvodňovací žlab. | 4.5.2013 Zpětný pohled na bývalý most a jeho křimovskou opěru přes Bezručovo údolí směrem k nádraží Hora Svatého Šebestiána. | 4.5.2013
Křimovská opěra mostu přes Bezručovo údolí. | 4.5.2013

Trať postupně chátrala do takové míry, že během prověřování jejího stavu na počátku 70. let bylo konstatováno, že trať je zcela nesjízdná, železniční svršek i spodek je v havarijním stavu.

Ztrouchnivělé pražce, zkorodovaná upínadla a kolejnice (pokud nebyly rovnou odcizené) doplňovalo těleso zarostlé stromy. Federální ministerstvo dopravy trať svým výnosem ze dne 12. října 1972 zrušilo.

Snesení železničního svršku provedl Okresní stavební podnik Svitavy mezi dubnem 1985 a srpnem 1987.

Bylo demontováno vše využitelné (tedy kovové) a pražce zůstaly zachovány, buď tam kde ležely desetiletí, nebo poházené po stranách náspu. To zejména v místech, kde se štěrk z tělesa využíval na zpevnění okolních polních cest.

Pohled na Bezručovo údolí s klikatící se říčkou Chomutovkou je úchvatný. | 4.5.2013
Zpětný pohled na bývalý most a jeho křimovskou opěru přes Bezručovo údolí směrem k nádraží Hora Svatého Šebestiána. | 4.5.2013
Za mostem přes Bezručovo údolí trať pokračovala pravým obloukem na náspu, kde dodnes zůstaly i pražce. | 4.5.2013 Zachovalé pražce na náspu na reitzenhainské straně mostu. | 4.5.2013
Zachovalé pražce na náspu na reitzenhainské straně mostu již pohlcuje les. | 4.5.2013 Pozůstatky návěstidla v km 30,7. | 4.5.2013 Pozůstatky návěstidla v km 30,7. | 4.5.2013 Násep zvolna přechází v zářez... | 4.5.2013
Nahrnutá hromada štěrku tvoří pomyslný šturc schůdné části tratě... | 4.5.2013 Základové patky drátovodu. | 4.5.2013 Základové patky drátovodu. | 4.5.2013 Trať zde mířila hlubokým zářezem, ten je neprůchozí, neboť je silně podmáčený. A v holínkách jsme opravdu nešli... | 4.5.2013 V těchto místech býval dřevěný most nad tratí. Nyní je nahrazený zásypem... | 4.5.2013
Pohled ze zásypu zářezu trati zpět ke Křimovu. | 4.5.2013 Pohled ze zásypu zářezu trati směrem k Reitzenhainu. Zde končí poměrně schůdná cesta po bývalé trati a až na malé výjimky je v další části trať stále více a více zarostlá. Je to logické. Sporadická nákladní doprava od Křimova končila v posledním období právě v Hoře Svatého Šebestiána. | 4.5.2013 Pohled na zásyp zářezu tratě směrem od Reitzenhainu. | 4.5.2013 Opuštěné pražce. | 4.5.2013 Pražce v zářezu tratě, jejíž těleso se stává čím dál, tím víc neprostupným. | 4.5.2013
Pokračující zářez trati je podmáčený natolik, že voda zlikvidovala i pražce. | 4.5.2013 Trať se dostává na další násep, díky čemuž je těleso opět suché. Vzrostlé stromy naznačují, že tudy projel poslední vlak před velmi dlouhým obdobím. | 4.5.2013 Zpod vzrostlých stromů vykukují pražce. | 4.5.2013 Nebýt těch vzrostlých stromů, již bychom spatřili další dominantu tratě... | 4.5.2013 ...druhý velký ocelový most, překonávající údolíčko s potokem, který se o necelý kilometr dále vlévá do Chomutovky. | 4.5.2013
I přes úctyhodnou délku 51,5 metru se most obešel bez střední podpěry, jedná se tedy o nejdelší jednodílnou mostní konstrukci celé trati. | 4.5.2013
Reitzenhainská mostní opěra. | 4.5.2013 Křimovská mostní opěra. | 4.5.2013 Křimovská mostní opěra. | 4.5.2013 Křimovská mostní opěra. | 4.5.2013 Reitzenhainská mostní opěra. | 4.5.2013
Pilíře se pomalu rozpadají a jejich kamenné části se povalují všude po okolí. | 4.5.2013 Reitzenhainská mostní opěra. | 4.5.2013 Ležící pilíř, nebo ležící fotograf? | 4.5.2013 Krásně zachovalý kamenný žlab na odtok vody. | 4.5.2013 zachovalé kamenné žlaby na odtok vody na reitzenhainské opeře. | 4.5.2013
Trocha nostalgie. Zavřete oči a přičarujte si na pilíře most a vlak... | 4.5.2013
Kamenné opěrné zdi se již rozpadají a násep se sype do údolí. | 4.5.2013 I po letech vypadá křimovská opěra zachovale. | 4.5.2013 Při cestě od mostu je třeba poznamenat ještě jednu skutečnost. Zánik tohoto mostu je prý poněkud záhadný... | 4.5.2013 Oficiální informace o jeho likvidaci neexistuje a zmizel prý po roce 1991 přičiněním podnikavců, kteří si pro něj dojeli s těžkou technikou právě tudy. Po tělese zrušené tratě, z nějž pečlivě odklidili pražce. | 4.5.2013 Strážní domek číslo 280 v km 31,1. | 4.5.2013
Strážní domek číslo 280 v km 31,1. No a nás čeká prodírání se lesem. | 4.5.2013 Poslední vlak tudy projel před desítkami let a je to vidět. | 4.5.2013 Tady kdysi stával stožár telegrafního vedení. | 4.5.2013 Hranice pozemku dráhy vedle pozůstatku telegrafního stožáru. | 4.5.2013 Husté stromy pohlcují poslední stopy po tělese železnice. | 4.5.2013
Zbytky pravděpodobně drátovodu pomalu zarůstají stromy. | 4.5.2013 Zbytky pravděpodobně drátovodu. | 4.5.2013 Opuštěné pražce mezi hustě vzrostlými stromy. | 4.5.2013 Opuštěné pražce mezi hustě vzrostlými stromy. | 4.5.2013 Neprůchodno. | 4.5.2013
Deskový propustek... | 4.5.2013 Další deskový propustek... | 4.5.2013 Nečitelný kilometrovník. | 4.5.2013 Po náspu se nedá jít, tak úsek obcházíme a díky tomu na nás koukají opuštěné pražce ze štěrkového lože. | 4.5.2013 Přesto jsme ještě pořád nedosáhli stavu absolutní neprůchodnosti. | 4.5.2013
Trať zde vedla po náspu. | 4.5.2013 Trať zde vedla po náspu. | 4.5.2013 Pozůstatky opěrných pilířů malého ocelového mostu v km 31,6. | 4.5.2013 Pozůstatky opěrných pilířů malého ocelového mostu v km 31,6. | 4.5.2013 Pozůstatky opěrných pilířů malého ocelového mostu v km 31,6. | 4.5.2013
K pozůstatkům tohoto mostu nad cestou jsme ušli oficiálně deset kilometrů (díky různých obcházením však reálně o dost více) a zjistili, že víc naše nohy a tělesné schránky nedají. V náročném terénu a díky pořizování fotografií nám to trvalo pět hodin. Musíme přehodnotit plány a zbytek trati zdokumentovat jindy. Ještě netušíme, že ono „jindy“ znamená až za rok... | 4.5.2013


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023