Pohlednice Pražských tramvají... ...od zaniklé tratě Křimov–Reitzenhain díl pátý

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od zaniklé tratě Křimov–Reitzenhain
díl pátý


Zhruba v km 34,7 nacházíme poslední kamenný most na trati na českém území. | 5.4.2014
Zhruba v km 34,7 nacházíme poslední kamenný most na trati na českém území. | 5.4.2014 Zhruba v km 34,7 nacházíme poslední kamenný most na trati na českém území. | 5.4.2014 Zhruba v km 34,7 nacházíme poslední kamenný most na trati na českém území. | 5.4.2014 Na mostě zůstaly opět zachovány pražce. | 5.4.2014 Zachovaný kilometrovník s již nečitelným údajem. | 5.4.2014
Zachované pražce jsou jednou z mála stop, že tudy vedla železniční trať. | 5.4.2014
Co nám do dnešních dní z téhle unikátní železniční tratě zůstalo?

Koleje zlikvidovány, u dvou příhradových mostů zbývají jejich kamenné krajní opěry, občas narazíme na zarůstající propustek, kamenný obloukový podjezd ve vysokém náspu, případně strážní domek, sloužící dnes k rekreaci. Budova železniční stanice v Hoře Sv. Šebestiána je srovnána se zemí...

Z Křimova do bývalého nádraží Hory Sv. Šebestiána lze z větší části opuštěné těleso tratě projít. Druhá polovina trati z Hory Sv. Šebestiána na státní hranici je většinou zarostlá a místy průchozí s velkými obtížemi.

Za státní hranicí je těleso opět rozpoznatelné, ale bohužel i zde již patří koleje do minulosti...

Zachovaný kilometrovník s již nečitelným údajem. | 5.4.2014
Zachované pražce jsou jednou z mála stop, že tudy vedla železniční trať. | 5.4.2014
Jehličím zasypaný kilometrovník. | 5.4.2014 Rozpadající se propustek. | 5.4.2014
Rozpadající se propustek. | 5.4.2014
Opuštěné těleso zaniklé tratě je využívané jako lesní cesta. | 5.4.2014 Další z kilometrovníků, co obrůstá mechem a zapadá jehličím. | 5.4.2014 Opuštěné těleso zaniklé tratě je využívané jako lesní cesta. | 5.4.2014 Rozpadající se propustek. | 5.4.2014 Rozpadající se propustek. | 5.4.2014
Úplně poslední nalezený kilometrovník na českém území s nečitelnými údaji. | 5.4.2014 Zbytek telegrafního sloupu s keramickými izolátory. | 5.4.2014 Poslední propustek pod železniční tratí na českém území. | 5.4.2014 Strážní domek číslo 283 v km 35,6. | 5.4.2014 Úplně poslední nalezený kilometrovník na českém území s nečitelnými údaji. | 5.4.2014
Pozůstatky po zastávce Pohraniční. | 5.4.2014 Pozůstatky po zastávce Pohraniční. | 5.4.2014 Zhruba 220 metrů před státní hranicí do Německa stopy po železniční trati na českém území končí. Pohled na odbagrovaný násep zpět na české území. | 5.4.2014
Pohled zpět na české území na odbagrovaný násep. | 5.4.2014 Přes tuto místní komunikaci k obci Pohraniční železniční trať přecházela posledním z menších kovových mostů, po němž dnes nenalezneme nic... | 5.4.2014 Silnice I/7, která železniční trať dopravně nahradila. | 5.4.2014 Silnice I/7, která železniční trať dopravně nahradila. | 5.4.2014 Silnice I/7, která železniční trať dopravně nahradila. | 5.4.2014
Vítá Vás Spolková republika Německo. | 5.4.2014
Přes říčku Černá mířila na německé území železniční trať posledním z velkých ocelových mostů... | 5.4.2014 ...dnes zde najdeme jen silniční most. | 5.4.2014 V údolí jsou vystaveny tzv. mlýnské kameny a vedle nich velké kamenné bloky. Zda nepochází z pilířů odstraněného železničního mostu, se asi nedozvíme... | 5.4.2014 Velké odstavné parkoviště u hraničního přechodu dnes slouží jen k odpočinku řidičů kamionové dopravy a jako jakési obrovské přírodní WC. | 5.4.2014 Přibližně 250 metrů za státní hranicí se za stromy opět objevuje náznak železničního tělesa... | 5.4.2014
...ano, zde až do podzimu roku 2013 ležely na německém území železniční koleje. | 5.4.2014
Pozůstatek štěrkového lože dává jasně najevo kde, až do podzimu roku 2013, ležela kolej mířící blízko ke státní hranici. | 5.4.2014 Pozůstatek štěrkového lože dává jasně najevo, kde až do podzimu roku 2013, ležela kolej mířící blízko ke státní hranici. | 5.4.2014 Pozůstatek štěrkového lože dává jasně najevo, kde až do podzimu roku 2013, ležela kolej mířící blízko ke státní hranici. | 5.4.2014 Pozůstatek štěrkového lože dává jasně najevo, kde až do podzimu roku 2013, ležela kolej mířící blízko ke státní hranici. | 5.4.2014 Pozůstatek štěrkového lože dává jasně najevo, kde až do podzimu roku 2013, ležela kolej mířící blízko ke státní hranici. | 5.4.2014
Pozůstatek štěrkového lože dává jasně najevo, kde až do podzimu roku 2013, ležela kolej mířící blízko ke státní hranici. | 5.4.2014 Pozůstatek štěrkového lože dává jasně najevo, kde až do podzimu roku 2013, ležela kolej mířící blízko ke státní hranici. | 5.4.2014 Pozůstatek štěrkového lože dává jasně najevo, kde až do podzimu roku 2013, ležela kolej mířící blízko ke státní hranici. | 5.4.2014 Pozůstatek štěrkového lože dává jasně najevo, kde až do podzimu roku 2013, ležela kolej mířící blízko ke státní hranici. | 5.4.2014 Návěst jakási... | 5.4.2014
Zarostlý koncový „šturc“ i s kolejí. | 5.4.2014 Jak je vidět, i proslavená německá důslednost nebyla zcela důsledná a některé koleje zůstaly likvidace ušetřeny. | 5.4.2014 Jak je vidět, i proslavená německá důslednost nebyla zcela důsledná a některé koleje zůstaly likvidace ušetřeny. | 5.4.2014 Jak je vidět, i proslavená německá důslednost nebyla zcela důsledná a některé koleje zůstaly likvidace ušetřeny. | 5.4.2014 Zarostlý koncový „šturc“ i s kolejí. | 5.4.2014
Část koleje vlečky byla upravena pro pojíždění automobily vložením zádlažbových panelů. | 5.4.2014 Číhající kolejnice. | 5.4.2014 Zábradlí... | 5.4.2014
Opuštěné železniční nádraží Reitzenhain. | 5.4.2014
Opuštěné železniční nádraží Reitzenhain. | 5.4.2014 Opuštěné železniční nádraží Reitzenhain. | 5.4.2014 Zachovaná vlečková kolej. | 5.4.2014 Zachovaná vlečková kolej. | 5.4.2014 Zachovaná vlečková kolej. | 5.4.2014
Pozůstatek štěrkového lože. | 5.4.2014 Viditelně se rozšiřující štěrkové lože naznačuje, že zde začínalo kolejiště nádraží Reitzenhain. | 5.4.2014 Necelých 700 metrů od státní hranice nacházíme zachované základy točny pro lokomotivy. | 5.4.2014 Je vidět, že kolej mířící k točně pro lokomotivy z nádražního kolejiště zmizela během likvidace v roce 2013. | 5.4.2014 Do středu točny mířil hluboký kanál... | 5.4.2014
Pražce dokumentují umístění výtažných kolejí. | 5.4.2014 Celá točna zarůstá keři a stromy. | 5.4.2014 Obvod točny. | 5.4.2014 U točny zůstala dodnes zachována i jedna z výtažných kolejí. | 5.4.2014 U točny zůstala dodnes zachována i jedna z výtažných kolejí. | 5.4.2014
U točny zůstala dodnes zachována i jedna z výtažných kolejí. | 5.4.2014 Také pražce na konci zachované výtažné koleje již obrůstají. | 5.4.2014 Od podzimu roku 2013 zlikvidované kolejiště nádraží Reitzenhain. | 5.4.2014 Stavby v areálu někdejší železniční stanice Reitzenhain. | 5.4.2014 Stavby v areálu někdejší železniční stanice Reitzenhain. | 5.4.2014
Od podzimu roku 2013 zlikvidované kolejiště nádraží Reitzenhain. | 5.4.2014 Od podzimu roku 2013 zlikvidované kolejiště nádraží Reitzenhain. | 5.4.2014 Bokem odhozený „šturc“. | 5.4.2014 Od podzimu roku 2013 zlikvidované kolejiště nádraží Reitzenhain s typicky „nádražáckými“ stavbami. | 5.4.2014 Od podzimu roku 2013 zlikvidované kolejiště nádraží Reitzenhain s typicky „nádražáckými“ stavbami. | 5.4.2014
V areálu železniční stanice Reitzenhain jsme nalezli i vagón. Tedy to, co z něj zbylo... | 5.4.2014
V areálu železniční stanice Reitzenhain jsme nalezli i vagón. Tedy to, co z něj zbylo... | 5.4.2014 Pohled na stavby v areálu nádraží. Patrně sloužily k ubytování zaměstnanců. | 5.4.2014 Budova někdejšího nádraží Reitzenhain v sobě sice nezapře „nádražáckou“ minulost, ale postupně se mění na obytný objekt. | 5.4.2014 Budova někdejšího nádraží Reitzenhain v sobě sice nezapře „nádražáckou“ minulost, ale postupně se mění na obytný objekt. | 5.4.2014 Budova někdejšího nádraží Reitzenhain v sobě sice nezapře „nádražáckou“ minulost, ale postupně se mění na obytný objekt. | 5.4.2014
Přejezd místní komunikace v obci Reitzenhain, jeden z posledních úseků zachovaných kolejí. Nikomu se zřejmě nechtělo rozbourávat vozovku. | 5.4.2014 Od podzimu roku 2013 vytrhané kolejiště železniční stanice Reitzenhain. | 5.4.2014 Od podzimu roku 2013 vytrhané kolejiště železniční stanice Reitzenhain. | 5.4.2014 Od podzimu roku 2013 vytrhané kolejiště železniční stanice Reitzenhain. | 5.4.2014 Přejezd místní komunikace v obci Reitzenhain, jeden z posledních úseků zachovaných kolejí. Nikomu se zřejmě nechtělo rozbourávat vozovku. | 5.4.2014
Od podzimu roku 2013 vytrhané kolejiště železniční stanice Reitzenhain. | 5.4.2014 Od podzimu roku 2013 vytrhané kolejiště železniční stanice Reitzenhain. | 5.4.2014 Německá část zlikvidované tratě směrem k Marienbergu se prý jednou promění na cyklostezku. | 5.4.2014
Přejezd místní komunikace v obci Reitzenhain, jeden z posledních úseků zachovaných kolejí tvoří úplný konec našeho putování. | 5.4.2014


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021