Škoda 29T ForCity Plus Škoda 30T ForCity Plus

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Škoda 29T ForCity Plus
Škoda 30T ForCity Plus


Vůz Škoda 30T ForCity Plus ev.č.7515 během zkušebních jízd projel celou bratislavskou kolejovou sítí, na snímku je zachycený u zastávky Kapucínska. | 26.6.2015
Nově dodané vozy Škoda 30T ForCity Plus ve vozovně Jurajov dvor. | 26.6.2015 Z měst na území někdejšího Československa, provozujících tramvajovou dopravu zůstávala Bratislava posledním, které neprovozovalo jedinou, třeba alespoň částečně nízkopodlažní tramvaj.
Dopravní podnik Bratislava i proto vypsal v listopadu 2012 dvě mezinárodní soutěže na dodávku 15 jednosměrných a 15 obousměrných vozidel, každou navíc s opcí na dodávku dalších patnácti vozidel a údržbu vozů po dobu 15 let, případně do najetí 900 000 km každého z vozů. V obou tendrech zvítězila plzeňská Škoda Transportation s nabídkou pětičlánkového, 32,5 metru dlouhého, čtyřpodvozkového nízkopodlažního vozidla, které konstrukčně vychází z typu Škoda 15T ForCity Alfa pro Prahu a Škoda 26T ForCity Classic pro Miskolc.
Nově dodané vozy Škoda 30T ForCity Plus ve vozovně Jurajov dvor. | 26.6.2015
Nově dodané vozy Škoda 30T ForCity Plus ve vozovně Jurajov dvor. | 26.6.2015 Vozy Škoda 30T ForCity Plus ve smyčce Dúbravka. | 26.6.2015
Celkový pohled na stanoviště řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Ve střední části ovládacího panelu řidiče na stanovišti vozů Škoda 29T ForCity Plus a Škoda 30T ForCity Plus je v panelu zapuštěný zhruba na úroveň kolen řidiče. Díky úhlu a úrovni je zajištěna lepší viditelnost při slunečním svitu. | 26.6.2015 Dotykový displej nadřazeného řízení na stanovišti vozů Škoda 29T ForCity Plus a Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Stanoviště řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus s ručním řadičem a sklopnou područkou. | 26.6.2015 Stanoviště řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus s ručním řadičem a sklopnou područkou. | 26.6.2015
Stanoviště řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
Krajní podvozky jsou otočné, vnitřní neotočné. Tři podvozky jsou motorové, jeden běžný. Jednosměrným vozům s 87% podílem nízkopodlažnosti dal výrobce typové označení Škoda 29T ForCity Plus, obousměrným vozům s 89% podílem nízkopodlažnosti pak Škoda 30T ForCity Plus.

První vyrobený obousměrný vůz typu 30T byl do Bratislavy dovezen 2. listopadu 2014 a s obdrženým evidenčním číslem 7501 byl 6. listopadu toho roku slavnostně představen veřejnosti i médiím. Do zkušebního provozu s cestujícími byla tato tramvaj poprvé vypravena 25. dubna 2015. První vyrobený jednosměrný vůz 29T, označený evidenčním číslem 7401, byl dodán dne 17. února 2015. Do provozu s cestujícími byl poprvé nasazen 28. dubna téhož roku.

Základem jednotlivých článků tramvaje je ocelová svařovaná kostra, čela jsou laminátová s nosnou kovovou kostrou, vnější opláštění laminátovými deskami je lepené. Všechna okna a skla jsou do skříně vlepena. Vzhledem k nízkopodlažnosti je většina elektrické výzbroje umístěna na střeše vozidla. Na druhém článku je umístěn elektricky ovládaný sběrač, bleskojistka, rychlovypínač a skříň s nožovým přepojovačem a pojistkami. Trakční měniče s brzdovými odporníky jsou umístěny nad motorovými podvozky. Nabíječe baterie a baterie samotné jsou umístěny na prvním článku. Na krajních a prostředním článku jsou umístěny klimatizační jednotky salonu cestujících. Články nesou od čela vozu označení A, C01, D, C02 a B.

Tramvaje jsou konstruovány pro použití na rozchodu 1.000 mm a jsou vybaveny několika stupni vypružení. První stupeň je rozdělen na pryží odpružená kola a pryžokovové prvky primárního vypružení. Druhým stupněm je sekundární vypružení, tvořené dvojitými šroubovitými ocelovými vinutými pružinami. Přenos krouticího momentu z trakčních motorů je proveden pružnou zubovou spojkou na převodovku pohánějící příslušnou nápravu.

Stanoviště řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus s ručním řadičem a sklopnou područkou. | 26.6.2015
Stanoviště řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus je vybaveno autorádiem pro zlepšení pohody řidiče. | 26.6.2015 Ovládací panel na stanovišti řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
Ovládací panel na stanovišti řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Stanoviště řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
Prolis na umístění drobnějších předmětů, například tužky, v ovládacím panelu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Prolis na umístění drobnějších předmětů, například tužky, v ovládacím panelu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
Příposlechové reproduktory na stanovišti řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Stanoviště řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus je vybaveno autorádiem pro zlepšení pohody řidiče. | 26.6.2015
Zapnutí vozu, u vozů Škoda 29T a 30T ForCity Plus, provádí řidič s pomocí klíče. | 26.6.2015 Dotykový panel nadřazeného řízení vozů Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
Na panelu vozu Škoda 30T ForCity Plus řidič stisknutím tlačítka zvolí, jakou stranou bude umožněn výstup cestujících. Standardně se otevírají dveře vpravo ve směru jízdy. Využít lze však i výstup levou, případně pouze levou stranou... | 26.6.2015 Výstup levou stranou musí řidič u vozu Škoda 30T ForCity Plus po stisknutí tlačítka na panelu ještě potvrdit na dotykovém displeji nadřazeného řízení. | 26.6.2015 Piktogramy na dotykovém displeji nadřazeného řízení umožňují řidiči nastavit většinu funkcí tramvaje. | 26.6.2015 Chladnička na stanovišti řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Chladnička na stanovišti řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
U pravého sloupku na stanovišti řidiče je umístěn LCD displej kamerového systému. | 26.6.2015 U pravého sloupku na stanovišti řidiče je umístěn LCD displej kamerového systému. | 26.6.2015 Roletka levého okna na stanovišti řidiče vozů Škoda 29T ForCity Plus a Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Na stanovišti řidiče se nacházejí poličky pro umístění výbavy vozu, například lékárničky. | 26.6.2015 Za dvířky se skrývá.. | 26.6.2015
...tachograf na stanovišti Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Na stanovišti řidiče se nachází také sklopná sedačka pro instruktora, který připojuje svůj ovládací panel do konektoru, umístěného ve výklenku určeném pro doplňkovou výbavu vozu. | 26.6.2015 Hasicí přístroj, kýbl s pískem a trychtýře na doplňování ostřikovače a písku. | 26.6.2015 Pro zlepšení přístupu k ovládacím prvkům vozu na levém boku stanoviště řidiče je možné sedačku otočit okolo svislé osy. | 26.6.2015 Pro zlepšení přístupu k ovládacím prvkům vozu na levém boku stanoviště řidiče je možné sedačku otočit okolo svislé osy. | 26.6.2015
Vůz Škoda 30T ForCity Plus ev.č.7515 na zkušební jízdě pózuje v jediném zatravněném úseku bratislavských tramvajových tratí u zastávky Saleziáni. | 26.6.2015
Agregáty pro nouzové odbrzdění podvozku jsou umístěny mezi proti opěradly sedadel cestujících. | 26.6.2015
Jednosměrné vozidlo 29T má v pravé bočnici pět dvoukřídlých, vně předsuvných dveří pro nástup a výstup cestujících. Obousměrné vozidlo 30T má v obou bočnicích celkem deset dvoukřídlých, vně předsuvných dveří pro nástup a výstup cestujících. V každém dveřním otvoru je umístěn systém sčítání cestujících. Informace o počtu cestujících jsou ukládány v tachografu. Mechanicky výklopná plošina pro cestující je umístěna u prvních pravých dveří ve směru jízdy.

Vozidlo je vybaveno pískováním první osy prvního a posledního podvozku. Tzn. obousměrné vozidlo má celkem osm pískovačů, jednosměrné čtyři. Pískovače jsou umístěny ve stolku v kabině a mezi sedáky nad podvozkem. Plnění písku je možné buď strojově z vnějšku vozu, nebo u pískovačů mezi sedáky i zevnitř vozu. Pískovače jsou vybaveny topením automaticky aktivovaným při nižších teplotách. Každý pískovač je vybaven čidlem, které signalizuje nedostatek písku. Jeho množství je signalizováno na displeji nadřazeného řízení. Řízení pískovačů je buď automatické řídícími obvody vozidla na základě jízdních podmínek, nebo přímo řidičem pomocí pedálu na podnožce. Během stání vozidla je funkční aktivace pískování pouze sešlápnutím pedálu, pískování je však za této situace zároveň časově omezeno, aby nedošlo k vysypání písku při náhodném trvalém sešlápnutí pedálu.

Pro snížení opotřebení kol a kolejnic je vozidlo vybaveno systémem automatického mazání okolků předních kol prvního podvozku ve zvoleném směru jízdy, mazání okolků provádí automaticky řídicí systém vozidla bez možnosti ovlivnění řidičem.

Pro spřažení s jiným vozem je, vůz vybaven skládacími mechanickými spřáhly, která jsou umístěna na čelech pod podlahou kabiny. V běžném provozu je spřáhlo složené za čelním krytem.

V prostoru nad transparenty se po otevření obliny stropnice ukrývají vypínače podvozků a jističe... | 26.6.2015
... a prvky pro nouzové ruční uzemnění vozu a ruční ovládání sběrače. | 26.6.2015 Informační prvky za kabinou stanoviště řidiče vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
Grafické rozhraní dotykového displeje odbavovacího a informačního systému na stanovišti řidiče. | 26.6.2015 Výrobní štítek vozu Škoda 30T ForCity Plus ev.č.7515. | 26.6.2015
Interiér vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Podhledové LCD displeje s informačním systémem. | 26.6.2015
Škoda je, že podhledový LCD displej s informačním systémem zatím umí zobrazit pouze základní podobu linkového vedení tramvají. U takto operativního systému by možná stálo za to, během probíhajících výluk, zobrazovat aktuální stav. | 26.6.2015 Mechanická plošina pro nástup cestujících na invalidním vozíčku Škoda 30T ForCity Plus je umístěná vždy u prvních pravých dveří ve směru jízdy v článcích A a B. | 26.6.2015
Do stropního podhledového kanálu je integrována klimatizace, osvětlení, optický a akustický informační systém. | 26.6.2015 Čelní část krajních článků se stanovištěm řidiče. Jde o jedinou vysokopodlažní část tramvaje, pod podlahou se ukrývají čelní otočné podvozky. | 26.6.2015
Interiér vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Interiér vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Interiér vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Čelní část krajních článků se stanovištěm řidiče. Jde o jedinou vysokopodlažní část tramvaje, pod podlahou se ukrývají čelní otočné podvozky. | 26.6.2015 Čelní část krajních článků se stanovištěm řidiče. Jde o jedinou vysokopodlažní část tramvaje, pod podlahou se ukrývají čelní otočné podvozky. | 26.6.2015
Vůz Škoda 30T ForCity Plus ev.č.7504 vypravený na linku 4 zachycený u zastávky PPA Controll. | 26.6.2015
Interiér vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
Dění ve voze i podél vozu sledují čtyři vnější a osm vnitřních kamer. Záznam všech kamer je ukládán. Rozmístění kamer je voleno s ohledem na optimální snímání prostoru v salonu a kolem vozidla. V kabině řidiče je umístěn na pravém sloupku vedle čelního skla monitor kamerového systému. Zobrazení kamer na monitoru kamerového systému je automaticky nastaveno resp. si nastavení zobrazení může provést individuálně přímo řidič. V případě potřeby si může řidič vyvolat obraz kamer i na displeji nadřazeného řízení.

V interiéru, jehož kapacita činí 52 sedících a 190 stojících cestujících u vozu 30T a 69 sedících a 172 stojících u vozu 29T, jsou pro zajištění bezpečného pohybu cestujících instalovány tyče a madla a umístěny ovladače dveří zajišťující poptávkové otevírání dveří, signalizační tlačítka, označovače jízdenek a informační systém.

Pro komunikaci cestujících s řidičem je vozidlo vybaveno vnitřním komunikačním zařízením. Vlastní komunikace probíhá na základě požadavku cestujícího po stisknutí tlačítka na některé z komunikačních jednotek v salonu cestujících. Komunikace funguje na bázi hlasitého příposlechu, kdy hlas cestujícího řidič na svém stanovišti slyší z příposlechového reproduktoru.

Vozidlo je vybaveno vnějšími a vnitřními informačními panely. Ve stropních světelných kanálech jsou umístěny reproduktory akustického informačního systému. V salonu jsou rozmístěny označovače jízdenek. Ovládání informačního systému je řešeno prostřednictvím ovládacího terminálu na pravém panelu pultu řidiče.

Přístup řidiče do vozu je zajištěn prvními pravými dveřmi za příslušnou kabinou. Vnější přístup do vozu je zajištěn pomocí čipu. Pokud je přístup pomocí čipového klíče do vozu nefunkční, je možné použít ruční odjištění dveří. První dveře za kabinou řidiče je možné dle navolené příslušné strany výstupu otvírat rovněž samostatným tlačítkem na pravém panelu pultu řidiče.

Čelní část krajních článků se stanovištěm řidiče. Jde o jedinou vysokopodlažní část tramvaje, pod podlahou se ukrývají čelní otočné podvozky. | 26.6.2015
Interiér vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Interiér vozu Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
Místo pro přepravu kočárků a invalidních vozíků ve vozech Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Článek B vozu Škoda 30T ForCity Plus se stanovištěm řidiče. | 26.6.2015
Interiér vozů Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Interiér vozů Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
Interiér vozů Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015 Interiér vozů Škoda 30T ForCity Plus. | 26.6.2015
Obnovu bratislavských tramvají spolufinancuje Evropská unie. | 26.6.2015 Obnovu bratislavských tramvají spolufinancuje Evropská unie. | 26.6.2015
Vůz Škoda 30T ForCity Plus ev.č.7515 v rámci zkušební jízdy zavítal i do smyčky Dúbravka. | 26.6.2015
Pohled na rozmístění střešních kontejnerů vozu Škoda 30T ForCity Plus dokumentuje vůz ev.č.7506 u zastávky Karlova ves. | 26.6.2015
Pro potřeby nouzového odbrzdění mechanické brzdy je vozidlo vybaveno systémem nouzového odbrzdění. Nouzové odbrzdění je řešeno odděleně a zcela nezávisle pro každý podvozek. Motorové podvozky, kde je použita pasivní elektrohydraulické brzda, jsou vybaveny agregáty nouzového odbrzdění. Běžný podvozek, kde je použita aktivní brzda, je vybaven vypouštěcím ventilem.

Kabina řidiče je klimatizována a v její výbavě nechybí ani chladnička a mechanicky ovládaná roletka levého okna. Bezpečnostní a často řidičem používané funkce jsou ovládány tlačítky na ovládacím pultu. Rozmístění ovladačů a uspořádání pultu je provedeno s ohledem na dosažení potřebných výhledových poměrů a ergonomie ovládání. V levé části je umístěn ruční řadič s odklopnou područkou. Ve střední části pultu je umístěn multifunkční barevný dotykový displej nadřazeného řízení. Na displeji jsou graficky a textově zobrazovány základní údaje o vozidle. Grafika a funkčnosti displeje jsou závislé na aktuálním stavu řízení vozidla a na stavu kabiny. Pokud je vozidlo v bezpečném stavu a není navolen směr jízdy, dojde cca za 10 minut k přechodu displeje do úsporného režimu, kdy obrazovka zčerná. Většina ovládacích prvků je na dotykovém displeji řešena graficky jako tlačítka. Pokud jsou symboly, či jejich ovládání šedivé, je ovládání blokováno. Pokud mají zvýrazněný pravý dolní roh, je pod tlačítkem schováno další pod menu, které se rozbalí po stisknutí příslušného tlačítka na displeji.

Vozy Škoda 30T ForCity Plus ev.č.7510 a 7505 ve vozovně Jurajov dvor. | 26.6.2015
Ve vozovně odstavený první dodaný vůz Škoda 30T ForCity Plus ev.č.7501 ve vozovně Jurajov dvor. | 26.6.2015 Nově dodané vozy Škoda 30T ForCity Plus ve vozovně Jurajov dvor. | 26.6.2015
Nově dodané vozy Škoda 30T ForCity Plus ve vozovně Jurajov dvor. | 26.6.2015 Nově dodané vozy Škoda 30T ForCity Plus ve vozovně Jurajov dvor. | 26.6.2015
Nové vozy Škoda 30T ForCity Plus ev.č.7514 a 7513 ve vozovně Jurajov dvor. | 26.6.2015 Zatím poslední dodaný vůz Škoda 30T ForCity Plus ev.č.7515 ve vozovně Krasňany, kde se po dobu rekonstrukce zázemí vozovny Jurajov dvor, vozy např. myjí. | 26.6.2015
V době vzniku reportáže jediný vůz Škoda 29T ForCity Plus ev.č.7401 vypravený na linku 4 míří k zastávce Karlova ves. | 26.6.2015
Pohled z článku B vozu Škoda 29T ForCity Plus k čelu vozu prozrazuje zásadní rozdíl oproti obousměrným vozům Škoda 30T ForCity Plus, sedačky v levé části nízkopodlažních článků. | 26.6.2015
Zbytek elektrických zařízení je umístěn ve stolku kabiny řidiče a stropních podhledech. Hlavní jistící prvky sítě 24V jsou umístěny na střeše v bateriové skříni. V kabinách a na podvozkových článcích jsou pak řidiči přístupné podružné panely jističů pro jištění jednotlivých obvodů.

U obousměrné varianty vozu může řidič otevírat dveře na levé i pravé straně. U obousměrného vozidla je automaticky však trvale předvolena pravá strana. Řidič má tedy možnost v případě potřeby předvolit výstup levou stranou resp. zrušit výstup pravou stranou. Volbu výstupu levou stranou je však z bezpečnostních důvodů potřeba navíc potvrdit na dotykovém displeji nadřazeného řízení. Povolení manipulace je pouze jednorázové – před každou volbou levé strany je potřeba manipulaci znovu potvrdit. U jednosměrného vozidla je vždy trvale předvolena pravá strana a tlačítko předvolby levé strany je nefunkční.

Stropní kanál klimatizace u vozu Škoda 29T ForCity Plus v zadní části článku B končí na stejném místě, jako ve vozech Škoda 30T ForCity Plus. Díky tomu je v zadní části jednosměrné tramvaje výrazně rozdílné klima, oproti ostatním článkům vozu. | 26.6.2015
Na první pohled viditelný rozdíl oproti vozům Škoda 30T ForCity Plus v podobě sedaček pro cestující namísto druhého stanoviště řidiče v článku B. | 26.6.2015 Na první pohled viditelný rozdíl oproti vozům Škoda 30T ForCity Plus v podobě sedaček pro cestující namísto druhého stanoviště řidiče v článku B. | 26.6.2015
Na první pohled viditelný rozdíl oproti vozům Škoda 30T ForCity Plus v podobě sedaček pro cestující namísto druhého stanoviště řidiče v článku B. | 26.6.2015 Článek B vozu Škoda 29T ForCity Plus. | 26.6.2015
Poslední vůz první série vozů Škoda 30T ForCity Plus s ev.č.7515 zachycený na zkušební jízdě pro najetí 100 km u zastávky ŽST Vinohrady. | 26.6.2015
Na první pohled viditelný rozdíl oproti vozům Škoda 30T ForCity Plus v podobě sedaček pro cestující namísto druhého stanoviště řidiče v článku B. | 26.6.2015
V případě nouze, např. v případě výpadku trolejového napětí kdy vozidlo brání provozu na křižovatce nebo nutnosti pohybu na nezatrolejovaném úseku ve vozovně jsou vozy vybaveny bateriovým pojezdem. Ten neslouží jako běžný provozní režim vozu. Jedná se o nouzový režim, v němž je dojezd vozidla závislý na momentálním stavu nabití baterie 24V a dalších faktorech jako je poloměr projížděného oblouku, sklon, atd. Požadavek na aktivaci režimu zadává řidič pomocí displeje nadřazeného řízení. Po stisku tlačítka a splnění příslušných podmínek, je připojena vozidlová baterie 24V k trakčním obvodům vozidla a je umožněna jízda.
Na první pohled viditelný rozdíl oproti vozům Škoda 30T ForCity Plus v podobě sedaček pro cestující namísto druhého stanoviště řidiče v článku B. | 26.6.2015
Pohled z článku B vozu Škoda 29T ForCity Plus k čelu vozu. | 26.6.2015 Pohled do článku C02 vozu Škoda 29T ForCity Plus. | 26.6.2015
Zatímco vůz Škoda 30T ForCity Plus ev.č.7507 již na vnitřní koleji smyčky Ružinov vyčkává na svůj odjezd dle jízdního řádu linky 9, vůz s ev.č.7515 právě po vnitřní koleji smyčky v rámci najíždění zkušebních kilometrů vyráží na trať. | 26.6.2015

Související dokumenty k tramvajím Škoda 29T a 30T ForCity Plus ve formátu .pdf:
Prospekt k tramvaji Škoda 29T ForCity Plus od firmy Škoda Transportation
Prospekt k tramvaji Škoda 30T ForCity Plus od firmy Škoda Transportation
Produktový katalog tramvají Škoda 29T a 30T ForCity Plus od firmy Škoda Transportation

S využitím podkladů firmy Škoda Transportation, a.s.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024