»TREŽ« 2015 aneb 106 let je Vám jen jednou

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

»TREŽ« 2015
aneb 106 let je Vám jen jednou


Trenčianská elektrická železnice. | 27.6.2015
Paní »TREŽ« ozdobila čelo červeného vozu 411.903-8. | 27.6.2015 Propagace Trenčianského kraje, který díky dotacím pomohl k obnovení zatím alespoň víkendově prázdninového provozu, na voze 411.901-2. | 27.6.2015 Pan »TREŽ« na čele modrého vozu 411.901-2 slaví stošesté narozeniny. | 27.6.2015
Propagace obnovení zatím alespoň víkendově prázdninového provozu díky dotacím musí být náležitě oznamováno. | 27.6.2015
Trojice elektrický vozů 411.903-8+411.902-0+411.901-2 připravená v Trenčianské Teplé na odjezd. | 27.6.2015 Elektrické propojení kabely mezi vozy 411.902-0+411.903-8. Vozy spolu elektricky spolupracují, proto je tu kabelů výrazně více než u propojení vozů 411.901-2+411.902-0. | 27.6.2015 Motorový vůz 411.902-0 zařazený uprostřed soupravy. | 27.6.2015 Elektrické propojení kabely mezi vozy 411.901-2+411.902-0. Vůz 411.901-2 elektricky s ostatními nespolupracuje, proto je tu kabelů výrazně méně, než u propojení vozů 411.902-0+411.903-8. | 27.6.2015 Trojice elektrický vozů 411.901-2+411.902-0+411.903-8 připravená v Trenčianské Teplé na odjezd. | 27.6.2015
Trojice elektrický vozů 411.901-2+411.902-0+411.903-8 připravená v Trenčianské Teplé na odjezd. | 27.6.2015 Trojice elektrický vozů 411.901-2+411.902-0+411.903-8 připravená v Trenčianské Teplé na odjezd. | 27.6.2015 Díky modernizaci koridorové „velké“ železnice, získala i úzkorozchodná »TREŽ« v Trenčianské Teplé moderní informační systém. | 27.6.2015 Motorový vůz 411.901-2 polepený celovozovou reklamou Trenčianského kraje, který se letos finančně podílí na provozování dráhy. | 27.6.2015 Trojice elektrický vozů 411.903-8+411.902-0+411.901-2 připravená v Trenčianské Teplé na odjezd. | 27.6.2015
Celkový pohled na depo v Trenčianské Teplé, po rekonstrukci kolejiště v souvislosti s modernizací „velké“ tratě v sousedství, zmizela zarostlá romantika. | 27.6.2015
Kdo by to byl řekl, že vedle úzkého rozchodu »TREŽky« se objeví ještě něco užšího... | 27.6.2015 Tramvajově akumulátorová zábava pro děti i jejich rodiče. | 27.6.2015 Tramvajově akumulátorová zábava pro děti i jejich rodiče. | 27.6.2015 Je libo náhradní autobusovou dopravu »TREŽ«? | 27.6.2015 Budova depa »TREŽ«, utopená mezi betonem opěrných zdí silničního nadjezdu. | 27.6.2015
Budova depa »TREŽ«, utopená mezi betonem opěrných zdí silničního nadjezdu. | 27.6.2015 Budova depa »TREŽ«, utopená mezi betonem opěrných zdí silničního nadjezdu. | 27.6.2015 Budova depa »TREŽ«, utopená mezi betonem opěrných zdí silničního nadjezdu. | 27.6.2015 Pozůstatky úrovňového železničního přejezdu v blízkosti depa »TREŽ«, který nahradil silniční nadjezd. | 27.6.2015 Pozůstatky úrovňového železničního přejezdu v blízkosti depa »TREŽ«, který nahradil silniční nadjezd. | 27.6.2015
Vozidla »TREŽ« odstavená v hale depa. | 27.6.2015 Hala depa »TREŽ« s kolejí s prohlížecím kanálem vedla až k dnes již nepoužívané točně.  | 27.6.2015 Vozidla »TREŽ« odstavená v hale depa. | 27.6.2015 Kolej zakončená v hale depa »TREŽ« dnes již nepoužívanou točnou. | 27.6.2015 Kolej zakončená v hale depa »TREŽ« dnes již nepoužívanou točnou. | 27.6.2015
Původní tabule s odjezdy a příjezdy »TREŽky«... | 27.6.2015
Šestikilometrová Trenčianská elektrická železnice, která v roce 2015 oslavila 106 narozeniny, byla poprvé naším cílem v rámci Expedice Slovensko 2007. Tehdy ještě sloužící obyvatelům v pravidelném provozu, zajišťovaným ZSSK, která jej od 11. prosince 2011 pro ztrátovost zastavila.

Nezisková organizace Trenčianská elektrická železnica, od té doby zhruba jednou měsíčně provozuje příležitostné jízdy pro veřejnost, na něž bývají většinou nasazeny všechny tři elektrické motorové vozy.
Změna přišla s rokem 2015, kdy v měsících červenci a srpnu je v pátek, sobotu a neděli zajišťován pravidelný provoz třemi páry vlaků díky finanční podpoře Trenčianského samosprávného kraje. Jízdní řád je nastavený tak, aby TREŽku využívali zejména lázeňští hosté, kteří přijíždí rychlíky. Letní obnovení provozu TREŽky vnímá primátor města Trenčianské Teplice, Štefan Škultéty, jako první krok, po němž by mohla následovat revitalizace budovy železniční stanice v Trenčianských Teplicích z fondů Evropské unie.
Stálé exponáty v depu »TREŽ«. | 27.6.2015
Stálé exponáty v depu »TREŽ«. | 27.6.2015 Stálé exponáty v depu »TREŽ«. | 27.6.2015
Vozidla »TREŽ« odstavená v hale depa. | 27.6.2015 Vozidla »TREŽ« odstavená v hale depa. | 27.6.2015
Výstavka brzdičů DAKO, „kompostéru“ na označování železničních jízdenek a modelového kolejiště. | 27.6.2015 Již nepoužívaná točna do dílny údržby v hale depa »TREŽ«. | 27.6.2015 Již nepoužívaná točna do dílny údržby v hale depa »TREŽ«. | 27.6.2015 Již nepoužívaná točna do dílny údržby v hale depa »TREŽ«. | 27.6.2015 Prohlížecí jáma v hale depa »TREŽ«. | 27.6.2015
Motorový vozík MUV-69/760 s kabinou pro šest osob včetně strojvedoucího se zabudovanou nástavbou VNP-400, využívanou u silničních montážních vozidel pro práci na trolejovém vedení tramvajových a trolejbusových tratí, slouží od roku 1990 k údržbě trolejového vedení na »TREŽ«. | 27.6.2015 Vozidla »TREŽ« odstavená v hale depa. | 27.6.2015 Trolejové vedení v hale depa »TREŽ«. | 27.6.2015 Návěstidlo se již nepoužívá... | 27.6.2015 Vozidla »TREŽ« odstavená v hale depa. | 27.6.2015
Hala depa »TREŽ«. | 27.6.2015
Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 za chvíli opustí Trenčianskou Teplou a vydá se do Trenčianských Teplic. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 za chvíli opustí Trenčianskou Teplou a vydá se do Trenčianských Teplic. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 překonává úrovňový železniční přejezd a míří k zastávce Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 míří k zastávce Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 odbavuje cestující v zastávce Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015
Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 odbavuje cestující v zastávce Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 odbavuje cestující v zastávce Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 odbavuje cestující v zastávce Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015
Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří k zastávce Trenčianská Teplá zastávka. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří k zastávce Trenčianská Teplá zastávka. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří k zastávce Trenčianská Teplá zastávka. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 odbavuje cestující v zastávce Trenčianská Teplá zastávka. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 míří k zastávce Kaňová. | 27.6.2015
Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 za chvíli zmizí v polích při své cestě k zastávce Kaňová. | 27.6.2015
Jediným traťovým úsekem, který se výrazněji vzdaluje od silnice, míří trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 k zastávce Kaňová. | 27.6.2015 Jediným traťovým úsekem, který se výrazněji vzdaluje od silnice, míří trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 k zastávce Kaňová. | 27.6.2015 Jediným traťovým úsekem, který se výrazněji vzdaluje od silnice, míří trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 k zastávce Kaňová. | 27.6.2015 Jediným traťovým úsekem, který se výrazněji vzdaluje od silnice, míří trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 k zastávce Kaňová. | 27.6.2015 K přejezdu, jímž koleje překříží silnici a dostanou se na její druhou stranu, míří trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2, jedoucí na sběrače dvou předních vozů. | 27.6.2015
Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8, míří k zastávce Kaňová. | 27.6.2015
Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8, jedoucí na sběrače dvou předních vozů zachycená za zastávkou Kaňová. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8, jedoucí na sběrače dvou předních vozů zachycená za zastávkou Kaňová. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 uhání podél silnice k zastávce Trenčianské Teplice sídlisko. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 míří k přejezdu před zastávkou Trenčianské Teplice sídlisko, kde se dostává opět na druhou stranu komunikace. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 překonala přejezdu před zastávkou Trenčianské Teplice sídlisko, kde se dostála opět na druhou stranu komunikace. | 27.6.2015
Po přeložce tratě z osmdesátých let míří trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 k zastávce Trenčianské Teplice zastávka. | 27.6.2015 Po přeložce tratě z osmdesátých let míří trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 k zastávce Trenčianské Teplice zastávka... | 27.6.2015 ...tak se za vzdalující se trojicí ještě otočíme... | 27.6.2015 ...a pro jistotu pořídíme ještě jeden snímek. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 odbavuje cestující v zastávce Trenčianské Teplice zastávka. | 27.6.2015
Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 opustila zastávku Trenčianské Teplice zastávka a obloukem míří do centra lázní Trenčianské Teplice. | 27.6.2015
Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.903-8+411.902-0+411.901-2 projíždí Trenčianskými Teplicemi. | 27.6.2015 Trojice elektrických vozů »TREŽ« ve složení 411.901-2+411.902-0+411.903-8 projíždí Trenčianskými Teplicemi. | 27.6.2015 V roce 2015 »TREŽ« oslavila stošesté narozeniny. | 27.6.2015 Souprava tří motorových elektrických vozů »TREŽ« 411.903-8+411.902-0+411.901-2 v cíli své cesty, na nádražíčku Trenčianské Teplice. | 27.6.2015 Souprava tří motorových elektrických vozů »TREŽ« 411.903-8+411.902-0+411.901-2 v cíli své cesty, na nádražíčku Trenčianské Teplice. | 27.6.2015
Soupravy tří vozů do Trenčianských Teplic nikdy nejezdily, maximálně souprava motorového a řídícího vozu. Tudíž délka nástupiště trojvozové soupravě neodpovídá a třetí vůz je již částečně mimo nástupiště. Díky tomu, že všechny ostatní zastávky na trase jsou s nástupišti na pravé straně, mají vozy dveře na levé straně ve směru jízdy k Trenčianským Teplicím zablokované. I proto je pro ně nevyužitelná pravá kolej u zdejšího nástupiště. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 u pompézního nástupiště v Trenčianských Teplicích. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 se chystá k odjezdu z Trenčianských Teplic. Celou soupravu zpátky potáhne pouze motorový vůz 411.901-2, jehož sběrač je již na troleji. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 se chystá k odjezdu z Trenčianských Teplic. Celou soupravu zpátky potáhne pouze motorový vůz 411.901-2, jehož sběrač je již na troleji. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 odjíždí z Trenčianských Teplic. Celou soupravu zpátky táhne pouze motorový vůz 411.901-2, jehož sběrač je již na troleji. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.903-8+411.902-0+411.901-2 odjíždí z Trenčianských Teplic. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.903-8+411.902-0+411.901-2 překonává most přes říčku Tepličku. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.903-8+411.902-0+411.901-2 překonává most přes říčku Tepličku. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.903-8+411.902-0+411.901-2 se stáčí do zastávky Trenčianské Teplice zastávka. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 odbavuje cestující v zastávce Trenčianské Teplice zastávce. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 odbavuje cestující v zastávce Trenčianské Teplice sídlisko. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří lázeňskou krajinou k zastávce Kaňová. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří lázeňskou krajinou k zastávce Kaňová. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří lázeňskou krajinou k zastávce Kaňová. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří lázeňskou krajinou k zastávce Kaňová. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří lázeňskou krajinou k zastávce Kaňová. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří lázeňskou krajinou k zastávce Kaňová. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 zachycená za zastávkou Kaňová, míří k přejezdu přes silnici, aby se opět dostala na její druhou stranu. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.903-8+411.902-0+411.901-2 zachycená za přejezdem silnice u zastávky Kaňová. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 v traťovém úseku, který se jako jediný vzdaluje od pozemní komunikace. Za povšimnutí jistě stojí prapůvodní dřevěné sloupy trolejového vedení. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 uhání krajinou k zastávce Trenčianské Teplice zastávka. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 uhání krajinou k zastávce Trenčianské Teplice zastávka. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 se připojuje zpět k silnici, mezi níž a říčkou Tepličkou míří lázeňskou krajinou k zastávce Trenčianská Teplá zastávka. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.903-8+411.902-0+411.901-2 míří podél silnice k zastávce Trenčianská Teplá zastávka. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.903-8+411.902-0+411.901-2 odbavuje cestující v prostoru zastávky Trenčianská Teplá zastávka. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 odbavuje cestující v prostoru zastávky Trenčianská Teplá zastávka. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 překonává nejfrekventovanější silniční přejezd na celé své trase. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 pod dohledem dobově oblečených obyvatel míří do zastávky Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří do zastávky Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 míří do zastávky Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.903-8+411.902-0+411.901-2 odbavuje cestující v prostoru zastávky Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 odbavuje cestující v prostoru zastávky Trenčianská Teplá obec. | 27.6.2015 Podél toku říčky Tepličky uhání souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 do cíle své cesty. | 27.6.2015 Podél toku říčky Tepličky uhání souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 do cíle své cesty. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« 411.901-2+411.902-0+411.903-8 překonává posledních pár metrů do cíle své cesty v Trenčianské Teplé. | 27.6.2015
Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« v cíli své cesty, Trenčianské Teplé, vyčkává na další jízdu. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« v cíli své cesty, Trenčianské Teplé, vyčkává na další jízdu. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« v cíli své cesty, Trenčianské Teplé, vyčkává na další jízdu. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« v cíli své cesty, Trenčianské Teplé, vyčkává na další jízdu. | 27.6.2015 Souprava tří elektrických vozů »TREŽ« v cíli své cesty, Trenčianské Teplé, vyčkává na další jízdu. | 27.6.2015
Betonový šturc na konci kolejí »TREŽ« ozdobený dvojicí pamětních desek a květinami. | 27.6.2015 Památník rekonstrukce „velké“ železnice. | 27.6.2015 Když bylo »TREŽ« sto let... | 27.6.2015 Číslo nástupiště jedna vás v železniční stanici Trenčianská Teplá spolehlivě navede k úzkorozchodným kolejím »TREŽ«. | 27.6.2015
Takřka ve všech depech kolejových vozidel nalezneme čtyřnohé chlupáče, kteří objekty chrání od jiných čtyřnohých lidských společníků. A tak ani depo »TREŽ« není výjimkou a mezi vozy pobíhá mourovatý kocourek. | 27.6.2015


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024