Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2015

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Krátké zprávy jsou vždy Na znamení
1.7.-30.9.2015


Preference
Středa 23. září 2015, 13:49, přidal: admin Petr, námět: Grossák

Zprovoznění komplexu Blanka přineslo zapnutí dvou světelných signalizací. Na Letné je spuštěno SSZ 6.998 Milady Horákové - U Vorlíků, které slouží k vjezdu a výjezdu automobilů z tunelu. Semafor je vybaven předvěstmi, preferencí tramvají a dynamickou koordinací se světly u smyčky Špejchar. Zatím nefunguje vzdálené přihlášení do centra. SSZ 7.100 Pod Lisem - rampa Bubenečského tunelu se nachází na severním předmostí Trojského mostu. Mělo by fungovat s preferencí, zatím však zřejmě není v pořádku detekce tramvají z centra, včetně předávání povelových signálů k sousednímu SSZ 7.099 Pod Lisem - rampa Nové Povltavské, které bylo uvedeno do provozu v roce 2014. Došlo k doladění dalších semaforů. Kritizované řízené přechody na Hradčanské umožňují nyní v denním období mírně rychlejší výběry volna ze zastávek. Rovněž od Špejcharu jsou nastavené tak, aby sepnuly volno na zábrzdnou vzdálenost. Na samostatném přechodu na Prašném mostě byl zaveden celočervený režim. Umožňuje plynulý průjezd autobusům, které jsou detekovány až kamerou těsně před stopčárou. Zprovoznění Blanky přineslo v prvním pracovním dni zhoršení provozu tramvají na křižovatce Prašný most a v navazující Svatovítské ulici, která se zahltila auty včetně blokování přejezdu. Zlepšení nastalo například v Holešovicích.
Preference
Středa 23. září 2015, 13:49, přidal: admin Petr, námět: Grossák

Šedesátimetrový úsek tramvajové trati mezi Blanicklou a Záhřebskou ulicí ve směru z centra byl oddělen betonovou tvarovkou. Opatření navazuje na již v minulosti realizovaný bumlík mezi náměstím Míru a Blanickou ulicí a rovněž zrcadlí stejné řešení v protisměru. V novém úseku bumlík také zajistí správné vedení aut před příčným prahem, který byl často objížděn právě po kolejích. Segregovaný úsek nevyužívají pouze tramvaje, ale také autobusy, které jedou již od náměstí Míru po kolejích. Z toho důvodu je bumlík realizován ve větší vzdálenosti od osy koleje.
Preference
Středa 23. září 2015, 13:48, přidal: admin Petr, námět: Grossák

Z Prahy zmizelo poslední bezpečnostní zastavovací místo, jež se nacházelo mimo zastávku tramvají. Opatření bylo zrušeno v úseku Krejcárek - Palmovka, z části mezi estakádou a uzlem horní Palmovka v uvedeném směru. Zajišťovalo bezpečnost provozu v místě s prudkým klesáním trati a špatnými rozhledovými poměry. Nahrazeno bylo omezenou rychlostí 20 km/h v krátkém úseku, které rovněž zajišťuje bezpečnost provozu, ale negeneruje takové zdržení a je příznivější pro opotřebení vozů, trati a jízda je příjemnější pro cestující. Bezpečnostní zastavovací místo zde bylo zřízeno v roce 1990 při uvedení tratě do provozu. V Praze bylo v posledních letech rovněž odstraněno opatření v Jičínské ulici ve směru do centra. Místo bylo přesunuto do zastávky Flora a úsek trati v klesání doplněn omezenou rychlostí 40 km/h. Do zastávky Hercovka bylo rovněž přesunuto zastavovací místo v Trojské ulici do centra, kde platí rychlost 25 km/h.
Preference
Středa 23. září 2015, 13:48, přidal: admin Petr, námět: Grossák

O 40 metrů byl prodloužen segregovaný úsek tramvajové trati na Smetanově nábřeží ve směru na sever. Před ulicí Karolíny Světlé byl zřízen bumlík, který tak navazuje na původní opatření, jež začíná u Divadelní ulice. V místě se často řadily auta na koleje a způsobovaly tramvajím zdržení. Zatím však nevyřešen zůstává navazující úsek směrem ke Křižovnickému náměstí. Úvahy o omezení provozu v lokalitě v souvislosti se zprovozněním tunelového komplexu Blanka dosud nebyly naplněny a rovněž světelná závora, která by mohla řešit problém kolon aut na kolejích, se zatím nevybudovala. Navíc přechod na Křižovnickém náměstí je řízen přes den v pevném řízení bez preference tramvají.
Preference
Středa 23. září 2015, 13:48, přidal: admin Petr

Byla provedena úprava SSZ 0.320 Ruská - Moskevská, a to v návaznosti na rekonstrukci trati v roce 2014. Během ní byla nově zřízena před křižovatkou ve směru do centra zastávka s názvem Ruská. Úprava spočívá v doplnění trolejového kontaktu na vjezd do zastávky a zřízení videodetekce v zastávce, především za účelem vytlačování kolony vozidel před tramvají přijíždějící do zastávky. Systém však zatím podle pozorování nefunguje spolehlivě, autům jsou zelené kráceny nevhodně brzy. Zastávka navíc vznikla v místě, jež je dopravně velmi nevhodné. Signalizace je zatížena po dlouhou dobu nároky vozidel MHD, čímž se znesnadňuje řízení, roste zdržení účastníků a rovněž klesá propustnost vjezdu do centra, což nese v období silnějšího provozu nepříznivé dopady i pro veřejnou dopravu.
Preference
Středa 23. září 2015, 13:48, přidal: admin Petr, námět: Grossák

SSZ 5.577 Na Zlíchově - přechod u zastávky Zlíchov změnil svoji polohu. Byl přesunut o 100 metrů směrem do centra, takže se nově nachází až za zastávkou Zlíchov směrem k Lihovaru. Na SSZ byla proti původnímu stavu vylepšena tramvajová detekce. Z obou stran se vlaky přihlašují s vhodným předstihem. Software signalizace se však zhoršil a dochází ke zbytečnému zdržování tramvají. Ve směru z centra padá tramvajím signál stůj i náhle před příjezdem ke stopčáře. Vlaky do centra mohou být zdržovány pozdním předvýběrem chodecké fáze, po které se nestihne včas vrátit tramvajové volno. Od zřetelného snížení plynulosti provozu ochraňuje tramvaje jen nízký provoz chodců po většinu dne. Přesun přechodu byl proveden v koordinaci s rekonstrukcí tramvajové trati, která naopak přinesla zvýšení rychlosti a komfortu veřejné dopravy.
Vypravení
Středa 16. září 2015, 20:38, přidal: MOp

Po strop zaplněná nová tramvaj EVO1 s panoramatem Pražského hradu projíždí křižovatkou Národní Divadlo a míří do stejnojmenné zastávky. | 15. 9. 2015
V rámci kampaně Zažij MHD jinak, připravil DPP ve středu 15. září ve spolupráci s jejím výrobcem TWT pro Pražany malé překvapení. V odpoledních hodinách bylo možné se vůbec poprvé svézt novou tramvají EVO1. Vypravena byla na vložené pořadí linky 9, která jezdí ve výlukové trase Smíchovské nádraží - Anděl - Spojovací. Zaplněnost interiéru svědčila o úspěšnosti akce.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Neděle 13. září 2015, 18:41, přidal: MOp

Pokládka kolejových polí pokladačem PEM-LEM ve Střešovické ulici. | 10. 9. 2015
Ještě jedním snímkem se vrátíme k rekonstrukci tramvajové trati ve Střešovické ulici. Firma Colas, která zde provádí rekonstrukci tramvajové tratě v úseku Ořechovka - Octárna, využívá pro pokládku předmontovaných kolejových polí pokladač Geismar PEM-LEM.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Neděle 13. září 2015, 15:51, přidal: MOp

Rodící se podoba smyčky Sídliště Petřiny na Heyrovského náměstí. | 11. 9. 2015
Rekonstrukce tramvajové tratě na Sídliště Petřiny v ulicích Střešovická a Na Petřinách se blíží mílovými kroky ke konci. Pomalu se již začíná rýsovat i nová podoba koncové smyčky na Heyrovského náměstí.
Vozy
Pondělí 7. září 2015, 13:50, přidal: Pepa

Odvoz T3SUCS do Kyjeva (7.9.2015)
Dnes budou odvezeny další T3SUCS na Ukrajinu do města Kyjev. Jedná se o vozy ev.č. 7034, 7101, 7124, 7151 a 7176
Vypravení
Úterý 25. srpna 2015, 14:21, přidal: MOp

V úterý 25. srpna 2015 vyjela do ulic poprvé s cestujícími inovovaná patnáctka.
Od dnešního dne je do pražských ulic vypravována inovovaná patnáctka. Sloužit bude na prvním pořadí linky 18. Pro zájemnce z řad fotografů přinášíme zkrácený jízdní řad - odjezdy z Vozovny Pankrác jsou v 6:40, 8:30, 10:21, 12:09, 13:57, 15:50, 17:40 a z opačného konce z Nádraží Podbaba v 07:36, 09:27, 11:15, 13:03, 14:51, 16:46, 18:36.
Aktualita
Pondělí 24. srpna 2015, 21:02, přidal: MOp

Nové barevné schéma zadní partie je takové divně světlé.. | 24. 8. 2015
Ještě jedním snímkem se vraťme k dnešnímu představení faceliftu vozu Škoda 15T.
Aktualita
Pondělí 24. srpna 2015, 16:19, přidal: MOp

Inovovaný design vozů Škoda Forcity Alfa s pozujícím řidičem. | 24. 8. 2015
Dopravní podnik hl. m. Prahy dnes slavnostně představil ve vozovně Pankrác nejnovější typ tramvaje Škoda ForCity Alfa s ev.č. 9326. Tramvaje z dílen plzeňské Škody Transportation prošly úpravou designu, interiéru i několika technickými změnami, které zvyšují pohodlí při cestování. DPP do roku 2018 získá celkem 125 kusů tohoto typu vozidel.
Vozy
Čtvrtek 20. srpna 2015, 13:05, přidal: admin Petr

Výměna čelního skla vozu Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9255. | 20.8.2015
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9255 je dalším, na němž probíhá výměna poškozeného čelního skla.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Čtvrtek 20. srpna 2015, 13:03, přidal: admin Petr, námět: J.Fořt

Rekonstrukce tratě na Petřiny. | 20.8.2015 Rekonstrukce tratě na Petřiny. | 20.8.2015 Rekonstrukce tratě na Petřiny. | 20.8.2015 Rekonstrukce tratě na Petřiny. | 20.8.2015
Honza Fořt nám poslal několik fotek dokumentujících pokračující rekonstrukci tramvajové tratě na Petřiny. V oblasti zastávek Petřiny se již rodí pevná jízdní dráha systému W-tram. A opravte nás, pokud nepůjde o první pražský úsek konstrukce W-tram, s bezžlábkovou kolejnicí S49.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Pátek 14. srpna 2015, 14:08, přidal: admin Petr, námět: MOp

Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015
Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015
Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015 Rekonstrukce tramvajové tratě Octárna - Sídliště Petřiny. | 11.8.2015
Rekonstrukce tramvajové tratě na Petřiny je v počátcích, přesto stojí za to se na ní dokumentačně podívat.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Pátek 14. srpna 2015, 14:04, přidal: admin Petr, námět: MOp

Oprava 1/3 křižovatky Havlíčkova. | 12.8.2015 Oprava 1/3 křižovatky Havlíčkova. | 12.8.2015 Oprava 1/3 křižovatky Havlíčkova. | 12.8.2015 Oprava 1/3 křižovatky Havlíčkova. | 13.8.2015 Oprava 1/3 křižovatky Havlíčkova. | 13.8.2015
Několika fotografiemi kolegy MOpa se časosběrně zastavíme u opravy první 1/3 křižovatky Havlíčkova, té od zastávky Bílá labuť.
Ostatní
Pátek 14. srpna 2015, 11:54, přidal: admin Petr

Víte že letos slaví vozy T2 60 let od vyrobení prvních dvou prototypů? Vozy ev.č.6001 a 6002 byly 14. a 24. února 1955 předány do pražské vozovny Motol.
Aktualita
Čtvrtek 13. srpna 2015, 12:39, přidal: admin Petr, námět: Bobik

Výstavba objízdné koleje vozovny Vokovice. | 11.8.2015 Výstavba objízdné koleje vozovny Vokovice. | 11.8.2015 Výstavba objízdné koleje vozovny Vokovice. | 11.8.2015 Výstavba objízdné koleje vozovny Vokovice. | 11.8.2015 Výstavba objízdné koleje vozovny Vokovice. | 11.8.2015
Výstavba objízdné koleje vozovny Vokovice. | 11.8.2015 Výstavba objízdné koleje vozovny Vokovice. | 11.8.2015 Výstavba objízdné koleje vozovny Vokovice. | 11.8.2015 Výstavba objízdné koleje vozovny Vokovice. | 11.8.2015
Několika fotografiemi se zastavíme u pokračující výstavby vnitřní objízdné koleje vozovny Vokovice. I když některé nejsou zcela dokonalé, jistě poslouží jako dokumentace toho, co se ve Vokovicích děje.
Preference
Čtvrtek 13. srpna 2015, 12:38, přidal: admin Petr, námět: Grossák

SSZ u zastávky Biskupcova.
Byla provedena úprava řízení SSZ Želivského - Jeseniova u zastávky Biskupcova. Signalizace byla obnovena v roce 2014, avšak potýkala se s některými problémy, například v četných případech nereagovala na nároky tramvají. Po průběžně prováděných úpravách funguje signalizace s preferencí tramvají, které je dosahováno zejména účinným prodlužováním vlastní fáze. Na křižovatce je tak zdržen jen malý podíl vlaků. Tomu pomohlo i nastavení dat, která již od obnovy více reflektují dlouhé stanicování v přestupní zastávce Biskupcova. Oproti původnímu řízení došlo rovněž ke zlepšení podmínek pro chodce, a to zkrácením cyklu. Původní cyklus 100 s byl nahrazen typicky cyklem 60 sekund.
Vozy
Úterý 11. srpna 2015, 15:36, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T4 ForCity Alfa ev.č.9237 Na Veselí. | 11.8.2015
Vůz Škoda 15T4 ForCity Alfa ev.č.9237 u Průběžné. | 11.8.2015
Tak a máme ji v Praze. První vůz inovované série pražských patnáctek (Škoda 15T4 ForCity Alfa) dnes přistál na pražských kolejích. Do slavnostního představení je maskován na čelech krycí fólií, aby hned nebylo jasné, jaké novinky nás čekají. Zatímco jiná barevná kombinace nátěru, dispozice světel (trochu inspirovaná z vozů 15T pro Rigu) na čelní i zadní masce, upravená podoba samotných podokenních masek, či plastové sedačky v interiéru jsou zřejmé na první pohled, o wifi a klimatizaci se mluví. Za zaslání fotek akčně pořízených při převozu prvního dodaného vozu ev.č.9327 (9326 je zatím ve Škodovce) z Ústředních dílen do vozovny Pankrác děkujeme našemu čtenáři.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Neděle 9. srpna 2015, 20:00, přidal: MOp

Po Evropské již opět jezdí tramvaje. | 09.08.2015
V sobotu 8. 8. 2015 se po téměř dvou měsících stavebních prací otevřela po rekonstrukci tramvajová trať vedená po Evropské ulici. Velkoplošné panely BKV nahradila ve většině trati zatravněná klasická konstrukce s bezžlábkovou stojinovou kolejnicí 49E1 na betonových pražcích, doplněná v prostoru přejezdů a zastávek o montované přídatné profily Krug. Zatímco na trati probíhá již standardní provoz, okolní vozovky stále ještě omezují nedodělky v podobě chybějícího asfaltového povrchu u obrubníků.
Aktualita
Neděle 9. srpna 2015, 19:42, přidal: MOp

Historická souprava přijíždí do stanice Petřiny. | 09.08.2015
U příležitosti oslav 37. výročí od zahájení provozu na prvním provozním úseku linky metra A, které připadá na středu 12. srpna 2015, vypravil DPP v neděli 9. srpna 2015 do provozu historickou soupravu metra 81-71, přezdívanou díky svému charakteristickému designu čela ¨briketa¨ nebo ¨černá huba¨. Tak jak je již zvykem, projížděná trať se postupně prodlužovala tak, jak byly uváděny jednotlivé provozní úseky do provozu.

Související články:
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2023
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2023
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2022
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2022
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2021
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2021
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2020
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2020
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2019
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2019
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2018
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2018
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2017
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2016
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.9.-31.12.2010
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.8.2010
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 7.4.-30.6.2010

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024