Košice 2015 Unikátní trojice vozů T3SUCS

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Košice 2015
Unikátní trojice vozů T3SUCS


Zcela unikátní akce spočívající v oživení košického dopravního unikátu, trojice vozů T3SUCS začala drobnou výstavkou tramvajových vozidel. | 23.8.2015
Defilé košických tramvajových vozidel. | 23.8.2015 Defilé košických tramvajových vozidel. | 23.8.2015
A to již je ona, seznamte se, trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418. „Třístováci“ pochází z dodávky roku 1986, „čtyřstovák“ pak z roku 1989. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.418+383+381 ve vozovně. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 se vlní jak had. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 těsně před výjezdem z vozovny. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 těsně před výjezdem z vozovny. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 těsně před výjezdem z vozovny. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 po výjezdu z vozovny na hlavní trať směr železárny. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 pózuje fotografům v zastávce OC Optima. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 u kolejové spojky za zastávkou OC Optima. Spojka končí k ukončení posilové linky 5, provozované, z logiky věci, pouze obousměrnými vozy KT8. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 na klasickém fotofleku, u perešských mostů. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 na klasickém fotofleku, u perešských mostů. | 23.8.2015
Košický Dopravní podnik se v minulosti stal jediným provozovatelem třívozových souprav vozů T3 a jejich následovníků na území Československa.

Požadavek na kapacitní dopravu pracovníků košických sléváren po tramvajové rychlodráze přinesl v dubnu roku 1979 první zkušební provoz trojic vozů T3. Do ostrého provozu soupravy vyrazily 2. července 1979 na lince RT a později i linkách R1 a R4, tedy linkách mířících po rychlodráze ke vstupnímu areálu železáren.

Největší rozmach trojice zažily v roce 1989, kdy jich bylo současně na trati až šest. Od roku 1998 nastává postupné omezování jejich provozu, o prázdninách roku 2000 jsou nahrazeny soupravami vozů 2xT, respektive vozy KT8D5. Po prázdninách se trojice ještě na trať vrátí, ale jde již o jejich labutí píseň. Před letními prázdninami roku 2001 je jejich provoz trvale ukončen.

Poslední vozy typu T3SUCS v původním barevném provedení, s nimiž se dá iluze dobové unikátní košické trojice vytvořit, nesou evidenční čísla 381, 383 a 418. Zájemci o iluzi takového provozu si zatím mohou soupravu stále ještě pronajmout k podobným akcím, jaké se zúčastnila redakce Pražských tramvají. Doufejme, že po odstavení většiny vozů T3SUCS v souvislosti s dodávkou vozů VarioLF2+ zůstane i do budoucna tato trojice zachována jako muzejní důkaz dobové jedinečnosti Dopravního podniku města Košice.

Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 na klasickém fotofleku, u perešských mostů. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 na klasickém fotofleku, u perešských mostů. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 na klasickém fotofleku, u perešských mostů. | 23.8.2015
Domluva, nedomluva. Tady nám snímky trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 začala kazit jeden z nových vozů VarioLF2+ (ev.č.807), který právě vyjel na zkušební jízdu. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 poté, co setřásla vůz VarioLF2+, pózuje u kolejových spojek před zastávkou Perešská. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 poté, co setřásla vůz VarioLF2+, pózuje u kolejových spojek před zastávkou Perešská. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 pózuje v zastávce Perešská. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 pózuje v zastávce Perešská. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 pózuje v zastávce Perešská. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 pózuje v zastávce Perešská. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míjí kolejové spojky před zastávkou Ludvíkov Dvor. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 v zastávce Ludvíkov Dvor. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 v zastávce Ludvíkov Dvor. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 v zastávce Ludvíkov Dvor míjena vozem VarioLF2+ ev.č.801 na lince R1. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míří k železárnám. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míří k železárnám. | 23.8.2015 Nezvyklý pohled z prvního vozu na další dva. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míří k železárnám. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 zachycená ve smyčce Vstupný areál U.S.Steel. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 zachycená ve smyčce Vstupný areál U.S.Steel. | 23.8.2015 Pro kvalitní snímek někteří účastníci udělají prostě všechno a jejich orgány trpí omlácením od slunečnic :-) | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míří k zastávce Perešská. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míří k zastávce Perešská. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.418+383+381 pózuje v zastávce Perešská. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.418+383+381 míří k zastávce OC Optima. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míří k zastávce OC Optima. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míří k zastávce OC Optima. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míří k zastávce OC Optima. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míří k zastávce OC Optima. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.418+383+381 míří k zastávce OC Optima. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 míří k zastávce OC Optima. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.418+383+381 přes kolejovou spojku přejíždí u vozovny na protisměrnou kolej, aby mohla zatáhnout. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 zatahuje do vozovny. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.418+383+381 zatahuje do vozovny. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.418+383+381 ve vozovně. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.418+383+381 ve vozovně. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.418+383+381 ve vozovně. | 23.8.2015 Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015
Trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418 ve vozovně. | 23.8.2015 Vůz T3SUCS ev.č.383 z trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418. | 23.8.2015 Vůz T3SUCS ev.č.418 z trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418. | 23.8.2015
Detail spojení vozů T3SUCS ev.č.383 a 381 z trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418. Kromě spojení samotnými spřáhly, bylo důkladné propojení vozů ještě jištěno ocelovým lanem. | 23.8.2015 Detail spojení vozů T3SUCS ev.č.381 a 383 z trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418. Kromě spojení samotnými spřáhly, bylo důkladné propojení vozů ještě jištěno ocelovým lanem. | 23.8.2015 Detail spojení vozů T3SUCS ev.č.383 a 418 z trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418. Kromě spojení samotnými spřáhly, bylo důkladné propojení vozů ještě jištěno ocelovým lanem. | 23.8.2015 Detail spojení vozů T3SUCS ev.č.418 a 383 z trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418. Kromě spojení samotnými spřáhly, bylo důkladné propojení vozů ještě jištěno ocelovým lanem. | 23.8.2015 Detail spojení vozů T3SUCS ev.č.418 a 383 z trojice vozů T3SUCS ev.č.381+383+418. Kromě spojení samotnými spřáhly, bylo důkladné propojení vozů ještě jištěno ocelovým lanem. | 23.8.2015
Posledním snímkem téčkové trojice se s Košicemi loučíme a doufáme, že jsme s trojicí nejeli naposledy. | 23.8.2015


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022