Tramvajová linka 11

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 11


Od svého zavedení v roce 1908 až do srpna roku 1978 byla linka 11 jednou z nejstabilnějších a také z nejvíce využívaných linek v Praze. Dalo by se říci, že linka plných 70 let spojovala oblast Vinohrady, Strašnice a Dejvice. Vysokému vytížení této linky odpovídají i typy vlaků, které se na této lince vystřídaly. Již v roce 1927 zde byl zaveden provoz souprav ve složení motorový vůz + 2 vlečné vozy a v roce 1967 byly tyto soupravy rovnou nahrazeny vlaky 2xT3. V roce 1978 byla linka zdegradována do role oboustranného napaječe metra. Trochu její roli vylepšilo až přesměrování na Spořilov v roce 1983. V jedné věci je však linka 11 stále „držákem“. Ač se její konečné už mnohokrát změnily, linka 11 od roku 1908, tedy od svého zavedení, obsluhuje úsek Flora – Muzeum.

Souprava motorového a dvou vlečných vozů vypravená na linku 11 ve Vinohradské ulici. | 1965
Souprava vozů T3 vypravená na linku 11 překonává provizorní přeložku tramvajové tratě z Opletalovy ulice. | 1976

V roce 1908 byla označena číslem 11 linka spojující Letnou se Strašnicemi. Trasa vedla přes Strossmayerovo náměstí, Eliščinu (Revoluční), Josefské náměstí (náměstí Republiky) – Můstek – Muzeum – Jiřího z Poděbrad – Floru – Strašnice. Ještě v témže roce, od 21. listopadu 1908 je linka prodloužena do trasy Strašnice – Letná – Špejchar – Nádraží v Brusce (Hradčanská). O rok později (1909) je prodloužena do Střešovic. O vyšší frekvenci cestujících svědčí to, že od samého počátku jsou na linku 11 vypravovány soupravy ve složení motorový + vlečný vůz.

V roce 1916, když válka na jedné straně stupňovala nároky na přepravu, a na druhé straně bylo nutno brát do úvahy nedostatek provozního personálu, začaly jezdit na této lince (poprvé v historii pražské tramvajové dopravy) soupravy ve složení motorový vůz + 2 vozy vlečné. Tento způsob provozu však byl jen občasný a krátkodobý. Až v roce 1927 se ujal provoz třívozových vlaků na lince 11 jako trvalý.

Souprava vozů T3 ev.č.6470+6471 vypravená na linku 11 opouští jednokolejný úsek Nuselské ulice u náměstí bratří Synků. | podzim 1993
Do zastávky Muzeum vjíždí vůz RT6N1 ev.č.9102 vypravený na vložené pořadí linky 11. Za pozornost jistě stojí i původní provedení informačních prvků na označníku zastávky se smaltovanými tabulkami s číslem linky a názvem zastávky. | září 1997
Ke dni 2. května 1931 jezdí linka 11 v trase Krematorium Strašnice – Flora – Jiřího z Poděbrad – Muzeum – Můstek – Náměstí Republiky – Revoluční – Strossmayerovo náměstí – Letná – Špejchar – Vítězné náměstí – Dejvice, Pernikářka. Od 6. ledna 1935 je linka prodloužena do zastávky Strašnice, Průběžná. Zde obracela na kolejovém trojúhelníku. V jakém směru se obracení provádělo – zda ve směru Strašnická škola – Průběžná a pak couvání do ulice Průběžné anebo Strašnická škola – Průběžná ulice a pak couvání do dnešní zastávky Průběžná, už dnešní prameny mlčí. Od 18. dubna 1935 zaznamenává linka 11 další prodloužení – k vozovně Vokovice, následující rok, k 3. listopadu 1936 je linka zkrácena do trasy Vozovna Vokovice – Olšanské hřbitovy, prodloužení na Průběžnou se opět dočká od 30. listopadu 1942.

Dle zimního jízdního řádu 1942 je linka 11 obsazena třiceti pěti třívozovými soupravami v intervalu 4 minuty. V sedle jezdí 22 třívozových souprav po 6 minutách. Od 17. prosince 1945 je na lince 11 zaveden celonoční provoz. Noční trasa byla shodná s denní. Zatímco přes den jsou na lince vypravovány soupravy ve složení motorový vůz + 2 vlečné vozy, u celonočních vlaků pak dochází u mateřské vozovny k odpojování druhého vlečného vozu, takže mezi půlnocí a ránem je tato linka obsluhována soupravami dvouvozovými. Od 20. července 1947 je linka v denním i nočním provozu prodloužena po nové trati do Divoké Šárky. Ke dni 3. listopadu 1952 mění linka trasu v oblasti Strašnic. Linka je od toho dne vedena v denním i nočním provozu v trase Divoká Šárka – Krematorium Strašnice – Strašnice, Černokostelecká.

Vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 11 překonává oblouk tramvajové tratě ve Škrétově ulici a míří na Tylovo náměstí. | 8.1.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8044+8049 vypravená na linku 11 míří od Biskupcovy k Nákladovému nádraží Žižkov.  | 30.8.2006
Další změna na lince nastává až po 12 letech. K 2. listopadu 1964 je na linku 11 ve špičce vypravováno 40 třívozových vlaků, v sedle 25 třívozových vlaků. V neděli dopoledne je nasazeno 23 třívozových souprav, odpoledne je pak provoz posílen dalšími dvanácti soupravami ve složení motorový vůz + 2 vlečné vozy. Vypravována byla z vozoven Strašnice, Žižkov a Vokovice. Za zmínku stojí zajímavost, týkající se Spartakiády 1965. Linka je místo do Divoké Šárky vedena po modré větvi na Královku a místo starých vlaků sem je na tuto dobu vypravováno 29 vlaků 2xT3. Od dubna 1967 je mezi Bořislavkou a Nádražím Veleslavín překládán traťový úsek do Divoké Šárky z Kladenské do nově zřízené Leninovy ulice. V této souvislosti je linka 11, společně s 23 dočasně odkloněna do Podbaby.

Počínaje 7. listopadem 1967 je trasa linky 11 od Bořislavky, kde je zřízena nová zastávka, vedena po nové komunikaci přes Červený Vrch a u nádraží Veleslavín opět navazuje na stávající trať. Současně s touto změnou byl na lince 11 vyměněn vozový park. Staré soupravy byly nahrazeny v denním provozu vlaky 2xT3. V nočním provozu jezdily vozy T3 sólo, ale v noci z pátku na volnou sobotu a ze soboty na neděli se rovněž vypravovaly vlaky 2xT3. V roce 1969 je vypravováno ve špičce pracovního dne na linku 11 celkem 26 souprav 2xT3, v sedle pak 21 souprav 2xT3. Interval se pohyboval od 5 do 6 minut. Večerní provoz byl v intervalu 11 minut. Na vypravování se podílely vozovny Strašnice a Vokovice. Jak je vidět, provozní parametry linky 11 se blížily parametrům dnešních páteřních linek.

V roce 1972 počet vlaků klesl na 22 ve špičce a na 17 v sedle. Interval se prodloužil na 7 – 8 minut; večerní interval zůstal beze změn. Od 9. května 1974 je linka ve špičce pracovního dne prodloužena k Ústředním dílnám Hostivař. V denním provozu jezdí vlaky 2xT3, v noci pouze 1xT3. Ve špičce pracovního dne je nadále nasazeno 22 souprav, v sedle pak 17 souprav v intervalech 7 – 8 minut. V sobotu dopoledne jezdí 17 souprav, odpoledne pak 13. V neděli ráno vyjíždí 12 souprav a odpoledne jich je nasazeno 18. Intervaly byly od 8 do 10 minut. Večerní provoz byl udržován v intervalu 11 minut.

O hlavních spartakiádních dnech v roce 1975 (26.6. – 29.6.) je linka vždy odpoledne odkláněna na Královku. V lednu 1976 je v souvislosti s výstavbou stanice metra Můstek vyloučen z provozu oblouk, umožňující jízdu od Václavského náměstí na Příkopy. Linka je odkloněna kolem Hlavního nádraží (dnešní Wilsonovou a Opletalovou ulicí) a ulicí Hybernskou na svoji trasu. Počínaje 6. květnem 1976 jsou vlaky 2xT3 každodenně vypravovány na linku 11 i v nočním provozu.

V prostoru křižovatky Želivského se setkaly protijedoucí vozy T3R.P ev.č.8453 a T3M ev.č.8052 na lince 11.  | 19.5.2007
Vůz Škoda 14T Elektra ev.č.9162 vypravený na linku 11 zachycen u vozovny Strašnice.  | 3.11.2009
O prázdninách 1977 je v rámci výlukových činností mezi Florou a dnešním Vítězným náměstím vedena po trase: Orionka – Náměstí Míru – Muzeum – Můstek – Národní divadlo – Mánesův most – Pražský hrad – Prašný most – Vítězné náměstí. Ve výluce byla tenkrát Vinohradská, dále úsek mezi Strossmayerovým náměstím a Prašným Mostem. V pracovní dny se nasazovalo ve špičce 14 vlaků, v sedle pak jen 11 vlaků. Interval byl 11, resp. 14 minut. O víkendech pak jezdilo 11 vlaků (sobota dopoledne a neděle odpoledne), resp. 10 vlaků (sobota odpoledne a neděle dopoledne) v intervalech od 13 do 14 minut. Večerní interval byl prodloužen na 17 minut. V září 1977 se začíná prohlubovat krize s nedostatkem řidičů tramvají, jejímž důsledkem je všeobecné prodloužení intervalů a od 7. listopadu 1977 nasazení souprav 2xT3 na linky 2, 14, 23, 25 a 26. Kapacita je snížena i na lince 11. V pracovní dny je ve špičce nasazeno 19 souprav (interval 8 minut), v sedle zůstalo na trati 12 souprav a interval se prodloužil na 13 minut. Omezení nebyl ušetřen ani večerní provoz. Cestující, když jim spoj linky 11 večer ujel, museli čekat 17 minut. V sobotu ráno bylo vypraveno 11 souprav, odpoledne pak 1 vlak zatáhl; interval byl kolem 13 minut. V neděli ráno vyjíždělo 9 souprav, které udržovaly interval 14 minut, odpoledne pak byl provoz posílen na 14 vlaků a interval byl 9 minut.

Od 26. března 1978 se linka 11 na pár měsíců vrací na svoji původní trasu přes Václavské náměstí. Již 13. srpna 1978 po zahájení provozu trasy metra IA ztrácí linka 11 svoji tradiční trasu. Nová míří ze Spojovací přes Nákladové nádraží Žižkov, Floru, Jiřího z Poděbrad, Muzeum, Můstek, Spálenou, Karlovo náměstí, I.P.Pavlova, Náměstí Míru a Ruskou na Čechovo náměstí. Provoz vlaků 2xT3 zůstal zachován, noční provoz linky byl zrušen. Na vypravování linky 11 se od tohoto data podílejí vozovny Žižkov, Pankrác a Strašnice. K témuž datu je na lince 11 zaveden jednotný večerní interval 20 minut. Již od 26. října 1978 je linka 11 zkrácena od Čechova náměstí na Vápenku. Nasazováno je 13 vlaků ve špičce (interval 9 minut) a 8 vlaků v sedle (interval 13 minut). O sobotách jezdí 12 vlaků ráno a 10 odpoledne v intervalech 11 – 13 minut, v neděli ráno jezdí 10 vlaků a odpoledne 12. Od února 1979 pak víkendové vypravení pokleslo na 8, resp. 10 vlaků. Od prázdnin 1979 do listopadu 1979 byla linka 11 v souvislosti s přestavbou křižovatky Flora zcela zrušena.

Souprava vozů T3SU ev.č.7017+T3SUCS ev.č.7074 zachycená během vypravení na linku 11 ve výstupní zastávce smyčky Spořilov. | 13.1.2010
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8278+T3R.P ev.č.8565 vypravená na linku 11 překonává křižovatku Tylovo náměstí.  | 25.10.2010
Zajímavou odklonovou trasu má linka 11 od zahájení prázdninového provozu roku 1980. Vznikla díky uzavírce ulice 28.října, tedy úseku mezi Můstkem a křižovatkou Perštýn (dnes Národní třída). Linka 11 jede z Vápenky na Můstek po své dosavadní trase, pak pokračuje přes Příkopy, Hybernskou, Opletalovou na Senovážné náměstí a dále Jindřišskou na Karlovo náměstí a svůj směr do Vršovic. Zajímavostí bylo, že linka na Václavském náměstí sama sebe křižovala. V další etapě od 25. října 1980 je linka 11 v rámci rekonstrukce úseku Flora – Muzeum provozována v trase Vápenka – Flora – Olšanské náměstí – Hlavní nádraží – Prašná brána – Můstek – a dále po své trase do Vršovic. Tímto dnem linka 11 definitivně opouští po 72 letech Václavské náměstí. Je tu ale ještě jedna zajímavost. Linka 11 jezdila odklonem Jičínskou ulicí mezi Florou a Olšanským náměstím. Tento traťový úsek byl od 5. září 1977 v dlouhodobé výluce kvůli výstavbě stanice metra Flora. V listopadu byl tento úsek sice sjízdný, ale žádná pravidelná linka tudy vedena nebyla. A linka 11 tak byla po tříleté přestávce první.

Další změna nastává od 19. prosince 1980 po prodloužení trasy metra A na Želivského a zrušení tramvajové tratě na Václavském náměstí. Linka dostává novou trasu: Ústřední dílny Hostivař – Černokostelecká – Krematorium Strašnice – Želivského – Flora – Jiřího z Poděbrad – Muzeum – I.P.Pavlova (Škrétovou ulicí) – Náměstí Míru – Ruská – Vršovice, náměstí Kubánské revoluce. Na linku jsou nadále vypravované vlaky 2xT3, všechna pořadí z vozovny Strašnice. Ve špičce je nasazeno 14 vlaků po 8 minutách, v sedle pak 9 vlaků po 12 minutách. V sobotu dopoledne a v neděli odpoledne je nasazeno 9 vlaků, v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne pak jezdí vlaků 7. Interval je od 11 do 14 minut. Večerní interval byl v té době jednotný 25 minut.

V nové trase je linka cestujícími velmi málo využívána a proto již od 6. dubna 1981 dochází k další úpravě jejího provozu. V úseku I.P.Pavlova – Náměstí Kubánské revoluce je přetrasována přes zastávky Bruselská, Nuselské schody, Otakarova a Nádraží Vršovice. Současně je linka obsazena sólo vozy T3. Ve špičce je nasazeno 16 vozů v intervalu 6 minut, v sedle pak 9 vozů v intervalu 12 minut. O víkendech jezdí 7 vozů po 14 minutách. O prázdninách 1981, 1982 jsou na linku nasazovány vlaky 2xT3. Rovněž jsou nasazovány vlaky 2xT3 od září 1981 na tuto linku o víkendech. Cestujícím se předkládá podivný stav, kdy ve všední dny se na „jedenáctku“ vypravují sólo vozy a o víkendech pak vlaky 2xT3.

Souprava vozů T3M ev.č.8044+8023, vypravená na linku 11, vyčkává ve Vinohradské ulici na signál volno, aby mohla odbočit do zastávky Muzeum. | 31.3.2011
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9208 vypravený na linku 11 v nástupní zastávce smyčky Spořilov.  | 11.5.2011
Od 1. července 1983 dostává linka 11 novou trasu: Ústřední dílny Hostivař – Flora – Jiřího z Poděbrad – Muzeum – Bruselská – Náměstí Bratří Synků – Spořilov. Současně je na lince zaveden celonoční provoz. V období od 1. července 1983 do 30. září 1983 jsou na linku 11 vypravovány soupravy 2xT3 v celém provozním rozsahu, včetně nočního provozu. Soupravy jezdí v intervalech 8 minut ve špičce (14 vlaků) a 13 minut v sedle (9 vlaků). Víkendový provoz v intervalu 15 minut zajišťuje 7 vlaků. Na vypravování linky 11 se podílejí vozovny Strašnice a Pankrác. Od 1. října 1983 zůstávají vlaky 2xT3 jen o víkendech a v noci. Ve všední den jsou vypravovány sólo T3; ve špičce v intervalu 3 – 4 minuty (28 vozů), v sedle 7-8 minut (15 vozů). Soupravy 2xT3 v celém provozním rozsahu linky se na její trasu vrací od 10. ledna 1984. Sólo vozy zde tedy již nejsou vypravovány v žádném období. Špičkový interval byl stanoven na 6 minut, sedlový a víkendový na 10 minut; večer byl interval zkrácen z 25 na 16 minut. V souvislosti se zavedením nočních tramvajových linek v jiné číselné řadě je od 3. listopadu 1985 na lince 11 zrušen noční provoz.

Další změna přichází až za třináct let. Od 3. listopadu 1998 je trasa linky 11 zkrácena do podoby Spořilov – Náměstí Bratří Synků – Bruselská – Muzeum – Jiřího z Poděbrad – Flora – Krematorium Strašnice – Černokostelecká. Ve všední den jsou vypravovány vlaky 2xT3, o víkendech sólo T3 a T6. Další změna na sebe nechá čekat až do 1. září 2012. Linka je zkrácena do trasy Spořilov – Olšanské hřbitovy, na Černokosteleckou jí nahradí naopak z Olšanských hřbitovů prodloužená linka 5. V úseku Olšanské hřbitovy – Náměstí Bratří Synků je linka 11 posilována vloženými vozy. Vlaky jezdící až na Spořilov jezdí v sestavě 2xT3, případně 15T. Krátké spoje, jezdící na Náměstí Bratří Synků jezdí sólo. Ve špičce je tedy v úseku Olšanské hřbitovy – Náměstí Bratří Synků interval 4 minuty se střídavým provozem 1xT a 2xT. V sedle je interval 5 minut. Na Spořilov se jezdí v základním intervalu (2xT). O víkendech se jezdí v celé trase v intervalu 7 – 8 minut se sólo vozy. Úprava trasy linky souvisela se zásadními změnami linkového vedení, kdy došlo například ke zrušení linky 19 a její náhradě ve vysočanské oblasti přesměrovanou linkou 16, která přestala jezdit na Spojovací. Na vlnu nevole z řad cestujících, kteří přišli nejen o letité spojení Václavského náměstí (Muzeum) se Strašnicemi a Vinohradské se Spojovací bylo reagováno další úpravou.

Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9077 vypravený na linku 11 klesá Vinohradskou ulicí na náměstí Jiřího z Poděbrad.  | 7.7.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9042 vypravený na linku 11 míří od náměstí Bratří Synků na Spořilov.  | 6.8.2012
Počínaje 29. červen 2013 byla linka 11 v pracovní dny, vždy do 20:00 hodin prodloužena na Spojovací, aby nahradila chybějící spojení po odkloněné lince 16. Do úseku Muzeum – Spojovací se tak linka 11 vrátila po 35 letech. Interval linky 11 byl ve všední dny změněn na základní – 8 minut ve špičce a 10 minut v sedle. V pracovní dny byla linka plně obsazována vlaky 2xT. Zrušené vložené spoje linky 11 v úseku Olšanské hřbitovy - Náměstí Bratří Synků nahradila nově zavedená linka 13, které však z Olšanských hřbitovů pokračuje po původní trase linky 11 až na Černokosteleckou. Na tomto příkladu je vidět, jak zrušení jediné linky (19) vyvolalo dominový efekt v podobě dvou odkloněných a jedné nově zavedené linky, aby se alespoň částečně nahradilo léty využívané spojení.

Zatím poslední změna přišla v souvislosti s dalšími úpravami linkového vedení. Jedenáctky se však datum 30. srpna 2016 dotklo pouze v tom, že na Spojovací míří všechny spoje ve všech provozních dnech a obdobích.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024