Vozovna Hloubětín Co bude dál?

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vozovna Hloubětín
Co bude dál?


Od roku 2014 je omezen provoz tramvají v hale odstavu tramvají, tzv. lodích vozovny Hloubětín. Důvodem jsou zjištěné závažné poruchy konstrukce střechy haly, objevené při kontrole stavu objektu v roce 2013. Bohužel zcela aktuální výsledky kontinuálně prováděného monitorování stavu konstrukce střechy haly již neumožňují garantovat bezpečný provoz haly. Z tohoto důvodu pražský Dopravní podnik od poloviny ledna 2018 přistupuje k úplnému uzavření haly pro provoz tramvají.

Možnou podobu nové vozovny Hloubětín přináší vizualizace od firmy METROPROJEKT v pohledu od jihozápadu.
Na stávající problémy nejmladší pražské tramvajové vozovny bylo pravděpodobně „zaděláno“ již v období výstavby. Ocel, která měla jako v případě ostatních vozoven, dominovat konstrukci nové vozovny, byla po válce strategickou a hlavně značně nedostatkovou surovinou. Závod Armabeton Československých stavebních závodů proto navrhl, aby byla použita zcela nová střešní konstrukce, tzv. železobetonová konoidální skořápka, do té doby v Československu nepoužitá. Na základě posudku z roku 2013 byly objeveny značné poruchy střešní konstrukce z 65 železobetonových monolitických skořepin. S odstupem let je totiž jasné, že se střechu nepodařilo zrealizovat tak, jak ji architekti a projektanti navrhli. Síla betonu je oproti projektům místy oslabena na polovinu (a to i dutinami uvnitř vrstvy), výztuže jsou umístěny odlišně oproti projektu a kvalita betonu nedosahuje předepsaných hodnot (vyskytují se v něm dokonce štěrková hnízda)...

Provizorní podepření střešní konstrukce v hale vozovny Hloubětín. | 11.4.2014
Provizorní podepření střešní konstrukce v hale vozovny Hloubětín. | 11.4.2014
Provizorní podepření střešní konstrukce v hale vozovny Hloubětín. | 11.4.2014
Vůz KT8D5 ev.č.9044 v hale denního ošetření, která zůstane zachována. | 24.7.2004
Odstavené vozy Škoda 14T Elektra ev.č.9161 a 9139 v hale vozovny Hloubětín. | 30.1.2016
Odstavené vozy T3R.P ev.č.8556 a KT8D5.RN2P ev.č.9083 v hale vozovny Hloubětín. | 30.1.2016
Haly se soustruhem tramvajových kol a denního ošetření tramvají zůstanou zachovány. | 11.4.2014
V první lodi vozovny Hloubětín se nachází dvojice kolejových spojek. Pro vnitřní haly v pražských podmínkách vcelku nezvyklý stav. | 11.4.2014
Také přístavky podél objízdné koleje vozovny Hloubětín budou srovnány se zemí. Problematická je jejich vysoká stavební provázanost se samotnou lodí. | 11.4.2014
Provizorní podepření střešní konstrukce v hale vozovny Hloubětín. | 11.4.2014
Provizorní podepření střešní konstrukce v hale vozovny Hloubětín. | 11.4.2014
Provizorní podepření střešní konstrukce v hale vozovny Hloubětín. | 11.4.2014
Souprava cvičných vozůT3R.P ev.č.5523+5526 a 5524+5516 ve společnosti vozu Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9277 na kolejové harfě vozovny Hloubětín. Postávání části vozů pod širým nebem před odstavnou lodí je vyvoláno omezením provozu a uzávěrou části kolejí v lodi samotné. | 23.11.2017
Sněhový pluh T3M ev.č.5411 ve společnosti cvičných vozů T3R.P ev.č.5523 a 5516 v hale vozovny Hloubětín. | 30.1.2016
Z haly denního ošetření, která zůstane zachována, vyjel z 26. koleje na kolejovou harfu vozovny Hloubětín vůz KT8D5.RN2P ev.č.9095.  | 17.8.2008
Haly denního ošetření tramvají a se soustruhem tramvajových kol zůstanou zachovány. | 11.4.2014
V první lodi vozovny Hloubětín se nachází dvojice kolejových spojek. Pro vnitřní haly v pražských podmínkách vcelku nezvyklý stav. | 11.4.2014
Ještě jeden pohled na možnou podobu nové vozovny Hloubětín přináší vizualizace od firmy METROPROJEKT v pohledu od severozápadu.
Na základě těchto skutečností byl v roce 2014 zpracován plán správy a údržby konstrukce, se stanovenými podmínkami užívání objektu. V částech haly byl zcela zakázán provoz tramvají, části střešní konstrukce byly podskruženy (havarijní podepření), zároveň bylo zahájeno v několika režimech periodické i nepřetržité automatické monitorování částí konstrukce. Monitoring spočívá v instalaci strun, u kterých v případě změny polohy střechy dojde ke změně napětí, což je automaticky zaznamenáno.

V letech 2014 - 2015 nechal Dopravní podnik vypracovat posouzení možností oprav střechy, která však dopadla velmi negativně. Prokázalo se, že střecha je s ohledem na značný rozsah poškození neopravitelná a bude nutné ji nahradit novou konstrukcí. To je však možné provést pouze demolicí celé haly a výstavbou haly nové. Rozhodnutí o přípravě stavby nové vozovny padlo v roce 2016. Ze stávajících budov odstavu tramvají by měly zůstat zachovány pouze novostavby haly denního ošetření tramvají a haly se soustruhem pro údržbu kol, které mají vlastní konstrukci zastřešení.

Veškeré plány výstavby nové vozovny byly směřovány k zahájení stavby v roce 2019. Bohužel v posledním čtvrtletí roku 2017 bylo zjištěno, že došlo k dalšímu zhoršení stavu střešní konstrukce do takové míry, že není možné garantovat bezpečnost osob a provozu tramvají pod stávající střešní konstrukcí. Stávající měřící metody navíc neumožňují předpovědět případné zřícení narušené konstrukce střechy, což se v nedávných dnech ukázalo v případě zřícené Trojské lávky přes Vltavu.

Proto bylo rozhodnuto o preventivním uzavření haly vozovny pro veškerý provoz. Areál vozovny bude nadále fungovat v omezeném provozu. Počet tramvají ve vozovně bude snížen na cca 80 vozů, které budou odstavovány pouze na kolejové harfě vozovny. Zbylé tramvaje budou vypravovány z vozovny Kobylisy a areálu Opravny tramvají Ústředních dílen Dopravního podniku. Provoz tramvají a pohyb zaměstnanců bude umožněn pouze v částech vozovny, u kterých nehrozí nebezpečí v případě havárie střešní konstrukce haly odstavů. Tato opatření budou platná do odstranění střechy haly.

Jak již bylo zmíněno, všechny kroky směřovaly k zahájení výstavby nové vozovny v roce 2019. Zároveň byl připravován projekt tzv. havarijního bourání, obsahující návrh demolice současné haly odstavů při zachování provozu ostatních budov v areálu. Tento bude nyní použit a do poloviny roku 2019 bude střecha hala odstavů demolována. Bourání střechy bude provedeno odstřelem pro zajištění bezpečnosti, kterou není možné garantovat při odstraňování křehké konstrukce střechy rozebíráním. Po odstranění sutin již bude provoz na kolejové harfě a v zachovaných částech areálu bezpečný. Provedení bourání haly již v roce 2018 umožní zkrátit termín následné výstavby nové vozovny a tak se nakonec dříve dočkáme moderní vozovny vypravené pro nově dodávané nízkopodlažní vozy.

Ne nadarmo se říká, že vše špatné je k něčemu dobré, ostatně platí to i v případě vozovny Hloubětín. Výstavba nové vozovny, je neopakovatelnou příležitostí pro využití moderních technologií nejen v samotné konstrukci stavby s menší energetickou náročností a šetrností k životnímu prostředí.

Projekt vozovny má v současnosti podánu žádost o tzv. územní rozhodnutí, kterým bude stavba umístěna. K realizaci stavby je zapotřebí ještě další stupeň, tedy stavební povolení, které má být zajištěno zhruba za rok. Stavba tak může probíhat od roku 2019, kdy bude zahájena první etapa. Ta spočívá v přesunu technologického zázemí (trafostanice, měnírny a výměníku tepla) do nové budovy západně od haly. Pak bude pokračovat samotná výstavba haly a přestavba dalších objektů v areálu (zejména provozů dopravní cesty tramvaje – vrchní stavby udržující tratě). Investiční náklady stavby budou upřesněny dle podrobných projektů, je však v plánu žádat o spolufinancování ze zdrojů Evropské unie.

Pohled na odstavné haly vozovny Hloubětín se vzorně vyrovnanými novými vozy KT8D5. V levé části ještě chybí objekt psychologických laboratoří, přistavěný k boku haly. | 3.8.1989www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022